ارزيابي ارتباط محافظه كاري سود و زياني و محافظه كاري ترازنامه ای : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

سلام به دانشجویان عزیزی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری مشغول تحصیل هستند. این بار تیم مسترداک پایان نامه ای با موضوع ” ارزيابي ارتباط محافظه كاري سود و زياني و محافظه كاري ترازنامه ای ” به شما عزیزان ارائه کرده است. شما می توانید با بررسی چکیده و فهرست پایان نامه که در ادامه آمده است بیشتر با آن آشنا شوید و با اطمینان خاطر آن را تهیه کنید و بهره ببرید. تیم مسترداک همواره برای شما دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری آرزوی موفقیت روزافزون دارد.

چکیده ارزيابي ارتباط محافظه كاري سود و زياني و محافظه كاري ترازنامه ای

براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی مفید است که دارای خصوصیت کیفی مرتبط با ماهیت و محتوای اطلاعات باشد که شامل مربوط بودن و قابلیت اتکاست. احتیاط یا محافظه­کاری یکی از ویژگی‌های اصلی قابلیت اتکاست. محافظه­کاری حسابداری یک رویکرد محتاطانه غالب نسبت به قضاوت حرفه­ای در برآوردها و روش­های حسابداری است. مدیریت در مورد چگونگی لحاظ کردن مسئولیت اختیاری خود از طریق به­کارگیری معیارهای سخت­گیرانه­تر برای شناسایی سود نسبت به زیان، یک دیدگاه محافظه­کارانه اتخاذ می­کند.

تحقیقات باسو (۱۹۹۷) و فولتهام و اولسون (۱۹۹۵) دو رویکرد برای تعریف و سنجش محافظه کاری حسابداری معرفی کرده اند؛ محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای. این دو رویکرد به دو شیوه کاری مهم در تحقیقات حسابداری در زمینه محافظه کاری مبدل شده اند. در اين پژوهش ما به بررسي ارتباط بين ۲ معيار ارزيابي محافظه كاري كه يكي از ديدگاه ترازنامه اي و ديگري از ديدگاه سود و زياني مي باشد.

جامعه آماری این پژوهش شامل ۹۰۰ شرکت-­سال می­باشد، بدين ترتيب كه از بین کلیه شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد ۹۰ شرکت طی ۱۰ سال در قلمرو زمانی بین سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ بعنوان نمونه برگزیده شدند.

جهت بررسی و ارتقای دقت در انجام آزمون­های فوق از فرم نرم­افزاری آماری Eviews 6 و  Minitab 15 استفاده می‌شود. رگرسيون حداقل مربعات معمولي (OLS)، منجر به نتايج اُريب و برآورد نادرستي از ضرايب پارامترها مي­شود، لذا در این پژوهش برای آزمون فرضیه­ها از مدل پانلی استفاده می­شود كه رگرسيون داده­هاي پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات پانل (PLS) برای آزمون فرضیات استفاده ­شده است.

نتايج آزمون فرضيات پژوهش نشان مي دهد كه ارتباط منفي و معنا داري بين معيار سود و زياني و معيار ترازنامه اي محافظه كاري وجود دارد و علت وجود اين ارتباط منفي ناشي از اقلام تعهدي تشكيل دهنده سود مي باشد و نه اقلام نقدي آن.

واژگان كليدي: محافظه كاري، عدم تقارن زماني سود، اقلام تعهدي، جريان وجه نقد عملياتي

اهمیت و ضرورت تحقیق

همانگونه که در مقدمه ذکر شد، نقش حسابداری تهیه اطلاعات مورد نیاز استفاده­کنندگان جهت تصمیم­ گیری­های اقتصادی است. حسابداری برای انجام این وظایف پیش از هر چیز به شناسایی و تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی می­پردازد و پس از کسب شناخت، رویدادهای مزبور را مورد اندازه گیری قرار می­دهد و در نهایت این اطلاعات پردازش شده را جهت بکارگیری استفاده­ کنندگان در تصمیماتشان به شکل گزارش­های مالی، تلخیص و ارائه می­نماید. بنابراین وظایف حسابداری را می-توان در قالب سه مرحله اصلی شناسایی، اندازه ­گیری و گزارشگری طبقه­بندی نمود.

به دلیل کثرت در تعداد استفاده ­کنندگان و تنوع در سطوح آگاهی آن­ها از اطلاعات مالی، امکان فراهم نمودن شرایطی جهت عرضه مستندات و منابع اطلاعاتی به شکل پردازش نشده مقدور نمی-باشد. از این رو نقش حسابداری به عنوان یک مبدل و تولید کننده اطلاعات مفید و مورد استفاده این ذی نفعان بسیار ضروری به نظر می­رسد. به دلیل عدم دسترسی مستقیم و بدون واسطه تمام استفاده-کنندگان به منابع اطلاعاتی جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی به هنگام و بهینه، باید این اطلاعات ارائه شده از طریق گزارش­های مالی، دارای ویژگی­هایی در راستای حفظ حقوق استفاده­ کنندگان باشند.

محافظه­ کاری یکی از ویژگی­های گزارشگری مالی است که در قالب یک اصل محدود­کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری ایفاگر نقش مهمی در محدود­کردن رفتارهای خوش­بینانه مدیران در جایگاه تهیه­ کنندگان اطلاعات از یک سو و اعمال برآوردی از حداقل عایدات توسط سرمایه­ گذاران و اعتباردهندگان در جایگاه مهمترین استفاده­ کنندگان، از سویی دیگر است.

ادبیات پیشینه تحقیقاتی که تاکنون با محوریت محافظه ­کاری انجام گرفته است موید اهمیت نقش این میثاق حسابداری در زمینه­ های مختلفی از قبیل برطرف کردن مسائل برخاسته از نمایندگی، بی اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده­ کنندگان آگاه و ناآگاه، احقاق حقوق ذینفعان عمده، تأثیر مثبت بر کاهش هزینه­ های استقراض و هزینه ­های سرمایه و افزایش اهرم­های مالی، نقش باز­دارندگی در قبال وقوع رسوایی­های مالی و همچنین نقش انکار­ناپذیر آن در مبحث حاكميت شرکتی و… است. البته انتقادهایی نیز بر محافظه­ کاری وارد است و استانداردگذاران، باید تمام جنبه-های مثبت و منفی محافظه ­کاری و هزینه – منفعت آن را در نظر بگیرند. از جمله انتقادات این است که ارائه کمتر از واقع ارزش یک دارایی تحت روش­های محافظه­ کارانه  موجب خواهد شد که در زمان استفاده یا فروش آن، درآمد بیش از واقع بیان شود. همچنین محافظه­ کاری با ویژگی­های کیفی مهم، از قبیل بیان صادقانه، بی­طرفی و قابلیت مقایسه (شامل ثبات رویه) در تضاد است.

ضرورت انجام تمام تحقیقاتی که در زمینه­ های فوق انجام شد حاکی از اهمیت موضوعی محافظه­ کاری در میان محققان حسابداری در حوزه تحقیقات علمی این رشته است. آنچه در تحقیقات علمی اهمیت دارد، کمّی بودن موضوع تحقیق و دستیابی به نتایج علمی از طریق روش­های علمی است. به همین منظور نمی­توان نقش یک معیار سنجش مطلوب را در کمّی نمودن موضوع تحقیقات نادیده انگاشت. از این رو با توجه به اهمیت موضوع محافظه­ کاری و ضرورت معیارهای سنجش آن در تحقیقات علمی، تحقیق حاضر به بررسی معیاری از محافظه­ کاری می­پردازد که در سال­های اخیر علاوه­بر استفاده گسترده در تحقیقات مختلف، نظرات گوناگونی را در ارتباط با اعتبار و میزان مطلوبیت خود از سوی صاحب­نظران این عرصه به دنبال داشته است.

 فهرست ارزيابي ارتباط محافظه كاري سود و زياني و محافظه كاري ترازنامه ای

 • چكيده .۱
 • فصل اول – ارزيابي ارتباط محافظه كاري سود و زياني و محافظه كاري ترازنامه ای
 • فصل اول: کلیات تحقیق.۲
 • ۱-۱: مقدمه۳
 • ۱-۲: بیان مسئله.۷
 • ۱-۳: اهمیت و ضرورت تحقیق.۹
 • ۱-۴: اهداف تحقیق۱۱
 • ۱-۵: فرضیه¬های تحقیق۱۱
 • ۱-۶: قلمرو تحقیق.۱۲
 • ۱-۶-۱: قلمرو موضوعی تحقیق.۱۲
 • ۱-۶-۲: قلمرو مکانی تحقیق۱۲
 • ۱-۶-۳: قلمرو زمانی تحقیق.۱۲
 • ۱-۷: روش تحقيق ۱۳
 • ۱-۸: جامعه آماري و نحوه گردآوري داده-ها.۱۳
 • ۱-۹: تعریف واژه¬ها و اصطلاحات تحقیق. ۱۴
 • ۱-۱۰: ساختار تحقیق.۱۶
 • فصل دوم – ارزيابي ارتباط محافظه كاري سود و زياني و محافظه كاري ترازنامه ای
 • فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق.۱۷
 • ۲-۱: مبانی نظری۱۸
 • ۲-۱-۱: مقدمه۱۸
 • ۲-۱-۲: محافظه کاری و گزارشگری مالی۲۱
 • ۲-۱-۲-۱: تعریف محافظه کاری۲۱
 • ۲-۱-۲-۲: انتقادات به محافظه کاری۲۷
 • ۲-۱-۲-۳: بیان و تشریح محافظه کاری۳۰
 • ۲-۱-۲-۳-۱: بیان قراردادی.۳۶
 • ۲-۱-۲-۳-۲: بیان دعاوی حقوقی سهامداران.۴۴
 • ۲-۱-۲-۳-۳: بیان مالیات۴۶
 • ۲-۱-۲-۳-۴: بیان قوانین و مقررات حسابداری.۴۷
 • ۲-۱-۲-۴: معیارهای ارزیابی محافظه کاری۴۸
 • ۲-۱-۲-۴-۱: معیارهای خالص دارایی-ها۴۸
 • ۲-۱-۲-۴-۲: معیارهای سود و اقلام تعهدی.۵۰
 • ۲-۱-۲-۴-۳: معیارهای رابطه سود و بازده سهام۵۱
 • ۲-۱-۳: طبقه بندی محافظه کاری حسابداری۵۲
 • ۲-۱-۳-۱:محافظه کاری سود و زیانی۵۲
 • ۲-۱-۳-۲: محافظه کاری تراز نامه-ای۵۳
 • ۲-۱-۴: محافظه کاری حسابداری و سودمندی اطلاعات.۵۳
 • ۲-۱-۴-۱: قابلیت تایید و اطلاعات گزارشگری مالی۵۵
 • ۲-۱-۴-۲: محافظه کاری و محیط اطلاعاتی۵۷
 • ۲-۱-۴-۲-۱: اطلاعات سخت در مورد عملکرد جاری.۵۷
 • ۲-۱-۴-۲-۲: شاخص اطلاعات “نرم” در مورد عملکرد جاری و آتی.۵۷
 • ۲-۱-۵: عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از محافظه کاری.۵۸
 • ۲-۱-۵-۱: واکنش به هنگام سود و اقلام تعهدی۶۰
 • ۲-۱-۵-۲: واکنش به هنگام سود و جریان وجه نقد۶۴
 • ۲-۱-۶: رابطه عدم تقارن زمانی سود با نسبت (p/B)66
 • ۲-۲: پیشینه تحقیق۷۱
 • ۲-۲-۱: مقدمه.۷۱
 • ۲-۲-۲: تحقیقات انجام شده در خارج از ایران.۷۲
 • ۲-۲-۳: تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور.۹۴
 • ۲-۳: خلاصه فصل دوم.۹۹
 • فصل سوم – ارزيابي ارتباط محافظه كاري سود و زياني و محافظه كاري ترازنامه ای
 • فصل سوم: روش پژوهش۱۰۰
 • ۳-۱: مقدمه۱۰۱
 • ۳-۲: طرح مسئله۱۰۲
 • ۳-۳: بيان فرضیه-ها.۱۰۴
 • ۳-۴: جامعه آماری.۱۰۵
 • ۳-۴-۱: قلمرو موضوعی پژوهش.۱۰۵
 • ۳-۴-۲: قلمرو مکانی پژوهش۱۰۶
 • ۳-۴-۳: قلمرو زمانی پژوهش۱۰۶
 • ۳-۴-۴: روش جمع¬آوری داده¬ها و منابع اطلاعات.۱۰۶
 • ۳-۵: طبقه بندی و تشخیص متغییرهای پژوهش.۱۰۷
 • ۳-۶: تعریف عملیاتی متغییرها.۱۰۸
 • ۳-۷: روش آزمون فرضیه¬های مدل پانلی.۱۱۰
 • ۳-۷-۱: آزمون اضافی اثرات ثابت۱۱۱
 • ۳-۷-۲: آزمون هاسمن۱۱۱
 • ۳-۷-۳: آزمون همخطی عامل تورم واریانس.۱۱۲
 • ۳-۷-۴: آزمون نرمال بودن پسماندهای مدل رگرسیونی۱۱۲
 • ۳-۸: روش آزمون فرضیه های پژوهش۱۱۳
 • ۳-۸-۱: آزمون فرضیه اصلی۱۱۳
 • ۳-۸-۲: آزمون فرضیه¬های فرعی.۱۱۵
 • ۳-۹: خلاصه فصل سوم۱۱۶
 • فصل چهارم – ارزيابي ارتباط محافظه كاري سود و زياني و محافظه كاري ترازنامه ای
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات۱۱۷
 • ۴-۱: مقدمه.۱۱۸
 • ۴-۲: چرا از مدل پانلی استفاده می-کنیم؟.۱۱۹
 • ۴-۲-۱: مزایای داده¬های پانلی.۱۱۹
 • ۴-۳: اعتبار مدل۱۲۰
 • ۴-۴: جمع آوری اطلاعات و آمار توصیفی.۱۲۱
 • ۴-۵: آزمون فرضیه اصلی.۱۲۳
 • ۴-۵-۱: آزمون اضافی اثرات ثابت.۱۲۳
 • ۴-۵-۲: آزمون هاسمن.۱۲۳
 • ۴-۵-۳: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل.۱۲۴
 • ۴-۵-۴: آزمون نرمال بودن پسماندها۱۲۵
 • ۴-۵-۵: آزمون همخطی.۱۲۵
 • ۴-۶: آزمون فرضیه فرعی اول۱۲۶
 • ۴-۶-۱: آزمون اضافی اثرات ثابت.۱۲۶
 • ۴-۶-۲: آزمون هاسمن.۱۲۶
 • ۴-۶-۳: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل.۱۲۷
 • ۴-۶-۴: آزمون نرمال بودن پسماندها۱۲۸
 • ۴-۷: آزمون فرضیه فرعی دوم۱۲۸
 • ۴-۷-۱: آزمون اضافی اثرات ثابت۱۲۸
 • ۴-۷-۲: آزمون هاسمن۱۲۹
 • ۴-۷-۳: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل۱۲۹
 • ۴-۷-۴: آزمون نرمال بودن پسماندها.۱۳۰
 • ۴-۸: خلاصه فصل چهارم۱۳۱
 • فصل پنجم – ارزيابي ارتباط محافظه كاري سود و زياني و محافظه كاري ترازنامه ای
 • فصل پنجم: نتیجه¬گیری وپیشنهادات.۱۳۳
 • ۵-۱: مقدمه۱۳۴
 • ۵-۲: خلاصه یافته¬ها و نتایج پژوهش.۱۳۵
 • ۵-۳: تحلیل تطبیقی یافته-ها۱۳۷
 • ۵-۴: محدودیت¬های پژوهش.۱۳۸
 • ۵-۵: پيشنهادهاي پژوهش۱۳۹
 • ۵-۵-۱: پیشنهادهای برخاسته از نتایج پژوهش.۱۳۹
 • ۵-۵-۲: پیشنهادات برای پژوهش¬های آتی.۱۴۰
 • فهرست منابع فارسي.۱۴۲
 • فهرست منابع انگليسي.۱۴۳
 • پيوست¬ها
 • پيوست۱: ماتریس همبستگی روش پيرسون (متغییرهای اصلی)۱۴۶
 • پيوست۲: ماتریس همبستگی روش پيرسون (فرضيه اصلی).۱۴۷
 • پيوست۳: ماتریس همبستگی روش پيرسون (فرضيه فرعي اول)۱۴۸
 • پيوست۴: ماتریس همبستگی روش پيرسون (فرضيه فرعي دوم)۱۴۹
 • چكيده انگليسي ۱۵۰

 

فهرست جداول

 • جدول ۲-۱: خلاصه اي از تحقيقات انجام شده در زمينه محافظه كاري در خارج از ايران…….۸۶
 • جدول ۲-۲: خلاصه اي از تحقيقات انجام شده در زمينه محافظه كاري در ايران………………….۹۷
 • جدول ۳-۱: داده هاي مورد نياز پژوهش……………………………………………………۱۰۷
 • جدول ۴-۱: جدول آزمون كولوموگرف – اسميرنوف…………………………………..۱۲۱
 • جدول ۴-۲: جدول آمار توصيفي……………………………………………………………..۱۲۲
 • جدول ۴-۳: آمار توصيفي ساير متغير هاي رگرسيون……………………………………۱۲۲
 • جدول ۵-۱: خلاصه نتايج و يافته هاي پژوهش…………………………………………..۱۳۶

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق  تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0