اثرات آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شهری یاسوج بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم لوبیا (اختر و صیاد) : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

اثرات آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شهری یاسوج بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم لوبیا (اختر و صیاد) : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” اثرات آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شهری یاسوج بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم لوبیا (اختر و صیاد) ” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده اثرات آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شهری یاسوج بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم لوبیا (اختر و صیاد):

به منظور بررسی اثرات آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شهری یاسوج بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم لوبیا (اختر و صیاد)در سال ۱۳۹۰، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۶ تیمار در ۵ تکرار در منطقه بویراحمد اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری (۱) آبیاری با فاضلاب دایم، (۲) آبیاری یک در میان با آب معمولی و فاضلاب، (۳) آبیاری با آب معمولی و دو رقم لوبیا شامل رقم اختر و صیاد بود. آنالیز داده ها استفاده از نرم افزارSAS و مقایسه میانگین‌ها با آزمون دانکن انجام گرفت.

نتایج بدست آمده نشان داد که اثر فاضلاب برعملکرد دانه لوبیا در سطح ۱% معنی‌دار است و در بین روش‌های آبیاری تیمار فاضلاب دایم (f) با عملکرد ۳۹۰۰ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را داشت و در بین رقم‌ها نیز رقم اختر با عملکرد ۳۸۵۰ کیلوگرم در هکتار، بیشترین عملکرد را نشان داد. تیمار فاضلاب دایم و رقم اختر (fa) بیشترین عملکرد (۴۲۰۰ کیلوگرم در هکتار) را نشان داد. تیمار فاضلاب دایم (f) بیشترین وزن صد دانه (۴۰ گرم) را نشان داد. رقم اختر (a) با وزن صد دانه ۴۰ گرم بیشترین مقدار را نشان داد. تیمارهای فاضلاب دایم و رقم اختر (fa) و تیمار یک در میان آب معمولی و فاضلاب و رقم اختر (fwa) به ترتیب با وزن صد دانه ۰۳/۴۲ و۲۲/۴۰ گرم در کلاس اول (a) قرار گرفتند. و تیمارهای فاضلاب دایم (f) و رقم صیاد (s) به ترتیب با ارتفاع ساقه ۱/۱۳۷ و ۱/۱۳۹ سانتی‌متر در کلاس اول (a) قرار گرفتند.

 

مقدمه

استفاده از فاضلاب به عنوان یک منبع غذایی گیاهی در تولیدات زراعی و یا به منظور حاصلخیزکردن خاک‌ها ازقدیم الایام در برخی نواحی آسیاه معمول بوده است. اما اطلاعات مدون در این زمینه و بخصوص در مورد کاربرد پساب در کشاورزی مربوطه به سال ۱۳۵۱ در بنزولای آلمان (جی هارد؛۱۹۵۹ و روچینگ، ۱۹۱۱) و سال ۱۶۵۰ در ایدرن بورف اسکاتلند است (استنبرینگ، ۱۹۷۵). با توسعه روش‌های تصفیه فاضلاب، توجه به استفاده از پساب حاصله از تصفیه خانه‌ها در کشاورزی افزایش پیدا کرد (چک، ۱۹۶۶). بخصوص این که برخی از متخصصان براین باورند که بهترین روش برای دفع پساب پخش آن در اراضی کشاورزی است. زیرا با این روش چرخه مواد غذایی تکمیل شده و عناصری که در اثر زراعت از خاک خارج شده است دوباره به آن بازگردانده می‌شود (چک، ۱۹۶۴)، از طرف دیگر وارد ساختن پساب به خاک خطر آلودگی محیط و بخصوص رودخانه را نیز کاهش می‌دهد (ادن و همکاران، ۱۹۷۷).

بنابراین ایده اولیه استفاده از پساب در کشاورزی به دو دلیل عمده شکل گرفت که عبارتند از:

۱) جلوگیری از آلوده شدن رودخانه‌ها

۲) استفاده از مواد غذایی موجود در آن برای زراعت. بتدریج موضوع حفاظت آب و استفاده مجدد از آن در مناطق کم آب نیز به آن اضافه شد.

گرچه این سه دلیل هنوز هم به قوت خود باقی می‌باشند اما پیشرفت‌های علمی، ملاحظات اقتصادی و بخصوص تجاربی که تا به حال کسب شده است در پاره‌ای موارد مشوق مردم در استفاده از پساب برای زراعت و در مواردی مانع از کاربرد آن می‌باشند. از اواخر سال ۱۸۰۰ و اوایل قرن حاضر استفاده از پساب بتدریج در بسیاری از کشورهای اروپا گسترش پیدا کرد. گیاهان بقولات در توسعه کشاورزی دنیای جدید خیلی زود ظاهر شده‌اند و از قدیمی‌ترین نباتاتی هستند که مورد کشت و کار انسان قرار گرفته‌اند (مجنون حسینی، ۱۳۷۲). در بین حبوبات از نظر سطح زیر کشت و ارزش اقتصادی مقام اول متعلق به لوبیاست (کوچکی و بنایان اول، ۱۳۸۳). این گیاه ۷-۴ هزار سال قبل از میلاد مسیح در مکزیک و بین یک هزار تا سه هزار سال قبل از میلاد توسط بومیان آمریکای غربی کشت و کار می‌شده است و با کشف قاره آمریکا زراعت لوبیا در دنیا گسترش یافت (مجنون حسینی، ۱۳۷۲ ). لوبیا یکی از حبوبات عمده در دنیا محسوب می‌شود که دارای ۲۵-۲۰ درصد پروتئین و ۵۶-۵۰ درصد کربوهیدرات است و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از منابع مهم پروتئین گیاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد (مجنون حسینی، ۱۳۷۲ ).

لوبیا دارای رشد محدودی است و به مجرد ظاهر شدن گل‌ها بر روی ساقه، رشد آن متوقف می‌شود. کشت لوبیا در مناطق گرمسیر و پر باران مناسب نبود. ولی در مناطق گرم و معتدل با مقدار بارندگی متوسط می‌توان اقدام به کشت آن نمود (مجنون حسینی، ۱۳۷۲). تمام گونه‌های لوبیا متعلق به دو جنس عمده است. جنس Phaseolus که شامل گونه‌های بذر درشت آمریکایی است و جنس vigna که شامل گونه‌های بذر ریز آسیایی است. گونه‌های آمریکایی، بومی آمریکا و گونه‌های آسیایی بومی جنوب آسیا هستند، گونه‌های آمریکایی، دارای غلاف‌هایی پهن با نوک بلند بود. و دارای تعداد محدودی بذر در هر غلاف (۴ تا ۸ عدد) اما بذرها درشت می‌باشند. گونه‌های آسیایی دارای غلاف‌های کوچک (حداکثر به طول ۱۰ سانتیمتر) و استوآن‌های هستند. در داخل هر غلاف تعداد زیادی بذر (تقریباً ۲۰ عدد) وجود دارد (کوچکی و بنایان اول، ۱۳۸۳).

فرضیه‌ها

  1. آبیاری با پساب فاضلاب شهری اثر معنیداری بر رشد ارقام لوبيا دارد.
  2. استفاده از آب فاضلاب تصفیه شهری در آبیاری لوبيا باعث افزایش عملكرد دانه می‌گردد.
  3. به‌کارگیری آب فاضلاب جهت آبیاری مزارع لوبيا باعث افزايش عملكرد بيولوژيكي می‌گردد.
  4. ارقام مختلف لوبيا عکس العمل متفاوتی نسبت به استفاده از پساب فاضلاب شهری دارند.

 

 اهداف اثرات تاريخ كاشت و محلول پاشی پتاسیم بر روی عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای در منطقه سمنان:

  1. بررسی و مقایسه اثر پساب فاضلاب شهری بر رشد دو رقم لوبيا.
  2. تعیین عکس العمل دو رقم لوبيا از نظر استفاده از آب فاضلاب جهت نیل به حداکثر عملکرد دانه.
  3. بررسی اثر آب فاضلاب شهری بر ارقام لوبيا جهت نيل به حداكثر عملكرد بيولوژيكي
  4. بررسي اثر استفاده از آب فاضلاب در جهت كاهش يا عدم استفاده از کودهای شیمیائی.

 

نتیجه گیری

نتایج تجزیه واریانس آماری نشان داد که اثر فاضلاب برعملکرد دانه لوبیا در سطح ۱% معنی‌دار است و تیمار فاضلاب دایم (f) با بیشترین عملکرد ( ۳۹۰۰ کیلوگرم در هکتار) در کلاس (a) قرار گرفت. اثر اصلی رقم بر عملکرد اقتصادی لوبیا درسطح ۱% معنی‌دار بود، رقم اختر با عملکرد (۳۸۵۰ کیلوگرم در هکتار) بهترین سازش را نسبت به منطقه نشان داده است در حالی که رقم صیاد عملکرد کمتری (۳۴۷۰ کیلوگرم در هکتار) نسبت به رقم اختر داشته است. اثر متقابل فاضلاب و رقم بر عملکرد اقتصادی لوبیا درسطح ۱% درصد معنی‌دار بود. تیمار فاضلاب دایم و رقم اختر (fa) با بیشترین عملکرد (۴۲۰۰ کیلوگرم در هکتار) نسبت به بقیه تیمار ها در کلاس (a) اول قرار گرفت. اثر اصلی فاضلاب بروزن صد دانه در سطح ۵% معنی‌دار است بود. تیمار فاضلاب دایم (f) با وزن صد دانه ۴۰ گرم نسبت به بقیه تیمارها با بیشترین مقدار در کلاس اول (a) قرار دارد.

اثر اصلی رقم بر وزن صد دانه لوبیا در سطح ۱% معنی‌دار است. رقم اختر (a) با وزن صد دانه ۴۰ گرم بیشترین مقدار را نسبت به رقم صیاد (s) با وزن صد دانه ۳۸ گرم داشت. اثر متقابل فاضلاب و رقم بر وزن صد دانه لوبیا در سطح ۱% از معنی‌دار است. تیمارهای فاضلاب دایم و رقم اختر (fa) و تیمار یک در میان آب معمولی و فاضلاب ورقم اختر (fwa) به ترتیب با وزن صد دانه۰۳/۴۲ و ۲۲/۴۰ گرم در کلاس اول (a) قرار دادند. اثر اصلی فاضلاب بر تعداد نیام دربوته در سطح ۱% معنی‌دار است. تیمار فاضلاب دایم (f) با تعداد نیام در بوته ۸۴/۴۷ عدد نسبت به بقیه تیمار با بیشترین مقدار در کلاس اول (a) قرار گرفت. اثر اصلی رقم بر تعداد نیام در بوته درسطح ۱% معنی‌دار است. رقم اختر (a ) با تعداد دانه ۲/۴۷ عدد با بیشترین مقدار نسبت به رقم صیاد (s) در کلاس اول (a) قرار دارد. اثر متقابل فاضلاب و رقم بر تعداد نیام در بوته در سطح ۱% معنی‌دار است. تیمار فاضلاب دایم و رقم اختر (fa) با بیشترین تعداد نیام در بوته (۰۴/۵۲ عدد) نسبت به بقیه تیمارها در کلاس اول (a) قرار دارد. اثر اصلی فاضلاب بر تعداد دانه در بوته لوبیا در سطح ۱% معنی‌دار است.

تیمار فاضلاب دایم (f) با تعداد دانه در بوته ۱/۱۳۲ نسبت به بقیه تیمار در کلاس اول (a) قراردارد. اثر اصلی رقم بر تعداد دانه در بوته در سطح ۱% معنی‌دار است. رقم اختر (a) با تعداد دانه در بوته ( ۲/۱۲۴ ) نسبت به رقم صیاد در منطقه سازش بهتری نشان داده است و در کلاس اول (a) قرار دارد. اثر متقابل فاضلاب و رقم بر تعداد دانه در بوته در سطح ۱% معنی‌دار است. تیمار فاضلاب دایم و آرمان (fa) با تعداد دانه در بوته (۱۳۷) با بیشترین مقدار نسبت به بقیه تیمارها در کلاس اول (a) قرا گرفت. اثر اصلی فاضلاب بر تعداد دانه در نیام لوبیا معنی‌دار نبود. اثر اصلی رقم بر تعداد دانه در نیام لوبیا معنی‌دار نبود. اثر متقابل فاضلاب و رقم بر تعداد دانه در نیام لوبیا در سطح ۱% معنی‌دار است. تیمارهای فاضلاب دایم و رقم اختر (fa) با تعداد دانه در نیام لوبیا ۷۳۳/۲ در کلاس اول (a) قرار گرفته است و بیشترین تعداد دانه در نیام را نسبت به بقیه تیمارها داشته است.

اثر اصلی فاضلاب بر ارتفاع ساقه در سطح ۵% معنی‌دار است. تیمار فاضلاب دایم (f) با بیشترین ارتفاع ساقه ( ۱/۱۳۷ سانتی‌متر ) نسبت به بقیه تیمارها درکلاس اول (a) قرار گرفت. اثر اصلی رقم بر ارتفاع ساقه لوبیا در سطح ۱% معنی‌دار است. رقم صیاد با ارتفاع ساقه ۶/۱۳۹ سانتی‌متر نسبت به رقم اختر۳/۱۲۸ سانتی‌متر ارتفاع بهتری نشان داده است و سازش بهتری نسبت به منطقه بویراحمد داشته است. اثر متقابل فاضلاب ورقم بر ارتفاع ساقه لوبیا در سطح ۱% معنی‌دار است تیمار یک درمیان آب معمولی وفاضلاب و رقم صیاد (fws) با بیشترین ارتفاع ساقه (۷/۱۶۰سانتی‌متر) در کلاس اول (a) قرار گرفت.

 

فهرست مطالب اثرات تاريخ كاشت و محلول پاشی پتاسیم بر روی عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای در منطقه سمنان:

چکیده ۱

فـصـل: اول مقدمه و کلیات   

۱-۱- مقدمه  ۲

۱-۲- ضرورت اجرای آزمایش    ۳

۱-۳- فرضیه‌ها ۵

۱-۴– اهداف   ۵

۱-۵ – تاریخچه کشت و پیدایش لوبیا ۶

۱-۶- تولید لوبیا در مناطق مختلف جهان  ۶

۱-۷-گیاهشناسی لوبیا ۹

۱-۸- اکولوژی لوبیا ۱۱

۱-۹- فیزیولوژی گیاه لوبیا ۱۳

۱-۱۰- ترکیبات بذر لوبیا ۱۴

۱-۱۱ -کاشت لوبیا ۱۴

۱-۱۲- عملیات داشت   ۱۶

۱-۱۳- تناوب   ۱۸

۱-۱۴ – برداشت   ۱۸

۱-۱۵- ارقام لوبیا ۱۹

فـصل دوم: مروری بر تحقیقات   

فـصل سوم: مـواد و روش‌ها

۳-۱- زمان و محل اجرای آزمایش    ۲۸

۳-۲- خصوصیات خاک محل اجرای آزمایش    ۲۸

۳-۳- درجه حرارت   ۲۹

۳-۴- رطوبت نسبی  ۳۰

۳-۵- مشخصات طرح آزمایشی  ۳۰

۳-۶- آبیاری  ۳۲

۳-۷-صفات اندازه گیری شده ۳۲

۳-۸- محاسبات آماری و نرم افزارهای مورد استفاده در آزمایش    ۳۳

فـصل چهارم: نتایج، بحث و پیشنهادات   

۴-۱- عملکرد دانه (اقتصادی) ۴۱

۴-۲- وزن صد دانه  ۴۵

۴-۳- تعداد نیام در بوته  ۴۷

۴-۴- تعداد دانه بوته  ۴۹

۴-۵- تعداد دانه در نیام  ۵۱

۴-۶- ارتفاع ساقه  ۵۲

۴-۷- نتیجه گیری  ۵۵

۴-۸- پیشنهادات   ۵۷

منابع و مأخذ  ۵۸

 

فهرست جداول

جدول (۱-۱) میزان تولید و سطح زیر کشت حبوبات کشور در سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷  ۸

جدول (۱-۲) سطح زیر کشت، تولید و عملکرد حبوبات استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۸۸-۱۳۸۷  ۹

جدول (۱-۳) دمای مطلوب برای رشد لوبیا، نخود و سویا (درجه سانتیگراد) ۱۱

جدول (۳-۱) نتایج تجزیه خاک محل آزمایش قبل از کشت لوبیا ۲۹

جدول (۳- ۲) میزان درجه حرارت (سانتیگراد) در شهر یاسوج در ۵ ماه اول سال ۱۳۹۰  ۲۹

جدول (۳-۳ ) میزان رطوبت نسبی به درصد در شهر یاسوج در سال ۱۳۹۰  ۳۰

جدول (۳-۴) میزان بارش در شهر یاسوج در دوره آزمایش در سال ۱۳۹۰  ۳۰

جدول (۴-۱) جدول تجزیه واریانس    ۳۴

جدول (۴-۲) جدول مقایسه میانگین اثرات اصلی  ۳۵

جدول (۴-۳) جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل  ۳۶

 

فهرست نمودارها

نمودار (۴-۱) اثر فاضلاب برعملکرد دانه (اقتصادی) لوبیا ۴۱

نمودار (۴-۲) اثر فاضلاب بر وزن صد دانه لوبیا ۴۵

نمودار (۴-۳) اثر فاضلاب بر تعداد نیام دربوته لوبیا ۴۷

نمودار (۴-۴) اثر فاضلاب بر تعداد دانه در بوته لوبیا ۴۹

نمودار (۴-۵) اثر فاضلاب بر تعداد دانه در نیام لوبیا ۵۱

نمودار (۴-۶) اثر فاضلاب بر ارتفاع ساقه لوبیا ۵۳

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0