کمک ۵۰۰ میلیاردی خیرین به سیستم بهداشت و درمان در روزهای کرونایی


مشاور وزیر بهداشت گفت: در دوران شیوع کرونا خیرین سلامت ۵۰۰ میلیارد تومان به سیستم بهداشت و درمان کشور کمک کردند.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 21 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0