اثر پرداخت دين توسط اسناد تجاری : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

اثر پرداخت دين توسط اسناد تجاری : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” اثر پرداخت دين توسط اسناد تجاری ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه اثر پرداخت دين توسط اسناد تجاری :

یکی از ابزارهای معاملاتی در عرصه تجارت، اسناد تجاری یا اسناد براتی به معنای خاص است. این اسناد در تجارت کاربردهای متفاوتی دارند و ممکن است مورد معاملات متعدد قرار گیرند. اصولاً زمانی که شخصی اقدام به صدور اسناد تجاری می کند بین صادر کننده و دارنده رابطه دائن و مدیونی به وجود می آید.  به عبارتی صدور اسناد تجاری مسبوق به نوعی رابطه بین طرفین مذکور است. در تحقیق حاضر ابتدا به منظور بررسی وضعیت معامله اصلی، ماهیت برات مورد بحث واقع می شود. در ادامه دیدگاه های موجود در این رابطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در مرحله بعدی چک نیز به عنوان یک سند تجاری پر کاربرد در معاملات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این تحقیق مشاهده شد که ماهیت چک و برات مسلماً نمی تواند قابل انطباق با هیچ کدام از موارد تبدیل تعهد و انتقال دین در قانون مدنی باشد. به عبارت دیگر صدور اسناد تجاری یک تعهد خاص قانون تجارت است که احکام خود را دارد.  با عنایت به اهمیت روزافزون این اسناد و اصول پذیرفته شده در اسناد تجاری «مانند اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاء ها و … » می‌توان نتیجه گرفت که با صدور اسناد تجاری، معامله اصلی منتفی شده و تبدیل به یک تعهد تجاری
می گردد.

واژگان کلیدی: تبدیل تعهد، تبدیل دین، سقوط تعهد، ماهیت برات، ماهیت چک

 

بیان مسئله وضرورت تحقیق

اسناد تجاری در تمام کشورها اهمیت خاصی پیدا کرده اند وتوجه خاصی به آن می شود. از طرفی با تمام مزایایی که دارند مشکلاتی را به همراه خواهند داشت. چرا که این اسناد بجای وجه نقد استفاده می شود در حالی که ماهیت آن با پول رایج کشور متفاوت است یکی از این مشکلات این است که تکلیف معامله اصلی که بوسیله اسناد تجاری پرداخت شده را مشخص نمی کند. اینکه طرفین با صدور اسناد تجاری حق رجوع به معامله اصلی را دارند یا نه مشخص نیست. استفاده از این اسناد ایجاب می کند که قانونگذار توجه خاصی به این اسناد کرده لذا برای پی بردن به ماهیت این اسناد باید آنها را مورد برسی و تبیین قرار داد.

 هدف تحقیق:

هدف اساسی در این پژوهش از نظر علمی بررسی و تحلیل ماهیت اسناد تجاری و نقش آن در پرداخت دین است و از نظر کاربردی بررسی محاسن و معایب دیدگاه های موجود در این زمینه در جهت اصلاح و یا تکمیل قوانین و همچنین ایجاد وحدت رویه در محاکم دادگستری است

 

فهرست مطالب

 

چکیده     ۱

مقدمه     ۲

فصل اول :کلیات    ۷

مبحث اول: تعریف سند و انواع آن       ۸

گفتار اول:تعریف سند          ۸

گفتار دوم : انواع سند           ۸

الف) سند رسمی     ۸

۱- انواع سند رسمی            ۹

۱-۱ سند رسمی از حیث ماهیت          ۹

۲-۱ انواع سند رسمی از حیث محل تنظیم          ۹

۳-۱ انواع سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی        ۹

ب) اسناد عادی      ۱۰

۱-۱تفاوت سند رسمی با سند عادی       ۱۰

۲-۱انواع سند عادی            ۱۱

۱-۲-۱دفاتر تجاری             ۱۱

۲-۲-۱اسناد تجاری             ۱۱

۱-۲-۲-۱اقسام اسناد تجاری ۱۲

مبحث دوم: اسناد تجاری       ۱۴

گفتار اول: تعریف وتاریخچه اسناد تجاری          ۱۴

الف) اسناد تجاری   ۱۴

ب) تاریخچه اسناد تجاری     ۱۵

گفتار دوم : مزایا و اوصاف اسناد تجاری            ۱۶

الف) مسئولیت تضامنی        ۱۶

۱-مفهوم ضمان      ۱۷

۲-مفهوم و ماهیت تضامن     ۱۹

۳-منابع ایجاد مسئولیت تضامنی          ۲۰

۴-مسئولیت تضامنی مخالف با اصل     ۲۱

۵- آثار تضامن در اسناد تجاری          ۲۳

۱-۵ حق مراجعه برای وصول طلب     ۲۳

۲-۵ حق اقامه دعوای طلبکار به طرفیت هریک از مسئولین            ۲۴

۳-۵ در ورشکستگی هر یک از امضا کنندگان     ۲۴

۴-۵ از بین نرفتن و ثایق و تضمینات   ۲۴

۵-۵ عدم تأثیراسقاط تعهد ضامن در رابطه با تعهد  مضمون عنه       ۲۵

۶-۵ بری شدن مسئولین در صورت پرداخت توسط هر یک از امضاکنندگان     ۲۵

ب) وسیله تحصیل اعتبار      ۲۶

ج) درخواست تامین ۲۷

۱-اهمیت تامین خواسته در حقوق اسناد تجاری     ۲۷

د) وصف شکلی در اسناد تجاری         ۲۸

۱- شرایط شکلی و مواعد در برات      ۲۸

۲- شرایط شکلی و مواعد در چک       ۲۹

ه)  قابلیت توثیق اسناد تجاری ۳۰

و) قابلیت انتقال سریع یا قابلیت ظهرنویسی         ۳۳

۱-مفهوم ظهرنویسی            ۳۳

۲-انواع ظهرنویسی             ۳۴

۳-تاثیر شرط عدم انتقال در قابلیت انتقال اسناد تجاری        ۳۵

ز) انعکاس طلب در سند      ۳۵

ح) وصف نمایندگی و جایگزینی اسناد تجاری بجای پول     ۳۶

۱- تفاوت پول با اسناد تجاری            ۳۷

خ) تجریدی بودن در اسناد تجاری        ۳۷

ر) تنجیزی بودن اسناد تجاری ۴۱

فصل دوم : اثرپرداخت دین توسط برات             ۴۳

مبحث اول: تعریف واقسام برات          ۴۴

گفتاراول: تعریف برات        ۴۴

گفتاردوم: اقسام برات           ۴۵

مبحث دوم: ماهیت پرداخت دین توسط برات       ۴۶

گفتار اول : نظریه مبتنی بر انتقال دین  ۴۷

الف)  عقد ضمان    ۴۸

ب)  عقد حواله      ۴۹

۱- تفاوت بین برات و حواله   ۴۹

گفتاردوم:  نظریه مبتنی بر تبدیل تعهد   ۵۲

الف) تعریف تبدیل تعهد        ۵۲

ب) تفاوت انتقال دین با تبدیل تعهد       ۵۳

ج) احراز تبدیل تعهد در برات            ۵۴

د) اقسام تبدیل تعهد ۵۵

۱- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون    ۵۵

۲- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین      ۵۶

۳- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل منشا تعهد            ۵۷

۱-۳ دلایل مبنی بر عدم قبول این نظر  ۵۷

۲-۳ خطرات عدم تبدیل تعهد ۵۹

گفتار  سوم:  نظریه نمایندگی  ۵۹

گفتار چهارم:  نظریه مبتنی بر ایقاع یا تعهد یکطرفه          ۶۱

الف) تعریف ایقاع   ۶۱

ب) تمییز ایقاع از عقد          ۶۱

ج) تبیین ماهیت عملیات براتی بر مبنای نظریه ایقاع         ۶۲

گفتار پنجم: تعهد خاص قانون تجارت    ۶۳

الف)  اصل استقلال امضاهای براتی    ۶۶

ب) اصل عدم تاثیر ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت    ۶۷

۱-  مفهوم حسن نیت           ۶۸

۲-  ایراد مربوط به بطلان جهت به سبب تعهد براتی         ۶۸

۳-  استثنائات اصل عدم توجه ایرادات ۶۹

۴-  اصل عدم توجه ایرادات در حقوق تجارت ایران          ۷۰

ج)  مرور زمان خاص برای اسناد تجاری ورعایت مهلت های مقرر    ۷۱

د)  اصل حاکمیت اراده ونقش قانون گذار            ۷۳

ه)  برات رجوعی   ۷۴

۱- شرایط صدور برات رجوعی          ۷۵

فصل سوم: اثر پرداخت دین توسط چک ۷۷

مبحث اول: تعریف چک و وجوه افتراق چک با برات        ۷۸

گفتار اول: تعریف چک        ۷۸

الف) وجوه اشتراک چک با برات         ۷۹

ب) وجوه افتراق چک با برات            ۷۹

مبحث دوم: ماهیت پرداخت دین توسط چک        ۸۰

گفتار اول:  چک به عنوان ابزار پرداخت           ۸۱

الف) مفهوم محل    ۸۲

۱-آثار قانونی وجود محل      ۸۲

ب) چکهای عادی   ۸۳

۱- خطرات تبدیل تعهد         ۸۴

ب) چک های فوق العاده       ۸۵

۱-  چک تضمین شده          ۸۵

۱-۱ماهیت چک تضمین شده  ۸۵

۲-  چک مسافرتی «چک در گردش»   ۸۸

۳-  چک های تأیید شده        ۸۹

گفتار دوم: صدور چک جهت استرداد وجه از بانک           ۸۹

گفتارسوم: رویه قضایی در مورد صدور چک      ۹۳

نتیجه گیری          ۹۶

پیشنهادها ۹۸

فهرست منابع        ۹۹

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0