۸۰ درصد دانشجویان دانشگاه آزاد انتخاب واحد خود را در سامانه آموزشیار انجام دادند


مدیرکل توسعه شبکه علمی هوشمند دانشگاه آزاد گفت: تاکنون ۸۰ درصد دانشجویان با مراجعه به سامانه آموزشیار، انتخاب واحد خود را با موفقیت انجام داده اند.

  • مسترداک
  • هیچ
  • 27 سپتامبر 20
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0