اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی کلزا در منطقه ممسنی : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی کلزا در منطقه ممسنی : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی کلزا در منطقه ممسنی ” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی کلزا در منطقه ممسنی:

به منظور این هدف آزمایشی در سال ۸۸-۱۳۸۷ به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار و با تیمارهای آزمایش شامل فاکتور کود آهن در ۴ سطح (۶،۴،۲،۰) کیلوگرم در هکتار و فاکتور کود روی نیز در ۴ سطح (۶،۴،۲،۰) کیلوگرم در هکتار به مرحله اجرا درآمد. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف کود آهن بر تعداد غلاف در بوته، وزن هزار دانه، تعداد دانه در بوته، شاخص برداشت، تعداد غلاف در شاخه اصلی، و تعداد غلاف در شاخه فرعی تأثیر معنی داری نداشت ولی بر روی عملکرد بیولوژیک، عملکرد اقتصادی و درصد روغن تأثیر معنی داری داشت. اثر سطوح مختلف کود روی بر تعداد غلاف در بوته، تعداد غلاف در شاخه فرعی، عملکرد اقتصادی، تعداد دانه در بوته، شاخص برداشت، تعداد غلاف در شاخه اصلی و وزن هزار دانه معنی دار نشد ولی بر روی عملکرد بیولوژیک و درصد روغن تأثیر معنی داری داشت. اثر متقابل سطوح مختلف کود آهن و روی بر تعداد غلاف در بوته، عملکرد اقتصادی، تعداد دانه در بوته، شاخص برداشت، تعداد غلاف در شاخه اصلی، تعداد غلاف در شاخه فرعی، وزن هزار دانه و درصد روغن  معنی دار نشد ولی بر روی عملکرد بیولوژیک تأثیر معنی داری داشت. محلول پاشی تیمار ۶ کیلوگرم در هکتار کود آهن بخاطر داشتن بیشترین عملکرد اقتصادی و محلول پاشی تیمار ۲ کیلوگرم درهکتار کود آهن و۶ کیلوگرم در هکتار کود روی بخاطر داشتن بیشترین عملکرد درصد روغن پیشنهاد می شود.

 

مقدمه

« تا چشم كار مي‌كند گياهان زيبايي كه به زردي مي‌زنند زمين پهناور و پر بركت را پوشانده‌اند و با آسمان آبي و ابرهاي سخاوتمند آن، منظره‌اي بديع و به ياد ماندني پديد آورده‌اند. اين ميهمانان تازه وارد كشاورزي كهنسال ايران زمين، بسيار زودتر از آنچه گمان مي‌رفت خود را در دل ميزبان مهربان خود جاي كرده‌اند و عزيز شمرده مي‌شوند. هرچند كه هنوز برخي به اين ميهمانان كشت و صنعت كشورمان به ديده ترديد مي‌نگرند و قابليت‌هاي آن را باور ندارند » (سورزنچی، ۱۳۸۲).

در سال ۱۷۹۸ میلادی، مالتوس در مقاله‌ای با عنوان « ارزیابی جمعیت » اظهار داشت، سرانجام رشد جمعیت از ظرفیت‌های تولید مواد غذایی تجاوز می‌کند (اسمعیلیان، ۱۳۸۲).

گرچه به نظر می‌رسد، نظر مالتوس درباره روند تصاعد هندسی جمعیت جهان در برابر تصاعد حسابی تولیدات غذایی از نظر منطقی کاملاً درست نباشد، با این حال روزی را که بشر به ناچار با بحران غذا روبرو خواهد شد، به تصویر می‌کشد. در حال حاضر کشاورزی به عنوان ابزاری که قادر است از سایر علوم در جهت تولید غذا استفاده کند، مورد توجه خاص کشورهایی است که استقلال و تمامیت ارضی و قدرت رقابت بین‌المللی در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی را جزء اهداف بلند مدت توسعه قرار داده‌اند (مجنون حسینی ، ۱۳۸۳).

در تاريخ تكامل بشر از هزاران سال پيش تاكنون از دوراني كه انسان دوران تلاش معاش حيواني را پشت‌سر گذاشت و با نيروي اندیشه‌ی خود، هنر كاشت، داشت و برداشت را فرا گرفت و سعي بر ترسيم نيازمندي‌هاي بزرگ جامعه خويش نمود. علم كشاورزي به طور عام و زراعت به طور خاص دستخوش تغييرات عظيمي گرديد تا هرچه بيشتر نيازمندي‌هاي رو به تزايد آدمي را به تبع افزايش بهره‌وري واحدهاي كشاورزي تأمين نمايد. در اين ميان بالا بردن راندمان توليد محصولات زراعي به هر نحو ضروري به نظر مي‌رسد. با توجه به روند رشد سريع جمعيت درجهان كه ۹۰ درصد از اين افزايش متعلق به كشورهاي در حال توسعه بوده و درعين حال توجه به اين اصل كه هيچ ملتي نمي‌تواند و نبايد براي تأمين مواد غذايي اصلي خود به ساير كشورها وابسته باشد لذا نياز به تحول در نظام كنوني كاشت و جهت‌گيري توليد محصولات كشاورزي به سمت محصولات استراتژيك امري ضروري تلقي مي‌گردد (ضمیری ، ۱۳۷۸).

 

 

فرضیه‌ها

  • نوع و زمان مصرف عناصر کم مصرف یعنی محلول‌پاشی در هنگام خروج روزت و گلدهی باعث افزایش عملکرد می‌شود.
  • دزهای مختلف کودهای آهن و روی بر عملکرد کلزا و بالا رفتن درصد روغن دانه تأثیر خواهند داشت.
  • مصرف کودهای آهن و روی با هم اثر متقابل خواهند داشت.

 

 

 اهداف

با توجه به اینکه عناصر در خاک تحت تأثیر عوامل خاکی و دیگر عوامل قرار می‌گیرند به فرمهایی تبدیل می‌شوند که غیر قابل جذب برای گیاه  می‌شوند، و گیاه به این عناصر نیاز دارد، لزوم استفاده از روش‌هایی که بتوان این عناصر را به گونه‌ای در اختیار گیاه قرار‌ داد که گیاه بتواند به راحتی از آن استفاده کند و چرخه زندگی خود را بدون هیچ کم و کاستی به پایان برساند را بیان می‌کند. بر اساس این مطالب اهداف زیر را میتوان در این تحقیق دنبال کرد:

 

۱ –  شناخت تأثیر محلول پاشی کودهای آهن و روی بر عملکرد کلزا.

۲ – شناخت تأثیر کود آهن و روی بر عملکرد روغن دانه کلزا.

۳ – تعیین بهترین میزان دز مصرفی کود آهن و روی در کلزا.

 

 

نتیجه گیری

هرچند انجام یک آزمایش در یک سال با توجه به تغییرات آب و هوایی و اقلیمی نمیتواند بیانگر نتیجه ای باشد که بتوان به آن اکتفا کرد. این آزمایش در یک سال زراعی انجام گرفت که نتایج زیر از آن بدست آمد:

تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف کود آهن بر تعداد غلاف در بوته ، وزن هزار دانه ، تعداد دانه در بوته، شاخص برداشت، تعداد غلاف در شاخه اصلی و تعداد غلاف در شاخه فرعی تآثیر معنی داری نداشت ولی بر روی عملکرد بیولوژیک در سطح یک درصد معنی دار شد. مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد بیولوژیک نشان داد که بیشترین میزان عملکرد مربوط به تیمار ۶ کیلوگرم به مقدار ۷۷۱۱ کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان مربوط به تیمار شاهد (صفر کیلوگرم) به مقدار ۶۰۳۰کیلوگرم در هکتار بوده است.

تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف کود روی بر تعداد غلاف در بوته، تعداد غلاف در شاخه اصلی، تعداد غلاف در شاخه فرعی، عملکرد اقتصادی، تعداد دانه در بوته، شاخص برداشت و وزن هزار دانه معنی دار نشد. تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف کود روی بر عملکرد بیولوژیک در سطح یک درصد معنی دار شد. مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف کود روی بر عملکرد بیولوژیک نشان داد که تیمارها در چهار سطح متفاوت قرار دارند. بطوریکه تیمار ۲ کیلوگرم کود روی بیشترین عملکرد را به میزان ۷۴۵۰ کیلوگرم در هکتار داشته و تیمارهای ۴ و ۶ کیلوگرم به ترتیب به میزان ۶۷۳۳ و ۶۵۵۳ کیلوگرم در هکتار عملکرد بیولوژیک داشته اند. و تیمار شاهد (صفر کیلوگرم) دارای کمترین عملکرد به میزان ۵۵۶۷ کیلوگرم در هکتار بوده است. پس برای کاهش هزینه‌های مصرفی بهتر است از تیمار ۲ کیلوگرم استفاده شود. گرانت و بیلی Grant and Bialy (1993) گزارش دادند که محلول پاشی روی در کلزا، سبب افزایش شاخه بندی شده‌اند.

تجزیه واریانس اثر متقابل سطوح مختلف کود آهن و روی بر تعداد غلاف در بوته ، عملکرد اقتصادی، تعداد دانه در بوته، شاخص برداشت، تعداد غلاف در شاخه اصلی، تعداد غلاف در شاخه فرعی، وزن هزار دانه و درصد روغن معنی دار نشد ولی بر عملکرد بیولوژیک در سطح یک درصد معنی دار شد. مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف کود آهن و روی بر عملکرد بیولوژیک نشان داد که تیمارها در ۸ کلاس متفاوت قرار دارند. که بیشترین میزان عملکرد مربوط به مصرف توأم تیمار کود آهن ۶ کیلوگرم و کود روی ۲ کیلوگرم بوده است، که عملکرد آن ۸۳۱۷ کیلوگرم در هکتار بود. کمترین میزان عملکرد بیولوژیک مربوط به تیمار شاهد (صفر ، صفر) به میزان ۲۶۱۷ کیلوگرم در هکتار بوده است.

 

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه و کلیات

چکیده                                              ۱

کلیات                                        ۲

فرضیه‌ها                           ۹

اهدف                         ۹

مراکز پراکنش کلزا                           ۱۰

کشت و کار کلزا                           ۱۱

تولید جهانی                                     ۱۴

تحليل توليد و سطح زير كشت كلزا در ايران                   ۱۷

بررسي وضعيت توليد و مصرف بذر كلزا در كشور            ۲۱

طبقه بندي كلزا                                      ۲۴

سير تحولي ارقام مختلف كلزا           ۳۰

مشخصات مرفولوژيكي و فيزيولوژيكي ارقام اصلاح شده            ۳۱

مهمترين اهداف به‌نژادي براي اصلاح ارقام كلزا، خصوصاً ارقام پاييزه  ۳۲

ارقام كلزا در ايران               ۳۳

مراحل رشد و نمو كلزا                                                       ۳۴

ويژگي‌هاي گياه‌شناسي              ۴۱

خصوصیات اکولوژیک            ۵۲

خواص تغذيه‌اي روغن كانولا             ۵۴

فصل دوم : بررسی منابع

۲-۱- تحقیقات انجام شده                                                                             ۵۵

 

فصل سوم : مواد و روشها

۳-۱- مشخصات کلی محل انجام تحقیق                                                       ۶۵

۳-۲- عملیات کاشت                                                                                    ۶۷

۳-۳- عملیات داشت                                                                                    ۶۷

۳-۵- مواد و روشها                                                                                      ۶۸

 

۳-۴- مواد و روشها                                                                                         ۶۸

۳-۵- عملیات برداشت و نمونه برداری                                                             ۶۸

۳-۶- تجزیه آماری                                                                                          ۶۹

 

فصل چهارم : نتایج و بحث

۴-۱-  اثر تیمارها بر تعداد غلاف در بوته                                                             ۷۰

۴-۲- اثر تیمارها بر عملکرد بیولوژیک                                                               ۷۵

۴-۳- اثر تیمارها بر عملکرد اقتصادی                                                               ۸۰

۴-۴- اثر تیمارها بر تعداد دانه در بوته                                                              ۸۵

۴-۵- اثر تیمارها بر شاخص برداشت                                                                 ۸۹

۴-۶- اثر تیمارها بر تعداد غلاف در شاخه اصلی                                               ۹۳

۴-۷- اثر تیمارها بر تعداد غلاف در شاخه فرعی                                              ۹۷

۴-۸- اثر تیمارها بر وزن هزار دانه                                                                   ۱۰۱

۴-۹- اثر تیمارها بر درصد روغن                                                                     ۱۰۵

۴-۱۰- نتیجه گیری                                                                                         ۱۰۹

۴-۱۱- پیشنهادات                                                                                        ۱۱۱

۴-۱۲- فهرست منابع                                                                                   ۱۱۲

 

 

فهرست جدول‌ها

جدول (۱-۱). تعاريف و كدها براي مراحل رشد و نمو كلزا (‌B.napus‌)           ۳۶

جدول (۳-۱). نمای شماتیک پراکنش تیمارهای طرح                                    ۶۶

جدول (۴-۱).  تجزيه واريانس تعداد غلاف در بوته در  کلزا                           ۷۰

جدول (۴-۲).  تجزيه واريانس عملکرد بیولوژیکی در  کلزا                           ۷۵

جدول (۴-۳).  تجزيه واريانس عملکرد اقتصادی در کلزا                               ۸۰

جدول (۴-۴).  تجزيه واريانس تعداد دانه در بوته در کلزا                             ۸۵

جدول (۴-۵). تجزيه واريانس شاخص برداشت در کلزا                                 ۸۹

جدول (۴-۶).  تجزيه واريانس تعداد غلاف در شاخه اصلی درکلزا                     ۹۳

جدول (۴-۷). تجزيه واريانس  تعداد غلاف در شاخه های فرعی درکلزا        ۹۷

جدول (۴-۸). تجزيه واريانس وزن هزار دانه در کلزا                                    ۱۰۱

جدول (۴-۹). تجزيه واريانس درصد روغن در کلزا                                      ۱۰۵

فهرست نمودارها

نمودار (۴-۱). اثر سطوح مختلف کود آهن بر تعداد غلاف در بوته                      ۷۱

نمودار (۴-۲). اثر سطوح مختلف کود روی بر تعداد غلاف در بوته                     ۷۳

نمودار(۴-۳). اثر متقابل سطوح مختلف کود آهن و روی برتعداد غلاف در بوته ۷۴

نمودار (۴-۴). اثر سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد بیولوژیک                       ۷۶

نمودار (۴-۵). اثر سطوح مختلف کود روی بر عملکرد بیولوژیک                       ۷۸

نمودار (۴-۶). اثر متقابل سطوح مختلف کود آهن و روی بر عملکرد بیولوژیک  ۷۹

نمودار (۴-۷). اثر سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد اقتصادی                        ۸۲

نمودار (۴-۸). اثر سطوح مختلف کود روی بر عملکرد اقتصادی                        ۸۳

نمودار (۴-۹). اثر متقابل سطوح مختلف کود آهن و روی بر عملکرد اقتصادی   ۸۴

نمودار (۴-۱۰). اثر سطوح مختلف کود آهن بر تعداد دانه در بوته                       ۸۶

نمودار (۴-۱۱). اثر سطوح مختلف کود روی  بر تعداد دانه در بوته                      ۸۷

نمودار (۴-۱۲). اثر متقابل سطوح مختلف کود آهن و روی  برتعداد دانه در بوته ۸۸

نمودار (۴-۱۳). اثر سطوح مختلف کود آهن بر شاخص برداشت                         ۹۰

نمودار (۴-۱۴). اثر سطوح مختلف کود روی بر شاخص برداشت                          ۹۱

نمودار (۴-۱۵). اثر متقابل سطوح مختلف کود آهن و روی بر شاخص برداشت    ۹۲

نمودار (۴-۱۶). اثر سطوح مختلف کود آهن بر تعداد غلاف در شاخه اصلی        ۹۴

نمودار (۴-۱۷). اثر سطوح مختلف کود روی بر تعداد غلاف در شاخه اصلی       ۹۵

نمودار (۴-۱۸). اثر متقابل سطوح مختلف کود آهن و روی بر تعداد غلاف در

شاخه اصلی                                                                                                      ۹۶

نمودار (۴-۱۹). اثر سطوح مختلف کود آهن بر تعداد غلاف در شاخه فرعی       ۹۸

نمودار (۴-۲۰). اثر سطوح مختلف کود روی بر تعداد غلاف در شاخه فرعی       ۹۹

نمودار (۴-۲۱). اثر متقابل سطوح مختلف کود آهن و روی بر تعداد غلاف                    در شاخه فرعی                                                                                                     ۱۰۰

نمودار (۴-۲۲). اثر سطوح مختلف کود آهن بر وزن هزار دانه                           ۱۰۲

نمودار (۴-۲۳). اثر سطوح مختلف کود روی بر وزن هزار دانه                          ۱۰۳

نمودار (۴-۲۴). اثر متقابل سطوح مختلف کود آهن و روی بر وزن هزار دانه     ۱۰۴

نمودار (۴-۲۵). اثر سطوح مختلف کود آهن بر درصد روغن                            ۱۰۶

نمودار (۴-۲۶). اثر سطوح مختلف کود روی بر درصد روغن                            ۱۰۷

نمودار (۴-۲۷). اثر متقابل سطوح مختلف کود آهن و روی بر درصد روغن      ۱۰۸

 

 

فهرست شکل‌ها

شكل (۲-۱). رابطه ژنومي گونه‌هاي متعلق به جنس براسيكا Brassica           ۲۹

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0