نکات و راهکارهایی جهت جلوگیری از سرقت علمی

سرقت علمی در همه جای دنیا چه انگلیسی زبان و چه غیر انگلیسی زبان وجود دارد. توجه به نکات زیر می تواند از میزان آن به شدت بکاهد:

👈توجه کنید که حتی متنی که مالکیت خصوصی ندارد را نیز می توان سرقت کرد.
👈 باید نقل قول‌ها از دیگران چه مستقیم و چه غیرمستقیم را ارجاع‌دهی کرد.
👈 حتی اگر متن را خودتان نوشته باشید و به صورت تصادفی مشابه متن دیگری باشد، بازهم سرقت علمی است.
👈 استفاده از مطالب اینترنت به نام خود نیز سرقت است.
👈 حتی استفاده از مطالب قبلی چاپ شده خودتان نیز سرقت است.

👈 بهترین کار نگارش مطلب برداشتی و فهمیده شده به زبان انگلیسی و سپس رفرانس دهی دقیق آن است. همچنین قبل از ارسال برای مجله متن را توسط نرم افزارهای مشابهت یاب (مانند iThenticate) به صورت کامل چک کنید.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0