اثر ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین در موشهای صحرایی: پایان نامه ارشد زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری

اثر ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین در موشهای صحرایی: پایان نامه ارشد زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری

سری جدیدی از پایان نامه های رشته زیست شناسی  در گرایش های مختلف آن را برای دانلود کاربران و دانشجویان دانشکده های علوم پایه قرار میدهیم . پایان نامه حاضر با عنوان اثر ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین در موشهای صحرایی  در گرایش زیست شناسی علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری  با فرمت ورد (قابل ویرایش) معرفی میگردد.

چکیده تحقیق اثر ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین در موشهای صحرایی :

مقدمه: مورفین به طور وسیعی برای درمان دردهای مزمن استفاده می­شود. در حالی­که این سودمندی با پیشرفت تحمل به آثار ضددردی آن از بین می­رود. اطلاعات خوبی در مورد اثرات مفید ورزش فیزیکی بر عملکردهای شناختی و حفظ سلامت مغز بیان شده است، در حالی­که گزارش­های کمتری درباره نقش­های ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثر ضد دردی مورفین در موشها وجود دارد.

روشها: در این مطالعه به موشها همزمان با دوره ۸ روزه از ورزش ارادی و اجباری روزی یک بار mg/kg10مورفین به صورت زیر جلدی تزریق شدند. در جریان این تزریقات در روزهای ۱،۴،۸ درصد حداکثر پاسخ احتمالی(%MPE) مورفین توسط تست Hot plate اندازه­ گیری شد.

نتایج: در ورزش ارادی و اجباری آستانه ضددردی نسبت به گروه بدون ورزش افزایش داشته است )۰۵/۰>p). هم­چنین ورزش ارادی و اجباری به طور مشخصی توان مورفین را نسبت به گروه مورفینی بدون ورزش افزایش داده است )۰۵/۰>p). بنابراین ورزش ارادی و اجباری مانع ایجاد تحمل به ضد دردی مورفین در طول ۸ روز درمان مداوم می­شود. وقتی­که موشهای ورزشکار به موقعیت بدون ورزش بازگشتند حساسیت به مورفین به طور قابل ملاحظه ­ای در آنها افزایش پیدا کرد و (%MPE)  به­ طور مشخصی نسبت به گروه ­های سالینی افزایش داشت)۰۵/۰>p).

نتیجه­ گیری: نتایج نشان داد که ورزشهای ارادی و اجباری ممکن است عامل مهمی برای درمان پیشرفت تحمل به اثرات ضددردی مورفین باشد.

واژه ­های کلیدی: تحمل، مورفین،حداکثر پاسخ احتمالی(%MPE)، ورزش ارادی، ورزش اجباری.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه مصرف مورفین جهت کاهش درد بعد از مدتی می تواند منجر به ایجاد تحمل و وابستگی نماید به همين دليل يافتن راه هایی‌ كه بتواند تحمل به مورفين را كاهش داده و بي‌دردي آن را افزايش دهد از مهمترين اهداف برنامه‌هاي تحقيقاتي در اين زمينه است. یکی از این برنامه ­ها تمرین­های فیزیکی می باشد. پيدا كردن راه هاي موثر براي جلوگيري از تغييرات سيناپسي ناشي از داروهاي مخدر، مي­تواند نقش مهمي در درمان و جلوگيري از عود (به عنوان يک مشکل باليني) آن داشته باشد. به نظر مي­رسد يكي از روشهاي موثر و كم هزينه ورزش باشد. مكانيسمي كه از طريق آن ورزش مي­تواند به عملكرد مغز كمك كند هنوز در پرده ابهام قرار دارد و به خوبي شناخته نشده است ولي به نظر مي­رسد كه اين مكانسيم شامل تغيير در شکل پذیری سیناپسی باشد) وایمن و همکاران،۲۰۰۳).

با توجه به افزايش يادگيري توسط ورزش ارادي با به کارگيري سيستم هاي پاداشي(لت وهمکاران ،۲۰۰۱) و نیز افزايش رهایش پپتيدهاي اوپيوئيدي دروني در طي وررزش (كه اثرات مثبت فراواني دارد) استفاده از ورزش ارادي براي درمان بيماران معتاد توصيه شده است) تورن وهمکاران ،۱۹۹۰ ;کویانکوگلو وهمکاران ،۲۰۰۱ لت وهمکاران ،۲۰۰۱،). یافته­ ها نشان داد هر دو نوع ورزش ارادی و تریدمیل موجب کاهش خودتجویزی کوکائین (اسمیت وهمکاران ،۲۰۰۸)، آمفتامین)  کانارک وهمکاران،۱۹۹۵) و مورفین ( حسینی وهمکاران، ۲۰۰۹) درحیوانات آزمایشگاهی می­شوند. در این راستا نتایج یک مطالعه نشان داد رت­هایی که در طول ورزش دویدن، دسترسی آزاد به آب و الکل داشتند الکل کمتری را در مقایسه با آب مصرف کردند و در متابولیسم الکل نیز تغییری مشاهده نشد.

این یافته نشان داد که اثرات پاداشی الکل با ورزش جایگزین گردید( ارینگروهمکاران ،۲۰۰۹). شواهد زیادی وجود دارد که ورزش ارادي با اثر بر روي سيستم­هاي پاداشي، اثرات خودانگيزشي دارد ) لت وهمکاران،۲۰۰۱). این یافته ­ها این فرضیه را حمایت می­کنند که ورزش احتمالا یک مداخله­ گر موثری در پیشگیری از عوارض دارو­های مورد سوء مصرف و برنامه ­های درمانی آن بصورت تضمین کننده باشد)  اسمیت وهمکاران ،۲۰۰۸). نتایج قبلی میلادی و همکاران نشان داده است که ورزش ارادی دویدن موجب تضعیف نشانه­ های قطع در گروه وابسته به­ مورفین­ گردید. به عبارتی ورزش ارادی شدت وابستگی به مورفین را کاهش می دهد (میلادی گرجی  وهمکاران،۱۳۸۹و ۲۰۱۱).

تجربيات اخير و يافته ­هاي باليني نشان داد که ورزش منظم طولاني­ مدت مي­تواند سيستم اوپيوئيدي مرکزي را فعال کند و موجب تحريک رهايش پپتيدهاي اوپيوئيدي درونزا و افزايش آستانه درد هم در انسان و هم در جانوران گردد، لذا پيشنهاد گرديد ورزش مي­تواند براي درمان  بيماران معتاد استفاده شود) تورن وهمکاران ،۱۹۹۰ ;کویانکوگلو وهمکاران ،۲۰۰۱). از طرفی در مطالعه مت و همکاران آمده است که موش­ها حساسیت کمتری به اثرات ضد دردی مورفین و متابولیت­هایش در پایان ۳ هفته ورزش ارادی دویدن نشان دادند (متز و کانارک ،۲۰۰۶). در مطالعه­ای دیگر نشان داده شد که تجربه قبلی با ورزش دویدن موجب تحمل متقاطع با اثرات پاداشی مورفین می گردد (لت،  ۲۰۰۲).

با توجه به مطالعات به عمل آمده اطلاعات متناقضی در رابطه با اثرات ورزش بر پدیده تحمل وجود دارد. لذا در این مطالعه نقش ورزش ارادی دویدن با چرخ دوار و نیز ورزش اجباری با تریدمیل بر پدیده تحمل در مدل جانوری مورد ارزیابی قرار می گیرد. لازم به ذکر است ورزش ارادی در حیوانات ایجاد استرس نمی نماید. این نوع ورزش می تواند مانع اثرات منفی و یا سطح بالای کورتیکوسترون بر روی پروتئینBDNF ناشی از ورزش شود (آدلارد و کاتمن ،۲۰۰۴). این نوع ورزش شباهت نزدیک با افرادی دارد که  داوطلبانه ورزش می­کنند چون حیوانات می­ توانند زمان، سرعت و مسافت دویدن را در طول تجربه تنظیم کنند ) کاتمن و انگسرکسار ،۲۰۰۲)، در حالیکه ورزش اجباری همراه با استرس می باشد. لذا اثرات هر دو نوع ورزش در اين پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

فهرست مطالب تحقیق اثر ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین

عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه و بیان مساله ۳
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
۱-۳- اهداف تحقیق ۶
۱-۴- متغیرهای تحقیق ۶
۱-۵- پرسش­های تحقیق ۷
۱-۶- فرضیه ­های تحقیق ۷
۱-۷- تعریف واژه­ ها ۸
 فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده ۹
۲-۱- تحمل به اثرات ضددردی مورفین ۱۰
۲-۲- اثرات ضددردی ورزش ارادی و اجباری ۱۳
۲-۳- اثرات ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین ۱۹
فصل سوم: مواد و روش­ها ۲۴
۳-۱- حیوانات ۲۵
۳-۲- القای تحمل به مورفین ۲۵
۳-۳- ورزش ارادي ۲۵
۳-۴- ورزش اجباری ۲۸
۳-۵-گروه­های آزمایشی ۳۰
۳-۶- ارزیابی درد با استفاده از Hot-plate ۳۵
۳-۷- روش نمونه‌گيري و حجم نمونه ۳۷
۳-۸- ابزارجمع‌آوري داده‌ها ۳۷
۳-۹- روش تجزيه و تحليل داده‌ها ۳۷
فصل چهارم: نتایج و تجزیه و تحلیل آماری ۳۹
۴-۱- آزمایش اول: بررسی اثرات ورزش ارادي و اجباري بر بيان تحمل به ضد دردی ناشي از ورزش ۴۰
۴-۱-۱- مسافت دویدن ۴۰
۴-۱-۲- روند تاثیر ورزش ارادی و اجباری بر بیان تحمل به ضد دردی ناشی از ورزش ۴۱
۴-۲- آزمایش دوم: بررسی اثرات ورزش ارادي و اجباري بر بيان تحمل به اثرات ضد دردی مورفین ۴۲
۴-۲-۱- مسافت دویدن ۴۳
۴-۲-۲- بررسی اثر ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضد دردی مورفین ۴۳
۴-۳ – آزمايش سوم: بررسی حساسيت به اثرات ضد دردي مورفين در طي دوره بدون ورزش در موش­هاي ورزشكار بدنبال ورزش منظم ۸ روزه ارادي و اجباري ۴۵
۴-۳-۱- مسافت دویدن ۴۵
۴-۳-۲- بررسی حساسیت به اثرات ضددردی مورفین در دوره بدون ورزش در موش­های ورزشکار به دنبال ورزش منظم ۸ روزه ارادی و اجباری ۴۶
۴-۴- ارزیابی پدیده تحمل به اثرات ضددردی ناشی از ورزش ۴۷
۴-۵- ارزیابی پدیده حساسیت به اثرات ضددردی مورفین در دوره بدون ورزش در موش­های ورزشکار ۴۷
فصل پنجم: بحث، نتيجه­گيري و پيشنهادات ۴۹
۵-۱- بحث (یافته ­های تحقیق) ۵۰
۵-۲- نتیجه ­گیری ۶۰
۵-۳- پیشنهادات ۶۰
فهرست شکل­ها
شکل۳-۱- قفس مجهز به چرخ گردان (Running wheel) جهت انجام ورزش ارادی ۲۷
شکل۳-۲- محل انجام ورزش ارادی (Running wheel) ۲۷
شکل۳-۳- شمارشگر تعداد دور جهت تعیین مسافت دویدن در ورزش ارادی ۲۸
شکل۳-۴- دستگاه ورزش اجباری (تریدمیل) ۲۹
شکل۳-۵- موشها در حال انجام ورزش اجباری ۲۹
شکل۳-۶- موشها در حال انجام ورزش اجباری ۳۰
شکل۳-۷- دستگاه Hot-plate (صفحه داغ)جهت ارزیابی درد ۳۶
شکل۳-۸- لیسیدن پنجه در آزمایش صفحه داغ ۳۷
فهرست نمودارها
گروه آزمایشی تجربه اول ۳۰
گروه آزمایشی تجربه دوم ۳۱
گروه آزمایشی تجربه سوم ۳۲
منحنی۴-۱- ميانگين مسافت دویدن در طول۸ روز ورزش ارادی در گروه ورزشکار ۴۰
منحنی۴-۲- اثر ورزش ارادی و اجباری بر بیان تحمل به ضددردی ناشی از ورزش ۴۲
منحنی۴ -۳- ميانگين مسافت دویدن در طول ۸ روز ورزش ارادی در گروه ورزشکار دریافت کننده مورفین ۴۳
منحنی۴-۴- اثرورزش ارادی واجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین ۴۴
منحنی۴ -۵- ميانگين مسافت دویدن در طول ۸ روز ورزش ارادی در بین دو گروه ورزشکار دريافت كننده سالين و مورفين ۴۶
منحنی۴ -۶- ارزيابي حساسیت به اثرات ضددردی مورفین در دوره بدون ورزش در موش­های ورزشکار به دنبال ورزش منظم ۸ روز ارادی واجباری ۴۸

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0