همراهی خدمات دوراپزشکی با نسخه نویسی الکترونیکی


با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم استفاده از خدمات دوراپزشکی، ضرورت اجرایی شدن طرح نسخه نویسی الکترونیکی بیش از گذشته احساس می‌شود.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 08 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0