آنتاگونيسم لاكتيكی : دانلود تحقیق رشته صنایع غذایی

آنتاگونيسم لاكتيكی : دانلود تحقیق رشته صنایع غذایی

تحقیق رشته صنایع غذایی با فرمت WORD و در ۲۰ صفحه با موضوع آنتاگونيسم لاكتيكی نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

آنتاگونيسم لاكتيكی

اين پديده كه باكتري لاكتيكي هنگامي كه در محيطهاي كشت مخلوط وجود داشته باشد منجر به اثر بازدارندگي يا كشندگي بر روي سوشهاي وابسته به ارگانيسمهاي عامل فساد و مولد سم مي گردد، به مدت بيش از ۶۰ سال مورد توجه بوده است. آنتاگونيسم لاكتيكی به وجود آمده توسط باكتريهاي لاكتيكي به مطالعه وسيعي نياز داشته و چندين گزارش از تحقيقات اوليه منتشر شده است. نكات قابل توجه تازه‌اي از اين پديده به عنوان يك روش مفيد استفاده از مواد شيميايي به منظور كنترل ارگانيسمهاي نامطلوب مواد غذايي بدست آمده است.

باكتريهاي لاكتيكي روي لاكتوكوكسيها ، انتروكوكسيها، لاكتوباسيلها، كارنوباكتريها و پديوكوكسيها داراي يك اثر آنتاگونيسم لاكتيكی مي‌باشند. بر روي انواع مختلف پاتوژنهاي عامل فساد يا اثر كشندگي و يا اثر بازدارندگي داشته و به همين طريق روي بسياري از ارگانيسمهاي عامل فساد بخصوص سرما دوستهاي گرم منفي نيز مؤثر مي‌باشد.

در ميان مواد آنتاگونيستيك تولد شده بوسيله باكتريهاي لاكتيكي، باكتريوسينها و عوامل مشابه باكتريوسين وجود دارند، اين مواد اصولاً از پلاسميد توليد شده، به حرارت مقاومند و روي سوشهاي توليد كننده خودشان اثري ندارند. بسياري از اين مواد البته نه همة آنها از مواد پپتيدي مي‌باشند و در عمل باكتري كشش به حساب ميايند.

افزايش عمر ماندگاري گوشت تازه خرد شده شتر در دماي محيط بوسيلة لاكتوباسيلوس دلبروكي زير گونة دلبروكي

خلاصه مقاله

تحقيقات و بررسي‌ها پايداري گوشت خرد شده را بوسيلة‌ تخمير با استفاده از انواع باكتريهاي اسيدلاكتيك كشت شده و جدا شده از مادة‌ خوراكي تخميري طبيعي و انتخابي را نشان داده است، كه علت آن فعاليت ضد ميكروبي آنها در برابر بعضي از ميكرواركانيسم‌هاي خطرناك مي‌باشد.

گوشت تازه شتر از كشتار گاه شهر رباط پايتخت كشور مراكش خريداري شده است كه توسط خرد كنندة گوشت به طور جداگانه خرد شده و با ۵% گلوكز و تلقيح باكتريهاي اسيد لاكتيك فرآوري شده است.

تجزيه و تحليل و آزمايشات ميكروبيولوژي به روش شمارش صفحه‌اي استاندارد (SPC) براي استافيلوكوكسي، كلي فرم انتروكوكسي و باكتريهاي اسيد لاكتيك انجام گرفته است كه نتيجة آن بعد از ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۷ روز در طي ذخيره‌سازي آنها مشخص شده است. نتايج بيان شده مي‌تواند در PH كم حدود ۴-۲/۴ (تقريباً در دماي cْ۲۲ بمدت ۳ روز) بدست ‌آيد كه با يك كاهش شديد در شمارش صفحه‌اي استاندارد (SPC) براي كلي فرم، انتروكوكسي و استافيلوكوكسي همراه بوده‌است. اين نتايج حاكي از آن است كه استفاده از باكتري اسيد لاكتيك به نگهداري و حفظ گوشت تازه شتر براي مدت زمان طولاني در cْ۲۲ كمك مي‌كند.

مقاله:

مواد غذايي به شدت فساد پذير مانند گوشت شرايط بسيار خوبي را براي رشد ميكروارگانيسم‌هاي خطرناك فراهم مي كند. آلودگي مي‌تواند كيفيت گوشت تازة‌خرد شدة ‌شتر را كم كند و نيز كوتاه شدن عمر ماندگاري آن و ضرر اقتصادي و احتمالاً خطرات سلامتي را به همراه دارد.

مادة‌ نگهدارندة زيستي مانند باكتري اسيد لاكتيك (LAB) و متابوليتهايشان بوسيلة محققين مختلف بررسي شده است. بر روي توانايي باكتري اسيد لاكتيك (LAB) در جلوگيري از رشد ميكروارگانيسم‌هاي بيماريزا، پژوهش قابل توجهي انجام گرفته است. توانايي اين باكتريها در كنترل رشد فساد ميكروارگانيسم‌ها تا اندازه‌اي بررسي شده است. براي موفقيت در فعاليت نگهدارنده زيستي يك ژن باكتريوسين باكتري اسيدلاكتيك (LAB) كشت داده شده بايد تا حد نسبتاً زيادي با بار ميكروبي ذاتي گوشت خام مقابله كند تا به طور جدي از فعاليت باكتريهاي مولد فساد و بيماريزا جلوگيري كند.

روشهاي مختلف كاربردي و عادي براي نگهداري گوشت وجود دارد كه عبارتند از: پختن، تخميري كردن ، نمك سود كردن، دودي كردن و خشك كردن. تخمير يك روش ارزان براي نگهداري گوشت و فرآورده‌هاي گوشتي است نقش اسيد (PH كم )،  و باكتريوسين‌هاي توليد شده بوسيلة آغازگر تلقيح شده در اين است كه از افزايش مسموميت غذايي و فساد باكتريايي در گوشت جلوگيري مي كند.

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0