ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه ای جامعه : دانلود تحقیق رشته صنایع غذایی

ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه ای جامعه : دانلود تحقیق رشته صنایع غذایی

تحقیق رشته صنایع غذایی با فرمت WORD و در ۱۴ صفحه با موضوع ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه ای جامعه نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه ای جامعه

پيشگفتار:

به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تدوين برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه ای جامعه با همكاري دستگاه هاي ذيربط، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي محول گرديد كه با تشكيل كميته فرابخشي برنامه مذكور را تدوين نمايد. سند پيوست حاصل اين همكاري و مشاركت صميمانه است.

جــاي دارد از آقـــاي دكتر علي اكبر سياري معاون محترم هماهنگي و دبير مجامع، خانم ها دكتر ربابه شيخ الاسلام مدير كل و زهرا عبداللهي معاون محترم دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آقايان حسين محمد عليزاده هنجني و مجيد مزيد آبادي فراهاني از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، دكتر حميد صاحب و دكتر اميد زماني از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه در تهيه اين سند مشاركت داشته اند تشكر و قدرداني نمايم. اميد است با همكاري بخش هاي مختلف در جهت ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه اي جامعه گام هاي اساسي و موثر برداشته شود.

مقدمه:

يكي از مهمترين عوامل شكل دهنده الگوي غذايي جامعه، مجموعه عادات و فرهنگ غذا و تغذيه ای افراد آن جامعه است اين عادات از بدو تولد در درون خانواده شكل مي گيرد كه خود وابسته به بستري است كه جامعه فراهم مي آورد. اما مجموعه عواملي كه اين بستر را مي سازد از فرهنگ و آداب و سنن هر جامعه گرفته شده است كه خود تحت تأثير وضعيت جغرافياي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و آگاهيهاي تغذيه اي در افراد جامعه است.

اطلاعات موجود حاكي از آن است كه در حال حاضر در كشور ما روند بيماري هاي مزمن هشدار دهنده است. چاقي و اضافه وزن در درصد بالايي از جمعيت كشور وجود دارد كه خود زمينه ساز بيماري هاي قلبي و عروقي، ديابت و انواع سرطان هاست و از دلايل عمده آن تغيير الگوي مصرف و رفتارهاي نامطلوب غذايي است. از سوي ديگر در زمينه بروز سوء تغذيه در كودكان و كمبود ريزمغذي ها (كمبود آهن، روي، ويتامين هاي A و D، B2 و كلسيم) در گروه هاي مختلف جامعه، باورها و رفتارهاي غذايي مردم و ناآگاهي هاي تغذيه اي جامعه يكي از عوامل اساسي است.

در سطح كشور سازمانهاي مختلفي در امر ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه ای جامعه نقش آفرين هستند. ذيلا” به وضعيت موجود فعاليتهاي هر يك پرداخته مي شود.

محدوديت ها و تنگناها:

 • شناخت ناكافي از وضعيت ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد مردم و سياستگذاران در زمينه موضوعات مختلف تغذيه.
 • نبود راهنمای غذايی در کشور که موجب عدم هماهنگی در برنامه های آموزش همگانی تغذيه شده است.
 • ناکافی بودن آگاهی های تغذيه ای گروههاي مختلف جامعه.
 • وجود بعضی از عادات و رفتارهای غذايی غلط در کشور که از يک طرف سوء تغذيه و کمبود ريز مغذی ها و از سوی ديگر روند رو به گسترش بيماريهای مزمن را سبب شده است.
 • نامتعادل بودن الگوي مصرف گروههاي غذايي.
 • کم توجهی به مسائل زيستی و سلامت غذا و تغذيه‌اي در بخشی از آموزشها و تبليغات رسانه ای
 • کم توجهی به سفره ايرانی بعنوان يکی از روشهای نهادينه شده در بهبود سبک مصرف مواد غذايی.
 • متناسب نبودن آموزشها با نيازهاي جامعه
 • عدم پايش و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي غذا و تغذيه.

هدف كلي:

ارتقای فرهنگ و سواد غذا و تغذيه ای

راهبردها:

 • آموزش همگاني ثمربخش
 • آموزش گروههاي خاص موثر بر فرهنگ و سواد غذا و تغذيه اي جامعه .
 • جلب مشاركت و همكاريهاي بين بخشي.

اهداف كمي:

 • افزايش آگاهي هاي تغذيه اي افراد جامعه در مورد اصول تغذيه صحيح به ۲۰% وضع موجود.
 • اصلاح نگرش و عملكرد گروههاي مختلف جامعه در مورد تغذيه صحيح به ميزان ۱۵% .
 • افزايش آگاهي هاي تغذيه اي والدين در مورد پايش رشد و تغذيه كودك به ۳۰% وضع موجود.
 • افزايش تنوع و تعداد برنامه هاي صدا و سيما براي ارتقاء فرهنگ و سواد غذا و تغذيه به ميزان ۳۰% وضع موجود
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0