آیین آداب و رسوم خانقاه تا قرن هشتم : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

آیین آداب و رسوم خانقاه تا قرن هشتم : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه آماده کارشناسی ارشد با موضوع آيين، آداب و رسوم خانقاه تا قرن هشتم

دانشجویان عزیز و گرامی مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی امروز برای شما پایان نامه ای جامع و کامل ( آیین آداب و رسوم خانقاه تا قرن هشتم ) که با تلاش و زحمت دانشجویان سالهای گذشته تهیه و تنظیم شده است، فراهم آوردیم تا بتواند به شما در مسیر رشد کمک کند و بتوانید با موفقیت دوره کارشناسی ارشد را به پایان برسانید.

چکیده « آیین آداب و رسوم خانقاه تا قرن هشتم »

در این رساله چنان که از عنوان آن پیداست به بحث و بررسی آیین، آداب و رسوم خانقاه تا قرن هشتم پرداخته شده است. قبل از ورود به بحث اصلی، در باب خانقاه مطالبی به رشته تحریر در آمده است. یک فصل از این رساله هم به موضوع ادبیات خانقاهي اختصاص یافته است. در فصل چهارم این رساله که مربوط به آیین ها و رسوم خانقاهی است، تمامی این آیین و رسوم از کتب معتبر اهل تصوف و خانقاه نشینان استخراج گردیده و تعریف شده است. شیوه ی ترتیب این آیین ها برحسب اهمیّت آنها صورت گرفته است. مثلا اوّلین آیین «سماع» است چون بیشترین آداب و رسوم در این کتاب ها مربوط به سماع و شیوه ی اجرای این رسم صوفیانه بوده است، در ضمن بعد از تعریف این آیین ها موارد وشواهد به صورت مستند به کتاب های اصلی ارجاع داده شده است.

واژه‌ی هاي كليدي: تصوف، خانقاه، شیخ، مرید، آیین آداب و رسوم خانقاه تا قرن هشتم

فهرست مطالب

چكيده………………………………………….. ۱

مقدمه………………………………………….. ۲

فصل اول: کلیات

۱- كليات………………………………………… ۵

۱-۱-هدف پژوهش………………………………. ۵

۱-۲-پیشینه‌ی پژوهش………………………….. ۵

۱-۳-روش تحقيق……………………………….. ۶

فصل دوم: بحثي درباره‌ي خانقاه

۲- بحثي درباره‌ي خانقاه………………………. ۸

۲-۱- خانقاه……………………………………. ۸

۲-۲-اشكال گوناگون كلمه‌ي خانقاه…………… ۹

۲-۳- اجزاي تركيبي خانقاه…………………… ۱۰

۲-۴-تأسيس اوّلين خانقاه و سير تاريخي آن…. ۱۰

۲-۵- محّل بنّاي خانقاه………………………… ۱۴

۲-۶- متصوّفه‌ي ايران و استقلال خانقاه‌هاي ايراني……………… ۱۴

۲-۷-كانون‌هايي كه قبل از احداث خانقاه، اعمال خانقاهي در آن ها اجرا مي‌شد…………. ۱۵

۲-۷-۱- مسجد………………………………. ۱۶

۲-۷-۲- مدرسه………………………………. ۱۷

۲-۷-۳- دويره …………………………………۱۷

۲-۷-۴-صومعه……………………………….. ۱۸

۲-۷-۵- رباط…………………………………. ۱۸

۲-۷-۶- آرامگاه……………………………… ۱۹

۲-۸-موارد استفاده از خانقاه………………. ۲۰

۲-۹-ساختار خانقاه………………………… ۲۱

۲-۱۰-گله از خانقاه و خانقاه داري………… ۲۲

۲-۱۱- خانقاه و علم و فرهنگ…………….. ۲۲

۲-۱۱-۱- ايجاد كتابخانه……………………. ۲۳

۲-۱۱-۲- وعظ و خانقاه…………………….. ۲۳

۲-۱۱-۳-تدريس علوم اسلامي در خانقاه…………………….. ۲۴

۲-۱۱-۴-تفسير قرآن در خانقاه………………………………… ۲۵

فصل سوم: ادبيات خانقاهي

۳- ادبيات خانقاهي………………………………………….. ۲۷

۳-۱- رواج تصوّف و ادبيات…………………………………….. ۲۷

۳-۲- وضع اوّلیه‌ی شعر عرفانی در قرن ششم…………….. ۲۸

۳-۳-اشعار اخلاقی پیش زمینه شعر عرفانی……………… ۳۰

۳-۴-شعر آغازین عرفانی با مضامین موعظه و تنبیه…………. ۳۱

۳-۵-شعرمبتنی بر شرع……………………………………… ۳۱

۳-۶- ادبیات خانقاهی………………………………………. ۳۲

۳-۷- تنوّع در ادبیات صوفیانه‌ي خانقاهی…………………… ۳۳

۳-۸- نثر صوفیانه……………………………………………. ۳۴

۳-۹- شعر صوفیانه…………………………………………. ۳۵

۳-۱۰- مثنوی قالب رایج ادبيات خانقاهي………………….. ۳۶

۳-۱۱-شاعران خانقاهي………………………………….. ۳۶

۳-۱۱-۱-سنایی……………………………………………. ۳۷

۳-۱۱-۲-عطار……………………………………………… ۳۹

۳-۱۱-۴-مولوی……………………………………………. ۴۰

فصل چهارم: آيين، آداب و رسوم خانقاه تا قرن هشتم

۴- آيين، آداب و رسوم خانقاه تا قرن هشتم……………. ۴۳

۴-۱- سماع و آداب آن…………………………………… ۴۳

۴-۲-آداب لباس پوشيدن صوفيان………………………………………………………. ۶۷

۴-۴-آداب مريدپذيري……………………………………………… ۹۴

نتيجه‌گيري……………………………………………………… ۲۴۰

فهرست منابع…………………………………………………. ۲۴۲

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0