هر دانشگاه درگیر حل ۱۰۰ مسئله کشور است


سیف گفت: با بررسی قرادادهای ارتباط دانشگاه با صنعت متوجه می‌شویم که هر دانشگاه درگیر حل ۱۰۰ مسئله کشور شده است.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 05 اکتبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0