ارزيابي عملكرد ناتو در مواجهه با تروريسم از منظر بين‌الملل در دهه‌ي اخير : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

ارزيابي عملكرد ناتو در مواجهه با تروريسم از منظر بين‌الملل در دهه‌ي اخير : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” ارزيابي عملكرد ناتو در مواجهه با تروريسم از منظر بين‌الملل در دهه‌ي اخير ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده ارزيابي عملكرد ناتو در مواجهه با تروريسم از منظر بين‌الملل در دهه‌ي اخير

با افزایش نگرانی‌های جامعه جهانی از امکان ادامه و تکرار فجایعی علیه بشریت در نقاط مختلف جهان و نیز مشخص شدن ناکارآمدی ساختار فعلی سازمان ملل متحد در جلوگیری از این گونه وقایع و واکنش سریع و موثر به آنها، این سوال درافکار عمومی جهان مطرح شده است که آیا توسل به زور به منظور جلوگیری از نقضی آشکار و گسترده حقوق بشر، بدون کسب مجوز شورای امنیت مشروعیتی در حقوق بین‌الملل دارد یا خیر؟

تروریسم یکی از واژه‌های مبهم در عرصه بین‌المللی است که به علت پیچیدگی مفهوم و مصادیق آن با نوعی بحران معنا در تعریف و تحدید قلمرو آن مواجه هستیم. تعاریفی که از تروریسم و ابعاد آن ارائه شده بیش از آنکه منطبق بر عینيتگرایی و پذیرش دوگانگی ارزش- واقعیت باشد، برگرفته از بر ساخته‌های گفتمانی و تبلیغی است. در حقیقت تعریف تروریسم یکی از مهمترین مثالها از وجود گرایش‌هایی است که با در نظر گرفتن منافع معرفین آن، رسیدن به توصیف و تبیين بیطرفانه را غیرممکن می‌سازد. پیوند میان مفهوم تروریسم و منافع و تکنولوژی قدرت گروه‌ها، احزاب و دولتها علت اصلی شکست پروژه تعریف علمی این پدیده است.

به نظر می‌رسد کشورهای ار نمی‌توانند اروپایی و آمریکا خودشان را به نداشتن حضور در خاورمیانه راضی کنند، بنابراین همواره به دنبال راهکارهایی هستند تا بتوانند در مسائل سیاسی و اقتصادی خاورمیانه و چه بسا کل دنیا دخیل باشند. مخصوصاً آمریکا با توجه به نقشی که پس از فروپاشی شوروی در جهان برای خود قائل است، سعی می‌کند در چارچوب پیمان‌ها و اتحادیه‌های متفاوت، مداخلات خود را در مناطق دیگر گسترش دهد.

كليد واژه: تروريسم- ناتو- امنيت- حقوق بين‌الملل- سازمان ملل متحد

 

 اهداف تحقیق

هدف کلی

بررسی ارزیابی عملکرد ناتو در مواجهه با تروریسم ازمنظر  بین الملل در دهه ی اخیر

هدف های جزیی

شناخت رويكرد دوگانه ناتو واعضاي اين ائتلاف نظامي دربرخورد با جنبش هاي مردمي و دخالت نظامي دركشورهاي سرشارازمنابع غني به بهانه هاي مختلف از جمله جنگ عليه تروريسم و دفاع ازحقوق بشر.

پي بردن به ماهيت فرهنگي ناتو كه برخلاف انچه تصور مي شود جداو متفاوت ازناتوبا رويكرد نظامي نيست كه درحقيقت صورتي تكامل يافته ورشد داده شده از همان ناتوي سابق است.

شناخت اهداف ناتو درسطح جهاني و تاثيرآن بر عرصه بين المللي

 

جنبۀ نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با هدف سد نفوذ شوروی در قالب نظام دو قطبی پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد ولی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک کمونیسم که فلسفه وجودی اولیه ناتو بود، از بین نرفت و بلکه حوزه ماموریت ها و شرح وظایف خود را با رویکردی توسعه طلبانه مورد تجدید نظر قرار داده و حوزه اعضای خود را نیز به سمت شرق افزایش داد که این اقدامات در تعارض با اصول حسن نیت و گسترش همکاری های بین المللی صلح آمیز می باشد. لذا عملکرد ناتو در دهه ی اخیر که حداقل در ۵ جنگ و درگیری و اشغال منطقه ای مداخله داشته است قابل تحلیل و ارزیابی است و پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع حقوقی بین المللی اقدامات توسعه طالبانه ناتو در مغایرت با اصل حسن نیت به عنوان یکی از اصول کلی حقوق بین الملل سعی در بررسی موضوع از جنبه حقوقی بین الملل دارد که همین ویژگی باعث تمایز و نوآورانه بودن پژوهش حاضر در مقایسه با سایر تحقیقات انجام گرفته در این حوزه به زبان فارسی تا کنون می‌باشد.

 

 نوع روش کار

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و انجام پایان نامه حالت توصیفی- تحلیلی دارد. در این راستا با مراجعه به کتابخانه ها، مراکز پژوهشی، دانشگاه ها و وب سایت های علمی جهت مطالعه منابع و فیش برداری از آنها اقدام خواهد شد و سپس بر اساس منابع گردآوری شده، اقدام به تدوین پایان نامه بر اساس پلان بندی پیشنهادی خواهد شد. در این روش تحقیقی، علاوه بر توصیف عینی و واقعی خصوصیات یک موضوع و بیان اطلاعاتی راجع به آن، به منظور بهبود شرایط کنونی و در راستای ارائه راهکارها و الگوهای پیشنهادی در زمینه مورد بحث تلاش می گردد.

 فهرست ارزيابي عملكرد ناتو در مواجهه با تروريسم از منظر بين‌الملل در دهه‌ي اخير

 • فصل اول. ۱
 • كليات تحقيق. ۱
 • ۱-۱ مقدمه. ۱
 • ۱-۲ بیان مسئله. ۳
 • ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵
 • ۱-۳ پیشینه ی تحقیق۶
 • ۱-۴ فرضیه ها ۶
 • ۱-۵ اهداف تحقیق. ۷
 • ۱-۵-۱ هدف کلی. ۷
 • ۱-۵-۲ هدف های جزیی. ۷
 • ۱-۶ جنبۀ نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟ ۷
 • ۱-۷ نوع روش کار. ۸
 • ۱-۸ ابزارگردآوری اطلاعات.. ۸
 • فصل دوم. ۹
 • تعريف ناتو. ۹
 • ۲-۱ مقدمه. ۹
 • ۲-۲ ناتو. ۱۱
 • ۲-۳ تاریخچه ناتو. ۱۴
 • ۲-۴ تحولات ناتو پس از جنگ سرد و آینده آن. ۱۶
 • ۲-۵ سیاست‌‌های دفاعی‌ـ‌نظامی دو سوی آتلانتیک… ۲۳
 • ۲-۶-۱ نفوذ ناتو. ۲۴
 • ۲-۷ ناتو و نقش‌های جدید در عرصه بین‌الملل. ۲۹
 • ۲-۸ سیاست‌های اروپا در قالب ناتو. ۲۹
 • ۲-۹ پیامدهای یازده سپتامبر بر وظایف و عملکرد سازمان ناتو (NATO) 31
 • ۲-۱۰ فضای جدید بین‌الملل و اهداف نوین. ۳۱
 • ۲-۱۱ امنیت بعد از یازده سپتامبر. ۳۳
 • ۲-۱۱-۱ تأملی بر امنیت و ناتوی جدید بعد از یازده سپتامبر. ۳۳
 • ۲-۱۲ ناتو با اهداف جدید و مبارزه با تهدیدات.. ۳۴
 • ۲-۱۳ بحران در ناتو. ۳۸
 • ۲-۱۴ تأثیر بحران اقتصادی بر بودجه‌ی نظامی اعضای ناتو. ۳۹
 • ۲-۱۵ واقعیت‌‌هایی از ناتو در زمان بحران اقتصادی.. ۴۰
 • فصل سوم. ۴۲
 • تروريسم. ۴۲
 • ۳-۱ مقدمه. ۴۲
 • ۳-۲ تروریسم و تعاریف آن. ۴۳
 • ۳-۳ مفاهیم لغوی و اصطلاحی تروریسم ۴۴
 • ۳-۵ انواع تروریسم ۵۰
 • ۳-۷ حملات تروریستی با اهداف غیرسیاسی. ۵۵
 • ۳-۸ حملات تروریستی با اهداف سیاسی. ۵۶
 • ۳-۱۰ اقدامات سازمان‌های منطقه‌ای و دیگر کشورهای جهان علیه تروریسم رویکرد اتحادیه اروپا ۵۸
 • ۳-۱۱ استراتژی آمریکا در برابر تروریسم ۵۹
 • ۳-۱۲ ناتو و تروریسم فراملی. ۶۲
 • ۳-۱۳ ناتو در مقابله با تروریسم و کنترل تسلیحات کشتار جمعی. ۶۵
 • ۳-۱۴ ناتو و جنگ علیه تروریسم ۶۶
 • ۳-۱۵ علل تروریسم ۶۷
 • ۳-۱۶ مفهوم بازدارندگی. ۷۰
 • ۳-۱۷ باز تعریف ماموریتهای ناتو. ۷۱
 • ۳-۱۸ ناتو و جنگ علیه تروریسم ۷۳
 • ۳-۱۹ سلاح‌های کشتار جمعی و جنگ پیشگیرانه. ۷۴
 • فصل چهارم. ۷۸
 • ناتو و نقش آن در مدیریت بحران‌های بین‌‌المللی‌ در کشورهای مختلف. ۷۸
 • ۴-۱ مقدمه. ۷۸
 • ۴-۲ ناتو در آزمونی جدید ۷۹
 • ۴-۳ پیشینه مداخلات بشردوستانه ناتو. ۸۰
 • ۴-۴ کوزوو. ۸۱
 • ۴-۵ ناتو در افغانستان‌. ۸۶
 • ۴-۶ کارنامه ناتو در افغانستان‌. ۸۶
 • ۴-۷ ناتو و چالش‌های پیش رو در افغانستان. ۸۹
 • ۴-۸ فقدان ادراک مشترک.. ۸۹
 • ۴-۹ تقلیل جایگاه اعضا از شریک به حامی. ۹۰
 • ۴-۱۰ عدم تناسب ابزار و امکانات با اهداف.. ۹۰
 • ۴-۱۱ حضور ناتو در افغانستان؛ موفقیت یا ناکامی؟ ۹۱
 • ۴-۱۲ ساختار امنیتی جنوب آسیا بعد از خروج ناتو از افغانستان. ۹۴
 • ۴-۱۳ ترکیه. ۹۵
 • ۴-۱۴ منطقه‌ی قفقاز و آسیای مرکزی.. ۹۶
 • ۴-۱۶ استفاده از نیروهای واکنش ناتو در زمین لرزه پاکستان. ۱۰۰
 • ۴-۱۸ ناتو و اسرائیل: ابزارهای آمریکا در جنگ‌های خاورمیانه. ۱۰۳
 • ۴-۱۹ بین‌المللی‌سازی غزه به وسیله ناتو. ۱۰۵
 • ۴-۲۰ اسرائیل: ارتش دو فاکتو ناتو. ۱۰۶
 • ۴-۲۱ ایجاد موانع و حصار بین اسرائیل و لبنان. ۱۰۶
 • ۴-۲۲ سناریوهای جنگ‌های منطقه‌ای: اسرائیل و یورش موشکی. ۱۰۷
 • ۴-۲۳ آیا ارتباطی بین اظهارات ملت فلسطین و جنگ وجود دارد؟ ۱۰۸
 • ۴-۲۴ بررسی تأثیر عملکرد ناتو بر امنیت ملی ایران. ۱۰۸
 • ۴-۲۵ تاثیرات حضور ناتو در منطقه بر امنیت جمهوری اسلامی ایران. ۱۱۰
 • فصل پنجم. ۱۲۱
 • نتيجه گيري. ۱۲۱
 • منابع و مأخذ ۱۲۹
 • الف) منابع فارسي. ۱۲۹
 • فهرست اشكال
 • شکل ۱: هزینه‌ی جنگ آمریکا (۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲): سرویس پژوهشی کنگره‌ی آمریکا(۲) ۲۴
 • شکل ۲: میزان نیروهای انسانی پنج کشور (بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ترکیه) در ناتو در سه سال ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ (در هزار نفر). (۴) ۳۰

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0