نیاز سالانه ۱۲۰۰ کودک در کشور به کاشت حلزون


اجل لوئیان گفت: سالانه حدود ۱۲۰۰ کودک ناشنوا در کشور مستعد کاشت حلزون هستند.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 02 اکتبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0