رازهای کسب و کار اینترنتی موفق

رازهای کسب و کار های اینترنتی موفق

يكي از مهمترين و زيباترين موفقيتها، موفقيت شغلي است. كه آرزو و خواسته افراد زيادي از افراد جامعه ما نيز هست و براي دستيابي به اين موفقيت بزرگترين كار و اولين قدم انتخاب درست است

مسئولیت اولیه انتخاب و شروع كار اين است كه توانایی های خود را برشمارید و با خود متفکرانه بیاندیشید که از انجام دادن چه کاری لذت می برید،

آرامش و لذت حاصل از روند کار مستلزم علاقه داشتن به کار است و باید همواره با میل و رغبت و خواست درونی به کار مشغول شد تا هرگز احساس خستگی در شما راه نیابد.زيرا كه زماني كه كاري را با عشق و علاقه انجام مي دهيد ، كار نمي كنيد بلكه زندگي مي كنيد، خسته نمي شويد بلكه لذت مي بريد.

برای موفقیت در هر کسب و کار و شغلی، شما در درجه اول نیاز به علاقه دارید. با علاقه و پشتکارفقط نیاز به چاشنی دانش و علم اون شغل و کسب و کار را خواهید داشت.

اگر شما از اينترنت براي ارتقا يا سرعت بخشيدن و افزايش بهره وري كسب و كار خود استفاده نمي كنيد، از عرصه رقابت به دور افتاده ايد.

آیا تا به حال با خود فکر کرده اید که چرا تجارت و کسب و کار اینترنتی ؟

تجارت شما ۲۴ ساعت در روز بدون توقف زمان فعالیت خواهد کرد.

پایین آمدن هزینه های نیروی انسانی

حضور در اینترنت و کسب سهام بازار

جذب مشتریان بالقوه و ناپایدار

افزایش توان رقابتی

و مهم تر از همه دسترسی به مخاطبین و مشتریان طبقه بندی شده و هدفمند

کتاب رازهای کسب و کار اینترنتی موفقیت شما را در دنیای مجازی تضمین میکند.

در این کتاب می آموزید :

 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ.
 •   آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ.  ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ.
  اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻮزه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر.
 •  اﯾﺪه ﯾﺎﺑﯽ
 • اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزار
 •  ﻣﺪل درآﻣﺪي
 •   ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل.
  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎﯾﺖ
 • ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
 • و…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0