دانلود رایگان تحقیق رشته عمران درباره آزمايش فروننيني بتن

دانلود رایگان تحقیق رشته عمران درباره آزمايش فروننيني بتن

این  مقاله  با فرمت WORD و در ۱۴ صفحه با موضوع  آزمايش فروننيني بتن نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق آمده است.

آزمايش فروننيني بتن

۱-۳-۴- اصول آزمايش فروننيني بتن

بتن تازه در قالب بشكل مخروط ناقص فشرده مي شود زماني كه مخروط بطرف بالا عقب كشانده مي شود.

فاصله اي كه بتن سقوط كرده است مقدار درجه سفتي بتن را بدست مي دهد .

آزمايش فرونشيني بتن قابل اعمال براي دامنه اي از درجه سفتي بتن است كه مطابق با افت هاي بين ۵/۰ و ۵/۲ ميلي متر مي باشد .

خارج از اين دامنه ، اندازه گيري افت ممكن است نامناسب باشد و روش هاي ديگر تعيين درجه سفتي بايستي در نظر گرفته شوند .

۲-۳-۴ تجهيزات

به ضروريتهاي تنظيم همرابه ا هر يك تجهيزات توجه كنيد

۱-۲-۳-۴- قالب ، مناسب شكل دهي نمونه آزمايش ، ساخته شده از فلز كه به راحتي با خمير سيمان از بين نمي رود و نازكتر از ۵/۱ ميلي متر نمي باشد .

قالب ممكن است با درز يا بدون درز ساخته شود .

داهل قالب صاف و عادي از برجستگي ها مثل پرچهاي برجسته خواهد بود و عاري از فرورفتگي ها خواهد بود .

قالب بشكل مخطرو ناقص تو خالي خواهد بود و داراي ابعاد دروني ذيل خواهد بود .

  • قطر پايه
  • قطر بالا فوقاني
  • ارتفاع

پايه و فوقاني باز و موازي با يكديگر و در زاويه قائمه نسبت به محور مخروط خواهند بود .

در قسمت بالايي ، دو دستگيره در دو سوم ارتفاع و در كف گيره هاي نگهدارنده يا تكه هاي پايي براي يكنواخت نگهداشتن قالب براي ان فراهم مي شوند .

قالبي كه مي تواند به پايه با گيره بسته شود قابل قبول مي باشد بشرطي كه ترتيب بست مي تواند بدون حركت قالب يا تداخل با بتن در حال سقوط كاملا باز گردد.

براي تضمين كردن اينكه قالب تميز مي باشد و اسيب ديده يا داراي حفره نمي باشد ان قبل از هر يك استفاده بطور چشمي چك خواهد شد .

براي تضمين كردن اينكه ابعاد و وضعيتهاي مخروط در داخل خطاهاي مجاز هستند مخروط بطور دستي چك خواهد شد .

۲-۲-۳-۴- ميله كوبه ، راست ، ساخته شده از فولاد ، داراي سطح مقطع دايره اي با قطر … در طول و انتهاهاي گرد مي باشد .

لوله ممكن است با گيره لوله پلاستيكي فويل گردد بشرطي كه طول كلي از ۱۰۰۰ ميلي متر تجاوز نكند .

براي تضمين كردن اينكه ابعاد و وضعيت هاي ميله كوب در داخل خطاهاي مجاز هستند ميله بطور دستي چك خواهد شد .

۳-۲-۳-۴- قيف ( اختياري ) ، ساخته شده از ماده غير جاذبه كه براحتي با خمير سيمان از بين نمي رود مي باشد.

براي تضمين كردن ابعادو وضعيتهاي قيف در داخل خطاهاي مجاز هستند ان بطور دستي چك خواهد شد .

۴-۲-۳-۴- قاعده ، داراي درجه بندي از ۵ ميلي متر تا ۳۰۰ ميلي متر در فواصل كه از ۵ ميلي متر تجاوز نمي كنند كه نقطه صفر در انتهاي نهايي قاعده مي باشد .

۵-۲-۳-۴- صفحه / سطح پايه ، صفحه سفت ، غير جاذب و ممكن يا سطح ديگري كه بر روي آن قالب قرار مي گيرد .

۶-۲-۳-۴- بيل داراي تيغه مربعي

۷-۲-۳-۴- طشت ( سيني ) مخلوط سازي مجدد ، داراي ساختمان محكه و ساخته شده از ماده غير جاذب مي باشد كه براحتي با خمير سيمان خراب نمي گردد.

ان داراي ابعاد مناسب خواهد بود بطريقي كه بتن مي تواند با استفاده از بيل داراي تيغه مربعي كاملا مخلوط مجدد شود .

۸-۲-۳-۴- چمچمه پيمانه داراي پهناي تقريبا ۱۰۰ ميلي متر

۹-۲-۳-۴- تايمر يا ابزار زمان سنج مشابه ، براي مقدور ساختن اندازه گيري زمان تا ۱ ثانيه ديد كه آيا در زمان تست بطور مناسب تنظيم مي باشد .

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0