اثر امواج مایکروویو بر جوانه زني ، شاخص هاي رشد و فعاليت برخي آنتی اکسیدان ها در بذر شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra L. ) : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

دانلود پایان نامه اثر امواج مایکروویو بر جوانه زني ، شاخص هاي رشد و فعاليت برخي آنتی اکسیدان ها در بذر شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra L. )

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” اثر امواج مایکروویو بر جوانه زني، شاخص هاي رشد و فعاليت برخي آنتی اکسیدان ها در بذر شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra L. )” با گرایش علوم باغبانی– گل و گیاه زینتی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده اثر امواج مایکروویو بر جوانه زني، شاخص هاي رشد و فعاليت برخي آنتی اکسیدان ها در بذر شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra L. ):

مايكروويو یا ریز موج نوعي از امواج الكترومغناطيس با طول موج کوتاه و تعداد نوسانات (فرکانس) بسيار بالا بين۳۰۰ مگاهرتز تا چند گيگاهرتز در ثانيه مي باشد. در این تحقیق، از مگنترون۲M226 با طول موج ۱۲سانتی مترو تابش امواج درباند فرکانس GHz۲.۴۵ با حداکثر قدرت خروجی ۱۰۰۰وات (W) و تراکم تابش kW/m3۴۱ به عنوان منبع تابش امواج مایکروویو استفاده شد. بذرهاي گياه شیرین بیان درمعرض امواج مایکروویو بادو قدرت ۱۰۰ و ۵۰۰ وات با حداکثر شدت  kW/m3 ۴.۲ و kW/m3۲۱ به مدت ۰،۳۰،۶۰ و۹۰ ثانیه قرار گرفتند.

نتایج نشان داد که اعمال امواج مایکروویو عملکرد بذرها را در محیط كشت آزمایشگاهی افزایش مي دهد. درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول کل گیاهچه،وزن تروخشک، شاخص بنیه گیاهچه و شاخص استرس جوانه زنی به طور معنی داری نسبت به شاهد افزایش یافت. در طی تیمار ترکیبی شامل قدرت امواج مایکروویو و مدت زمان، تیمار امواج مایکروویو با قدرت ۱۰۰ وات در مدت ۳۰و۶۰ ثانیه نسبت به شاهد نتایج بهتری نشان داد .

همچنين در بذرهاي در حال جوانه زني تحت تاثير امواج مایکروویو میزان کلروفیل و محتوای کل رنگدانه های فتوسنتزی به طور معني داري بيشتر از شاهد بود. با افزایش مدت زمان و قدرت امواج مایکروویو، میزان پرولین وآنتوسیانین ریشه چه وساقه چه نسبت به شاهد تغییرات معنی داری نشان داد.

 

مقدمه تحقیق اثر امواج مایکروویو بر جوانه زني :

انرژی خورشیدیکی از منابع عمده انرژی در منظومه شمسی می باشد . در هر ثانیه ۲/۴ میلیون تن ازجرم خورشید به انرژی تبدیل می‌شود. دما در مرکز خورشید حدود ۱۰ تا ۱۴ میلیون درجه سانتیگراد می‌باشد که از سطح آن با حرارتی نزدیک به ۵۶۰۰ درجه و به صورت امواج الکترو مغناطیس در فضا منتشر می‌شود. زمین در فاصله ۱۵۰ میلیون کیلومتری خورشید واقع است و ۸ دقیقه و ۱۸ ثانیه طول می‌کشد تا نور خورشید به زمین برسد. بنابراین سهم زمین در دریافت انرژی از خورشید میزان کمی از کل انرژی تابشی آن می‌باشد. سرمنشاء تمام اشکال مختلف انرژیهای شناخته شده موجود در کره زمین شامل ( سوختهای فسیلی ذخیره شده درزمین، انرژیهای بادی، آبشارها، امواج دریاها و) از خورشید می‌باشد.

زمین به عنوان یک آهنربای دائمی است. میدان مغناطیس  طبیعی کره زمین شامل دو ترکیب اصلی در گستره ۵۰ میلی تسلا (چگالی شار مغناطیسی)وچند ترکیب فرعی تاثیر گذار، از جمله فعالیت های خورشیدی در محدوده ۰.۰۳ میلی تسلا و رویدادهای جوی در محدوده ۰.۵ میلی تسلا است.

,۱۹۵۰). et al  Bullard (

قدرت و جهت مغناطیس زمین (جاذبه زمین) در نقاط مختلف متفاوت است. در سطح زمین، جریان مغناطیس عمودی، بابیشترین قدرت درمحور قطب های زمین و بالغ بر حدود ۶۷ میلی تسلا بوده و در خط استوا (ناحیه عرضی ) صفر است. جریان مغناطیس افقی کره زمین با بیشترین مقداردرناحیه خط استوا ودر حدود ۳۳ میلی تسلا است، که در محور قطب ها ی کره زمین این مقدار صفر است.

همه گیاهان روی سطح زمین تحت تاثیر میدانهای الکتریکی و مغناطیسی هستند. دریک میدان الکتریکی که بین ابرها و زمین به دلیل پدیده رزونانس( تشدید ) شومان رخ می دهد فضای بین سطح زمین و یونوسفر به عنوان یک موج بر رسانا عمل می کند. درمحدوده ابعاد زمین این موج برها به عنوان یک حفره رزونانس امواج الکترومغناطیسی در فرکانس بسیار پایین عمل می کنند. این حفره اثر القای طبیعی انرژی توسط جریان رعد و برق است.., ۱۹۹۲) Williams  ( 

نور مرئی یا طبیعی متعلق به خانواده ای از امواج الکترومغناطیسی به نام طیف الکترومغناطیس (EM)   Electro Magnetic می باشد. نور طبیعی در رشد و بقای گونه ها در اکوسیستم ها ی گیاهی و جانوری دارای نقش های مهمی می باشد. هر یک از اعضای خانواده ) ( EM درفرکانس یا طول موج خاصی تعریف می شود. تعیین اینکه علاوه بر نور مرئی آیا دیگر اعضای خانواده EM ) (، بر گیاهان و دانه ها اثر گذار هستند مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. با استفاده از یک میدان الکترومغناطیسی خارجی مطلوب ،فعال شدن رشد گیاه، به خصوص جوانه زنی بذر، می تواند تسریع یابد. با این حال، دستیابی به مکانیسم اثرات میدان های الکترومغناطیسی مفید بر روی گیاهان نیازمند انجام تحقیقات مختلف در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی ومزرعه ای می باشد.) et al., 1988 ;  Morar al ., 1988 et ( Xiyao

 

هدف

هدف کلی

در این پژوهش اثرات امواج الکترومغناطیس از نوع مایکروویو(ریزموج) بر بذور شیرین بیان با هدف افزایش وبهبود پارامترهای جوانه زنی و رشد بررسی خواهد شد که به نوبه خود عملکرد وکیفیت مواد تولیدی گیاه را افزایش می دهد.

بطور خاص افزایش جوانه زنی بذور باتغییر در میزان قدرت ومدت زمان استفاده از امواج مایکروویو مورد انتظار است. بدین منظور امواج مایکروویو(ریزموج) برای تعیین بهترین زمان وقدرت موثر بر بذور شیرین بیان استفاده گردید .

فرض براین بوده است که پارامترهای جوانه زنی بذوربا استفاده از امواج مایکروویو تسریع وافزایش یابد.

 اهداف جزئی

سعی شده است که اهداف زیر به عنوان اهداف جزئی نیز مورد مطالعه وارزیابی قرار گیرد که نتایج بررسی در فصل بعد بطور کامل شرح داده شده است.

الف) استفاده از روش های فیزیکی برای تاثیر گذاری بر جوانه زنی بذور.

ب) رفع برخی موانع جوانه زنی از جمله خواب  بذور .

ج) بررسی دامنه استفاده از روش تابش امواج مایکروویو بربذور سایر گیاهان.

د) بررسی میزان تاثیر این روش در بهبود افزایش جوانه زنی بذور غیر استاندارد .

ه ) ارزیابی عملی نتایج حاصل از تحقیق در تکثیر گیاهان زینتی به روش استفاده از بذر.

و) تولید پایه های بذری برای پیوند وتکثیر گیاهان.

ز) بررسی میزان کاهش هزینه های تکثیر باتوجه به افزایش جوانه زنی وکاهش تلفات بذور.

 

بیان مسئله اصلی تحقیق

تکثیر رویشی (تقسیم ریزوم و ریشه) روشی  محدود ،زمان بر وپر هزینه برای تکثیر شیرین بیان می باشد اما این گیاه را بوسیله ی بذر نیز می توان تکثیر نمود(امید بیگی، ۱۳۸۸).

پوسته ضخیم بذر شیرین بیان با ممانعت از نفوذ آب و هوا بداخل بذر، از انجام واکنشهای بیوشیمیایی و جوانه زنی بذر جلوگیری به عمل می آوردکه با استفاده از امواج مایکروویو مطلوب ، جوانه زنی بذرشیرین بیان و امکان تکثیر به موقع ودر سطح وسیع وتجاری می تواند فراهم گردد .

 

فهرست مطالب اثر امواج مایکروویو بر جوانه زني، شاخص هاي رشد و فعاليت برخي آنتی اکسیدان ها در بذر شیرین بیان

 

چکیده                                      ۱

فصل اول                                                     ۲

۱-۱- مقدمه                                              ۳

۱-۲- اهداف                                 ۴

۱-۳- بیان مسئله                                        ۵

۱-۴- کلیات                                          ۵

۱-۴-۱-امواج الکترومغناطیس                 ۶

۱-۴-۲- طیف نور مرئی                      ۷

۱-۴-۳- مایکروویو                               ۸

۱-۴-۴-رفتار امواج                   ۸

۱-۴-۵-تاثیر امواج                                    ۹

۱-۴-۵-۱-آثار بیولوژیک امواج                             ۹

۱-۴-۵-۱-۱- اثر بر انسان                            ۱۰

۱-۴-۵-۲-آثارفیزیولوژیک امواج             ۱۱

۱-۴-۵-۲-۱- اثر بر گیاهان                              ۱۱

۱-۵- امواج والقاء تنش                                       ۱۲

۱-۵-۱- مکانیسم های دفاعی گیاه                             ۱۳

۱-۵-۱-۱- دفاع غیرآنزیمی                       ۱۳

۱-۵-۱-۱-۱- کاروتنوئید ها                              ۱۳

۱-۵-۱-۱-۲-آنتوسیانین ها                         ۱۳

۱-۵-۱-۲- دفاع آنزیمی                       ۱۴

۱-۵-۱-۲-۱- تنظیم اسمزی                            ۱۴

۱-۵-۱-۲-۲- پرولین                                ۱۴

۱-۶-کاربردهای امواج مایکروویو                       ۱۵

۱-۷-گیاهان دارویی                     ۱۶

۱-۷-۱- تاریخچه                                      ۱۶

۱-۷-۲- شیرین بیان                          ۱۷

۱-۷-۳-خصوصیات گیاهشناسی                                 ۱۷

۱-۷-۴- اندام های مورد استفاده                  ۱۸

۱-۷-۵- مواد وترکیبات                  ۱۹

۱-۷-۶-کاربرد های دارویی                  ۲۰

۱-۷-۷- روش های تکثیر                 ۲۰

۱-۷-۸- خواب بذر                            ۲۰

۱-۷-۸-۱- خواب اولیه                     ۲۱

۱-۷-۸-۲- خواب ثانویه                   ۲۲

۱-۷-۸-۳-برطرف کردن خواب                      ۲۲

۱-۸- اصطلاحات                    ۲۲

 

فصل دوم                  ۲۵

۲- نتایج یافته های دیگران               ۲۶

۲-۱- اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب بذر                    ۲۶

۲-۲- اثر امواج الکترومغناطیس بر پارامترهای رشد                  ۲۶

۲-۳- اثر امواج الکترومغناطیس بر پارامترهای بیوشیمیایی                  ۲۸

 

فصل سوم                  ۳۰

۳- مواد وروش ها            ۳۱

۳-۱- زمان ومحل آزمایش                   ۳۱

۳-۲- مواد گیاهی                 ۳۱

۳-۳-تیمار اسید سولفوریک                 ۳۱

۳-۴- نحوه اعمال تیمارها                     ۳۱

۳-۴-۱- گروه بندی تیمارها                            ۳۱

۳-۴-۲- تیمار امواج مایکروویو                   ۳۱

۳-۵- مطالعه صفات مورفولوژیک                    ۳۲

۳-۵-۱- محاسبه درصد جوانه زنی             ۳۲

۳-۵-۲- محاسبه سرعت جوانه زنی                   ۳۲

۳-۵-۳- محاسبه شاخص بنیه بذر               ۳۳

۳-۵-۴-محاسبه شاخص استرس                 ۳۳

۳-۵-۵-  اندازه گیری طول ریشه چه وساقه چه                ۳۴

۳-۵-۶- محاسبه وزن تر وخشک                       ۳۴

۳-۶- مطالعات بیوشیمیایی              ۳۴

۳-۶-۱- اندازه گیری مقدار رنگیزه های گیاهی          ۳۴

۳-۶-۱-۱- سنجش کلروفیل و کاروتنوئید               ۳۴

۳-۶-۱-۲- سنجش آنتوسیانین                   ۳۵

۳-۶-۱-۳- سنجش پرولین                       ۳۵

۳-۶-۱-۳-۱- روش تهیه معرف                ۳۵

۳-۶-۱-۳-۲-روش اندازه گیری پرولین                    ۳۵

۳-۶-۱-۳-۳-  منحنی استاندارد                 ۳۶

۳-۷- عملیات آماری                             ۳۶

 

فصل چهارم                    ۳۷

۴- نتایج                 ۳۸

۴-۱-اثر تیمارهای مایکروویو بر پارامترهای جوانه زنی                   ۳۸

۴-۱-۱- درصد جوانه زنی                ۳۸

۴-۱-۲- سرعت جوانه زنی                ۳۹

۴-۱-۳- شاخص بنیه بذر                ۳۹

۴-۱-۴- شاخص استرس جوانه زنی                      ۴۰

۴-۲- اثر تیمارهای مایکروویو بر پارامترهای مورفولوژیک                ۴۱

۴-۲-۱-طول ریشه چه              ۴۱

۴-۲-۲- طول ساقه چه                   ۴۲

۴-۲-۳- وزن تر ریشه چه                      ۴۳

۴-۲-۴- وزن خشک ریشه چه                 ۴۳

۴-۲-۵-وزن تر ساقه چه                           ۴۴

۴-۲-۶- وزن خشک ساقه چه                         ۴۵

۴-۳- اثر تیمارهای مایکروویو بر پارامترهای بیوشیمیایی          ۴۵

۴-۳-۱- محتوای کلروفیل a                         ۴۵

۴-۳-۲- محتوای کلروفیل b                ۴۶

۴-۳-۳-محتوای کاروتنوئید                ۴۷

۴-۳-۴- محتوای کل رنگدانه ها                        ۴۷

۴-۳-۵-محتوای آنتوسیانین ریشه چه             ۴۸

۴-۳-۶- محتوای آنتوسیانین ساقه چه         ۴۹

۴-۳-۷- محتوای پرولین ریشه چه                ۵۰

۴-۳-۸- محتوای پرولین ساقه چه                    ۵۱

 

فصل پنچم                        ۵۳

۵- بحث ونتیجه گیری                       ۵۴

۵-۱- اثر تیمارهای مایکروویو بر پارامترهای جوانه زنی                        ۵۴

۵-۲- اثر تیمارهای مایکروویو بر پارامترهای مورفولوژیک            ۵۶

۵-۳- اثر تيمارهاي میکروویو بر رنگيزه‌هاي گياهي              ۵۹

۵-۳-۱- محتوای کلروفیل وکاروتنوئید                ۵۹

۵-۳-۲- محتوای آنتوسیانین            ۶۱

۵-۴- پرولین                      ۶۲

۵-۵- نتیجه گیری کلی               ۶۳

۵-۶- پیشنهادات                   ۶۵

۵-۷-منابع علمی            ۶۷

۵-۸- چکیده انگلیسی

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0