نکات مهم به هنگام استناد_کردن (نوشتن منابع) :

✔️منابع استفاده شده در دسترس باشند.
✔️ نویسنده بایستی همه منابع و مراجعی را که در گزارش خود مورد استفاده قرار داده است، به طور دقیق مشخص کند.
✔️ در مستندسازی، فقط باید آثاری را مورد استفاده قرار داد که به آنها دسترسی مستقیم داریم.
✔️ کلمات و عقاید منبع را با استفاده از نقل قول مستقیم و غیر مستقیم از نظرات و کلمات خود جدا کنید.
✔️ تمام منابع استفاده شده در مقاله را چک کنید و در انتهای #مقاله آدرس کامل آنها را فهرست نمایید.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0