اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر آستانه تشنج و افسردگی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موش صحرائی: پایان نامه ارشد زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری

سری جدیدی از پایان نامه های رشته زیست شناسی  در گرایش های مختلف آن را برای دانلود کاربران و دانشجویان دانشکده های علوم پایه قرار میدهیم . پایان نامه حاضر با عنوان اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر آستانه تشنج و افسردگی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موش صحرائی در گرایش زیست شناسی علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری  با فرمت ورد (قابل ویرایش) معرفی میگردد.

چکیده تحقیق اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر آستانه تشنج و افسردگی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موش صحرائی:

قرار گرفتن مزمن در معرض ترکیبات ارگانوفسفره در طی تکامل مغز، می­تواند منجر به تغییرات عصبی و رفتاری پایدار شود. این اثرات عمدتا به تغییرات پایدار در سیستم­های نوروترنسمیتری مختلف نسبت داده می­شوند که همچنین ممکن است تعادل بین تحریک و مهار را در مغز تغییر دهد.

در این مطالعه ما اثرات قرار گرفتن در معرض غلظتهای پایین کورپیریفاس در دوره نوزادی بر آستانه تشنج حاد ناشی از پنتیلن تترازول در موشهای بالغ و نابالغ را مورد بررسی قرار دادیم. ما همچنین اثرات این تیمار را بر روی رفتارهای مرتبط با افسردگی ناشی از کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول در موش بالغ بررسی کردیم. موشهای نوزاد به صورت زیر جلدی کورپیریفاس (mg/kg 1) یا حجم معادلی از دی متیل سولفوکسید (گروه شاهد) را در روزهای ۴-۱ پس از تولد دریافت کردند. در روزهای ۳۰ و ۶۰ پس از تولد بعضی از موشها از هر گروه برای تعیین زمان شروع اولین علائم تشنج بعد از تزریق داخل صفاقی پنتیلن تترازول ( mg/kg40) و غلظت پنتیلن تترازول مورد نیاز برای القاء تشنج کلونیک مورد استفاده قرار گرفتند. در شروع روز ۶۰ پس از تولد موشهای دیگر با تزریق مکرر پنتیلن تترازول ( mg/kg38) به صورت روز در میان تا ۴ هفته به طریق شیمیایی کیندل شدند. یک هفته پس ار اتمام دوره کیندلینگ، رفتارهای شبه افسردگی با آزمون ترجیح مزه شیرین محلول ساخارین و آزمون شنای اجباری مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج ما نشان داد مجاورت با کورپیریفاس در دوره نوزادی زمان شروع اولین علائم تشنج و آستانه برای تشنج کلونیک را در موشها در دوره نوجوانی و بلوغ تغییر می­دهد. در بعضی از نمونه ­ها این اثرات تنها زمانی مشاهده شد که داروهای ضد تشنج مختلف شامل اسکاپولامین، فنوباریبتال و اتوسوکسیماید به عنوان پیش تیمار قبل از تزریق پنتیلن تترازول مورد استفاده قرار گرفتند. در طی دوره کیندلینگ موشهای ماده از گروه کورپیریفاس درجه تشنج کمتری در مقایسه با گروه شاهد نشان دادند. هیچ تفاوت معنی داری بین دو گروه در تست ترجیح مزه مشاهده نشد. موشهای ماده­ایی که در دوران نوزادی در معرض کورپیریفاس قرار گرفته بودند زمان بیشتری از عدم تحرک را در آزمون شنای اجباری در مقایسه با گروه شاهد نشان دادند. این یافته­ ها پیشنهاد می­کند که قرارگرفتن نوزادان در معرض کورپیریفاس، حساسیت آنها را به تشنج­های صرعی و رفتارهای شاخص افسردگی مرتبط با کیندلینگ تغییر می­دهد. اثر اخیر ممکن است با اختلال در مدارهای سروتونرژیک در موشهای تیمار شده با کورپیریفاس مرتبط باشد.

کلمات کلیدی: کورپیریفاس، تکوین، موش، آستانه تشنج، افسردگی، پنتیلن تترازول

 

بیان مسأله

تشنج­های صرعی حاصل فعالیت همزمان و شدید نورون­ها در مغز هستند و ممکن است به صورت موضعی در بخشی از نیمکره مغزی (تشنج­های جزئی یا کانونی) یا به صورت همزمان در هر دو نیمکره مغزی (تشنج­های فراگیر) رخ دهند. تشنج جزئی ممکن است موضعی باقی مانده و سبب علایم خفیف شناختی، روانی، حسی و حرکتی شود و یا ممکن است انتشار پیدا کند که با تأثیر بر عملکردهای طبیعی مغز باعث تغییر در سطح هوشیاری، رفتارهای پیچیده خودکار، یا تشنج­های تونیک- کلونیک می­شود (Amiri et al., 2012; Krishnan et al., 2011). تشنج­های فراگیر منجر به آسیب­های غیرقابل برگشت در مغز و همچنین سایر اندام­ها می­شوند. دو مکانیسم عمده که در این آسیب­ها شرکت می­کنند هیپوکسی و اسیدوز هستند (Rajabzadeh et al., 2012). شواهدی از تحقیقات مرتبط با صرع نشان می­دهد که تشنج­ها از طریق مسیرهای نوروآناتومیکال یا شبکه­ های خاصی رخ می­دهند (Loscher and Ebert, 1996).

انواع ساختارهای مغزی که شامل این شبکه ­ها هستند ممکن است عملکردهای مختلفی طی شروع و گسترش فعالیت تشنجی نشان دهند (Mclntyre and Gilby, 2008). یکی از مدل­های رایج القاء تشنج، کیندلینگ است. کیندلینگ می­تواند توسط تحریکات الکتریکی مناطق مختلف مغز (کیندلینگ الکتریکی) یا با استفاده از ترکیبات شیمیایی (کیندلینگ شیمیایی) ایجاد ­شود (Dhir, 2012). کیندلینگ منجر به توسعه تشنج، اختلالات رفتاری، آسیب نورونی و سرانجام مرگ نورونی می­شود. کیندلینگ با پنتیلن­تترازول (PTZ) یکی از رایج ­ترین شیوه ­ها برای ایجاد ایجاد فعالیت

تشنجی است (Pavlova et al., 2004). کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول شامل تجویز مکرر غلظتهای زیر آستانه­ای این ترکیب است. پنتیلن­تترازول آنتاگونیست رقابتی گیرنده گابا است که از طریق مهار گیرنده گابا A عمل کرده و باعث کاهش عملکرد گاباارژیک می­شود (Corda et al., 1992). تشنج­های صرعی تأثیر قابل توجهی بر ساختار مغز دارند. اولین تغییرات ساختاری مرتبط با تشنج­های مکرر، مرگ انتخابی سلول­ها در ساختارهای epileptogenic و عمدتاً در هیپوکامپ است (Naseer et al., 2009). تشنج­های تکرار شونده را بعنوان علت مرگ نورونی در بیماران با صرع مقاوم به دارو دانسته­اند. بنابراین مهار تشنج اهمیت کلینیکی زیادی دارد.

 

 

فهرست مطالب تحقیق اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر آستانه تشنج

فصل اول: مقدمه

۱-۱) بیان مساله ……………………۲

۱-۲) ترکیبات ارگانوفسفره ………………. ۳

۱-۳) افسردگی  …………. ۴

فصل دوم: مروری بر اطلاعات موجود

۲-۱) ترکیبات ارگانوفسفره ……… ۸

۲-۲) سیستم سروتونرژیک ………. ۹

۲-۳) تشنج­های صرعی ……. ۱۳

۲-۴) طبقه بندی تشنج­های صرعی …………. ۱۳

۲-۵) مکانیسم تشنج­های صرعی …………….. ۱۴

۲-۶) کیندلینگ ……………. ۱۷

۲-۷) داروهای ضد تشنجی ……….. ۱۸

۲-۷-۱) فنوباربیتال ………… ۱۹

۲-۷-۲) اتوسوکسیماید …….. ۲۰

۲-۷-۳) اسکاپولامین ………… ۲۱

۲-۸) افسردگی …………… ۲۳

۲-۹) علل بروز ………… ۲۳

۲-۱۰) افسردگی و صرع ………….. ۲۴

۲-۱۱) ساختارهای مغزی مشترک در افسردگی و صرع …………… ۲۵

۲-۱۲) کیندلینگ در مطالعه ارتباط صرع و افسردگی …………. ۲۷

۲-۱۳) نقص انتقال سروتونرژیک و افسردگی ………… ۳۱

۲-۱۴) نقص انتقال سروتونرژیک و صرع …………….. ۳۲

۲-۱۵) فلوکسیتین ……………….. ۳۳

۲-۱۶) تنظیم انتقال سروتونرژیک توسط فلوکسیتین ……………….. ۳۴

۲-۱۷) هدف …………………  ۳۵

فصل سوم: مواد و روش­ها

۳-۱) مواد مورد استفاده ………… ۳۸

۳-۲) وسایل و دستگاه­ها…………….. ۳۹

۳-۳) روش انجام کار ……….. ۳۹

۳-۴) آزمون شنای اجباری …………… ۴۱

۳-۵) تست ترجیح مزه ……………. ۴۲

۳-۶) آزمون آماری ……….. ۴۳

فصل چهارم: نتایج

۴-۱) تأثیر مجاورت با کورپیریفاس در دوره نوزادی بر تشنچ حاد در ابتدای دوره نوجوانی و بلوغ ……. ۴۵

۴-۲) تأثیر دریافت کورپیریفاس در ابتدای دوره پس از تولد بر فرایند کیندلینگ در دوره بلوغ ….. ۵۱

۴-۳) تأثیر دریافت کورپیریفاس بر آزمون شنای اجباری بعد از کیندلینگ ………………………… ۵۳

۴-۴) تأثیر دریافت کورپیریفاس بر آزمون ترجیح مزه بعد از کیندلینگ ……………………………… ۵۴

فصل پنجم: بحث و نتیجه­ گیری

۵-۱) بحث ……………….. ۵۶

۵-۱-۱) تأثیر کورپیریفاس بر تشنج حاد …………….. ۵۶

۵-۱-۲) تأثیر کورپیریفاس بر کیندلینگ …………………….. ۵۸

۵-۱-۳) تأثیر کورپیریفاس بر افسردگی …………….. ۵۹

۵-۲) نتیجه ­گیری …………………….. ۶۲

۵-۳) پیشنهادات برای مطالعات آینده …………………. ۶۳

فهرست منابع و ماخذ ………………………….. ۶۴

 

 

فهرست نمودارها

نمودار۴-۱) مقایسه میانگین تاخیر در شروع اولین علائم تشنج موشهای نر ۳۰ روزه در گروه دریافت کننده کورپیریفاس و شاهد پس از دریافت پیش­تیمارهای مختلف ….۴۶

نمودار۴-۲) مقایسه میانگین تاخیر در شروع اولین علائم تشنج موشهای ماده ۳۰ روزه در گروه دریافت کننده کورپیریفاس و شاهد پس از دریافت پیش­تیمارهای مختلف ……۴۶

نمودار۴-۳) مقایسه میانگین تاخیر در شروع اولین علائم تشنج موشهای نر ۶۰ روزه در گروه دریافت کننده کورپیریفاس و شاهد پس از دریافت پیش­تیمارهای مختلف …۴۷

نمودار۴-۴) مقایسه میانگین تاخیر در شروع اولین علائم تشنج موشهای ماده ۶۰ روزه در گروه دریافت کننده کورپیریفاس و شاهد پس از دریافت پیش­تیمارهای مختلف ..۴۸

نمودار ۴-۵) مقایسه میانگین غلظت آستانه پنتیلن تترازول برای شروع تشنج موشهای نر ۳۰ روزه در گروه دریافت کننده کورپیریفاس و شاهد پس از دریافت پیش­تیمارهای مختلف ….. ۴۹

نمودار۴-۶) مقایسه میانگین غلظت آستانه پنتیلن تترازول برای شروع تشنج موشهای ماده ۳۰ روزه در گروه دریافت کننده کورپیریفاس و شاهد پس از دریافت پیش­تیمارهای مختلف …… ۴۹

نمودار ۴-۷) مقایسه میانگین غلظت آستانه پنتیلن تترازول برای شروع تشنج موشهای نر ۶۰ روزه در گروه دریافت کننده کورپیریفاس و شاهد پس از دریافت پیش­تیمارهای مختلف …… ۵۰

نمودار۴-۸) مقایسه میانگین غلظت آستانه پنتیلن تترازول برای شروع تشنج موشهای ماده ۶۰ روزه در گروه دریافت کننده کورپیریفاس و شاهد پس از دریافت پیش­تیمارهای مختلف …… ۵۱

نمودار ۴-۹) مقایسه میانگین شدت فعالیت صرعی در طی دوره کیندلینگ با پنتیلن­تترازول بین موشهای نر از گروه دریافت کننده کورپیریفاس و گروه شاهد ……….۵۲

نمودار ۴-۱۰) مقایسه میانگین شدت فعالیت صرعی در طی دوره کیندلینگ با پنتیلن­تترازول بین موشهای ماده از گروه دریافت کننده کورپیریفاس و گروه شاهد …………۵۲

نمودار ۴-۱۱) مقایسه میانگین مدت زمان عدم تحرک در آزمون شنای اجباری در روز اول بین گروههای دریافت کننده کورپیریفاس و شاهد ……۵۳

نمودار ۴-۱۲) مقایسه میانگین مدت زمان عدم تحرک در آزمون شنای اجباری در روز دوم (پس از دریافت فلوکسیتین) بین گروههای دریافت کننده کورپیریفاس و شاهد ………۵۳

نمودار ۴-۱۳) مقایسه بین گروههای دریافت کننده کورپیریفاس و گروه شاهد براساس ترجیح محلول ساخارین به آب در آزمون ترجیح مزه ……….۵۴

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0