آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک  گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

چکیده آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.

کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

اهداف تحقیق آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

با توجه به توسعه بنگاه‌های اقتصادی و گسترش تجارت بینتجار و همینطور مشکلات اقتصادی امروزی جوامع، لازم است با ارائه تحقیقاتی با این موضوع بتوان از محو شدن تجار از صحنه تجاری و اقتصادی و همینطور امکان ایجاد فرصت شغلی مخصوصا در این برهه از زمان در کشور توجهات را به ورشکستگان معتبر و اثرات تجارت و قرارداد ارفاقی بیشتر کنیم. همانطور که در حقوق اسلام هم راه‌حل‌هایی برای تجار و افراد عادی و کمک به آنها پیش‌بینی شده است مثل زکات، وقف.

فهرست آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

 • چکیده
 • بیان مسأله تحقیق ۲
 • سؤالات تحقیق ۲
 • فرضیه ها ۲
 • اهداف تحقیق ۳
 • مقدمه ۴
 • بخش اول: انعقاد قرارداد ارفاقی ۶
 •  فصل اول: کلیات ۸
 •  مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن ۹
 •  گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی ۱۰
 • الف) حقوق ایران ۱۰
 • ب) حقوق اسلام ۱۲
 • ج) حقوق غرب ۱۲
 •  گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی ۱۵
 •  الف) حمایت از اقتصاد کشور ۱۶
 •     ب) حمایت از تاجر ورشکسته ۱۶
 •     ج) حمايت از طلبکاران ۱۷
 •  مبحث دوم: فروش و تقسيم اموال ۱۷
 • گفتار اول: جايگاه فروش و تقسيم اموال تاجر در ختم ورشکستگي ۱۷
 •  گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگي از طريق فروش و تقسيم ۱۸
 •  الف) موارد اجباري: ۱۸
 •  ب) موارد اختياري: ۲۰
 •  فصل دوم: مفهوم و ماهيت قرارداد ارفاقي ۲۲
 •  مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقي ۲۲
 •  مبحث دوم: ويژگي هاي قرارداد ارفاقي ۲۳
 •  گفتار اول: قرارداد ارفاقي از عقود مسامحه اي است ۲۳
 •  گفتار دوم: قرارداد ارفاقي از عقود جمعي است ۲۴
 •  گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقي از عقود تشريفاتي است ۲۵
 •  گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض است ۲۵
 •  مبحث سوم: اقسام قرارداد ۲۵
 •  مبحث چهارم: ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقي ۲۹
 •  گفتار اول: ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقي در حقوق خارجي ۲۹
 •  الف) قرارداد ارفاقي- تصميم قضائي ۲۹
 •  ب) قرارداد ارفاقي- عقد ۲۹
 •  گفتار دوم: ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقي در حقوق داخلي ۳۰
 •  الف) قرارداد ارفاقي و مضابه ۳۰
 •  ب) قرارداد ارفاقي و ابراء ۳۱
 •  فصل سوم: شرايط انعقاد قرارداد ارفاقي ۳۳
 •  مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی ۳۳
 •  گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر ۳۳
 • الف) تاجر بودن فرد ۳۳
 •    ب) حقیقی بودن تاجر ۳۴
 •  ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب ۳۶
 •  مبحث دوم: تشريفات مقدماتي ۳۶
 •  گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقي ۳۷
 • الف) ضرورت درخواست ۳۷
 •   ب) چه کسي پيشنهاد قرارداد ارفاقي مي نمايد ۳۸
 •   ج) قبول اکثريت طلبکاران ۳۹
 • د) مفاد پیشنهاد ۳۹ آثار قرارداد ارفاقی
 •  گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها ۳۹
 •  الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن ۳۹
 •  ب) دعوت از طلبکاران ۴۰
 • ج) مجمع عمومی طلبکاران ۴۰
 •  گفتار سوم: موانع تشکيل قرارداد ارفاقي ۴۱
 •  الف) ورشکستگي به تقلب ۴۲
 •  ب) ورشکستگي به تقصير ۴۲
 •  مبحث سوم: تصديق قرارداد ارفاقي ۴۳
 •  گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی ۴۴
 • بخش دوم: اعتبار حقوقي قرارداد ارفاقي ۴۷
 •  فصل اول: آثار قرارداد ارفاقي ۴۸
 •  مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به تاجر ورشکسته ۴۸
 •  گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون ۴۸
 •  الف) کیفیت ارفاق ۴۸ آثار قرارداد ارفاقی
 •  ب) آثار امهال ۴۸ آثار قرارداد ارفاقی
 •  گفتار دوم: جواز تصرف در اموال ۴۹
 •  گفتار سوم: خاتمه وظايف عضو ناظر و مدير تصفيه ۵۰
 •  گفتار چهارم: اعاده اعتبار ۵۱
 •  الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کليه ديون ۵۲
 •  ب) اعاده اعتبار تاجري که کليه ديون خود را نپرداخته است ۵۳
 •  مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به ثالث ۵۴
 •  گفتار اول: اقليت طلبکاران ۵۴
 • الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء ۵۴
 •  ب) اکثريت قانوني قرارداد ۵۵
 •  گفتار دوم: وضعيت مسئولان تضامني و ضامن ها ۵۵
 •  مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به طلبکاران ۵۶
 •  فصل دوم: سرانجام قرارداد ارفاقی ۵۹
 •  مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی ۵۹
 •  گفتار اول: ایفاء تعهدات ۵۹
 •  گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد ۶۱
 • الف) اجرای قرارداد با دارایی مدیون ۶۱
 •  ب) ضمانت ۶۲ آثار قرارداد ارفاقی
 • فصل سوم: محو قرارداد ارفاقي و آثار آن ۶۴
 • مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقي ۶۴
 •  گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقي ۶۶
 •  الف) مبنای حق فسخ ۶۶
 •  ب) طبیعت فسخ ۶۷
 •  ج) شرایط ایجاد حق فسخ ۶۸
 •  د) اجرای حق فسخ ۶۹
 •  گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقي ۷۲
 • الف) ورشکستگي مجدد تاجر ورشکسته ۷۲
 •  ب) فوت تاجر ورشکسته ۷۳
 •  گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقي ۷۳
 • الف) مفهوم امکان ابطال ۷۳
 •  ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی ۷۴
 •  مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقي ۷۷
 •  گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقي ۷۷
 •  گفتار دوم: شروع اقدامات تاميني ۷۸
 •  گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصديق قرارداد ارفاقي ۷۹
 • نتايج و بحث ۸۲ آثار قرارداد ارفاقی
 • پیشنهادات۷۷ آثار قرارداد ارفاقی
 • فهرست منابع ۸۶

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0