بررسی اثرات محلول پاشی و قطع آب بر روی ارقام جو پاییزه در دامغان : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

بررسی اثرات محلول پاشی و قطع آب بر روی ارقام جو پاییزه در دامغان : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”   بررسی اثرات محلول پاشی و قطع آب بر روی ارقام جو پاییزه در دامغان” با گرایش  کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده بررسی اثرات محلول پاشی و قطع آب بر روی ارقام جو پاییزه در دامغان:

به منظور بررسی اثرات محلولپاشی و قطع آب بر ارقام جو پاییزه  آزمايشي در سال زراعی ۹۰-۸۹ در شهرستان دامغان اجرا گرديد. این آزمايش به صورت اسپیلت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوك­هاي كامل تصادفي با  ۳ تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل دو تیمار قطع آب ( شاهد و قطع آب در مرحله ۴۱ BBCH ) به عنوان فاکتور اصلی و دو رقم جو زراعی(کویر و نصرت ) به عنوان عامل فرعی و محلولپاشی در چهار سطح(شاهد، هیومکس، بیومین، هیومکس و بیومین ۵۰:۵۰) به عنوان فاکتور فرعی فرعی، بودند.

نتایج نشان داد که تنش قطع آب بر اکثر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام جو تاثیر گذار بود و باعث کاهش اکثر آنها گردید و تنها میزان پرولین و قطر ساقه را افزایش داد. رقم نصرت در اکثر صفات مورفولوژیکی به غیر از ارتفاع بیشترین میزان را به خود اختصاص داد، در صفات فیزیولوژیک نیز رقم نصرت تنها در صفت پرولین به مقدار محدودی و فسفر بالاترین رتبه را کسب کرد. مقایسه میانگین­ها نشان داد که رقم نصرت در شرایط تنش قطع آب و همچنین در شرایط آبیاری در بیشتر صفات به غیر از قندهای محلول، نیتروژن، پتاسیم و فسفر بیشترین میزان را کسب نمود. تیمار محلولپاشی هیومکس+ بیومین در تمامی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی و اجزاء عملکرد دانه به جزء قطر ساقه بیشترین میزان را بدست آورد. رقم نصرت در تیمار محلولپاشی هیومکس+ بیومین در صفات تعداد پنجه، تعداد سنبله، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و میزان فسفر  بیشترین مقدار را کسب کرد. رقم نصرت در شرایط بدون تنش و تیمار محلولپاشی هیومکس+ بیومین در صفات تعداد پنجه، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، وزن خشک برگ و ساقه، عملکرد بیولوژیک و فسفر بالاترین مقدار را کسب نمود.

 

مقدمه

زمین (خاک) و آب دو منبع مهم طبیعی برای توسعه کشاورزی و کسب سودمندی اقتصادی در هر کشوری به حساب می­رود (Rajak et al.,2006). آبیاری یک شیوه مؤثر در کشاورزی برای از عهده بر آمدن افزایش تقاضای غذا و فیبر در جهان می­باشد(Du et al., 2006). ترس از رشد سریع  جمعیت، معضل کاهش آب و منابع آن بویژه در نواحی خشک و نیمه خشک دنیا می­باشد (سپاسخواه و اکبری، ۲۰۰۵).

در محيط­هاي طبيعي گياهان در معرض تنش­هاي مختلف قرار گرفته و رشد، متابوليسم و عملکرد
آن­ها به شدت تحت تأثير قرار مي­گيرد. عوامل زنده (حشرات، باکتري­ها، قارچ­ها و ويروس­ها) و عوامل
غير زنده (نور، درجه حرارت، فراهمي آب، مواد غذايي و ساختمان خاک) رشد گياهان عالي را تحت
تأثير خود قرار مي­دهند. از ميان اين عوامل، تنش خشکي مهمترين عامل غير زنده است که توليد محصولات کشاورزي را محدود مي­سازد(,۲۰۰۲ Lawlor ،  Flexas et al.,2004 ، پورمحمدكياني و همكاران، ۲۰۰۷ و Reddy et al., 2002). محدود شدن توليد گياهان وابسته به ميزان آب قابل دسترس است(Ho et al.,2004).

خشکی مهمترین عامل محدودکننده تولید موفقیت آمیز محصولات زراعی در سراسر جهان به حساب می­آید و این عامل زمانی ایجاد می­شود که ترکیبی از عوامل فیزیکی و محیطی باعث تنش در داخل گیاه شده و در نتیجه تولید را کاهش می­دهد. این کاهش درنتیجه تاخیر یا عدم استقرار گیاه، تضعیف یا از بین رفتن گیاهان استقرار یافته، مستعد شدن گیاه نسبت به حمله بیماریها و آفات گیاهی و تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در سوخت و ساز گیاهان بوجود میآید. خشکی همچنین یک عامل کاهش دهنده عملکرد می­باشد که این حالت حتی در مواردی که صدمه وارده مشهود نباشد صادق است.(سرمدنیا و کوچکی،۱۳۷۶).

از مجموع حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعب نزولات جوی سالیانه در ایران، رقمی در حدود ۲۸۰ میلیارد متر مکعب آن از طریق تبخیر از سطح آزاد و تعرق گیاهی به هوا بر می­گردد و بقیه آن مقدار آبی است که در رودخانه­ها جاری و در منابع زیر زمینی ذخیره می­شوند و در واقع بخش اعظم آبهای ایران به دلایلی مورد بهره برداری در کشاورزی قرار نمی­گیرند. ایران با متوسط نزولات جوی ۲۴۰ میلیمتر در سال در زمره مناطق خشک جهان به حساب می­آید و بخش اعظم اراضی ایران در مناطق خشک و نیمه خشک قرار گرفته که زراعت دیم یکی از ارکان اساسی کشاورزی در این مناطق محسوب می­شود.(مقدم خمسه،۱۳۸۷)

جو یکی از از مهمترین غلات می­باشد که بعد ازگندم و برنج بیشترین سطح کشت را در ایران به خود اختصاص داده است. این محصول دارای دامنه انتشار و سازش اقلیمی وسیعی بوده به طوریکه گسترده ترین دامنه کشت در این گیاه دیده می­شود. در گذشته دانه جو در تغذیه مستقیم انسان نقش مهمی را ایفا می­کرده ولی امروزه بیشترین مصارف جو در تغذیه دام و طیور و صنایع مالت می­باشد(نورمحمدی،۱۳۸۹).

جودر تغذیه دام های شیری، پرواربندی گوساله و گوسفند به مقدار فراوان مصرف می­شود، همچنین در تغذیه طیور، دانه جو با ذرت که بخش اعظم جیره را تشکیل می­دهد در یک گروه طبقه بندی می­گردد و در مواردی که قیمت جو از ذرت کمتر باشد به میزان زیادی از آن استفاده می­شود(نورمحمدی،۱۳۸۹).

امروزه اهمیت جو به رتبه چهارم پس از گندم، برنج، ذرت در بین غلات تنزل کرده است با این وجود دانه جو به عنوان یک محصول مهم و مورد نیاز در ایران مطرح می­باشد، جو نسبت به شرایط نامساعد تحمل خوبی نشان می­دهد و در مناطق نامناسب از لحاظ بارندگی و خاک قادر به رشد و تولید عملکرد می­باشد. دوره رشد کوتاهتر جو امکان گریز بهتر این محصول از تنش­های آخر فصل نظیر گرما و خشکی را فراهم می­کند همچنین با گسترش روش کشت بیش از یک محصول در سال، زراعت جو به دلیل این که زمین را زودتر در اختیار کشت بعدی قرار می­دهد اهمیت بیشتری پیدا می­نماید( خدابنده،۱۳۸۹).

افزایش جمعیت کشور، تقاضا برای غلات و نیز توسعه دامپروری در هر دو زمینه دام و طیور نشان می­دهد که نیاز به غلات، علوفه و دانه مورد نیاز دام در سالهای آتی همچنان افزایش خواهد یافت. با توجه به موارد ذکر شده و توانایی بالای گیاه جو در اراضی و شرایط نامساعد و سازگاری آن به فصول کشت کوتاه مدت، اهتمام بر بهبود کمی و کیفی زراعت جو در جهت تامین نیازهای رو به افزایش کشور به این محصول،به عنوان یک محصول اصلی و نیز به عنوان یک محصول جایگزین ذرت امری ضروری به نظر می­رسد( خدابنده،۱۳۸۹).

 

 اهمیت اجرای طرح                     

تحقیق در مورد سازش جو به تنش کم آبی و استفاده از محلول پاشی کودهای آلی یکی از زمینه­های اساسی پژوهش در بهبود کیفیت و افزایش محصول آن است. با توجه به این که وسعت زیادی از خاک کشورمان را مناطق خشک تشکیل می­دهد و پوشش گیاهی این مناطق در اثر شرایط آب و هوایی و دخالت انسان رو به زوال است انجام این گونه آزمایش­ها و بررسی مشکلات رشد گیاهان می­تواند علاوه بر احیاء پوشش گیاهی، الهام بخش انتخاب و پرورش گیاهانی باشد که کم و بیش می­تواند قادر به تحمل تنش­هایی از این قبیل گردند و به تدریج در ایستگاه های خاص به توسعه و کشت آنها اقدام گردد.

با توجه به تاثیرات متفاوت خشکی خاک بر گیاهان مختلف استفاده از کود­های آلی مانند هیومکس و بیومین، می­تواند مقاومت گیاهان را در برابر خشکی بالا ببرد، در این بررسی با انتخاب جو زراعی به عنوان یک محصول با اهمیت در کشور و ماده اولیه صنایع مالت سازی عکس العمل برخی از ارقام  این گیاه در رابطه با کم آبی از نظر مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مدنظر واقع شده است تا در صورت حصول نتایج و تعیین معیار یا شاخص برای برآورد میزان تحمل این ارقام به خشکی در جهت کشت هر چه بیشتر انواع آن در مناطق خشک اقدام گردد.

 

 فرضیه های این تحقیق 

۱_ میزان متابولیت­های اسمزی همانند میزان پرولین، پروتئین و کربوهیدرات موجود در گیاه تحت تاثیر خشکی تغییر می­کند.

۲- محتوای پرولین گیاهی نشان دهنده میزان تاثیر تنش خشکی بر گیاه می­باشد.

۳- استفاده از کودهای آلی مختلف اثرات متفاوتی بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام مختلف جو دارد.

 

اهداف این تحقیق

  • مطالعه و بررسی اثر تنش خشکی و کود­های آلی بر روی مقدار پروتئین دانه و پرولین اندام هوایی گیاه
  • مطالعه و بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپ های مختلف جو مورد آزمایش در شرایط خشکی همراه با محلول پاشی کودهای آلی

مطالعه و بررسی  کربوهیدرات­ها و قند­های محلول دانه جو تحت شرایط خشکی و محلولپاشی مواد آلی

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول مقدمه ۲

۱-۱-مقدمه ۳

۱-۲-اهمیت اجرای طرح  ۴

۱-۳- فرضیه­های این تحقیق ۵

۱-۴- اهداف این تحقیق  ۵

فصل دوم – کلیات ۶

۲-۱- جایگاه جو و نقش آن در تامین غذا در ایران و جهان ۷

۲-۲- مبداء و تاریخ پیدایش جو ۷

۲-۳- سطح زیر کشت، عملکرد و تولید جو در ایران ۸

۲-۳-۱-سطح زیر کشت جو در ایران ۸

۲-۳-۲- میزان تولید جو در ایران ۸

۲-۳-۳- عملکرد در هکتار جو در ایران ۸

۲-۴-گیاه شناسی ۹

۲-۴-۱-ریشه ۹

۲-۴-۲- پنجه زدن ۹

۲-۴-۳- ساقه ۹

۲-۴-۴- برگ ۱۰

۲-۴-۵- گل­آذین ۱۰

۲-۴-۶-ریشک ۱۰

۲-۴-۷- دانه ۱۰

۲ -۵- طبقه­بندی ژنتیکی جو ۱۱

۲-۶- ارقام جو ۱۱

۲-۷- مراحل مختلف رشد جو ۱۱

۲-۸- آب و هوا  ۱۲

۲-۹- حرارت   ۱۲

۲-۱۰- خاک ۱۲

۲-۱۱- کود ۱۲

۲-۱۲- آبیاری ۱۳

۲-۱۳- ترکیبات شیمیایی دانه ی جو  ۱۴

۲-۱۴- خصوصیات سازگاری جو با خشکی ۱۴

۲-۱۵- خشکی و تنش خشکی ۱۵

۲-۱۶- تنش خشکی در کشاورزی ۱۵

۲-۱۷- بازتاب های گیاه در راستای مقاومت به خشکی  ۱۶

۲-۱۸- مکانیزم های مقاومت به خشکی ۱۷

۲-۱۹- هیومیک اسید  ۱۸

۲-۱۹-۱- خواص هیومیک اسید ۲۰

۲-۱۹-۲- هیومکس ۲۰

۲-۲۰- ریز مغذی ­ها ۲۱

۲-۲۰-۱- نقش عناصر کم مصرف(ریز مغذی) در محصولات کشاورزی ۲۱

۲-۲۰-۲- بیومین ۲۱

فصل سوم- بررسی منابع ۲۳

۳-۱ خشکی ۲۴

۳-۲- اثرات تنش خشکی بر گیاهان ۲۵

۳-۳- اثرات تنش خشکی بر رشد ۲۵

۳-۴- اثرات تنش خشکی بر مراحل نمو ۲۶

۳-۵- اثر خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ۲۶

۳-۶- اثرات فیریولوژیک تنش خشکی ۲۸

۳-۷- اثرات کمبود آب بر ساخته شدن پروتئین ۲۹

۳-۸- اثرات تنش کمبود آب بر  تنفس ۳۰

۳-۹- اثر خشکی بر تنظیم اسمزی و تجمع املاح ۳۰

۳-۱۰- تجمع پرولین و مقاومت به خشکی ۳۱

۳-۱۱- اثر خشکی بر غلظت کربوهیدرات­ها ۳۴

۳-۱۲- خشکی و تغذیه معدنی ۳۵

۳-۱۳- قابلیت دسترسی، جذب و مقدار مواد معدنی ۳۵

۳-۱۴- نیتروژن و خشکی ۳۵

۳-۱۵- فسفر و خشکی ۳۶

۳-۱۶- پتاسیم و خشکی ۳۷

۳-۱۷- اثر محلول پاشی اسید هیومیک و بیومین بر ارتفاع گیاه ۳۸

۳-۱۸- اثر محلول پاشی اسید هیومیک و بیومین بر عملکرد و اجزاء عملکرد ۳۸

۳-۱۹- اثر اسید هیومیک بر ماده خشک ۳۹

۳-۲۰- اثر اسید هیومیک برعناصر،آنزیم­ها، فتوسنتز ۴۱

فصل چهارم مواد و روشها ۴۴

۴-۱- موقعيت جغرافيايي و شرايط آب و هوايي محل آزمايش ۴۵

۴-۲- مشخصات خاک محل آزمایش ۴۶

۴-۳- طرح آزمایشی مورد استفاده ۴۶

۴-۴- روش اجرای آزمایش در مزرعه ۴۸

۴-۵- جامعه آماری و شیوه ­نمونه­ گیری ۴۸

۴-۶-صفات مورد بررسی ۴۸

۴-۶-۱- صفات مورفولوژیکی ۴۸

۴-۶-۲-صفات فیزیولوژیکی ۴۸

۴-۶-۳- عملکرد و اجزاء عملکرد ۵۰

۴-۶-۴- شاخص برداشت ۵۰

۴-۶-۵- محاسبات آماری ۵۰

فصل پنجم _ نتایج و بحث ۵۱

۵-۱- صفات مورفولوژیک ۵۲

۵-۱- ۱- ارتفاع گیاه ۵۲

۵-۱-۲- تعداد پنجه ۵۳

۵-۱- ۳- قطر ساقه ۵۵

۵-۲- صفات عملکرد و اجزاء عملکرد ۵۸

۵-۲-۱- تعداد سنبله  در بوته  ۵۸

۵-۲- ۲- تعداد دانه در سنبله  ۵۹

۵-۲- ۳- وزن هزار دانه ۶۱

۵-۲- ۴- عملکرد دانه ۶۳

۵-۳- صفات ماده خشک ۶۷

۵-۳-۱- وزن خشک برگ ۶۷

۵-۹-۲- وزن خشک ساقه ۶۹

۵-۹-۳- عملکرد بیولوژیک ۷۱

۵-۹-۴- شاخص برداشت ۷۳

۵-۴-  صفات فیزیولوژیک ۷۷

۵-۴- ۱- پرولین …۷۷

۵-۴-۲- پروتئین ۷۹

۵-۴-۳- قندهای محلول ۸۱

۵-۴-۴- نیتروژن ۸۳

۵-۴- ۵- فسفر ۸۶

۵-۴-۶- پتاسیم ۸۸

۵-۵- همبستگی ۹۳

۵-۶- نتیجه گیری …………۹۸

۵-۷- پیشنهادات ۹۹

فصل ششم- منابع ۱۰۰

چکیده لاتین ۱۱۷

   

فهرست اشکال

شکل۴-۱- آماده سازی زمین جهت کاشت ۴۵

شکل۴-۲- مرحله جوانه زدن گیاه  ۴۷

شکل۴-۳- مرحله به ساقه رفتن گیاه ۴۷

شکل ۴-۴- تنش قطع آب در مرحله۴۱BBCH 47

شکل ۵-۱- مقایسه میانگین ارتفاع ساقه تحت تاثیر سطوح تنش ۵۳

شکل ۵-۲- مقایسه میانگین ارتفاع بین دو رقم جو مورد مطالعه ۵۳

شکل ۵-۳- مقایسه میانگین ارتفاع تحت تاثیر تیمارهای مختلف محلولپاشی ۵۳

شکل ۵-۴- مقایسه میانگین تعداد پنجه تحت تاثیر سطوح تنش ۵۴

شکل ۵-۵- مقایسه میانگین تعداد پنجه بین دو رقم جو مورد مطالعه ۵۴

شکل۵-۶- مقایسه میانگین تعداد پنجه تحت تاثیر تیمارهای مختلف محلولپاشی  ۵۴

شکل ۵-۷- مقایسه میانگین قطر ساقه تحت تاثیر سطوح تنش ۵۵

شکل ۵-۸- مقایسه میانگین قطر ساقه بین دو رقم جو مورد مطالعه ۵۵

شکل ۵-۹- مقایسه میانگین قطر ساقه تحت تاثیر تیمارهای مختلف محلولپاشی  …۵۵

شکل ۵-۱۰- مقایسه میانگین تعداد سنبله تحت تاثیر سطوح تنش ………۵۹

شکل ۵-۱۱- مقایسه میانگین تعداد سنبله بین دو رقم جو مورد مطالعه  ۵۹

شکل ۵-۱۲- مقایسه میانگین تعداد سنبله تحت تاثیر تیمارهای مختلف محلولپاشی ..۵۹

شکل ۵-۱۳- مقایسه میانگین تعداد دانه در سنبله تحت تاثیر سطوح تنش ۶۰

شکل ۵-۱۴- مقایسه میانگین تعداد دانه در سنبله بین دو رقم جو مورد مطالعه ۶۰

شکل ۵-۱۵- مقایسه میانگین تعداد  دانه در سنبله تحت تاثیر تیمارهای مختلف محلولپاشی .۶۱

شکل ۵-۱۶- مقایسه میانگین وزن هزار دانه تحت تاثیر سطوح تنش .۶۲

شکل ۵-۱۷- مقایسه میانگین وزن هزار دانه بین دو رقم جو مورد مطالعه .۶۲

شکل ۵-۱۸- مقایسه میانگین وزن هزار دانه تحت تاثیر تیمارهای مختلف محلولپاشی ۶۲

شکل ۵-۱۹- مقایسه میانگین عملکرد دانه تحت تاثیر سطوح تنش ۶۴

شکل ۵-۲۰- مقایسه میانگین عملکرد دانه بین دو رقم جو مورد مطالعه ۶۴

شکل ۵-۲۱- مقایسه میانگین عملکرد دانه تحت تاثیر تیمارهای مختلف محلولپاشی .۶۴

شکل ۵-۲۲- مقایسه میانگین وزن خشک برگ تحت تاثیر سطوح تنش ۶۸

شکل ۵-۲۳- مقایسه میانگین وزن خشک برگ بین دو رقم جو مورد مطالعه ۶۸

شکل ۵-۲۴- مقایسه میانگین وزن خشک برگ تحت تاثیر تیمارهای مختلف محلولپاشی ۶۸

شکل ۵-۲۵- مقایسه میانگین وزن خشک ساقه تحت تاثیر سطوح تنش ۷۰

شکل ۵-۲۶- مقایسه میانگین وزن خشک ساقه بین دو رقم جو مورد مطالعه ۷۰

شکل ۵-۲۷- مقایسه میانگین وزن خشک ساقه تحت تاثیر تیمارهای مختلف محلولپاشی .۷۰

شکل ۵-۲۸- مقایسه میانگین عملکرد بیولوژیک تحت تاثیر سطوح تنش ۷۲

شکل ۵-۲۹- مقایسه میانگین عملکرد بیولوژیک بین دو رقم جو مورد مطالعه ۷۲

شکل ۵-۳۰- مقایسه میانگین عملکرد بیولوژیک تحت تاثیر تیمارهای مختلف محلولپاشی……..  ۷۲

شکل ۵-۳۱- مقایسه میانگین شاخص برداشت تحت تاثیر سطوح تنش ۷۴

شکل ۵-۳۲- مقایسه میانگین شاخص برداشت بین دو رقم جو مورد مطالعه .۷۴

شکل ۵-۳۳- مقایسه میانگین شاخص برداشت تحت تاثیر تیمارهای مختلف محلولپاشی .۷۴

شکل ۵-۳۴- مقایسه میانگین پرولین تحت تاثیر سطوح تنش ۷۸

شکل ۵-۳۵- مقایسه میانگین پرولین بین دو رقم جو مورد مطالعه   .۷۸

شکل ۵-۳۶- مقایسه میانگین پرولین تحت تاثیر تیمارهای مختلف محلولپاشی .۷۸

شکل ۵-۳۷- مقایسه میانگین پروتئین تحت تاثیر سطوح تنش ۸۰

شکل ۵-۳۸- مقایسه میانگین پروتئین بین دو رقم جو مورد مطالعه …….۸۰

شکل ۵-۳۹- مقایسه میانگین پروتئین تحت تاثیر تیمارهای مختلف محلولپاشی .۸۰

شکل ۵-۴۰- مقایسه میانگین قندهای محلول تحت تاثیر سطوح تنش ۸۲

شکل ۵-۴۱- مقایسه میانگین قندهای محلول بین دو رقم جو مورد مطالعه ۸۲

شکل ۵-۴۲- مقایسه میانگین قندهای محلول تحت تاثیر تیمارهای مختلف محلولپاشی ۸۳

شکل ۵-۴۳- مقایسه میانگین نیتروژن تحت تاثیر سطوح تنش ۸۵

شکل ۵-۴۴- مقایسه میانگین نیتروژن بین دو رقم جو مورد مطالعه ۸۵

شکل ۵-۴۵- مقایسه میانگین نیتروژن تحت تاثیر تیمارهای مختلف محلولپاشی ۸۵

شکل ۵-۴۶- مقایسه میانگین فسفرتحت تاثیر سطوح تنش ۸۷

شکل ۵-۴۷- مقایسه میانگین فسفر بین دو رقم جو مورد مطالعه ۸۷

شکل ۵-۴۸- مقایسه میانگین فسفر تحت تاثیر تیمارهای مختلف محلوپاشی ۸۸

شکل ۵-۴۹- مقایسه میانگین پتاسیم تحت تاثیر سطوح تنش ۹۰

شکل ۵-۵۰- مقایسه میانگین پتاسیم بین دو رقم جو مورد مطالعه .۹۰

شکل ۵-۵۱- مقایسه میانگین پتاسیم تحت تاثیر تیمارهای مختلف محلوپاشی ۹۰

 

فهرست جداول

جدول ۴-۱- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک قبل از کاشت .۵۶

جدول۵-۱- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش×رقم برای صفات مورفولوژیکی .۵۶

جدول۵-۲- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش× محلولپاشی برای صفات مورفولوژیکی .۵۶

جدول ۵-۳- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم ×محلولپاشی برای صفات مورفولوژیکی ..۵۶

جدول ۵-۴- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش× رقم ×محلولپاشی برای صفات مورفولوژیکی ۵۷

جدول۵-۵- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش×رقم برای صفات عملکرد و اجزاء عملکرد ۶۵

جدول۵-۶- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش×محلولپاشی برای صفات عملکرد و اجزاء عملکرد ۶۵

جدول۵-۷- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم×محلولپاشی برای صفات عملکرد و اجزاء عملکرد ۶۵

جدول۵-۸- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش×رقم×محلولپاشی برای صفات عملکرد و اجزاء عملکرد  ۶۶

جدول۵-۹- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش×رقم برای صفات ماده خشک   ۷۵

جدول۵-۱۰- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش×محلولپاشی برای صفات ماده خشک  ۷۵

جدول۵-۱۱- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم×محلولپاشی برای صفات ماده خشک ۷۵

جدول۵-۱۲- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش×رقم×محلولپاشی برای صفات ماده خشک ۷۶

جدول۵-۱۳- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش×رقم برای صفات فیزیولوژیکی   ۹۱

جدول۵-۱۴- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش×محلولپاشی برای صفات فیزیولوژیکی ۹۱

جدول۵-۱۵- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم×محلولپاشی برای صفات فیزیولوژیکی ۹۱

جدول۵-۱۶- مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش×رقم×محلولپاشی برای صفات فیزیولوژیکی ۹۲

جدول۵-۱۷- میانگین مربعات صفات مورفولوژیک و ماده خشک تحت تاثیر تنش، رقم و محلولپاشی هیومکس و بیومین

جدول ۵-۱۸- میانگین مربعات صفات عملکرد و اجزاء عملکرد تحت تاثیر تنش،رقم و محلولپاشی هیومکس و بیومین

جدول ۵-۱۹- میانگین مربعات صفات فیزیولوژیکی تحت تاثیر تنش،رقم و محلولپاشی هیومکس و بیومین ۹۶

جدول ۵-۲۰- همبستگی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام جو تحت تاثیر تنش قطع آب و محلولپاشی هیومکس

و بیومین   ۹۷

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0