کنکور، معیار مناسبی برای تشخیص استعداد نیست


ستاری گفت: کنکور، معیار مناسبی برای تشخیص استعدادها نیست، هر کسی استعدادی دارد که در آن نابغه است.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 02 اکتبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0