نیروهای بیمارستانی علوم پزشکی ایران شرایطی مناسبی ندارند


توکلی گفت: نیروهای بیمارستانی علوم پزشکی ایران شرایطی مناسبی ندارند و عملا به فرسودگی رسیده اند.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 09 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0