۲۲۹ هزار نفر در انتخاب رشته کارشناسی ارشد شرکت کردند


سخنگوی سازمان سنجش گفت: براساس آمار نهایی ۲۲۹ هزار و ۳۹۷ نفر فرم انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۹ را تکمیل کرده اند.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 10 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0