‏رابطه‏ آزاد سازي تجاري و اشتغال زنان : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

‏رابطه‏ آزاد سازي تجاري و اشتغال زنان : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

سلام به همراهان همیشگی مسترداک . دانشجویان عزیز و گرامی مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد امروز برای شما پایان نامه ای جامع و کامل ( رابطه‏ آزاد سازي تجاري و اشتغال زنان در ايران ) که با تلاش و زحمت دانشجویان سالهای گذشته تهیه و تنظیم شده است، فراهم آوردیم تا بتواند به شما در مسیر رشد کمک کند و بتوانید با موفقیت دوره کارشناسی ارشد را به پایان برسانید.

چکیده ‏ رابطه‏ آزاد سازي تجاري و اشتغال زنان  در ايران

جهاني‏شدن که از آن به‏عنوان فرايندي از ادغام سريع اقتصادي بين کشورها که شامل آزادسازي تجاري، جريان سرمايه‏ گذاري و نيز تغييرات تکنولوژيکي است، ياد مي‏کنند و آزادسازي تجاري به‏عنوان مهم‏ترين نيروي پيش‏برنده جهاني ‏شدن محسوب مي‏گردد . در اين ميان، يکي از پديده‏ هايي كه تحت تأثير جهاني‏ شدن قرار مي‏گيرد بازار كار است. يكي از شاخص ‏هاي کليدي بازار مربوط به عدم تعادل‏هاي جنسيتي در بازار کار است که با اختلاف نرخ بيکاري زنان و مردان اندازه‏ گيري مي‏شود و مي‏تواند تحت تاثير آزادسازي تجاري قرار گيرد، لذا در اين پژوهش به بررسي رابطه اثرات آزادسازي تجاري بر اشتغال زنان در کارگاه ‏هاي بزرگ صنعتي پرداخته شده است.

هدف اصلي اين مطالعه بررسي اثرات آزادسازي تجاري بر سهم اشتغال زنان در کارگاه‏هاي بزرگ صنعتي کشور و شناسايي راهکارهاي افزايش اشتغال زنان است. در اين پژوهش از روش اقتصاد سنجي پانل ديتا براي سال‏هاي نمونه ۸۵-۱۳۷۳ و طبقه‏ بندي هشت‏گانه بر حسب کد دو رقمي ISIC (104 مشاهده) استفاده گرديد و نتايج بر اين موضوع که آزادسازي تجاري پنجره فرصتي براي اشتغال زنان است دلالت دارد.

نتايج بدست آمده نشانگر آن است كه نسبت سرمايه فيزيکي به ارزش ‏افزوده و نسبت دستمزد زنان به مردان تاثير منفي و نسبت‏هاي سرمايه تحقيق و توسعه به ارزش ‏افزوده، صادرات به ارزش‏ افزوده و واردات به ارزش ‏افزوده  تاثير مثبت و معناداري بر سهم اشتغال زنان داشته اند. به‏ عبارت ديگر، نيروي كار زن با سرمايه تكنولوژيكي رابطه مكملي و با سرمايه فيزيكي رابطه جانشيني دارد. افزون بر اين، نيروي كار زن و مرد در فعاليت‏هاي صنعتي مكمل يكديگر هستند.

کلمات کليدي: آزادسازي تجاري، درجه بازبودن اقتصاد، تبعيض دستمزد، جنسيت ،رابطه‏ آزاد سازي تجاري و اشتغال زنان

بيان مساله و اهميت تحقيق  رابطه‏ آزاد سازي تجاري و اشتغال زنان  در ايران

جهاني ‏شدن، پديد‏ه‏اي چند بعدي است که داراي جنبه ‏هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي است. از جهاني ‏شدن، به عنوان فرايندي از ادغام سريع اقتصادي بين کشورها، که شامل آزادسازي تجاري، جريان سرمايه‏ گذاري و همچنين تغييرات تکنولوژيکي است، ياد مي‏شود. در جايي ديگر، از جهاني‏شدن با عنوان کاهش در موانع اعم از تکنولوژيکي يا قانوني براي مبادله اقتصادي ميان ملت‏ها صحبت شده‏ است. با وجود آنکه پديده جهاني‏شدن داراي جنبه‏ هاي مختلفي، اعم از آزادسازي تجاري، تغييرات تکنولوژيکي، مهاجرت و جابه جايي سرمايه است، اما در متون اقتصادي، هر جا که صحبت از جهاني شدن پيش مي‏آيد، بحث بيشتر روي تجارت و آزادسازي تجاري متمرکز مي‏شود. آزادسازي تجاري که به عنوان حرکت به سمت تجارت آزاد از طريق کاهش در تعرفه‏ ها و ساير موانع تجاري تعريف شده ‏است ، مهم‏ترين نيروي پيش ‏برنده جهاني‏ شدن محسوب مي‏شود. در دو دهه اخير، افزايش سريع در جريان کالاها و خدمات ميان مرزهاي کشورهاي مختلف، يکي از جنبه هاي قابل مشاهده افزايش در ادغام اقتصادي کشورها بوده‏ است.

به‏ طور کلي، چنين تصور مي‏شود که تجارت براي هر کشوري مفيد است. منابع مختلفي وجود دارند که از طريق آن‏ها، مي‏توان از تجارت منفعت برد. موافقان و مخالفان پديده جهاني‏شدن در دفاع از نظرات خود، به جنبه‏ هاي مثبت و منفي بسياري از جهاني‏ شدن و به‏خصوص آزادسازي تجاري اشاره دارند. موافقان آزادسازي تجاري، معتقدند که در فرآيند آزادسازي، بازار کار به سمت انعطاف‏ پذيري بيشتر حرکت کرده و شفافيت آن گسترش، و در نتيجه تجارت و مبادلات اقتصادي، تقاضا براي نيروي متخصص در بخش‏هايي که به بازار جهاني راه يافته‏اند، افزايش مي‏يابد. افزايش کارايي عوامل توليد، ارتقاي سرمايه‏ گذاري در نيروي انساني و سرمايه فيزيکي، رشد توليد در بخش‏هايي که از مزيت نسبي برخوردارند، شفاف شدن ارتباط ميان کارگر و کارفرما، رقابتي شدن بازار کار و حذف انحراف قيمت عوامل توليد، از جمله کار و سرمايه، از ديگر پيامدهاي مورد انتظار اين اثرگذاري است. اما منتقدان آزادسازي تجاري نيز، به مشکلاتي از قبيل افزايش در بيکاري و نا‏برابري دستمزدها در کشورهاي پيشرفته، افزايش استثمار کارگران در کشورهاي در حال توسعه، افزايش در فقر ونا‏برابري جهاني و … اشاره مي‏کنند. با وجود اين موارد، اگر از چارچوب نظريه‏ هاي تجارت بين‏الملل به مسئله تجارت آزاد نگريسته شود، بدون ترديد، اين پديده براي کشورهاي در حال توسعه که داراي نيروي کار فراوان‏اند، بسيار مثبت تلقي مي‏شود.

گفتني است،  آزاد‏سازي تجارت در كشورهاي فقير در مناطق ويژه اقتصادي شروع شده‏ است كه در آنجا توليد‏كنندگان مي‏توانند مواد اوليه خود را بدون تعرفه وارد كنند و كالاي نهايي را جهت صادرات آماده كنند . كشورهاي در حال توسعه به‏خصوص آن‏ها كه داراي نيروي كار بيشتري هستند، شامل سهم بالاي استخدام زنان در صنايع صادراتي است. شرح حال مناطق فعال صادرات(E.P.Z) در كشورهاي آسيايي ، به‏خصوص چين همگي مويد اين حضور پررنگ زنان بعنوان نيروي كار است. آنچنان كه در در مناطق صادراتي اغلب صنايع سبك مانند پوشاك و كفش و الكترونيك و اسباب‏بازي مورد توجه قرار مي گيرد و اين نوع صنايع کاربر که به مهارت زيادي نياز ندارند، اغلب توسط زنان اشغال شده ‏است. بنابراين اگر تحول مثبتي در اين راستا رخ دهد زنان از آن بهره ‏مند مي‏شوند. تجارت در كشورهاي با درآمد پائين نشان مي‏دهد كه صنعتي شدن همانگونه كه به صادرات وابسته است به زنان نيز وابسته است، پس تجارت آزاد، نه تنها سبب افزايش اشتغال و افزايش کارايي و رشد، بلکه به طور همزمان سبب افزايش در فرصت‏هاي اشتغال و افزايش دستمزد و کاهش تبعيض دستمزدي براي نهاده فراوان در آن کشورها (نيروي کار غير ماهر) مي‏شود.

با توجه به اينكه يكي از شاخص‏هاي كليدي بازار كار مربوط به عدم تعادل‏هاي جنسيتي در بازار كار است كه با اختلاف نرخ بيكاري زنان و مردان اندازه‏گيري مي‏شود كه از ۹/۴ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۵/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۵ افزايش يافته‏ است و به‏رغم روند افزايشي سهم اشتغال زنان از ۱/۱۲ درصد به ۶/۱۳ درصد، ولي نرخ بيكاري آن‏ها به‏دليل بالا بودن فشار عرضه نيروي كار افزايش زيادي يافته ‏است. در برنامه چهارم توسعه مقرر گرديده ‏است كه اين  فاصله از ۵/۶ واحد درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱/۱ واحد درصد در سال ۱۳۸۸ كاهش يابد. عملكرد دو سال اول برنامه نشان مي‏دهد فاصله نرخ بيكاري زنان و مردان از ۹/۱۲ درصد در ۱۳۸۳ به ۵/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۵ تقليل يافته‏ است. همچنين در دهه اخير(۸۵-۱۳۷۵) نرخ بيكاري زنان داراي تحصيلات عالي از ۷/۴ درصد به ۷/۱۶ درصد افزايش يافته و  به روشني بيان‏كننده محدود بودن فرصت‏هاي شغلي براي زنان عليرغم افزايش سريع سهم پذيرفته شدگان دختر در دانشگاه‏ها مي‏باشد. پس کشور ايران با داشتن بخش عظيمي از زنان داراي تحصيلات عالي (نيروي کار ماهر) و همچنين زنان داراي تحصيلات پايين‏تر (نيروي کار نيمه ماهر) در ترکيب جمعيتي خود، آگاهي و آشنايي سياست‏گذاران کشور با اثرات مثبت و يا احتمالا منفي آزاد‏سازي تجاري بر اشتغال زنان به ‏ويژه در بخش صنعت که داراي ارتباط تنگاتنگ‏ تري با آزاد‏سازي تجاري است، احساس مي‏شود، تا با بهره گيري از اين دانسته ‏ها و اتخاذ تصميم مناسب از منافع ناشي از جهاني‏شدن و جلوگيري از ناهنجاري‏هاي ناشي از افزايش نابرابري دستمزدها جلوگيري شود.

شايان ذکر است که نرخ بيكاري زنان در كشورمان از ۳/۱۳ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳/۲۳ درصد در سال ۱۳۸۵ و افزايش فاصله نرخ بيكاري بين زنان با مردان از ۹/۴ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۵/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۵ اهميت بررسي اين مسئله به‏عنوان يكي از معضلات و مشكلات ايران كاملاً نمايان مي‏شود. با عنايت به اينكه آمارهاي بيشتري در زمينه عوامل موثر بر اشتغال زنان در كارگاه‏هاي بزرگ صنعتي وجود دارد (بويژه آمارهاي دستمزد به تفكيك زنان و مردان) اين بخش را انتخاب نموده‏ايم تا بتوان راهكارهاي موثر براي افزايش اشتغال زنان را شناسايي نمود. افزون بر اين، بخش صنعت بيش از بخش‏هاي ديگر از آزاد‏‏سازي تجاري تاثير مي‏پذيرد و شناسايي اين آثار از اهميت زيادي برخوردار است.

بررسي نوشتارهاي مربوط به اين موضوع در کشور نشان مي‏دهد که اثر آزاد‏سازي تجاري بر اشتغال زنان، تاکنون مورد بررسي قرار نگرفته ‏است . لذا مي‏توان گفت بررسي تاثير آزاد‏سازي تجاري بر وضعيت اشتغال زنان با تاکيد برکارگاه‏هاي صنعتي ده نفر کارکن و بيشتر ايران،  براي اولين بار است که مورد بررسي قرار مي‏گيرد.

فهرست رابطه‏ آزاد سازي تجاري و اشتغال زنان در ايران

 • فصل اول- کلیات تحقیق
 • مقدمه
 • بیان مسأله و اهمیت تحقیق
 • واژه ‏های کلیدی
 • اهداف تحقیق
 • فرضیه ‏های تحقیق
 • پرسش‏های تحقیق
 • متغیرهای تحقیق
 • نوع مطالعه، روش و نحوه اجرای تحقیق
 • ابزار گردآوری داده‏ها و جامعه آمار ی
 • محدودیت‏های تحقیق
 • نتیجه ‏گیری
 • فصل دوم- مبانی نظری و ادبیات تحقیق – رابطه‏ آزاد سازي تجاري و اشتغال زنان در ايران
 • مقدمه
 • ۲-۱- مفهوم تقاضای نیروی کار
 • ۲-۲- مروری بر تئوری‏های تقاضای عامل کار
 • ۲-۲-۱- تئوری‏های ایستای تقاضای عامل کار
 • ۲-۲-۲- تئوری‏های پویای تقاضای عامل کار
 • ۲-۳- مروری بر تئوری‏های حاکم بر بازار کار زنان
 • ۲-۳-۱- رویکرد نئوکلاسیک
 • ۲-۳-۲- مدل تراکم جمعیت یا ازدحام جمعیت
 • ۲-۳-۳- نظریه رویکرد سرمایه انسانی
 • ۲-۳-۴- مدل تقسیم مشاغل در بازار کار داخلی.
 • ۲-۳-۵- مدل بازار کار دوگانه
 • ۲-۳-۶- انتخاب منطقی و عوامل غیرتبعیض‏آمیز
 • ۲-۴- فرصت‏ها و چالش‏های جهانی‏ شدن
 • ۲-۴-۱- اشتغال و جهانی‏شدن
 • ۲-۴-۲- جهانی ‏شدن و اشتغال زنان
 • ۲-۵- نتیجه ‏گیری
 • فصل سوم- پیشینه تحقیق
 • مقدمه
 • ۳-۱- مروری بر مطالعات انجام شده در ایران
 • ۳-۲- مروری بر مطالعات انجام شده در خارج از کشور
 • ۳-۳- نتیجه‏گیری
 • فصل چهارم- ساختار اشتغال در کارگاه‏های بزرگ صنعتی کشور
 • ۴-۱- مقدمه.
 • ۴-۲- تعاریف و مفاهیم.
 • ۴-۳- بررسی ساختار اشتغال زنان در کارگاه‏های بزرگ صنعتی کشو
 • ۴-۴- بررسی وضعیت دستمزد نسبی زنان در کارگاه‏های صنعتی.
 • ۴-۵- نتیجه‏ گیری
 • فصل پنجم- برآورد مدل و تحلیل نقش آزادسازی تجاری بر اشتغال زنان
 • مقدمه
 • ۵-۱- تصریح مدل تجربی تابع اشتغال زنان
 • ۵-۲- نحوه جمع‏آوری و محاسبه داده ‏های آماری مورد استفاده در مدل.
 • ۵-۳- روش اقتصادسنجی بکار رفته در تخمین مدل.
 • ۵-۴- نتایج تخمین مدل و تفسیر نتایج آن
 • ۵-۵- نتیجه‏ گیری
 • فصل ششم- نتیجه‏گیری و پیشنهادات
 • ۶-۱- نتایج تحقیق
 • ۶-۲- توصیه ‏های سیاستی

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0