طراحی مدلی جهت ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت‌ها :پایان نامه ارشد مديريت صنعتی گرایش تولید و عملیات

طراحی مدلی جهت ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت‌ها :پایان نامه ارشد مديريت صنعتی گرایش تولید و عملیات

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مديريت صنعتی  گرایش تولید و عملیات  و با عنوان طراحی مدلی جهت ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت‌ها در ۳۱۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه طراحی مدلی جهت ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت‌ها:

در سال‌های اخیر، میل روزافزونی به استفاده از فنون شش سیگما پدید آمده است، در دنیای رقابتی امروز شش سیگما می‌تواند برگ برنده شرکت‌ها برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها باشد. شش سیگما یک سیستم جامع و انعطاف‌پذیر برای دستیابی، حفظ و حداکثر کردن موفقیت سازمان است که اگر به‌طور منطقی بکار گرفته شود، سبب ارتقای عملکرد فرایندها خواهد شد. این ابزار در سازمان‌هایی که برای شش سیگما آماده هستند بسیار بهتر کار می‌کند. شرکت ایستاوین جهت همگام بودن با سایر شرکت‌های موفق و رقابت با آن‌ها شرکت خواستار ارزیابی سنجش آمادگی خود برای اجرای شش سیگما جهت حفظ و حداکثر کردن موفقیت سازمان هست.

در این تحقیق طراحی مدلی جهت ارزیابی آمادگی شش سیگما در شرکت‌ها که در این شرکت نیز قابل‌استفاده خواهد بود ارائه می‌شود. بدین منظور ابتدا به شناسایی شاخص‌های ارزیابی آمادگی شش سیگما از طریق غربالگری فازی پرداخته شد که در این مرحله جامعه آماری خبرگان دانشگاهی درزمینه شش سیگما بوده‌اند. در باقی مراحل پژوهش جامعه آماری شامل خبرگان شرکت ایستاوین بوده است. سپس به تعیین روابط بین این شاخص‌ها از طریق مدل‌سازی ساختاری تفسیری پرداخته‌شده، بعدازآن درجه اهمیت و وزن شاخص‌های شناسایی‌شده موردبررسی قرار گرفت، در این مرحله به رتبه‌بندی ابعاد ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما پرداختیم که به ترتیب ابعاد «رهبری و چشم‌انداز»، «انتخاب درست» و «مدیریت بهبود و فرایند» دارای اهمیت بیشتری بودند؛ و در آخر به بررسی وضعیت کنونی شاخص‌‌ها در شرکت ایستاوین پرداخته شد که در این مرحله شاخص‌های «درک منطق پشت شش سیگما توسط افرادی که قرار است در پروژه جهت اجرای شش سیگما کار کنند»، «ثبات اصول و نظرات مدیر ارشد/رهبر»، «استفاده از معیارهای انتخاب افراد مناسب برای آموزش و اجرای پروژه» و «متعهد بودن مدیر ارشد/رهبر شرکت به عملی ساختن شش سیگما» دارای اهمیت بیشتری بودند.

واژگان کلیدی: شش سیگما ، شرکت ایستاوین، غربالگری فازی، معادلات ساختاری تفسیری، فرآیند تحلیل شبکه فازی.

اهمیت و ضرورت پژوهش

پیاده‌سازی شش سیگما به بهبود و حفظ کیفیت، از بین بردن ضایعات و افزایش سود کمک می‌کند (راجکومار و رامش، ۲۰۱۴: ۶۶) و این‌ها از مهم‌ترین اهداف شرکت ایستاوین به شمار می‌آیند.

برای دستیابی به کیفیت مطلوب و برای این‌که بتوان تغییرات کیفیتی محصول را در جهت مطلوب هدایت کرد، باید ابتدا این تغییرات را شناخت و سپس علل پیدایش آن را تشخیص داد. اگرچه تعداد این تغییرات زیاد است، ولی منطقی­تر آن است که از بین آن‌ها مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عوامل موردتوجه قرار گیرد و به‌طور فراگیر و جامع، کل سازمان در جهت رفع آن اقدام کند (خوبیاری، ۱۳۸۲: ۲۰).

عدم آمادگی برای اجرای شش سیگما منجر به نا­­امیدی میان کارکنان، مقاومت و مخالفت (فردی یا سازمانی یا حتی سیاسی) در سطوح مختلف میان کسب­و­کار و پریشانی­ای که منجر به فقدان خط سیری برای فرایند بهبود مستمر می‌شود، خواهد شد (آنتونی، ۲۰۱۴: ۲۵۸). چاندرا (۲۰۰۸) یکی از دلایل شکست برنامه‌های شش سیگما را عدم اجرای صحیح آن می­داند (ذگردی و همکاران، ۱۳۸۹: ۵۰) بدیهی است ارزیابی مدلی جهت ارزیابی آمادگی شرکت جهت اجرای شش سیگما می‌تواند کمک شایانی برای اجرای صحیح شش سیگما باشد.

از آنجائی که اجراي برنامه‌های شش سيگما در شرکت‌های ايراني به‌طور گسترده مورد استقبال قرارگرفته و تجربه‌ها نشان داده كه به‌کارگیری برنامه‌های شش سيگما براي فرهنگ صنعتي ايران بسيار مؤثر است، لذا توجه عمیق‌تر و درعین‌حال جامع‌تر نيز به آن احساس مي‌گردد (کزازی و ساروخانی، ۱۳۸۴: ۱). بنابراين نتايج اين تحقيق، مديران ايراني را قادر خواهد ساخت تا بتوانند با توجه به امكانات و محدوديت‌هاي سازماني خود تصميمات بهتر و آگاهانه‌تری درزمینه‌ی چگونگي اجراي مؤثر برنامه‌هاي شش سيگما اتخاذ نمايند. امید است با اجرای شش سیگما، بهبودهایی حاصل‌شده و بسیاری از دل‌مشغولی‌ها و نگرانی‌های مدیران ارشد شرکت ایستاوین رفع شده و به رشد بیش‌ازپیش شرکت کمک کند. جهت اجرای شش سیگما بهتر است قبل سرمایه‌گذاری بدین منظور آمادگی اجرای شش سیگما مورد ارزیابی قرار گیرد. در این تحقیق سعی بر این است تا با طراحی مدلی جهت اجرای شش سیگما در شرکت‌ها (بامطالعه موردی در شرکت ایستاوین) نقشه راهی برای مشاورین و استراتژیست‌های مربوطه برای ارزیابی آمادگی اجرای این رویکرد قبل از سرمایه‌گذاری بدین منظور، طراحی گردد.

 

فهرست مطالب پایان نامه طراحی مدلی جهت ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت‌ها:

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه  ۲

۱-۲- مسئله اساسی پژوهش     ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش     ۴

۱-۴- اهداف پژوهش     ۵

۱-۴-۱- هدف اصلی این پژوهش عبارت است از:  ۵

۱-۴-۲- اهداف فرعی این پژوهش عبارت‌اند از:  ۵

۱-۵- سؤال‌های پژوهش     ۵

۱-۶- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی پژوهش     ۶

۱-۶-۱- شش سیگما ۶

۱-۶-۲- سیگما ۶

۱-۶-۳- دیمایک     ۶

۱-۷- خلاصه فصل   ۷

 

فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش

۲-۱- مقدمه  ۹

۲-۲- مباني نظری    ۱۰

۲-۲-۱- مفهوم سیگما ۱۰

۲-۲-۲- منحنی توزیع نرمال   ۱۱

۲-۲-۳- مفهوم شش سیگما ۱۳

۲-۲-۴- شش سیگما در مقابل سه سیگما ۱۶

۲-۲-۵- تاریخچه  ۱۸

۲-۲-۶- روششناسی دیمایک     ۱۹

۲-۲-۷- ابزارهای مورداستفاده در شش سیگما ۲۳

۲-۲-۸- عوامل اجرائی شش سیگما ۲۴

۲-۲-۹- شاخص نسبت کارایی فرآیند: ۲۵

۲-۳- پیشینه پژوهش     ۲۷

۲-۳-۱- پیشینه داخلی    ۲۷

۲-۳-۲- پیشینه خارجی   ۳۱

۲-۴- جمع‌بندی فصل   ۴۷

 

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه  ۴۹

۳-۲- نوع و روش تحقیق   ۴۹

۳-۳- جامعه و نمونه آماري    ۵۰

۳-۳-۱- درباره شرکت ایستاوین   ۵۱

۳-۴- مراحل و فرایند اجرای پژوهش     ۵۱

۳-۵- منابع گردآوري اطلاعات    ۵۲

۳-۶- روش تجزیه‌وتحلیل داده ها ۵۳

۳-۶-۱- تئوری مجموعه فازی    ۵۳

۳-۶-۲- غربال‌سازی فازی    ۵۵

۳-۶-۳- مدل‌سازی ساختاری تفسیری    ۵۸

۳-۳-۶-۱- روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری    ۶۰

۳-۶-۴- فرايند تحليل شبکه‌ای فازی    ۶۲

۳-۷- جمع‌بندی فصل   ۶۸

 

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها۷۰

۴-۱- مقدمه  ۷۰

۴-۲- شناسایی شاخص‌های ارزیابی آمادگی شش سیگما ۷۱

۴-۲-۱- تعیین درجه اهمیت شاخص‌ها توسط خبرگان دانشگاهی   ۷۱

۴-۲-۲- نهایی سازی شاخص‌ها ۷۵

۳-۴- مدل‌سازی ساختاری تفسیری    ۸۱

۴-۳-۱- تعیین روابط بین ابعاد  ۸۱

۴-۳-۱-۱- به دست آوردن ماتریس ساختاری روابط درونی متغیرها ۸۲

۴-۳-۱-۲- به دست آوردن ماتریس دستیابی اولیه ابعاد  ۸۳

۴-۳-۱-۳- تشکیل ماتریس دستیابی نهایی    ۸۳

۴-۱-۳-۴- تعيين سطح و اولويت ابعاد  ۸۴

۴-۳-۱-۵- ترسیم مدل ابعاد  ۸۵

۴-۳-۸- ترسیم مدل نهایی ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت‌ها ۸۵

۴-۴-  تعیین ضریب اهمیت شاخص‌ها ۸۷

۴-۴-۱- تشکیل ساختار سلسله‌ای    ۸۸

۴-۴-۲- تشکیل ماتریس مقایسه‌ای زوجی   ۹۰

۴-۴-۳- محاسبه اعداد فازی مثلثی   ۹۴

۴-۴-۴- تشکیل ماتریس متقابل قطعی فازی    ۹۶

۴-۴-۶- فازی زدایی   ۹۷

۴-۴-۷- بی مقیاس سازی    ۹۸

۴-۴-۸- محاسبه نرخ ناسازگاری    ۱۱۰

۴-۵- وضعیت آمادگی شرکت ایستاوین برای اجرای شش سیگما ۱۱۰

۴-۶- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری    ۱۱۳

فصل پنجم: نتایج و یافته‌های پژوهش

۵-۱- مقدمه  ۱۱۶

۵-۲- نتیجه‌گیری    ۱۱۷

۵-۲-۱- شناسایی عوامل ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت ایستاوین   ۱۱۷

۵-۲-۲- بررسی روابط میان ابعاد و شاخص‌های آمادگی اجرای شش سیگما
در شرکت‌ها ۱۱۷

۵-۲-۳- بررسی درجه اهمیت (اولویت) وزن ابعاد و شاخص‌های آمادگی اجرای
شش سیگما در شرکت‌ها و بحث درزمینه نتایج   ۱۱۷

۵-۲-۳- بررسی وضعیت حال حاضر شاخص‌ها در شرکت    ۱۱۸

۵- ۳- بحث و بررسی    ۱۱۸

۵-۴- موانع و محدودیت‌های تحقیق   ۱۲۱

۵-۵- پیشنهاد‌های و راهکارهای پژوهش     ۱۲۲

۵-۵-۱- پیشنهاد‌های کاربردی    ۱۲۲

۵-۵-۱- پیشنهاد‌های پژوهشی   ۱۲۴

 

منابع و مأخذ

منابع فارسی    ۱۲۵

منابع انگلیسی    ۱۲۸

 

 

پیوست‌ها

پیوست ۱-  مراحل شناسایی روابط میان شاخص‌های هر یک از ابعاد  ۱۳۲

پیوست ۲-  پرسشنامه غربالگری فازی    ۱۴۴

پیوست۳-  پرسشنامه مدل‌سازی ساختاری تفسیری    ۱۵۰

پیوست۴-  پرسشنامه شماره ۱ فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی    ۱۶۵

پیوست۵-  پرسشنامه شماره ۲ فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی    ۱۷۷

پیوست۶-  پرسشنامه سنجش وضعیت شرکت    ۲۰۹

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱- ابزارهای مورداستفاده در شش سیگما ۲۳

جدول ۲-۲- شاخص‌های ارزیابی آمادگی شش سیگما ناب    ۳۸

جدول ۲-۳- شاخص‌های ارزیابی آمادگی شش سیگما ۴۰

جدول ۲-۴ متغیرهای آمادگی اجرای شش سیگمای حاصل از پیشینه  ۴۱

جدول ۳-۱ پرسشنامه‌های تحقیق   ۵۲

جدول ۳-۲ فضای کیفی – زبانی برای ارزیابی معیارها و تعیین درجات اهمیت آن‌ها ۵۶

جدول ۲- ۶: شاخص ناسازگاری تصادفی   ۶۷

جدول۴-۱ نظرات خبرگان در مرحله غربال‌سازی فازی    ۷۲

جدول۴-۲ نهایی سازی شاخص‌های پژوهش     ۷۵

جدول۴-۳ شاخص‌های شناسایی‌شده حاصل از غربال‌سازی فازی    ۸۰

جدول ۴-۴ ماتریس ساختاری روابط درونی ابعاد  ۸۲

جدول ۴-۵ ماتریس دستیابی اولیه ابعاد  ۸۳

جدول ۴-۶ماتریس دستیابی نهایی ابعاد  ۸۴

جدول ۴-۷ تعیین سطوح ابعاد  ۸۴

جدول ۴-۸ ماتریس مقایسات زوجی خبرگان برای شاخص‌های ارزیابی آمادگی
اجرای شش سیگما ۹۰

جدول۴-۹ ماتریس اعداد فازی مثلثی   ۹۵

جدول۴-۱۰ ماتریس متقابل قطعی فازی    ۹۶

جدول ۴-۱۱ وزن فازی ماتریس متقابل قطعی فازی    ۹۷

جدول۴-۱۲ فازی زدایی   ۹۷

جدول۴-۱۳بی مقیاس سازی وزن ابعاد  ۹۸

جدول ۴-۱۴ اوزان شاخص‌های هر یک از ابعاد نسبت به هدف    ۹۹

جدول ۴-۱۵ اوزان هریک از ابعاد نسبت به بعد موردنظر   ۱۰۱

جدول۴-۱۶ اوزان هر یک از شاخص‌های بعد «رهبری و چشم‌انداز» نسبت به شاخص
موردنظر   ۱۰۲

جدول۴-۱۷ اوزان هر یک از شاخص‌های بعد «استراتژی شرکت» نسبت به شاخص
موردنظر   ۱۰۳

جدول۴-۱۸ اوزان هر یک از شاخص‌های بعد «مدیریت و بهبود فرایند» نسبت به
شاخص موردنظر   ۱۰۳

جدول۴-۱۹ اوزان هر یک از شاخص‌های بعد «انتخاب افراد درست» نسبت به شاخص
موردنظر   ۱۰۴

جدول ۴-۲۰ اوزان هر یک از شاخص‌های بعد «تعهد مدیریت و منابع» نسبت به شاخص
موردنظر   ۱۰۴

جدول۴-۲۱محاسبه اوزان ابعاد  ۱۰۵

جدول۴-۲۲ محاسبه اوزان شاخص‌ها ۱۰۶

جدول۴-۲۳ وزن‌های حاصل از مراحل تحلیل شبکه‌ای فازی    ۱۰۸

جدول ۴-۲۴: نرخ ناسازگاری    ۱۱۰

جدول۴-۲۴ محاسبه وضعیت حال حاضر شاخص‌ها در شرکت    ۱۱۱

 

فهرست جداول

شکل ۲-۱- کیفیت علت است نه اثر   ۱۴

شکل ۲-۲ روند تاریخی که منجربه ایجا روش شناسی شش سیگما شده است    ۱۸

شکل ۲-۳ چرخه دیمایک     ۲۰

شکل ۲-۴ مراحل شش سیگما ۲۲

شکل ۲-۶ مدل پیاده سازی شش سیگما ۳۴

شکل ۲-۷ مدل نهایی ترکیبی ارزیابی آمادگی شش سیگما ۳۶

شکل ۳-۱ تفاوت ساختاری فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی و فرایند تحلیل شبکه‌ای    ۶۳

شکل ۴-۱روابط میان ابعاد ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما ۸۵

شکل ۴-۲ مدل نهایی ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت‌ها ۸۶

شکل ۴-۳ساختار سلسله‌ای فرایند تحلیل شبکه‌ای    ۸۹

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0