نیازمند تربیت طبیب در کشور هستیم


نمکی گفت: با توجه به پیشینه ای که در علم طب داریم به جای تربیت پزشک نیازمند تربیت طبیب هستیم.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 24 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0