ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال : پایان نامه ارشد فقه و حقوق اسلامی

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال : پایان نامه ارشد فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است.تیم ما پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه وحقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب  (Word)  ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حل‌وفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های اعمال نظارت قانوني بر آراي داوري، رسيدگي به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری می‎نماید.

این تحقیق متشکل از سه فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته می‌شود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریح‌شده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال اشاره‌ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت داده‌شده است. در فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیان‌شده است.

مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي در قانون آئين دادرسي مدني ایران دادگاهي است كه دعوي را به داوري ارجاع كرده و يا صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد و در قانون داوري تجاري بين ‏المللي ایران دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قرار دارد و تا زماني كه مقر داوري مشخص نشده است دادگاه عمومي تهران است و در داوری‌های بين‏المللي که بر طبق قواعد داوري آنسيترال صورت گرفته است تنها دادگاه كشوري كه رأي منسوب به آن و متعلق به داوري آن كشور است و ازلحاظ آن كشور رأي داخلي به‌حساب مي‏آيد صلاحيت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور را دارد.

واژگان كليدي: داوری، ابطال رأی داوری ، مقررات داوري آنسيترال، دادگاه صالح، فرایند رسیدگی

مقررات داوري آنسيترال، دادگاه صالح، فرایند رسیدگی

 

 بیان اهمیت موضوع

در عصر جهانی‌شدن اقتصاد و با پیچیدگی روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‌ها؛ شیوه‎های کارآمد و سریع حل‌وفصل اختلافات احتمالی را پیش از پیش ضروری ساخته است. نظام دادرسی دولتی علیرغم محاسن و امتیازات خاص خود نظیر قاطعیت و برخورداری از ضمانت اجرایی مناسب، به دلیل طولانی بودن روند اجرا و عدم اعتماد اطراف خارجی قرارداد به‌نظام حقوقی ملی طرف مقابل، گران بودن، چندمرحله‌ای بودن رسیدگی و …، کارآمدی لازم را نداشته است ازاین‌روی مکانیزم حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق دولت‌ها و تجار در حل مناقشات به شیوه مسالمت‎آمیز و روش مورد وثوق و سریع به‌حساب می‎آید. ولیکن گاه رأی داوری مورد اعتراض قرارگرفته و درخواست ابطال از طرف یا طرفین دعوی داده می‎شود.

روشن است که اعتراض به رأی داوری و درخواست ابطال آن، زمانی که معترض معتقد باشد در حق او اجحاف شده است و رأی عادلانه نیست! بیانگر اهمیت موضوع است. مواد ۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بین‎الملل ایران، ماده ۴۸۹ آئین دادرسی مدنی ایران و در مورد اموال دولتی ماده ۱۳۹ قانون اساسی به این موضوع توجه نموده‌اند.

لیکن بررسی جهات و فرایند ابطال رأی داوری در حقوقی داخلی ایران و مقایسه آن با قانون نمونه و قواعد داوری آنسیترال که از مهم‌ترین ابزارهای بین‌المللی در حل‌وفصل اختلاف تجاری فی‎مابین کشورها و تجار و در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری است موجب تسهیل امور داوری و آگاهی و درنتیجه توافق بیشتر طرفین بر حل مناقشات خود از طریق آن خواهد گردید و احتمال هرگونه اجحاف و  نا عدالتی در رأی‎های صادره را از بین می‎برد و طرفین این حق را پیدا می‎کنند که در صورت اعتراض به رأی داوری درخواست ابطال آن را نمایند.

 

فهرست مطالب پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری

فصل اول : کلیات و مفاهیم

 1. ۱٫ مبحث اول: کلیات ۲
 2. ۱٫ ۱٫ معرفی مسئله ۲
 3. ۲ بیان اهمیت موضوع ۳
 4. ۳ پیشینه تحقیق ۴
 5. ۴٫ سؤال اصلی تحقیق ۵
 6. ۵٫ سؤالات فرعی تحقیق ۵
 7. ۶٫ فرضیه اصلی تحقیق ۵
 8. ۷٫ فرضیه های فرعی تحقیق ۵
 9. ۸٫ روش تحقیق ۶
 10. ۹٫ محدودیت‎های پژوهش ۶
 11. مبحث دوم: مفاهيم ۶
 12. ۱ گفتار اول: داوری ۶
 13. ۱٫ ۱ معنای لغوی داوري ۶
 14. ۱٫ ۲ مفهوم حقوقی داوري ۷
 15. ۱٫ ۳ داوری در فقه ۹
 16. ۱٫ ۴ داوري تجاري ۱۰
 17. ۱٫ ۵ داوري تجاری بين‌المللي ۱۱
 18. ۱٫ ۶ داوري بين‌المللي در حقوق ايران ۱۲
 19. ۱٫ ۷ داوری بین‌المللی در مقررات آنسیترال ۱۳
 20. ۱٫ ۸ اهمیت داوري بين‏المللي ۱۴
 21. ۱٫ ۹ اقسام داوری ۱۶
 22. ۱٫ ۹٫ ۱ داوري سازماني ۱۶
 23. ۱٫ ۹٫ ۲ داوري موردي يا اختصاصي ۱۷
 24. ۲ گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری ۱۷
 25. ۲٫ ۱ ابطال ۱۷
 26. ۲٫ ۲ بطلان ۱۷
 27. ۲٫ ۳ تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال ۱۷

گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی   ۱۸

 1. ۱٫ جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی ۱۹
 2. ۲٫ قلمرو داوری در فقه اسلامی ۲۰
 3. ۳٫ میزان لزوم رای و قراداد داوری ۲۱
 4. ۴٫ شرایط داور در فقه اسلامی ۲۲

۳ مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری   ۲۴

 1. ۱ تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران ۲۴
 2. ۲٫ تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال ۲۶

 

فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: ۳۱

۱ مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال   ۳۱

 1. ۱ گفتار اول: موارد ابطال رأي داور ۳۴
 2. ۱٫ ۱٫ فقدان اهليت طرفين ۳۶
 3. ۱٫ ۲٫ بي‏اعتباري موافقتنامه داوري ۳۸
 4. ۱٫ ۳ عدم رعايت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاريه‏ها ۴۰
 5. ۱٫ ۴ عدم توفيق درارائه دليل و مدارك پرونده ۴۰
 6. ۱٫ ۵ خروج داور از حدود اختيار ۴۱
 7. ۱٫ ۶ تشكيل هيات داوري برخلاف قواعد ۴۲
 8. ۱٫ ۷ رأي مؤثر داور جرح شده ۴۳
 9. ۱٫ ۸ صدور رأي بر مبناي سند مجعول ۴۷
 10. ۱٫ ۹ یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی ۴۸
 11. ۱٫ ۱۰ پایان مهلت درخواست ابطال رأي داوري ۴۹
 12. ۲ گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری ۵۰
 13. ۲٫ ۱ بند اول: تفاوت ماده ۳۳ و ماده ۳۴ قانون داوري تجاري بين‏المللي ۵۰
 14. ۲٫ ۲ بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد ۵۰
 15. ۲٫ ۲٫ ۱ موضوع اختلاف به موجب قوانين ايران غيرقابل ارجاع به داوري باشد. ۵۱
 16. ۲٫ ۲٫ ۲ مخالفت با نظم عمومي يا اخلاق حسنه و يا قواعد آمره ۵۲
 17. ۲٫ ۲٫ ۳ آراي مربوط به اموال غيرمنقول ۵۳
 18. ۳ گفتارسوم: اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ابطال رأی داوری ۵۴
 19. ۳٫ ۱ بند اول: ابطال رأی داوری در اصل ۱۳۹ قانون اساسی ۵۶
 20. ۳٫ ۱٫ ۱ تفاسير اصل ۱۳۹ قانون اساسي ايران ۵۷
 21. ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۱ نظريه تفسير مضيق اصل ۱۳۹ ق.ا. ۵۷
 22. ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۲ نقد و بررسي نظريه تفسير مضيق ۶۱
 23. ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۳ نظريه كميته بررسي تفسير بيانيه الجزاير ۶۳
 24. ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۴ نقد و بررسي نظريه كميته تفسير بيانيه الجزاير ۶۴
 25. ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۵ نظريه تفسير اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبناي نمايندگي ۶۶
 26. ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۶ نقد و بررسي نظريه نمايندگي ۶۷
 27. ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۷ نظريه تفسير اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبناي عدم اهليت ۶۸
 28. ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۸ نقد و بررسي نظريه عدم اهليت ۶۹
 29. ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۹ نظریه مشروط بودن قابليت ارجاع امر داوري ۷۰
 30. ۳٫ ۱٫ ۲ نقد و بررسي تفاسير مربوط به اصل ۱۳۹ ق.ا ۷۳
 31. ۳٫ ۱٫ ۳ نتيجه بررسي نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوري موضوع اصل ۱۳۹ ق.ا ۷۶
 32. ۳٫ ۲ بند دوم: دعاوي نفتي ۷۷

۲ مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران   ۷۹

 1. ۱ گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال ۷۹
 2. ۱٫ گفتاراول: موارد ابطال راي داوري ۸۲
 3. ۱٫ ۱ عدم رعايت قانون حاكم بر داوري ۸۲
 4. ۱٫ ۱٫ ۱ قانون شكلي حاكم بر داوري ۸۳
 5. ۱٫ ۱٫ ۲ قانون ماهوي حاكم بر داوري ۸۴
 6. ۱٫ ۲ عدم رعایت اصول اجباري داوري ۸۷
 7. ۱٫ ۲٫ ۱ اصول رفتار مساوي با طرفين ۸۷
 8. ۱٫ ۲٫ ۲ عدم رعايت اصل ابلاغ به موقع ۸۸
 9. ۱٫ ۲٫ ۳ عدم رعايت اصل حق دفاع ۹۱
 10. ۱٫ ۳ فقدان صلاحيت يا تجاوز از حدود صلاحيت ۹۲
 11. ۱٫ ۴ وجود بي‌نظمي در تشريفات رسيدگي ۹۴
 12. ۱٫ ۵ عدم توجيه رأي ۹۵
 13. ۲ گفتار دوم: احکام تکمیلی ۹۶
 14. ۲٫ ۱ احكام تكميلي طبق قواعد داوري آنسيترال ۹۷
 15. ۲٫ ۲ احكام تكميلي در قانون داوري تجاري بين‌المللي ۹۷
 16. ۲٫ ۳ احكام تكميلي در قانون آئين دادرسي مدني ۹۸

 

فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال

۱ مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری   ۱۰۰

 1. ۱ گفتاراول: اعتراض به رأی داوری ۱۰۰
 2. ۲ گفتاردوم: مقررات شكلي در دعوي ابطال راي داور( در بیانیه الجزایر) ۱۰۲
 3. ۲٫ ۱ اشكال اعتراض عليه احكام داوري ۱۰۳

۲ مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری   ۱۰۴

 1. ۱ گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داوري ۱۰۴
 2. ۱٫ ۱ دادگاه صالح رسيدگي طبق مقررات قانون داوري تجاري بين‌الملل ایران ۱۰۴
 3. ۱٫ ۲ دادگاه صالح رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور طبق مقررات اتاق ايران ۱۰۵
 4. ۱٫ ۲٫ ۱ در خصوص اختلافات تجاري داخلي ارجاع شده به اتاق بازرگاني ۱۰۵
 5. ۱٫ ۲٫ ۲ در خصوص اختلافات تجاري بين‌المللي ارجاع شده به مركز داوري اتاق ايران ۱۰۶
 6. ۱٫ ۲٫ ۳ مرجع صالح رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور طبق مقررات قواعد داوري آنسيترال ۱۰۶
 7. ۱٫ ۳ دادگاه صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داوري در قانون آيين دادرسي مدني ۱۰۹
 8. ۱٫ ۳٫ ۱ دادگاه ارجاع كننده دعوي به داوري ۱۰۹
 9. ۱٫ ۳٫ ۲ دادگاه صالح جهت رسيدگي به اصل دعوي ۱۰۹
 10. ۲ گفتاردوم: رعايت مقررات شكلي در دعوي ابطال رأي داور ۱۱۰
 11. ۲٫ ۱ قانون داوري تجاري بين‌المللي ۱۱۰
 12. ۲٫ ۲ مقررات شكلي در قانون آيين دادرسي مدني ۱۱۲
 13. ۲٫ ۳ گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال ۱۱۳

۳  مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری   ۱۱۳

 1. ۱ گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری ۱۱۴
 2. ۲ گفتار دوم: آثار ابطال رأي داوري ۱۱۵
 3. ۲٫ ۱ امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوري ۱۱۶
 4. ۲٫ ۲ قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده ۱۱۷
 5. ۲٫ ۲٫ ۱ اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) ۱۱۸
 6. ۲٫ ۲٫ ۲ اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) ۱۲۱

 

فصل چهارم : نتیجه گیری

نتيجه‏ گيري   ۱۲۵

پیشنهادات    ۱۳۲

 

منابع و مآخذ  ۱۳۳

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0