بررسی آراء و نوآوری‌های شهید صدر در اصول فقه : پایان نامه ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

بررسی آراء و نوآوری‌های شهید صدر در اصول فقه : پایان نامه ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است.تیم ما پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی آراء و نوآوری‌های شهید صدر در اصول فقه ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه وحقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب  (Word)  ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی آراء و نوآوری‌های شهید صدر در اصول فقه :

علم اصول به عنوان یک علم بنیادی در فرآیند اجتهاد و استنباط حکم شرعی از ادله خاص خود در طول تاریخ خود شاهد فراز و نشیب‌های زیاد و گوناگونی بوده است. شهید صدر که خود یکی از بزرگترین اصولیان معاصر است، دوره تحول در این علم را به سه دوره تقسیم می‌کند: دوره‌ی اول دوره‌ی پیدایش که از ابن‌جنید آغاز و با ظهور شیخ طوسی به پایان رسید. دوره دوم دوره‌ی رشد و تکامل و دوره سوم، دوره‌ی کمال و شکوفایی است که از زمان وحید بهبهانی آغازید و توسط شیخ انصاری به اوج خود رسید.

دوره و عصر شهید صدر را با توجه به نوآوری‌های اصولی موجود می‌توان عصر چهارم تلقی نمود؛ زیرا وی در ابعاد گوناگون این علم دست به نوآوری زده و فرآیند ابتکاری وی عبارت است از: ساختارسازی که به معنای ارائه تقسیم‌بندی خاص برای علم اصول است، نظریه پردازی (ابداع آرای جدید و بی‌سابقه در علم اصول)، تاریخ‌مندی (توجه به تاریخ تحول علم اصول)، انسجام‌بخشی (کشف ارتباط مباحث علم اصول باهمدیگر)، غنی‌سازی (بازآفرینی براهین و استدلال‌های اصولی)، ریشه‌یابی (راه یافتن به اصل مسائل اصولی) عنوان‌بندی جدید مسائل علم به مقتضای اصل بحث، اصطلاح‌سازی که در آن اصطلاحات جدیدی توسط ایشان به علم اصول راه یافت و درسی سازی که همان نگارش متون درسی مناسب سطوح سه گانه یادگیری در حوزه می‌باشد.

در این پژوهش تلاش شده است که به مهمترین مسائل نوآورانه شهید صدر پرداخته شود؛ مسائلی از قبیل حق‌الطاعه، تببین حقیقت حکم ظاهری و چگونگی جمع بین حکم ظاهری و واقعی، حجیت قطع و عدم تلازم ذاتی بین آن دو، تعریف علم اصول و موضوع آن، تفسیر صحیح دلالت الفاظ و نظریه قرن اکید، تبیین نقش و کشف مبانی و تعریف اقسام سیره، معرفی اصطلاحات ابتکاری، بررسی دلایل تقسیم بندی مباحث اصولی و طرح درسی سازی و دلایل آن.

کلیدواژه‌ها: اصول، فقه، نوآوری، قرن اکید.

 

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

شهید محمدباقر صدر با طرح مبانی بدیع و جدید خود در زمینه مسائل علم اصول در ابعاد مختلف آن فضاهای بحثی جدید وقابل توجهی در علم اصول ایجاد نموده است با توجه به اینکه آراء و نوآوریهای ایشان بیانگر یک بحث تکاملی در فرآیند اجتهاد می باشد. تبیین و تاثیر این نوآوریها در ابعاد مختلف آن فرایند، ضروری بوده و از اهمیت بالائی برخوردار می باشد .

بخصوص اینکه تاکنون آراء و نوآوری های شهید صدر در محافل دانشگاهی به این گستردگی بیان نشده است ضرورت داشت که با نوشتن این موضوع به اندیشمندان و دانشجویانی که در این زمینه تحقیق می کنند کمک بشود.

 

فهرست مطالب تحقیق بررسی آراء و نوآوری‌های شهید صدر

چکیده ۱

مقدمه  ۲

فصل اول: کلیات تحقیق   ۵

۱-۱- بیان مسئله  ۶

۱-۲- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق   ۶

۱-۳- سابقه تحقیق   ۶

۱-۴- اهداف تحقیق   ۷

۱-۴-۱- هدف کلی تحقیق   ۷

۱-۴-۲- اهداف جزیی تحقیق   ۷

۱-۵- سوالات تحقیق   ۷

۱-۶- دامنه تحقیق   ۸

۱-۷- روش تحقیق   ۸

۱-۸- زندگی نامه و فعالیت های اجتماعی و سیاسی شهید صدر  ۹

۱-۹- نمایی کلی از اندیشه های شهید صدر  ۱۱

۱-۹-۱- حكومت اسلامی   ۱۱

۱-۱۰- مسؤولیت خطیر حوزویان  ۱۵

۱-۱۱- شهادت   ۱۶

فصل دوم: نوآوری‌های اصولی شهید صدر  ۱۸

۲-۱- تعاریف و اصطلاحات   ۱۹

۲-۲- نوآوری شهیدصدردرساختارسازی(تقسیم بندی مباحث علم اصول) ۲۰

۲-۲-۱- ادله محرزه ۲۵

۲-۲-۲- اصول عملی   ۲۶

۲-۳- نظریه منطقه الفراغ  ۲۷

۲-۴- نوآوری شهید صدر در تعریف علم اصول  ۲۸

۲-۴-۱- ضرورت تعریف هر علم قبل از شروع مسائل آن  ۲۹

۲-۴-۲- بررسی تعریف سنتی علم اصول  ۲۹

۲-۵- موضوع علم اصول  ۳۶

۲-۶- نوآوری شهید صدر در تفسیر حقیقت حکم ظاهری و كیفیت جمع میان احكام ظاهرى و واقعی   ۳۹

۲-۶-۱- بررسی تعریف حکم واقعی وظاهری   ۳۹

۲-۶-۲- بررسی تعریف حكم شرعى‌ ۴۰

۲-۶-۳- خصوصیات تعریف شهید صدر  ۴۳

۲-۶-۴- امتیازات راهکار شهید صدر در جمع بین حکم واقعی وظاهری   ۵۱

۲-۷- نوآوری شهید صدر در وضع الفاظ «نظریه قرن اکید» ۵۴

۲-۷-۱- بررسی تعریف لغوی واصطلاحی وضع  ۵۴

۲-۷-۲- نظریه دلالت ذاتى الفاظ   ۵۷

۲-۷-۳- نظریه دلالت وضعی اعتبار وگرایشهای آن  ۵۸

۲-۷-۴- نظریه قرن اکید شهید صدر  ۶۴

۲-۸- نوآوری شهید صدر در اصلاح کتابهای درسی علم اصول  ۶۹

۲-۹- نوآوری شهید صدر در عنوان بندی مباحث اصولی   ۷۳

۲-۱۰- نوآوری شهید صدر در اصطلاح سازی درعلم اصول  ۷۶

فصل سوم: بررسی نظریه حق الطاعه و حجیت قطع  ۸۰

۳-۱- نوآوری مبنایی شهید صدر«نظریه حق الطاعه» ۸۱

۳-۲- حجیت قطع  ۹۱

فصل چهارم: سیره از دیدگاه شهید صدر  ۱۰۲

۴-۱- سیره از دیدگاه شهید صدر  ۱۰۳

۴-۱-۲- راه های اثبات سیره عقلایی و متشرعه و چگونگی استدلال به آن  ۱۰۷

۴-۱-۳- چگونه موافقت کاشف از امضای شارع را به دست می آوریم؟  ۱۱۱

۴-۱-۴- چه مقدار از احکام با سیره متشرعه اثبات می شود؟  ۱۱۵

۴-۱-۵- مفاد امضای سیره عقلایی تا چه مقدار است؟  ۱۱۵

۴-۱-۶- تفاوتهای میان سیره متشرعه و عقلا   ۱۱۶

۴-۱-۷- انواع سیره متشرعه  ۱۱۷

نتیجه گیری   ۱۲۰

منابع و مأخذ  ۱۲۶

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0