بررسي اثر سطوح مختلف پتاسیم و مولیبدن بر عملكرد و اجزاي عملكرد یونجه همدانی در منطقه یاسوج : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

بررسي اثر سطوح مختلف پتاسیم و مولیبدن بر عملكرد و اجزاي عملكرد یونجه همدانی در منطقه یاسوج : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”بررسي اثر سطوح مختلف پتاسیم و مولیبدن بر عملكرد و اجزاي عملكرد یونجه همدانی Medicago sativa)) در منطقه یاسوج ” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده بررسي اثر سطوح مختلف پتاسیم و مولیبدن بر عملكرد و اجزاي عملكرد یونجه همدانی Medicago sativa)) در منطقه یاسوج:

به منظور بررسی اثر مولیبدن و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد یونجه همدانی در منطقه یاسوج ، آزمایشی بصورت  فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، در سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱ به اجرا  در آمد. فاکتورها شامل کود مولیبدن (سولفید مولیبدن) (M)  در سه سطح (۰، ۵۰، ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار) و فاکتور سولفات پتاسیم  (P) در سطوح (۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار) که تعداد تیمارها جمعا ۹ و۳ تکرار بودند که جمعا ۲۷  کرت انتخاب گردید. شاخص هایی که اندازه گیری شد عبارتند از ارتفاع بوته، طول ریشه، وزن تر اندام هوایی، عملکرد علوفه، عملکرد دانه، وزن هزار دانه، طول برگچه و فاصله گره های ساقه.

نتایج مقایسه میانگین داده ها و تجزیه واریانس آنها نشان داد مصرف سولفات پتاسیم به میزان ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار باعث افزایش عملکرد، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، عملکرد اقتصادی (عملکرد دانه)، طول ریشه، وزن تر اندام هوایی، طول برگچه و فاصله گره های ساقه می­شود. در حالی که مصرف سولفید مولیبدن باعث افزایش عملکرد، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، وزن تر اندام هوایی و طول برگچه و فاصله گره های ساقه نگردید. بیشترین اثر افزایش عناصر مغذی پتاسیم و مولیبدن بر صفات اندازه گیری شده و همچنین حداکثر عملکرد علوفه  به میزان ۱/۵ تن در هکتار در تیمار مصرف ۴۰۰ کیلوگرم پتاسیم و۵۰ کیلوگرم مولیبدن در هکتار بدست آمد. بنابراین بهترین تیمار از لحاظ افزایش عملکرد در صفات مورد بررسی تیمار P 400  M 50بود.

 

مقدمه

يونجه (Alfalfa  ) با نام علميMedicago sativa  از مهمترين گياهان علوفه اي دنیا که مقاوم به شوري و خشكي است، یونجه با ارزش غذايي بالا و طيف سازگاري وسيع در دنيا و با تثبيت زيستي ازت گیاه ارزشمندی محسوب می شود(خواجه پور، ۱۳۷۳).  یونجه در شرايط آب و هواي سرد و  تابستانهاي گرم و خشك رشد خوبي دارد(زند وهمکاران، ۱۳۸۱).

اهمیت و ارزش غذایی علوفه یونجه به حدی است که موجب شده به ملکه نباتات علوفه ای شهره گردد. خاستگاه و مرکز پیدایش یونجه Medicago satival ) ) ایران زمین است. کشت یونجه سابقه ای بسیار طولانی دارد به طوری که قدمت آن به ابتدای تاریخ تمدن می رسد. کشت یونجه در اکثر نقاط دنیا رایج بوده و روز به روز به سطح زیر کشت آن افزوده می شود. بهترین شرایط برای رشد ونمو یونجه در مناطق خشک ، آفتابی ، گرم و با آب فراوان انجام می گیرد.

ترکیب صفات زیر به همراه سازگاری گسترده به محیط های متنوع یونجه را به عنوان یک محصول منحصر به فرد معرفی نموده است این صفات عبارتند از : ظرفیت رشد مجدد توانایی تثبیت بیو لوژیکی نیتروژن مقاومت به سرما و گرما- مقاومت به خشکی- دارا بودن دورۀ خاک- کیفیت مناسب علوفه- هضم پذیری بالا- مغذی بودن- قابلیت ذخیره و انبار کرد- قابلیت استفاده به صورت چرای مستقیم ، کود سبز- قدرت رقابت با علف های هرز- تکثیر به وسیله بذر ، ریزوم ، استولون- پایا و چند ساله بودن.

 

ضرورت اجرای آزمایش:

یونجه يکى از مهم‌ترين گياهان علوفه‌اى کشور است. داراى کيفيت و خوش‌خوراکى بسيار بالائى است و معدن ذخائر مواد غذائى مى‌باشد. بيش از ده نوع پروتئين و مواد معدنى بسيار زيادى دارد. ارزش يونجه علاوه بر ذخائر غذائى تأثير زيادى است که در حاصلخيزى خاک و تهويه زمين دارد.

برای تعیین حاصلخیزی خاک از نظر عناصر غذایی باید واکنش یونجه به این عناصر مشخص شود و وضعیت آنها در خاک ارزیابی گردد. در نتیجه می توان از میزان نیاز کودهای شیمیایی ازجمله پتاسیم برآورد صحیح داشت تا حداکثر کارآیی بدست آید.

هر گیاه زراعی از نظر نیاز به عناصر غذایی احتیاجات به خصوصی دارد و این احتیاج با توجه به شرایط آب و هوایی ،  نوع خاک و شرایط کشت و  کار فرق می کند (بومن و همکاران، ۲۰۰۰ ). به عبارت دیگر ، مقدار مناسب کودهای شیمیایی برای زراعتهای مختلف بستگی به نوع محصول ، طرز  کشت ، زمان کشت ، آبیاری و درجه حرارت محیط دارد.(یانگ و همکاران، ۲۰۰۴).

هدف از این تحقیق دستیابی به الگوی مناسب مصرف کودهای پتاسیم و مولیبدن در اراضی تحت کشت یونجه به منظور حفظ سطح مطلوب پتاسیم در خاک، تامین پتاسیم مورد نیاز گیاه ودستیابی به تولید بیشتر و مطلوبتر میباشد.

امروزه بشر با توجه به افزایش جمعیت بدون توجه به عواقب و مسائل زیست محیطی کودهای شیمیایی بخصوص کشاورزان سنتی کودها را در مقادیر زیاد به خاک اضافه می کنند که کارشناسان کشاورزی و محیط زیست باید تحقیقات بیشتری را به مسائل کوددهی در کشاورزی اختصاص دهند تا تولید خوبی در واحد سطح با حداقل خسارت زیست محیطی داشته باشیم. که این تحقیق در همین راستا انجام می گیرد.

فرضیات تحقیق بررسي اثر سطوح مختلف پتاسیم و مولیبدن بر عملكرد و اجزاي عملكرد یونجه همدانی:

۱-کاربرد سولفات پتاسیم با نسبت های مختلف اثر معنی داری بر رشد و نمو ، عملکرد گیاه یونجه همدانی  دارد.

۲-کاربرد مولیبدن (سولفید مولیبدن) با نسبت های مختلف اثر معنی داری بر رشد و نمو ، عملکرد گیاه یونجه همدانی دارد.

۳- برهمکنش کاربرد سولفات پتاسیم و مولیبدن (سولفید مولیبدن) با نسبت های مختلف اثر معنی داری بر رشد و نمو ، عملکرد گیاه یونجه همدانی دارد.

 

اهداف تحقیق

۱-بررسی اثر کاربرد مقادیر مختلف کود سولفات پتاسیم  بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه یونجه همدانی.

۲- بررسی اثر کاربرد مقادیر مختلف کود سولفید مولیبدن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه یونجه همدانی.

۳-تعیین مناسب ترین تیمار  کودی  سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن برای دستیابی به حداکثر عملکرد یونجه همدانی.

 

 

فهرست مطالب بررسي اثر سطوح مختلف پتاسیم و مولیبدن بر عملكرد و اجزاي عملكرد یونجه همدانی

چكيده ۱

مقدمه ۲

فصل اول:کلیات و مفاهیم

۱- كليات و مفاهیم ۴

۱-۱ ضرورت اجرای آزمایش: ۴

۱-۲ فرضیات تحقیق: ۵

۱-۳ اهداف تحقیق: ۵

۱-۴ گیاه شناسی یونجه: ۵

۱-۵  ارزش غذایی یونجه: ۶

۱-۶ عوامل موثر بر ارزش غذایی یونجه: ۶

۱-۶-۱- گونه، واریته و سویه گیاه: ۶

۱-۶-۲-نسبت برگ به ساقه: ۷

۱-۶-۳- مرحله رشد در زمان برداشت: ۷

۱-۶-۴- حاصلخیزی و خصوصیات خاک: ۷

۱-۶-۵- اثرات اقلیم فصل آب و هوا  روی ترکیبات یونجه: ۷

۱-۶-۶-زمان و فصل برداشت یونجه: ۸

۱-۷ انواع یونجه ایرانی: ۸

۱-۷-۱یونجه بغدادی: ۸

۱-۷-۲- یونجه همدانی: ۸

۱-۷-۳- یونجه یزدی: ۹

۱-۷-۴- یونجه بمی: ۹

۱-۸ اهمیت یونجه در تغذیه دام: ۹

۱-۹- سطح زیر کشت یونجه: ۱۰

۱-۱۰- کشت  یونجه: ۱۰

۱-۱۱- علف های هرز غالب یونجه تازه کاشت: ۱۱

۱-۱۲-روشهای پیشگیری و کنترل علفهای هرز: ۱۱

۱-۱۳-کنترل مکانیکی: ۱۲

۱-۱۴-کنترل زراعی: ۱۲

۱-۱۵-کنترل شیمیایی: ۱۲

فصل دوم:بررسي منابع

۲- بررسي منابع ۱۲

۲-۱- تحقیقات انجام شده: ۱۲

۲-۱-۱-مولیبدن: ۱۵

۲-۱-۲-اهمیت  مولیبدن در تغذیه گیاهان زراعی و باغی : ۱۷

۲-۱-۳-نقش‌ مولیبدن‌ در تغذیه‌ انسان‌ و دام‌ : ۱۸

۲-۱-۴-پراكندگی‌ جغرافیایی‌مولیبدن در جهان : ۱۸

۲-۱-۵-مكانیسم‌های‌ جذب‌ و انتقال مولیبدن در گیاهان : ‌ ۱۹

۲-۲- پتاسم ۱۹

۲-۲-۱ اثر پتاسیم در رشد و نمو گیاهان ۱۹

۲-۲-۲- کودهای پتاسه ۲۰

۲-۲-۳ انواع کودهای پتاسه: ۲۰

۲-۲-۳-۱-کود سولفات پتاسیم: ۲۰

۲-۲-۳-۲-کودکلریدپتاسیم : ۲۰

۲-۲-۳-۳-کود نیترات پتاسیم: ۲۰

۲-۲-۳-۴-کود سولفات پتاسیم ومنیزیم: ۲۰

۲-۳-زمان مصرف پتاسیم ۲۱

۲-۴-نقش های پتاسیم درگیاه ۲۲

فصل سوم: مواد و روشها

۳-  مواد و روشها ۲۹

۳-۱- زمان و محل اجرای آزمایش ۲۹

۳-۲-خصوصیات خاک محل اجرای آزمایش ۲۹

۳-۳-درجه حرارت ۳۰

۳-۴- رطوبت نسبی ۳۱

۳-۵- مشخصات طرح آزمایشی ۳۱

۳-۶-تيمارها: ۳۲

۳-۶-۱-تيمارهاي مولیبدن ۳۲

۳-۶-۲-تيمارهاي کود سولفات پتاسیم ۳۲

۳-۶-۳-تيمارهاي  همکنش سولفید مولیبدن و  سولفات پتاسیم ۳۳

۳-۷-تیمارهای  مورد استفاده در آزمایش ۳۳

۳-۷-۱-سولفات پتاسیم: ۳۳

۳-۷-۲-سولفید مولیبدن: ۳۳

۳-۸-روش اجرای آزمایش ۳۴

۳-۸-۱-کاشت ۳۴

۳-۸- ۲-وجین علف های هرز ۳۴

۳-۸-۳-آبیاری ۳۴

۳-۸-۴- داشت: ۳۴

۳-۸-۵- برداشت: ۳۴

۳-۹-صفات اندازه گیری شده ۳۵

۳-۱۰- محاسبات آماری و نرم افزارهای مورد استفاده در آزمایش ۳۶

فصل چهارم: نتایج وبحث

۴- نتایج وبحث ۳۸

۴-۱- ارتفاع بوته (سانتی متر): ۶۷

۴-۲- وزن هزار دانه (گرم): ۶۹

۴-۳- عملکرد دانه ( اقتصادی) (کیلوگرم در هکتار): ۷۲

۴-۴- طول ریشه (سانتیمتر): ۷۵

۴-۵- وزن تر اندام هوایی( تن در هکتار): ۷۸

۴-۵- عملکرد علوفه ( تن در هکتار): ۸۱

۴-۷- طول برگچه (سانتیمتر) ۸۴

۴-۸- فاصله گره های ساقه (سانتیمتر): ۸۷

۴-۸- نتیجه گیری: ۹۰

۴-۱۰- پیشنهادات: ۹۲

منابع ۹۴

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر ارتفاع بوته ۶۸

نمودار ۴-۲- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر ارتفاع بوته ۶۸

۴-۳- نمودار اثرات سطوح متقابل سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن بر ارتفاع بوته ۶۹

نمودار ۴-۴- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر وزن هزار دانه ۷۱

نمودار ۴-۵- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر وزن هزار دانه ۷۱

نمودار ۴-۶- نمودار اثرات سطوح متقابل سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن بر وزن هزار دانه ۷۲

نمودار ۴-۷- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد دانه ۷۴

نمودار ۴-۸- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر عملکرد دانه ۷۴

نمودار ۴-۹- نمودار اثرات سطوح متقابل  سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن بر عملکرد دانه ۷۵

نمودار ۴-۱۰- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر طول ریشه ۷۷

نمودار ۴-۱۱- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر طول ریشه ۷۷

نمودار ۴-۱۲- نمودار اثرات سطوح متقابل سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن بر طول ریشه ۷۸

نمودار ۴-۱۳- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر وزن تر اندام هوایی ۸۰

نمودار ۴-۱۴- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر وزن تر اندام هوایی ۸۰

نمودار ۴-۱۵- نمودار اثرات سطوح متقابل سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن بر وزن تر اندام هوایی ۸۱

نمودار ۴-۱۶- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد علوفه ۸۳

نمودار ۴-۱۷- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر عملکرد علوفه ۸۳

نمودار ۴-۱۸- نمودار اثرات سطوح متقابل سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن بر عملکرد علوفه ۸۴

نمودار ۴-۱۹- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر طول برگچه ۸۶

نمودار ۴-۲۰- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر طول برگچه ۸۶

نمودار ۴-۲۱- نمودار اثرات سطوح متقابل سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن بر طول برگچه ۸۷

نمودار ۴-۲۲- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر فاصله گره های ساقه ۸۹

نمودار ۴-۲۳- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر فاصله گره های ساقه ۸۹

نمودار ۴-۲۴- نمودار اثرات سطوح متقابل سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن بر فاصله گره های ساقه ۹۰

فهرست جداول

جدول ۴-۱ – نتایج تجزیه خاک محل آزمایش قبل از کشت یونجه ۲۹

جدول ۴- ۲- میزان درجه حرارت (سانتیگراد) در شهرستان بویراحمد در سال زراعی۹۲-۱۳۹۱ ۳۰

جدول ۴-۳- میزان رطوبت نسبی به درصد در شهرستان بویراحمد در سال زراعی۹۲-۱۳۹۱ ۳۱

جدول ۴-۱- نتایج تجزیه واریانس فاکتورهای مختلف سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن بر عملکرد یونجه همدانی ۳۹

جدول ۴-۲- نتایج مقایسه میانگین مربعات فاکتورهای مختلف سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن در یونجه همدانی ۴۰

جدول ۴-۳- نتایج مقایسه همکنش فاکتورهای مختلف سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن در یونجه همدانی ۴۱

 

 

 

 

آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0