پرونده الکترونیک سلامت و پزشکی از راه دور شکل گرفت


نمکی گفت: حرکت توسعه کیفی در نظام سلامت شروع شده و پرونده الکترونیک سلامت و پزشکی از راه دور شکل گرفت.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 07 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0