چگونه در مورد یک موضوع فارسی، مقاله انگلیسی پیدا کنیم؟

یافتن کلمات تخصصی به لاتین:
۱️⃣ کلمات کلیدی عنوان را با دقت به لاتین ترجمه کنید.
۲️⃣ بهترین روش در سرچ کردن موضوع، سرچ کلمه است نه جمله!

اگر مقاله ای نزدیک به موضوع تحقیق خود پیدا کردید، میتوانید روی مجله ی مربوطه تمرکز کنید. شاید مقالات بیشتری در این زمینه داشته باشد.

اگر با یک کلمه به نتیجه نرسیدید باید از ترکیب دو کلمه استفاده کنید که البته نیاز به تجربه دارد.

غیر از عنوان مقالات:
۱️⃣ چکیده مقالات را نیز تا حدودی بخوانید شاید مرتبط بود.
۲️⃣ های لایت مقالات و قسمت های مهم در نتیجه هم می تواند کمک کند.

در صورتی که یک پایگاه داده مثلا ساینس دایرکت، شما را به نتیجه یتان نمی رساند، پایگاه را عوض کنید.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0