میزان مراجعه مادران باردار به خانه‌های بهداشت کاهش پیدا کرده است


ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﺎﻣﺎﻳﻰ گفت: با شیوع بیماری کرونا میزان مراجعه مادران باردار و زنان تازه زایمان کرده به خانه‌های بهداشت کاهش پیدا کرده است.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 04 اکتبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0