استاد میرجلال الدّین محدّث اُرمَوی و ادبیّات شیعی و عربی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

استاد میرجلال الدّین محدّث اُرمَوی و ادبیّات شیعی و عربی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع “ استاد میرجلال الدّین محدّث اُرمَوی و ادبیّات شیعی و عربی ”  در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه رشته ادبیات فارسی پی خواهید برد. همچنین برای برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه رشته ادبیات فارسی ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

چکیده پایان نامه آماده استاد میرجلال الدّین محدّث اُرمَوی و ادبیّات شیعی و عربی

میراث مکتوب اسلامی از جمله ذخایر گرانبها و باارزشی است که ارتباطی تنگاتنگ با کتاب خدا و سنّت پیامبر۹دارند؛ زبان و ادبیّات شیعی، در برگیرندة این میراث عظیم اسلامی است که هم آثار ادبی، و هم آثار اسلامی را که در منقبت ائمّه نوشته شده­اند، در بر می­گیرد. زبان و ادبیّات عربی نیز، از جمله زبانهای بزرگ دنیاست که در حوزة دین، سهم بزرگی را به خود اختصاص داده است و تعداد زیادی از این آثار، به این زبان نوشته شده­اند. اندیشمندان مسلمان، حفظ و نشر اینگونه آثار را جزء وظایف شرعی خود می­دانند. میرجلال­الدّین محدّث ارموی، از جملة این پژوهشگران است که در حوزة دین و متون اصیل تاریخ تشیّع، کارهای پژوهشی برجسته­ای را انجام داده است. او با بهره­گرفتن از محضر فضلا و علمای دینی و حوزوی و بالأخص تلاش و کوشش شبانه­روزی خود، به استیلای علمی بر فقه، اصول، حدیث، کلام، صرف و نحو، لغت، زبان و ادبیّات عربی، و درک عمیق از نصوص اسلامی دست یافت. از این علوم و فنون، در تصحیح متون اصیل شیعی، در هر دو حوزة زبان و ادبیّات فارسی و عربی، استفاده نمود.

در این پژوهش که به روش «مصاحبه»، «سندکاوی»، و «کتابخانه­ای» انجام گرفته، سعی شده که  زبان و ادبیّات شیعی و عربی مورد بررسی قرار گیرد، و از این چشم­انداز، به نقش و جایگاه این دانشمند متعهّد، در حوزة زبان و ادبیّات شیعی و عربی پرداخته شود.

نتایج این پژوهش نشان می­دهد که اوّلاً: تحقیق و تعمّق کردن در متون و ادبیّات شیعی و همچنین؛ فراگرفتن زبان و ادبیّات عربی به عنوان زبان دینی ما، کاری است ضروری و بایسته. ثانیاً: آشنا شدن با وجوه شخصیّت، زندگی و بویژه کارهای پژوهشی این استاد فرهیخته، از جمله: نوشتن تعلیقات، مقدّمه­ها و تصحیحات پربار او بر متون اصیل شیعی، از جمله کارهای باارزش و ذی قیمتی است که در راه رسیدن به هدف متعالی کمال، نقش بزرگی دارند.

واژگان کلیدی: میرجلال­الدّین محدّث ارموی، ادبیّات شیعی، ادبیّات عربی، نقد و تصحیح متون، تعلیقات، حواشی.

 

اهداف تحقیق

آشنا شدن با زندگینامه و آثار و خدمات علما و فضلا، شور و شوقی دیگر به انسان می­دهد و او را در ادامة مسیر ناهموار زندگانی، بیشتر دلگرم می­کند؛ بالأخصّ عالمان وارسته­ای که در حوزة دین و معارف اهل بیت، عمری را تلاش و کوشش کردند. استاد میرجلال­الدّین محدّث ارموی، از این عالمان وارسته بود که علم و ایمان به بهترین نحو، در وجودش عجین شده بود. تمام وجودش را وقف احیای آثار مکتوب شیعی کرد که عناکب نسیان، تارهای خود را بر روی آنها تنیده بود.

با توجّه به تلاش و کوششهای بی­وقفة او در حوزة ادب شیعی و عربی، معرّفی­کردن و شناساندن چهرة علمی و درجة معرفت او در زمینة کارهای پژوهشی­اش، کاری است دلپذیر و وظیفة شرعی هر انسانی، برای الگو قرار دادن او برای طالب علمان.

 ضرورت انجام تحقیق

    امروزه تحقیق و پژوهش در متون دینی، و آشنا شدن با زندگانی و آثار و خدمات عالمان دینی، از ارزش والایی برخوردار است؛ چرا که سعادت دنیوی و اُخروی در پی دارد. صرف­نظر از تلاشها و خدمات بی­وقفة آنها، در احیای این متون، و تلاش برای اعتلای فرهنگ این مرز و بوم.

بنابراین، معرّفی پژوهشگرانی چون استاد محدّث ارموی، و شناساندن آثار و خدمات و کارهای پژوهشی این پیر میدان تحقیق و پژوهش، در حوزة متون شیعی و عربی، و احیای این متون از زیر گرد غلیظ نسیان، کاری است لازم و ضروری. و با توجّه به نقش مهمّی که استاد محدّث در احیای آثار مکتوب شیعی داشته، در این راه تاکنون، کاری مستقلّ و درخور صورت نگرفته است.

بنابراین، لازم و ضروری به نظر می­رسد که این اسطورة علم و ایمان، شناخته شود و به همگان معرّفی گردد تا حقّ مطلب ادا شود.

 

 •  فصل اوّل: کلّیّات و تعاریف……….۱۳-۱
 • ۱-۱-­­ مقدّمه…………………۲
 • ۱-۲-­ بیان مسأله………………..۳
 • ۱-۳-­ اهداف تحقیق………..۳
 • ۱-۴-­ ضرورت انجام تحقیق…………۴
 • ۱-۵-­ استفاده کنندگان از نتایج تحقیق………….۴
 • ۱-۶-­ سؤالها و فرضیّه­های تحقیق……………۴
 • ۱-۷-­ تعریف مفاهیم مطرح شده در سؤالها و فرضیّه­های تحقیق……………۵
 • ۱-۸-­ کلید واژگان طرح تحقیق و معادل لاتین آنها……..۷
 • ۱-۹-­ پیشینة نظری و تجربی…………..۷
 • ۱-۱۰-­ روش اجرای تحقیق…………۸
 • ۱-۱۱-­ سالشمار…………۱۳-۱۰
 • فصل دوم: زندگینامه، ویژگیهای اخلاقی، ­و  علائق استاد میرجلال­الدّین محدّث اُرمَوی…………… ۴۵-۱۶
 • گفتار اوّل………….۱۶
 • ۲-۱-­­ زندگی و شرح احوال میرجلال­الدّین محدّث ارموی ……..۱۶
 • گفتار دوم…………..۴۶
 • ۲-۲-­ اخلاق و علائق استاد محدّث ارموی……….۴۶
 •         ۲-۲-۱-­­ صفات اخلاقی استاد محدّث……………۴۶
 •    ۲-۲-۱-۱-­ تقیّد به شریعت و دلبستگی شدید به اهل بیت …….۴۶
 •                   ۲-۲-۱-۲-­ صداقت و درستکاری……..۴۹
 •                   ۲-۲-۱-۳-­ قدرشناسی……………۵۰
 •                   ۲-۲-۱-۴-­ مناعت طبع و ساده­زیستی…………….۵۱
 •                   ۲-۲-۱-۵-­ وقت­شناسی…………..۵۳
 •                   ۲-۲-۱-۶-­ تقوا و اخلاص در عمل…………..۵۳
 •        ۲-۲-۲-­ علائق استاد محدّث ارموی …………….۵۴
 • فصل سوم: آثار و خدمات استاد محدّث ارموی…………۱۱۹-۵۹
 • آثار و خدمات استاد محدّث محدّث ارموی……………۶۰
 • گفتار اوّل……………….۶۲
 • ۳-۱-­­ شیوة مقدّمه­نویسی، تصحیح و تعلیقه­نویسی استاد محدّث ارموی  بر متون……………….۶۲
 •        ۳-۱-۱-­ شیوة مقدّمه­نویسی…………….۶۲
 •        ۳-۱-۱-۱-­ مقدّمه­های کتب……………۶۲
 •         ۳-۱-۱-۱-۱-­ شیوة مقدّمه­نویسی استاد محدّث……………۶۳
 •          ۳-۱-۱-۱-۱-۱-­ معرّفی مؤلِّف از منابع اصیل…………۶۴
 •                            ۳-۱-۱-۱-۱-۲-­ معرّفی مؤلَّف از منابع اصیل………….۶۵
 •                            ۳ -۱-۱-۱-۱-۳-­ سبب طبع کتاب……………۶۶
 •                             ۳-۱-۱-۱-۱-۴-­ بیان اهمّیّت کتاب…….۶۷
 •         ۳-۱-۱-۱-۱-۵-­­ معرّفی نسخه­های خطّی کتاب……………..۶۷
 • ۳-۱-۱-۱-۱-۶-­­­ بیان خصوصیّات نسخه­های منحصر به فرد……………۶۸
 •          ۳-۱-۱-۱-۱-۷-­­­­ کلمة اعتذار…………………۶۹
 •                           ۳-۱-۱-۱-۱-۸-­­­­­ اهدای کتاب…………….۷۰
 •                           ۳-۱-۱-۱-۱-۹-­ کلمة تقدیر و تشکّر…………..۷۱
 •                           ۳-۱-۱-۱-۱-۱۰-­­ تاریخ اتمام مقدّمه………….۷۳
 •         ۳ -۱-۲-­ تصحیح متون………………۷۴
 •         ۳-۱-۲-­۱-­ شیوة استاد محدّث در تصحیح متون…………..۷۷
 •   ۳-۱-۲-­۱-­۱-­ توضیحات لغوی………….۸۰
 •                      ۳-۱-۲-­۱-­۲-­ توضیحات اصطلاحی و کنایی………..۸۱
 •                      ۳-۱-۲-­۱-­۳-­­ درج نسخه بدلها…………۸۳
 •                      ۳-۱-۲-­۱-­۴-­­­ ارجاع دادن به منابع و مآخذ دیگر برای تکمیل متن………..۸۴
 •                      ۳-۱-۲-­۱-­۵-­­­­ نقد متن…………..۸۵
 •                       ۳-۱-۲-­۱-­۶-­­­­­ تکمیل و تقویت مطالب متن……….۸۵
 •     ۳-۱-۲-­۱-­۷-­­­­­­ برشمردن اشتباه مؤلّف یا شارح…………….۸۶
 •         ۳-۱-۳-­ تعلیقه­نویسی………………۸۹
 •        ۳-۱-۳-­۱-­ شیوة تعلیقه­نویسی استاد محدّث……..۹۰
 •                    ۳-۱-۳-­۱-­۱-­ ویژگیهای سبکی………….۹۳
 •                    ۳-۱-۳-­۱-­۲-­­ توضیحات لغوی………………۹۳
 •                    ۳-۱-۳-­۱-۳-­­­ ذکر قصّه­ها و حکایتها…………..۹۴
 •                    ۳-۱-۳-­۱-۴-­­­­ اطّلاعات جغرافیایی…………۹۴
 •                    ۳-۱-۳-­۱-۵-­­­­­­ وقایع تاریخی…………۹۵
 • گفتار دوم………….۹۵
 • ۳-۲-­ معرّفی اجمالی آثار استاد محدّث ارموی…………۹۵
 • گفتار سوم…………….۱۰۵
 • ۳-۳-­ شخصیّت علمی استاد محدّث ارموی و جایگاه علمی ایشان……….۱۰۵
 •        ۳-۳-۱-­ شخصیّت علمی استاد محدّث ارموی…….۱۰۵
 •                  ۳-۳-۱-­۱-­ دقّت و وسواس عالمانه در تحقیق……….۱۰۶
 •                  ۳-۳-۱-­۲-­­ علم دوستی………….۱۰۸
 •                  ۳-۳-۱-­۳-­­­ روحیّة انتقادی…………….۱۱۰
 •                  ۳-۳-۱-­۴-­ رعایت انصاف علمی……….۱۱۲
 • ­­­                  ۳-۳-۱-­۵-­­ فروتنی و تواضع علمی……………..۱۱۳
 •                  ۳-۳-۱-­۶-­­­ آزادمنشی و اهل مباحثه بودن………..۱۱۵
 •                  ۳-۳-۱-­۷-­­­­ سخاوت علمی و نیک محضری………….۱۱۶
 •        ۳-۳-۲-­ جایگاه علمی استاد محدّث ارموی………..۱۱۷
 • فصل­ چهارم: جایگاه استاد محدّث ارموی در ادبیّات شیعی و عربی و تأثیر او در هر دو حوزة شیعی و عربی…………  ۲۶۴-۱۲۰
 • جایگاه استاد محدّث در ادبیّات شیعی و عربی و تأثیر او در هر دو حوزة شیعی و عربی……..۱۲۱
 • گفتار اوّل ……………..۱۲۳
 • ۴-۱-۱-­ استاد محدّث ارموی و ادبیّات شیعی…………..۱۲۳
 •            ۴-۱-۱-۱-­ زبان و ادبیّات شیعی………..۱۲۳
 •                           ۴-۱-۱-­۱-­۱-­ جایگاه استاد محدّث در ادبیّات شیعی………… ۱۴۰
 •                           ۴-۱-۱-­۱-­۱-­۱-­­ارجاع­دادن­به­منابع­حدیثی­برای­تکمیل و تقویت متن……..۱۴۵
 •                           ۴-۱-۱-۱-­۱-­۲-­­ ذکر کردن منبع و مرجع آیات و احادیث………….۱۴۶
 •                           ۴-۱-۱-۱-­۱-­۳-­­­ بیان شأن نزول آیات قرآن……………..۱۴۷
 •                           ۴-۱-۱-۱-­۱-۴-­ اثبات جعلی­­بودن احادیث موضوعه………… ۱۴۸
 •                          ۴-۱-۱-۱-­۱-۵-­ اثبات متواتر بودن احادیث………..۱۵۰
 •                           ۴-۱-۱-۱-­۱-۶-­ پاسخ­دادن به تهمتها………………….۱۵۱
 • ­­­                          ۴-۱-۱-۱-­۱-۷-­­ معرّفی فرقه­های مخالف شیعه………۱۵۴
 •                           ۴-۱-۱-۱-­۱-۸-­ بیان وقایع تاریخی……….۱۵۵
 •                           ۴-۱-۱-۱-­۱-۹-­ ترجمة احوال خاندان شیعه……….۱۵۶
 • ­­                          ۴-۱-۱-۱-­۱-۱۰-­ معرّفی راویان و ثقات أئمّه……………۱۵۸
 • گفتار دوم…………………………۱۵۹
 • ۴-۲-­ ۱-­­ استاد محدّث ارموی و ادبیّات عربی………………..۱۵۹
 •              ۴-۲-­۱-­۱- زبان و ادبیّات عربی…………………..۱۵۹
 •               ۴-۲-­۱-­۱-۱-­­ جایگاه استاد محدّث ارموی در ادبیّات عربی……۱۶۲
 •                                   ۴-۲-­۱-­۱-­۱-­۱- به کار بردن آیات قرآنی در متن……۱۶۷
 •                                   ۴-۲-­۱-­۱-۱-­۲-­ به کار بردن احادیث در متن………۱۶۸
 • ­                                  ۴-۲-­۱-۱-­۱-۳-­ به کار بردن اصطلاحات عربی………۱۶۹
 • ­                                  ۴-۲-­۱-­۱-۱-۴-­­ به کار بردن ضرب­المثلهای عربی…..۱۶۹
 •                                   ۴-۲-­۱-­۱-۱-۵-­ به کار بردن اشعار عربی………۱۷۰
 •                                   ۴-۲-­۱-۱-­۱-۶-­ ذکر نکات صرفی………..۱۷۱
 • ­                                  ۴-۲-­۱-۱-­۱-۷-­ به کار بردن عبارات عربی………..۱۷۲
 • ­                                  ۴-۲-­۱-۱-­۱-۸-­­ توضیح حواشی و تعلیقات و مقدّمه­ها به عربی………..۱۷۲
 •                                   ۴-۲-­۱-۱-­۱-۹-­­­­ تمایل به اطناب­گویی در توضیح مطالب………۱۷۳
 • گفتار سوم………………۱۷۳
 • ۴-۳-­ بررسی و تحلیل آثار استاد محدّث ارموی…………۱۷۳
 •        ۴-۳-­۱-­ تفسیر…………………… ۱۷۴
 •                   ۴-۳-­۱-­۱-­ تصحیح و انتشار «تفسیر گازر»………..۱۷۴
 •                   ۴-۳-­۱-­۲-­­ تصحیح و انتشار «تفسیر شریف لاهیجی»…………..۱۸۰
 •         ۴-۳-۲-­ حدیث………….۱۸۲
 •                     ۴-۳-۲-­۱-­ تصحیح و انتشار «المحاسن»………………۱۸۲
 •                     ۴-۳-۲-۲-­­ تصحیح و انتشار «شرح فارسی غررالحکم و دررالکلم»….۱۸۴
 •                     ۴-۳-۲-۳-­­­ تصحیح و انتشار «شرح احادیث طینت»…………..۱۸۶
 •                     ۴-۳-۲-۴-­­­­ تصحیح و انتشار «شرح فارسی شهاب­الاخبار»………..۱۸۷
 •                     ۴-۳-۲-۵- تصحیح و انتشار ­ «الرّساله­العلّیّه»…………..۱۹۰
 •                     ۴-۳-۲-۶-­­ تصحیح و انتشار «شرح­ مأةِ الکلمةِ»…………….۱۹۲
 •                     ۴-۳-۲-۷-­­­ تصحیح و انتشار شرح عبدالوهّاب بر «مأة الکلمةِ»………..۱۹۵
 •                     ۴-۳-۲-۸-­­­­ تصحیح و انتشار «مطلوب کلّ طالب………..۱۹۵
 •         ۴-۳-۳-­ تاریخ و سیره……………….۱۹۷
 •                     ۴-۳-۳-۱-­ تصحیح و انتشار «التّفضیل»…………….۱۹۷
 •                     ۴-۳-۳-۲-­ تصحیح و انتشار «التّعریف بوجوب حقّ­الوالدین»………….۱۹۸
 • ­                    ۴-۳-۳-۳-­ تصحیح و انتشار «آثار­الوزراء»……………۱۹۸
 •                     ۴-۳-۳-۴-­­ تصحیح و انتشار «نسائم­الاسحار من لطائم­الاخبار…….۲۰۰
 •                     ۴-۳-۳-۵-­­­ تصحیح و انتشار «فردوس»………….۲۰۳
 •                     ۴-۳-۳-۶-­­­­ تصحیح و انتشار «الغارات»………..۲۰۶
 •                     ۴-۳-۳-۷-­­­­­ تصحیح و انتشار «الدّلائل­البرهانیّه»……………۲۱۰
 •         ۴-۳-۴-­ اخلاق و عرفان…………………..۲۱۱
 •                     ۴-۳-۴-۱-­ تصحیح و انتشار أسرار­الصّلوة……………۲۱۱
 •                     ۴-۳-۴-۲-­­ تصحیح و شرح «رسالة زاد­السّالک»…………۲۱۲
 •                     ۴-۳-۴-۳-­­­ تصحیح و انتشار «نجاتیه»…………..۲۱۵
 •                     ۴-۳-۴-۴-­­­­ تصحیح و انتشار «شش رسالة فارسی»……….۲۱۶
 •                     ۴-۳-۴-۵- تصحیح و انتشار ­ «شرح فارسی مصباح­الشّریعه و مفتاح­الحقیقه»………۲۱۷
 • ­­­­                    ۴-۳-۴-۶-­­ تصحیح و انتشار «رسالة نیّت»………………..۲۱۸
 •                      ۴-۳-۴-۷-­ تصحیح و انتشار «حکمت اسلام»……..۲۱۸
 •         ۴-۳-۵-­ رجال و تراجم و انساب……………۲۲۱
 •                     ۴-۳-۵-۱-­ تألیف ­و انتشار «فیض­الإله فی ترجمه قاضی نورالله»………..۲۲۱
 •                     ۴-۳-۵-۲-­ استخراج و طبع فهرست کتاب «التّدوین فی ذکر اخبار قزوین»………۲۲۱
 •                     ۴-۳-۵-۳-­ اهتمام و طبع «رجال ابن داوود»…………..۲۲۲
 •                     ۴-۳-۵-۴-­­ اهتمام و طبع «رجال ابن برقی»…………..۲۲۴
 •                     ۴-۳-۵-۵-­­­ اهتمام و طبع «سه رساله در علم رجال»……….۲۲۵
 •                     ۴-۳-۵-۶-­ اهتمام و طبع «الفصول­الفخریّه»…………….۲۲۶
 •         ۴-۳-۶-­­ عقائد و کلام……………۲۲۸
 •                     ۴-۳-۶-۱-­ تصحیح و انتشار «میزان­الملل»………….۲۲۸
 •                     ۴-۳-۶-۲-­ تصحیح و انتشار «الصَّوارِمُ­المُهرَقَه فی نَقدِ الصَّواعِقِ­المُحرَقَه»…………..۲۲۹
 • ­­                    ۴-۳-۶-۳-­ تصحیح و انتشار «النّقض»…………….۲۳۱
 •                     ۴ -۳-۶-۴-­­ تصحیح و انتشار «مفتاح­التّحقیق»…………۲۵۲
 •                     ۴-۳-۶-۵-­­­ تصحیح و انتشار «نِقَاوَةُ­الاصَابَه فیمَن أجمَعَت عَلَیهِ­العِصَابَة»………۲۵۳
 •                     ۴-۳-۶-۶-­­­­ تصحیح و انتشار «الاصول­الاصلیّه»………..۲۵۳
 •                     ۴-۳-۶-۷-­­­­­ تصحیح و انتشار «الحقّ­المبین»…………۲۵۴
 •                     ۴-۳-۶-۸-­ تصحیح و انتشار «الایضاح»…….۲۵۴
 •         ۴-۳-۷-­ ادبیّات و شعر…………..۲۵۷
 •                     ۴-۳-۷-­۱-­ تصحیح و انتشار «دیوان الحاج میرزا أبوالفضل­الطّهرانی»………..۲۵۷
 •                     ۴-۳-۷-­۲-­­ تصحیح و انتشار «دیوان قوامی رازی»………….۲۵۹
 •                     ۴-۳-۷-­۳-­­­ تصحیح و انتشار «دیوان اشعار راوندی»……………………………………..۲۶۲
 • فصل پنجم: نتیجه­ گیری……….۲۶۷-۲۶۵
 • فهرست منابع……………..۲۸۷-۲۶۸
 • کتابها……………….۲۶۸
 • مقالات…………..۲۷۹
 • پایگاههای اینترنتی……………۲۸۷
 • پیوست ها………….۲۸۸

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0