بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد  با موضوع ” بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران:

در حقوق اسلام و ایران، زوجین در زندگی زناشویی وظایف معینی نسبت به یکدیگر دارند. از این وظایف تحت عنوان تمکین (اطاعت)، اعم از تمکین عام و خاص بحث می‌شود. زوجه غیر از این تکالیف، وظایف دیگری در قبال شوهرش ندارد. بنابراین، چنانچه زوجه غیر از وظایف زناشویی به دستور شوهر کاری را انجام دهد در حالی که برای آن کار عرفاً حق‌الزحمه‌ای تعلق گیرد. استحقاق دریافت حق الزحمه آن را دارد. مگر اینکه ثابت شود که زوجه کارهای مزبور را مجانی انجام داده است. تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی را که زوجه می‌تواند برای کارهای انجام گرفته در خانه که شرعاً به عهده وی نبوده است، اجرت المثل مطالبه کند تشریح کرده است. برابر تبصره ۳ قانون فوق الذکر شوهر باید قبل از اجرای صیغه طلاق کلیه حقوق زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و حق الزحمه و … آن را نقداً به وی بپردازد.

مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می‌گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد به زوجه اجرت المثل تعلق می‌گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج با توجه به سنوات زندگی با حکم دادگاه است که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است.

در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود دیگر این حق به وی تعلق نمی‌گیرد لذا در این تحقیق پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسر و حرج باشد منعی از پرداخت اجرت المثل به وی وجود نداشته باشد. این تحقیق، مبانی قانونی حق زوجه را مبنی بر دریافت حق الزحمه برای کار در خانه از نظر حقوق اسلام و ایران و طریقی را که چنین حقی در دادگاهها مورد اجرا قرار می‌گیرد، مورد بررسی قرار داده است.

کلید واژه ها: فقه اسلام، ‌حقوق ایران، طلاق، اجرت المثل، نحله (بخشش).

 

 اهداف پژوهش:

۱ ـ تعریف لغوی و اصطلاحی اجرت المثل و تفاوت آن با اجره المسمی‌و نحله.

۲ ـ بررسی نظرات قانون ازدواج و طلاق و قانون مدنی و شارحین آن و مطابقت آن با آرای فقهی متقدم، متأخر و معاصر.

۳ ـ توضیح چگونگی مشخص نمودن اجرت المثل و وظایف دادگاه خانواده.

۴ ـ نقد وضع اجرت المثل در قانونگذاری در ایران وارائه پیشنهادات لازم.

فهرست مطالب

 

چكيده: ۱

مقدمه: ۲

الف) پرسش اصلی پژوهش: ۳

ب) بیان مسئله: ۴

ج) پیشینه پژوهش: ۵

د) سؤالات فرعی: ۶

ه) فرضیه‌ها: ۶

و‍) اهداف پژوهش: ۷

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق : ۷

ز) سامان‌دهی تحقیق: ۷

ح) روش کار: ۷

فصل اوّل ـ کلیات (تعاريف، مبانی و مفاهيم) ۹

۱ ـ ۱ ـ اجرت: ۱۰

۱ ـ ۲ ـ تعریف حقوقی اجرت: ۱۰

۱ ـ ۳ ـ اجرت المثل: ۱۱

۱ ـ ۴ ـ اجرت المثل در اجاره شخص: ۱۲

۱ ـ ۵ ـ صداق: ۱۳

۱ ـ ۶ ـ نحله: ۱۳

۱ ـ ۷ ـ نفقه: ۱۵

۱ ـ ۸ ـ عدّه: ۱۶

۱ ـ ۹ ـ فلسفه عدّه: ۱۶

۱ ـ‌۱۰ ـ تبرّع: ۱۷

۱ ـ ۱۱ ـ شرط ضمن عقد: ۱۷

۱ ـ ۱۲ ـ سوء اخلاق و رفتار و یا تخلف از وظائف همسری: ۱۸

۱ ـ ۱۳ ـ وظائف همسری برای زوجه عبارتند از: ۱۸

۱ ـ ۱۴ ـ عرف: ۱۹

۱ ـ ۱۵ ـ عرف در قانون مدنی: ۱۹

۱ ـ ۱۶ ـ متعه: ۱۹

فصل دوّم ـ مبانی فقهی و حقوقی اجره المثل  ۲۰

۲ ـ ۱ ـ مبانی اختیار مرد برای طلاق: ۲۴

۲ ـ‌۲ ـ وظائف زن از نظر شرع و قانون: ۲۶

۲ ـ ۳ ـ ملاحظات حقوق زن: ۳۱

۲ ـ ۴ ـ مبانی فقهی اجرت عمل: ۳۲

۲ ـ ۵ ـ مبانی فقهی اجرت المثل: ۳۳

۲ ـ ۶ ـ منابع قاعده احترام مال مسلم: ۳۳

۲ ـ ۷ ـ ایرادات وارده بر احادیث قاعده احترام مال مسلم: ۳۷

۲ ـ ۸ ـ رابطه نحله و مهرالمتعه: ۳۹

۲ ـ ‌۹ ـ مهر المتعه: ۴۰

۲ ـ‌۱۰ ـ شرایط مهر المتعه: ۴۱

۲ ـ ۱۱ ـ چگونگی تعیین مهر المتعه: ۴۲

۲ ـ‌۱۲ ـ مبانی فقهی اجاره: ۴۳

۲ ـ ۱۳ ـ مبانی حقوقی اجاره: ۴۵

۲ ـ‌۱۴ ـ اجرت المثل در قانون مدنی: ۴۸

۲ ـ ۱۵ ـ تطبیق این ماده با بحث اجرت المثل ایام زناشویی: ۴۹

۲ ـ ۱۶ ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی: ۵۰

۲ ـ‌ ۱۷ ـ اقسام عرف: ۵۰

۲ ـ ۱۸ ـ مبنای عرف: ۵۱

۲ ـ ۱۹ ـ سیره شارع: ۵۱

۲ ـ ۲۰ ـ عرف در فقه امامیه: ۵۲

۲ ـ ۲۱ ـ جایگاه عرف در فقه امامیه: ۵۲

۲ ـ ۲۲ ـ تعیین ظهور دلیل: ۵۳

۲ ـ ۲۳ ـ دلیل بر حکم شرعی: ۵۳

۲ ـ‌۲۴ ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی: ۵۳

۲ ـ ۲۵ ـ شرط ضمن عقد: ۵۳

۲ ـ ۲۶ ـ مبانی حقوقی اجرت المثل: ۵۹

۲ ـ ۲۶ ـ ۱ ـ تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع: ۶۳

۲ ـ ۲۶ ـ ۲ ـ اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء: ۶۴

۲ ـ ۲۶ ـ ۳ ـ اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا: ۷۰

۲ ـ ۲۶ ـ ۴ ـ نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل ایام زناشویی: ۷۲

۲ ـ‌۲۶ ـ ۵ ـ نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی: ۷۴

۲ ـ ۲۶ ـ ۶ ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وتأسیس نهادهای «بخشش اجباری» و «اجره المثل»: ۷۸

۲ ـ ۲۶ ـ ۷ ـ نظر شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام: ۸۰

۲ ـ‌۲۷ ـ شرایط: ۸۱

۲ ـ‌۲۷ ـ ۱ ـ امر برای انجام عمل: ۸۱

۲ ـ‌۲۷ ـ ۲ ـ اجرت داشتن کار نزد عرف: ۸۲

۲ ـ‌۲۷ ـ ۳ ـ انجام کار: ۸۳

۲ ـ‌۲۷ ـ ۴ ـ واجب نبودن عمل: ۸۳

۲ ـ‌۲۷ ـ ۵ ـ عدم وجود شرط مالی: ۸۴

۲ ـ ۲۷ ـ ۶ ـ دستور و یا تقاضای شوهر: ۸۵

۲ ـ‌۲۷ ـ ۷ـ قصد عدم تبرع: ۸۶

۲ ـ‌۲۷ ـ ۸ ـ تقاضای طلاق توسط مرد: ۸۸

۲ ـ‌۲۷ ـ ۹ ـ دستور زوج: ۸۹

۲ ـ ۲۷ ـ۱۰ ـ طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زن نباشد: ۹۰

۲ ـ‌۲۷ ـ ۱۱ ـ علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد: ۹۱

۲ ـ‌۲۷ ـ ۱۲ ـ وقوع طلاق: ۹۲

۲ ـ ۲۸ ـ طریقه محاسبه مهریه براساس شاخص‌های بانک مرکزی: ۹۴

۲ ـ ‌۲۹ ـ محاسبه اجره المثل: ۹۴

۲ ـ‌۳۰ ـ‌طرح دادخواست اجرت المثل: ۹۷

۲ ـ ۳۱ ـ شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل: ۱۰۱

۲ ـ ۳۲ ـ رویه قضایی: ۱۰۳

۲ ـ‌۳۳ ـ مطالبه حق الزحمه توسط زوجه: ۱۰۴

۲ ـ‌۳۴ ـ تصالح: ۱۰۵

۲ ـ ۳۵ ـ وجود شرایط در خصوص امور مالی: ۱۰۵

۲ ـ ۳۶ ـ بخشش (نحله): ۱۰۷

۲ ـ‌۳۷ ـ نحله در طول اجرت المثل: ۱۱۱

۲ ـ ‌۳۸ ـ ضوابط تعیین نحله: ۱۱۲

نتیجه‌گیری: ۱۱۴

پیشنهادات: ۱۱۵

منابع: ۱۱۷

پیوست: ۱۲۲

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0