ارزیابی تحمل تنش اسمزی در لاین های امید بخش گندم دوروم و ارتباط آن با نشانگر های مولکولی : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

ارزیابی تحمل تنش اسمزی در لاین های امید بخش گندم دوروم و ارتباط آن با نشانگر های مولکولی : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”   ارزیابی تحمل تنش اسمزی در لاین های امید بخش گندم دوروم و ارتباط آن با نشانگر های مولکولی” با گرایش  کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده ارزیابی تحمل تنش اسمزی در لاین های امید بخش گندم دوروم و ارتباط آن با نشانگر های مولکولی:

برای ارزیابی تحمل تنش اسمزی در لاين­هاي گندم دوروم و ارتباط آن با نشانگرهای مولكولي آزمایشی در دانشکده­ی علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۲ انجام شد. در اين آزمایش ۲۰ لاين گندم در دو سيستم آب­كشت و ماسه­كشت و در سه سطح تنش اسمزي به­صورت هیدروپونیک کشت شد. ارقام در سه سطح آب­كشت (شاهد، ۴- و ۸- بار) و ماسه­كشت (شاهد، تنش ۴۰ درصد و تنش ۶۰ درصد) به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار كشت شدند. نتایج نشان داد که تنش اسمزی کلیه صفات مورفولوژیک را کاهش و بیشتر صفات فیزیولوژیک مانند قندهای محلول، پرولین و کلروفیل کل را افزایش داد. نتيجه مقايسه ميانگين اثر متقابل تنش و لاين براي صفات مورد مطالعه نشان داد که در بيشتر صفات مورد بررسي لاين هاي ۱۱ و ۱۷ داراي بيشترين ميانگين و لاين ۷ داراي کمترين ميانگين در سيستم ماسه­كشت بودند. در سيستم آب­كشت بيشترين ميانگين مربوط به لاين­هاي ۱۷ و ۱۸ و كمترين ميانگين­ها مربوط به لاين­هاي ۷ و ۱۰ بود. بر اساس تجزيه شاخص­هاي مقاومت به تنش اسمزي لاين­هاي ۱۱، ۱۳، ۱۴ و ۱۷ در هر دو سيستم متحمل و لاين ۵ و ۱۶ حساس شناخته شدند. نتايج تجزيه خوشه­اي نشان داد که در هر سه شرايط محيطي در دو سيستم لاين­هاي ۴، ۱۳، ۱۸ و ۱۹ در گروه با ميانگين بالا و لاين­هاي ۵ و ۶ در گروه با ميانگين پايين در سيستم آبكشت و سيستم ماسه كشت قرار گرفتند. با توجه به تجزيه عاملي لاين­ها در هر دو سيستم آب كشت و ماسه كشت لاين ۱ و ۳ و حساس و لاين­هاي ۱۳، ۱۸ و ۱۹ متحمل شناخته شدند. در سيستم ماسه­كشت موثر­ترين نشانگر­ها در سطح شاهد نشانگر P50M8 و P24M7 شناخته شد که با ۴ صفت همبستگي نشان داد. در سطح تنش اسمزي ۴۰ درصد نشانگر P30M2 بيشترين تعداد همبستگي معني­دار (۴) با صفات داشت. در سطح تنش اسمزي ۶۰ درصد نشانگرهاي P24M4 و P24M4 با بيشترين تعداد همبستگي معني­دار (۴) با صفات، موثر­ترين نشانگر بودند. در سطح شاهد سيستم آب­كشت نشانگر P19M2 موثر­ترين نشانگر شناخته شد که با ۴ صفت همبستگي نشان داد. در سطح تنش اسمزي ۴- بار نشانگر P25M2 بيشترين تعداد همبستگي معني­دار (۵) با صفات داشت. در سطح تنش اسمزي ۸- بار نشانگر P19M2 با بيشترين تعداد همبستگي معني­دار (۴) با صفات، موثر­ترين نشانگر بود.

 

مقدمه

شرايط اقليمي خشک و نيمه خشک که اکثر مناطق کشور ما را در بر مي­گيرد، سبب محدوديت منابع آبي و امکانات توليد محصولات زراعي شده است. رشد سريع جمعيت از يک طرف و کاهش يا ثابت ماندن منابع از طرف ديگر بررسي راه ­هاي استفاده بهينه از پتانسيل­هاي توليد مواد غذايي را جهت بهره ­وري بيشتر ضروري مي­سازد. از آنجا که در بيشتر نقاط دنيا، آب محدود كننده اصلي توليدات كشاورزي است، بنابراين، استفاده بهينه از آن اهميت زيادي دارد. اين موضوع براي ايران كه حدود دو سوم مساحت آن را اقليم خشك و نيمه خشك تشکيل داده، جدي­تر مي­باشد. توجه به اقتصاد و مديريت منابع آب نه تنها در مناطق خشک و نيمه خشک، بلکه در مناطق با بارندگي مناسب هم مي­تواند از راه تاثير بر هزينه ­هاي توليد مهم بوده و ايجاب می­كند كه از واحد حجم آب بيشترين استفاده به عمل آيد. در اين راستا، آگاهي از واكنش گياهان و تعيين ميزان حساسيت مراحل مختلف رشد آنها به كم آبي از اهميت بسزايي برخوردار است (رضايي و همكاران، ۱۳۸۸).

عوامل نامساعد محيطي همانند تنش خشكي كه يكي از رايج­ترين و مهمترين تنش­هاي محيطي است، توليد محصولات كشاورزي را محدود مي­سازد. خشكي روي اكثر مراحل رشد گياه مانند مرحله جوانه­زني و استقرار گياهچه و همچنين ساختار اندام و فعاليت آن­ها آثار مخرب و زيان­آوري وارد می­سازد. از آن جايي كه ايجاد و حفظ يك پتانسيل آب خالص در محيط خاك، كاري تقريباً مشكل است، در اين راستا برقراري شرايط تنش خشكي با استفاده از مواد اسمزي مختلف براي ايجاد پتانسيل­هاي اسمزي، يكي از مهم­ترين روش­هاي مطالعه تأثير تنش خشكي بر روي گياه تلقي مى­شود (زيد و همكاران، ۲۰۰۱).

گندم نان و گندم دوروم از مهم­ترین محصولات زراعی جهان بوده و غذای اصلی مردم را در مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می­دهند (مانز، ۲۰۰۶). این گياه از دیر باز به صورت آبی و دیم درغرب ایران کشت می­شده است. مناطق گرمسیر، نیمه گرمسیر و معتدل کشور بیشترین سطح زیر کشت گندم دوروم را به خود اختصاص می­دهند. توسعه صنعت ماکارونی سازی به همراه افزایش تقاضا برای آن و همچنین مساعد بودن شرایط آب و هوایی در بسیاری از نقاط کشور، پژوهش­های بیشتری را، بویژه در زمینه به نژادی گندم دوروم و گزينش ارقام متحمل به تنش­هاي محيطي از جمله تنش كم­آبي و اسمزي طلب می­نماید (فابرياني و همكاران، ۱۹۸۸).

هر اقدامي براي اصلاح ژنتيکي تحمل به خشکي با استفاده از تنوع ژنتيکي موجود، نياز به يک روش ارزيابي کارآمد دارد که بايد سريع بوده و قادر به انتخاب يک جمعيت بزرگ باشد. مقاومت به خشکي نتيجه صفات مختلف مورفولوژيکي، فيزيولوژيکي و بيوشيميايي است. بنابراين، مي­توان از اين اجزاي مختلف به عنوان شاخص­هاي گزينش براي انتخاب تيپ ايده­آل گياهي استفاده کرد.

هدف و ضرورت تحقيق

وقوع خشكسالي­هاي مداوم زنگ خطري براي توليدات كشاورزي و ثبات توليد بوده و تامين مواد غذايي مورد نياز جوامع بشری با بهره‌گيري هر چه بيشتر از منابع و امكانات موجود، يكي از اهداف مهم محققين و اصلاحگران مي‌باشد. یک راه­حل اساسی برای کاهش تاثير تنش­های محیطی، استفاده از ژنوتیپ­های مقاوم يا متحمل است. با توجه به اينكه گندم دوروم در مناطق خشك و نيمه خشك كشت مي­شود و معمولا با تنش خشكي و كم آبي مواجه مي­گردد، لذا ارزيابي لاين­هاي گندم از نظر تحمل تنش كم­آبي و اسمزي اهميت زيادي پيدا مي­كند. همچنين، با ارزيابي مولكولي، اگر ارتباطي بين صفات مرتبط با تحمل تنش و نشانگر­هاي مولكولي پيدا شود، مي­توان از اين نشانگرها در گزينش ژنوتيپ­هاي متحمل كمك گرفت. هدف اين پژوهش بررسي خصوصيت اندام هوايي و ريشه در لاين­هاي گندم دوروم در شرايط تنش اسمزي و ارتباط اين خصوصيات با نشانگر­هاي مولكولي بود.

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و مروري بر تحقيقات گذشته

۱-۱- مقدمه  ۲

۱-۲- مروري بر تحقيقات گذشته  ۳

۱-۲-۱- اهميت و جايگاه گندم در ابران و جهان  ۳

۱-۲-۲- تاريخچه گندم ۳

۱-۲-۳- گياهشناسي گندم  ۴

۱-۲-۳-۱- مشخصات مورفولوژيكي ۵

۱-۲-۴- طبقه بندي گندم ۶

۱-۲-۴-۱- طبقه بندي گندم از لحاظ ژنتيكي ۶

۱-۲-۴-۲- طبقه بندي گندم از لحاظ نوع كشت ۶

۱-۲-۵- گندم دوروم ۷

۱-۲-۶- ژنتيك و اصلاح گندم ۸

۱-۲-۷- مفهوم تنش  ۹

۱-۲-۸- انواع تنش­هاي محيطي  ۹

۱-۲-۹- تنش خشكي ۱۰

۱-۲-۱۰- واكنش گياه به تنش خشكي  ۱۰

۱-۲-۱۱- مقاومت به خشكي  ۱۱

۱-۲-۱۲- انواع مكانيزم­هاي مقاومت به خشكي   ۱۲

۱-۲-۱۲-۱- مقاومت به خشكي ۱۲

۱-۲-۱۲-۲- فرار از خشكي  ۱۳

۱-۲-۱۲-۳- اجتناب از خشكي ۱۳

۱-۲-۱۲-۴- تحمل خشكي ۱۳

۱-۲-۱۲-۵- بازيافت (بهبود)  ۱۳

۱-۲-۱۳- مكانيزم­هاي گريز از خشكي  ۱۳

۱-۲-۱۳-۱- زودرسي يا دوره رشد كوتاه  ۱۳

۱-۲-۱۳-۲- حساسيت به طول روز  ۱۳

۱-۲-۱۳-۳- كنترل پنجه­دهي  ۱۳

۱-۲-۱۴- مكانيزم­هاي اجتناب  ۱۴

۱-۲-۱۴-۱- سيستم ريشه­اي توسعه يافته  ۱۴

۱-۲-۱۴-۲- هدايت روزنه­اي  ۱۴

۱-۲-۱۴-۳- اندازه و فراواني روزنه­ها  ۱۴

۱-۲-۱۴-۴- تجمع آبسيزيك اسيد  ۱۵

۱-۲-۱۴-۵- ضخامت كوتيكول و قشر مومي روي برگ  ۱۵

۱-۲-۱۵- مكانيزم­هاي تحمل خشكي  ۱۵

۱-۲-۱۵-۱- تنظيم فشار اسمزي  ۱۵

۱-۲-۱۵-۲- تجمع پرولين   ۱۶

۱-۲-۱۵-۳- جابجايي مواد پرورده  ۱۶

۱-۲-۱۶- صفات مورفولوژيك مرتبط با تنش اسمزي  ۱۶

۱-۲-۱۷- شاخص­هاي مقاومت  ۱۷

۱-۲-۱۷-۱- شاخص ميانگين رياضي توليد   ۱۸

۱-۲-۱۷-۲- شاخص هارمونيك   ۱۸

۱-۲-۱۷-۳- شاخص ميانگين هندسي توليد  ۱۹

۱-۲-۱۷-۴- شاخص تحمل به تنش  ۱۹

۱-۲-۱۷-۵- شاخص  TI 19

۱-۲-۱۸- صفات فيزيولوژيك مرتبط با تنش اسمزي  ۲۰

۱-۲-۱۸-۱- اثر تنش اسمزي بر فلورسانس كلروفيل  ۲۰

۱-۲-۱۸-۲- اثر تنش اسمزي بر ميزان پرولين   ۲۱

۱-۲-۱۸-۳- اثر تنش اسمزي بر قند محلول  ۲۱

۱-۲-۱۸-۴- اثر تنش اسمزي بر ميزان كلروفيل   ۲۲

۱-۲-۱۹- هيدروپونيك  ۲۲

۱-۲-۱۹-۱- سيستم­هاي آب­كشتي (بدون محيط كشت جامد)  ۲۲

۱-۲-۲۰- اصلاح مقاومت به خشكي  ۲۳

۱-۲-۲۰-۱- استفاده از تنوع ژنتيكي موجود  ۲۴

۱-۲-۲۰-۲- تلاقي­هاي درون و برون گونه­اي  ۲۵

۱-۲-۲۰-۳- ايجاد تنوع  ۲۵

۱-۲-۲۰-۴- انتقال ژن  ۲۵

۱-۲-۲۱- اهميت تنوع ژنتيكي  ۲۶

۱-۲-۲۲- روش­هاي براورد تنوع ژنتيكي   ۲۶

۱-۲-۲۲-۱- نشانگرهاي مورفولوژيكي   ۲۶

۱-۲-۲۲-۲- نشانگرهاي بيوشيميايي   ۲۶

۱-۲-۲۲-۳- نشانگرهاي مولكولي  ۲۷

۱-۲-۲۲-۳-۱- نشانگرهاي رپيد  ۲۷

۱-۲-۲۲-۳-۱-۱- مزاياي نشانگرهاي رپيد  ۲۸

۱-۲-۲۲-۳-۱-۲- معايب نشانگرهاي رپيد   ۲۸

۱-۳- هدف و ضرورت تحقيق  ۲۹

فصل دوم: مواد و روش­ها

۲-۱- مواد گياهي و نوع طرح آزمايش  ۳۱

۲-۲- كشت هيدروپونيك  ۳۱

۲-۲-۱- كشت در ماسه   ۳۱

۲-۲-۲- كشت در آب  ۳۱

۲-۳- اعمال تيمارها در سيستم هيدروپونيك   ۳۲

۲-۳-۱- اعمال تنش در سيستم آب­كشت   ۳۲

۲-۳-۲- اعمال تنش در سيستم ماسه­كشت  ۳۲

۲-۴- اندازه ­گيري صفات ۳۴

۲-۴-۱- اندازه ­گيري صفات مورفولوژيكي  ۳۴

۲-۴-۲- اندازه ­گيري صفات فيزيولوژيكي   ۳۴

۲-۴-۲-۱- اندازه­ گيري فلورسانس و مقدار كلروفيل  ۳۴

۲-۴-۲-۲- اندازه ­گيري پرولين   ۳۴

۲-۴-۲-۳- اندازه­ گيري قند محلول  ۳۵

۲-۴-۲-۴- اندازه­ گيري رنگيزه ­هاي فتوسنتزي   ۳۶

۲-۴-۳- اندازه ­گیری شاخص­های تحمل ۳۶

۲-۵- تجزيه و تحليل داده­ هاي كمي  ۳۶

۲-۶- صفات مولكولي ۳۷

فصل سوم: نتايج و بحث

۳-۱- تنش كم­آبي  ۳۹

۳-۱-۱- تجزيه واريانس داده­ هاي ماسه كشت  ۳۹

۳-۱-۲- مقايسه ميانگين صفات در سيستم ماسه كشت ماسه كشت  ۴۱

۳-۱-۲-۱- مقايسه ميانگين صفات مورفولوژي در سيستم ماسه­كشت  ۴۱

۳-۱-۲-۲- مقايسه ميانگين صفات فيزيولوژي در سيستم ماسه­كشت  ۴۷

۳-۱-۲-۳- مقايسه ميانگين شاخص­هاي مقاومت در سيستم ماسه­كشت  ۵۴

۳-۱-۲-۳-۱- تجزيه­ ي خوشه اي لاين­هاي مورد مطالعه بر اساس شاخص­ها در سيستم ماسه­كشت ۵۵

۳-۱-۳- تاثير خشكي روي صفات مورد مطالعه در سيستم ماسه كشت  ۵۷

۳-۱-۴- تجزيه خوشه­اي لاين­هاي مورد مطالعه بر اساس صفات مورفوفيزيولوژي در سيستم ماسه­كشت ۵۸

۳-۱-۵- تجزيه به عامل­ها براي صفات مورفوفيزيولوژي در سيستم ماسه­كشت ۶۸

۳-۱-۵-۱- تجزيه به عامل­ها براي صفات مورفولوژي در سيستم ماسه­كشت  ۶۸

۳-۱-۵-۲- تجزيه به عامل­ها براي صفات فيزيولوژي در سيستم ماسه­كشت  ۷۰

۳-۱-۶- تجزيه واريانس داده ­هاي آبكشت ۷۶

۳-۱-۷- مقايسه ميانگين داده­ هاي آبكشت ۷۷

۳-۱-۷-۱- مقايسه ميانگين صفات مورفولوژي در سيستم آب­كشت ۷۷

۳-۱-۷-۲- مقايسه ميانگين صفات فيزيولوژي در سيستم آب­كشت ۸۲

۳-۱-۷-۳- مقايسه ميانگين شاخص­هاي مقاومت در سيستم آبكشت ۸۷

۳-۱-۷-۳-۱- تجزيه خوشه ­اي لاين­هاي مورد مطالعه بر اساس شاخص­ها در سيستم آب­كشت ۸۹

۳-۱-۸- تاثير خشكي روي صفات مورد مطالعه در سيستم آب كشت  ۹۱

۳-۱-۹ – تجزيه خوشه­اي ارقام مورد مطالعه بر اساس صفات مورفوفيزيولوژي در سيستم آب­كشت  ۹۲

۳-۱-۱۰- تجزيه به عامل­ها براي صفات مورفوفيزيولوژي در سيستم آب­كشت  ۹۸

۳-۲- تجزيه مولكولي RAPD  ۱۰۲

۳-۲-۶- رابطه بين داده­هاي مولكولي و صفات مورفوفيزيولوژي  ۱۰۲

۳-۲-۶-۱- رابطه بين داده­هاي مولكولي و صفات مورفوفيزيولوژي در سيستم ماسه­كشت   ۱۰۳

۳-۲-۶-۲- رابطه بين داده­هاي مولكولي و صفات مورفوفيزيولوژي در سيستم آب­كشت   ۱۰۵

۳-۳- نتيجه گيري كلي  ۱۲۱

۳-۴- پيشنهادات ۱۲۲

منابع مورد استفاده ۱۲۳

 

 فهرست جدول­ها

جدول ۲- ۱: شجره لاین­های گندم دوروم مورد مطالعه در اين تحقيق ۳۳

جدول ۲-۲: تركيبات محلول غذايي هوگلند يك­دوم  ۳۳

جدول ۳-۱: تجزيه واريانس صفات مورفولوژيک مورد مطالعه به صورت فاكتوريل در شرايط ماسه كشت ۳۹

جدول ۳-۲: تجزيه واريانس صفات فيزيولوژيک مورد مطالعه به صورت فاكتوريل در شرايط ماسه كشت ۴۰

جدول ۳-۳: تجزيه واريانس شاخص هاي مقاومت به تنش خشكي در شرايط ماسه كشت ۴۱

جدول ۳-۴: مقایسه میانگین لاين­هاي گندم از نظر شاخص های تحمل تنش اسمزی در سيستم ماسه كشت ۵۵

جدول ۳-۵: درصد كاهش ميانگين صفات لاين­هاي گندم دوروم در اثر تنش كم آبي در سیستم ماسه کشت ۵۸

جدول ۳-۶: ماتريس ضرايب عامل­ها بعد از چرخش واريماكس براي صفات مورفولوژي در گندم دوروم در سطح شاهد سيستم ماسه كشت.۶۹

جدول ۳-۷: ماتريس ضرايب عامل­ها بعد از چرخش واريماكس براي صفات مورفولوژي در گندم دوروم در تنش ۴۰ درصد در سيستم ماسه كشت ۶۹

جدول ۳-۸: ماتريس ضرايب عامل ها بعد از چرخش واريماكس براي صفات مورفولوژي در گندم دوروم در تنش ۶۰ درصد در سيستم ماسه كشت ۷۰

جدول ۳-۹: ماتريس ضرايب عامل ها بعد از چرخش واريماكس براي صفات فيزيولوژي در گندم دوروم در سطح شاهد در سيستم ماسه كشت ۷۱

جدول ۳-۱۰: ماتريس ضرايب عامل ها بعد از چرخش واريماكس براي صفات مورفولوژي در گندم دوروم در تنش ۴۰ درصد در سيستم ماسه كشت ۷۲

جدول ۳-۱۱: ماتريس ضرايب عامل ها بعد از چرخش واريماكس براي صفات فيزيولوژي در گندم دوروم در تنش ۶۰ درصد در سيستم ماسه كشت ۷۲

جدول ۳-۱۲: تجزيه واريانس صفات مورفولوژيک مورد مطالعه درشرايط آبكشت ۷۶

جدول ۳-۱۳: تجزيه واريانس صفات فيزيولوژيک مورد مطالعه درشرايط آبكشت ۷۶

جدول ۳-۱۴: تجزيه واريانس شاخص هاي مقاومت به تنش خشكي در ارقام گندم دوروم در شرايط آبكشت ۷۷

جدول ۳-۱۵: مقایسه میانگین سطوح تنش اسمزی از نظر صفت كلروفيلb در سيستم آب كشت ۸۶

جدول۳-۱۶: مقایسه میانگین لاين­هاي گندم دوروم از نظر شاخص TI اندام هوایی در شرايط تنش اسمزي در سيستم آب كشت…………….۸۹

جدول ۳-۱۷: درصد كاهش ميانگين صفات لاين­هاي گندم دوروم در اثر تنش كم آبي در سیستم آب کشت ۹۱

جدول ۳-۱۸: ماتريس ضرايب عامل­ها بعد از چرخش واريماكس براي صفات مورفوفيزيولوژي در گندم دوروم در سطح شاهد در سيستم آب كشت ۹۹

جدول ۳-۱۹: ماتريس ضرايب عامل­ها بعد از چرخش واريماكس براي صفات مورفوفيزيولوژي در گندم دوروم در تنش ۴- بار در سيستم آب كشت ۱۰۰

جدول ۳-۲۰: ماتريس ضرايب عامل­ها بعد از چرخش واريماكس براي صفات مورفوفيزيولوژي در گندم دوروم در تنش ۸- بار در سيستم آب كشت ۱۰۰

جدول ۳-۲۱: ضرايب رگرسيون بين صفات مورفوفيزيولوژي و نشانگرهاي RAPD در سطح شاهد سيستم ماسه­كشت…………………………۱۰۹

جدول ۳-۲۲: ضرايب رگرسيون بين صفات مورفوفيزيولوژي و نشانگرهاي RAPD در سطح تنش ۴۰ درصد سيستم ماسه كشت………….۱۱۱

جدول ۳-۲۳: ضرايب رگرسيون بين صفات مورفوفيزيولوژي و نشانگرهاي RAPD در سطح تنش ۶۰ درصد سيستم ماسه كشت………….۱۱۳

جدول ۳-۲۴:  ضرايب رگرسيون بين صفات مورفوفيزيولوژي و نشانگرهاي RAPD در سطح شاهد سيستم آب­كشت…………………………..۱۱۵

جدول۳-۲۵- ضرايب رگرسيون بين صفات مورفوفيزيولوژي و نشانگرهاي RAPD در سطح تنش ۴- بار سيستم آب­كشت………………….۱۱۷

جدول ۳-۲۶- ضرايب رگرسيون بين صفات مورفوفيزيولوژي و نشانگرهاي RAPD در سطح تنش ۸- بار سيستم آب­كشت…………………۱۱۹

 

فهرست شکل­ها                                        

 

شكل۳-۱- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت طول ريشه در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت……………………..۴۳

شكل ۳-۲- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت طول اندام هوايي در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت…………..۴۳

شكل ۳-۳-  تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت تعداد برگ در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت……………………۴۴

شكل ۳-۴- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت حجم ريشه در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت……………………۴۴

شكل ۳-۵- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت وزن خشك اندام هوايي در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت….۴۴

شكل ۳-۶- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت وزن تر برگ در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت………………….۴۵

شكل ۳-۷-  تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت وزن تر ريشه در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت………………..۴۵

شكل ۳-۸- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت وزن خشك ريشه در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت…………..۴۵

شكل ۳-۹- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت تعداد پنجه در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت…………………….۴۶

شكل ۳-۱۰- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت تعداد برگ خشك در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت………..۴۶

شکل ۳-۱۱-  تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت عملكرد بيولوژيك در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت………۴۶

شكل ۳-۱۲- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت عدد SPAD در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه­کشت………………..۵۰

شكل ۳-۱۳-  تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت كلروفيلa  در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت…………………۵۰

شكل ۳-۱۴- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت كلروفيلb در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت…………………..۵۱

شكل ۳-۱۵- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت كلروفيل كل در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت……………….۵۱

شكل ۳-۱۶- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت كلروفيلa/b در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت………………۵۱

شكل ۳-۱۷- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت كارتنوييد در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت…………………….۵۲

شكل ۳-۱۸- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت عملكرد كوانتوم در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت…………..۵۲

شكل ۳-۱۹- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت فلورسانس اوليه در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت…………..۵۲

شكل ۳-۲۰- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت فلورسانس حداكثر در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت……….۵۳

شكل ۳-۲۱- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت فلورسانس متغير در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت………….۵۳

شكل ۳-۲۲- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت فلورسانس ترمينال در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت………۵۳

شكل ۳-۲۳- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت پرولين در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت………………………..۵۴

شكل ۳-۲۴- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت قند محلول در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط ماسه کشت………………….۵۴

شکل ۳-۲۵- گروه ­بندی لاين­هاي گندم از نظر شاخص­هاي مورد مطالعه به روش وارد در سيستم ماسه كشت……………………………………….۵۶

شکل ۳-۲۶- انحراف از میانگین کل صفات در سه خوشه حاصل از تجزیه خوشه ای بر اساس شاخص­ها در سيستم ماسه كشت……………..۵۶

شکل ۳-۲۷- گروه­ بندی لاين­هاي گندم دوروم از نظر صفات مورد مطالعه به روش وارد در شرایط بدون تنش سيستم ماسه كشت…………..۶۰

شکل۳-۲۸- گروه­بندی ارقام گندم از نظر صفات مورد مطالعه به روش وارد در شرایط تنش ۴۰ درصد سيستم ماسه كشت………………………۶۱

شکل۳-۲۹- گروه­بندی ارقام گندم از نظر صفات مورد مطالعه به روش وارد در شرایط تنش ۶۰ درصد سيستم ماسه كشت………………………۶۱

شکل ۳-۳۰- انحراف از میانگین کل صفات در سه خوشه حاصل از تجزیه خوشه ای در سطح بدون تنش سيستم ماسه كشت………………..۶۲

شکل ۳-۳۱- انحراف از میانگین کل صفات در چهار خوشه حاصل از تجزیه خوشه ای در سطح تنش ۴۰ درصد سيستم ماسه كشت……….۶۴

شکل ۳-۳۲- انحراف از میانگین کل صفات در سه خوشه حاصل از تجزیه خوشه ای در سطح تنش ۶۰ درصد سيستم ماسه كشت………….۶۶

شكل ۳-۳۳- نمودار سه بعدي پراکنش لاين ها بر اساس سه عامل صفات مورفولوژیکی در سطح شاهد در سيستم ماسه كشت………………۷۳

شكل ۳-۳۴-  نمودار سه بعدي پراکنش لاين ها بر اساس سه عامل اول صفات مورفولوژِکی در سطح تنش متوسط در سيستم ماسه كشت۷۳

شکل ۳-۳۵- نمودار سه بعدي پراکنش لاين ها بر اساس سه عامل اول صفات مورفولوژِیکی در سطح تنش شدید در سيستم ماسه كشت..۷۴

شكل ۳-۳۶- نمودار سه بعدي پراکنش لاين ها بر اساس سه عامل اول صفات فیزیولوژِکی در سطح شاهد در سيستم ماسه كشت…………..۷۴

شكل ۳-۳۷-  نمودار سه بعدي پراکنش لاين ها بر اساس سه عامل اول صفات فیزیولوژِکی در سطح تنش متوسط در سيستم ماسه……… ۷۵

شکل ۳-۳۸- نمودار سه بعدي پراکنش لاين ها بر اساس سه عامل اول صفات فیزیولوژِکی در سطح تنش شدید در سيستم ماسه كشت…..۷۵

شكل ۳-۳۹- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت طول اندام هوایی در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط آبکشت……………….۷۹

شکل۳-۴۰- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت طول ريشه در ارقام مختلف گندم  در شرایط آبکشت………………………………………..۷۹

شكل ۳-۴۱- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت وزن تر اندام هوايي در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط آبکشت……………۸۰

شكل ۳-۴۲- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت وزن خشك اندام هوايي در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط آبکشت……..۸۰

شكل ۳-۴۳- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت وزن تر ريشه در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط آبکشت…………………….۸۰

شكل ۳-۴۴- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت وزن خشك ريشه در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط آبکشت………………۸۱

شكل ۳-۴۵- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت سطح ريشه در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط آبکشت……………………….۸۱

شكل ۳-۴۶- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت عملكرد بيولوژيك در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط آبکشت……………..۸۱

شكل ۳-۴۷- سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت عدد SPAD در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط آب کشت………………………..۸۳

شكل ۳-۴۸- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت كلروفيلa در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط آب کشت……………………..۸۴

شكل ۳-۴۹- سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت a/b در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط آب کشت…………………………………….۸۴

شكل ۳-۵۰- سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت كلروفيل كل در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط آب کشت…………………………۸۴

شكل ۳-۵۱- سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت فلورسانس اوليه در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط آب کشت……………………..۸۵

شكل ۳-۵۲- سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت فلورسانس حداكثر در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط آب کشت………………….۸۵

شكل ۳-۵۳- سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت فلورسانس متغير در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط آب کشت…………………….۸۵

شكل ۳-۵۴- سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت فلورسانس انتهايي در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط آب کشت…………………۸۶

شكل ۳-۵۵- سطوح مختلف تنش اسمزی بر صفت عملكرد كوانتوم در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط آب کشت……………………..۸۶

شکل ۳-۵۶- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر شاخص MP در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط آب کشت………………………….۸۷

شکل ۳-۵۷- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر شاخص STI در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط آب کشت…………………………۸۷

شکل ۳-۵۸- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر شاخص GMP در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط آب کشت……………………..۸۸

شکل ۳-۵۹- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر شاخص HARM در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط آب کشت…………………۸۸

شکل ۳-۶۰- تاثیر سطوح مختلف تنش اسمزی بر شاخص Ti ريشه در لاين­هاي مختلف گندم دوروم در شرایط آب کشت…………………….۸۸

شكل ۳-۶۱- گروه­بندی لاين­هاي گندم از نظر شاخص­هاي مورد مطالعه به روش وارد در سيستم آب­كشت……………………………………………۹۰

شکل ۳-۶۲- انحراف از میانگین کل صفات در سه خوشه حاصل از تجزیه خوشه ای بر اساس شاخص­ها در سيستم آب كشت………………..۹۰

شكل ۳-۶۳- گروه­بندی لاين­هاي گندم از نظر صفات مورد مطالعه به روش وارد در شرایط شاهد در سيستم آب­كشت…………………………….۹۳

شكل ۳-۶۴- گروه­بندی لاين­هاي گندم از نظر صفات مورد مطالعه به روش وارد در شرایط تنش ۴- بار در سيستم آب­كشت…………………..۹۴

شكل ۳-۶۵- گروه­بندی لاين­هاي گندم از نظر صفات مورد مطالعه به روش وارد در شرایط تنش ۸- بار در سيستم آب­كشت…………………..۹۴

شکل ۳-۶۶- انحراف از میانگین کل صفات در سه خوشه حاصل از تجزیه خوشه ای در سطح شاهد سيستم آب كشت…………………………..۹۵

شکل ۳-۶۷- انحراف از میانگین کل صفات در سه خوشه حاصل از تجزیه خوشه ای در سطح تنش ۴- بار سيستم آب كشت………………….۹۶

شکل ۳-۶۸- انحراف از میانگین کل صفات در سه خوشه حاصل از تجزیه خوشه ای در سطح تنش ۸- بارسيستم آب كشت…………………..۹۷

شكل ۳-۶۹-  نمودار سه بعدي پراکنش لاين ها بر اساس سه عامل اول در سطح شاهد در سيستم آب كشت……………………………………..۱۰۱

شكل ۳-۷۰-  نمودار سه بعدي پراکنش لاين ها بر اساس سه عامل اول در سطح تنش ۴- بار در سيستم آب كشت…………………………….۱۰۱

شكل ۳-۷۱-  نمودار سه بعدي پراکنش لاين ها بر اساس سه عامل اول در سطح تنش ۸- بار در سيستم آب كشت ۱۰۲

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0