نماینده وزیر بهداشت در شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصوب شد


وزیر بهداشت در حکمی مصطفی قانعی، را به عنوان نماینده خود در شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصوب کرد.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 06 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0