ارزیابی وضعیت سرمایه فکری درشرکت مهندسی وتوسعه نفت : پايان نامه كارشناسی ارشد مديريت دولتی گرایش سیستمهای اطلاعاتی

 

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت دولتی و با عنوان ارزیابی وضعیت سرمایه فکری درشرکت مهندسی وتوسعه نفت در  ۱۹۶ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه ارزیابی وضعیت سرمایه فکری درشرکت مهندسی وتوسعه نفت :

براثرتغيير و تحول در حوزه IT و رشد سريع تكنولوژي برتر ازدهه ۱۹۹۰ الگوي رشد اقتصادي جهاني تغيير اساسي نموده است كه در نتيجه آن، دانش به عنوان مهمترين سرمايه ، جايگزين سرمايه هاي مالي و فيزيكي در اقتصاد جهاني امروز شده است .مطالعات اخير نشان داده اند كه بر خلاف كاهش بازدهي منابع سنتي ( مثل پول ، زمين، ماشين آلات و غيره )دانش واقعاً منبعي براي افزايش عملكرد كسب وكار است . در سازمان هاي داراي ساختار ماتريسي بدليل تغييرات وجابه جايي نيروي انساني متخصص، پيچيدگي فرآيندها و ارتباطات، اهميت نقش مستند سازي اطلاعات و مديريت دانش دو چندان گرديده است . تبديل سرمايه هاي انساني به سرمايه هاي ساختاري و ايجاد يك مزيت رقابتي پايدار در سازمان مي‌تواند يكي از دغدغه هاي اصلي مديران اين نوع سازمانها باشد.

شركت مهندسي و توسعه نفت بعنوان يكي از شركتهاي فرعي شركت ملي نفت ايران، مسئوليت نظارت بر اجراي كليه طرحهاي مهندسي و توسعه در قالب  فعاليت هاي طراحي، مهندسي، ساخت و اجرا در بخش نفت و گاز خشكي و دريا، يكي از سازمان هاي داراي ساختار ماتريسي متكي بر دانش فني – تخصصي مي‌باشد كه بنظر مي رسد روندهاي اخير در حوزه منابع انساني آن از جمله تمايل به كاريابي، جابجايي ونقل و انتقال و خروج نيروهاي متخصص از شركت، در شرف بازنشسته شدن تعداد زيادي از نيروهاي باتجربه، موضوع تحريم ها دربحث روابط مشتري، تامين كنندگان و … باعث اهميت مديريت سرمايه هاي فكري (مشتمل بر سرمايه انساني، ساختاري و ارتباطي) جهت برون رفت از چالش هاي پيشرو گرديده است .

    سوال اصلی مطرح شده در این تحقیق عبارت است از “وضعیت سرمایه فکری در شر کت مهندسی وتوسعه نفت(متن) “چگونه است؟”       

در این تحقیق برای بررسی وضعیت سرمایه فکری در شر کت مهندسی وتوسعه نفت(متن) سه بعد سرمایه فکری یعنی سرمایه انسانی، ارتباطی و ساختاری مورد بررسی قرار گرفت.

روش تحقیق حاضر از نظر هدف ، تحقیق کاربردی بوده و از نظر نحوه جمع آوری داده ها تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق کارکنان شرکت مهندسی و توسعه نفت(متن) می­باشد.

به منظور جمع آوری اطلاعات و داده ها و پاسخگویی به سوالات و فرضیات تحقیق، علاوه بر استفاده از روشهای کتابخانه­ای از روش میدانی که مهم­ترین ابزار مورد استفاده آن پرسشنامه می باشد و از پرکاربردترین ابزارها در تحقیقات علوم رفتاری و تحقیق حاضر می­باشد، استفاده شده است.

پرسشنامه‌ای برای سرمایه فکری و سه نوع سرمایه دیگر  طراحی شد که که شامل دو بخش مشخصات عمومی پاسخ دهندگان(جمعیت شناختی)،و سوالات اصلی تحقیق می­باشد. پس از بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، در نهایت تعداد ۱۸۴ پرسشنامه بین کارکنان شرکت مهندسی و توسعه نفت(متن) توزیع گردید تا تعداد ۱۶۱ پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل بدست آمد.

پس از جمع آوری اطلاعات پرسشنامه­های جمع آوری شده و انجام آزمون­های آماری متفاوت نتایج نشان داد که وضعیت سرمایه فکری، انسانی و سازمانی پایینتر از حد میانگین و وضعیت سرمایه ارتباطی بالاتر از حد میانگین است.

 

فهرست مطالب پایان نامه ارزیابی وضعیت سرمایه فکری درشرکت مهندسی وتوسعه نفت :

عنوان صفحه
چکیده خ
فصل اول: طرح تحقیق یا کلیات پژوهش ۱
۱-۱- بیان مسئله ۲
۱-۲-اهداف تحقیق ۳
۱-۳-مدل مفهومی تحقیق ۳
۱-۴-فرضيه‌هاي اصلي تحقیق ۴
۱-۵-نوع روش تحقیق ۴
۱-۶-روش گردآوري اطلاعات و داده‌ها ۵
۱-۷-پيشينه تحقیق ۵
فصل دوم: ادبیات تحقیق ۱۲
۲-۱-مقدمه ۱۳
۲-۲-تعاريف سرمايه فكري ۱۴
۲-۳-ويژگي‌هاي سرمايه فكري ۱۶
۲-۴-چارچوب مديريت سرمايه فكري ۱۶
۲-۵-مدل‌هاي اندازه‌گيري سرمايه فكري ۱۸
۲-۵-۱-مدل سرمايه فكري اسكانديا ۱۸
۲-۵-۲-مدل ارزيابي دارايي نامشهود ۲۰
۲-۵-۳-مدل مديريت دارايي فكري شركت دو ۲۲
۲-۵-۴-مدل سرمايه فكري بانك ملي استريچيسك ۲۳
۲-۵-۴-۱-انواع سرمايه دانش محور ۲۳
۲-۵-۵-مدل سرمايه فكري ادوینسون و مالون (۱۹۹۷) ۳۰
۲-۵-۶-مدل تكنولوژي بروكر ۳۲
۲-۵-۷-مدل امپريال بانك كانادا ۳۴
۲-۵-۸-مدل ارزيابي دارايي‌هاي نامشهود ۳۶
۲-۵-۹-مدل اينتلكتوس ۴۰
۲-۵-۱۰-مدل سرمايه فكري چن و همكاران ۴۳
۲-۵-۱۱-مدل سرمايه فكري مارواسچوما ۴۶
۲-۵-۱۲-مدل سرمايه فكري (دارايي‌هاي نامشهود) سانچز ۴۸
۲-۵-۱۳-مدل سرمايه فكري بونتيس ۵۰
عنوان صفحه
۲-۵-۱۴-مدل سرمايه فكري مريتوم گايدلاين ۵۲
۲-۶-مورد كاوي ۶۰
۲-۶-۱-مورد كاوي ۱) شركت مهندسي آكر ۶۰
۲-۶-۲-مورد كاوي ۲) شركت اي جي اس ۶۲
۲-۶-۳-مورد كاوي ۳) شركت كويي ۶۴
۲-۶-۴-مورد كاوي ۴) شركت لاستيك سازي نوكيين ۶۵
۲-۶-۵-مورد كاوي ۵) شركت MW-DATA ۶۷
۲-۶-۶-مورد كاوي ۶) چارچوب سرمايه فكري دانشگاهي ۷۳
۲-۶-۷-چكيده برخي مقالات مرتبط با سرمايه فكري ۷۷
۲-۷- جمع بندی ۹۶
۲-۸-توضیحات تکمیلی مدل مفهومی تحقیق ۹۷
فصل سوم: روش تحقیق ۹۹
۳-۱-مقدمه ۱۰۰
۳-۲-روش تحقیق ۱۰۰
۳-۳-جامعه آماری ۱۰۲
۳-۴-حجم نمونه و روش نمونه گیری ۱۰۳
۳-۵-ابزار گردآوری اطلاعات ۱۰۳
۳-۶-نمونه تحقيق ۱۰۴
۳-۷-پايايي پرسشنامه ۱۰۵
۳-۸-روایی پرسشنامه ۱۰۶
۳-۹-روشهای تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۸
۳-۱۰- تحلیل واریانس یکطرفه ۱۱۴
فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري داده‌ها ۱۱۵
۴-۱-مقدمه ۱۱۵
۴-۲-توصیف داده‌هاي مربوط به ويژگي‌هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان ۱۱۶
۴-۲-۱-جنسيت ۱۱۶
۴-۲-۲-سن ۱۱۷
۴-۲-۳-ميزان تحصیلات ۱۱۸
۴-۲-۴-سابقه كار ۱۱۹
۴-۲-۵-سمت سازماني ۱۲۱
۴-۳-آمار توصيفي مربوط به سؤالات پرسشنامه ۱۲۲
۴-۴-آزمون تحلیل عاملی برای متغیرهای تحقیق ۱۲۵
۴-۵-آزمون فرضيات تحقيق ۱۲۹
۴-۶-بررسي وضعيت ابعاد تشكيل دهنده سه نوع سرمايه ۱۳۸
 
۴-۷-اولويت بندي ابعاد تشكيل دهنده سرمايه فكري ۱۳۸
۴-۸-اولويت بندي ابعاد تشكيل دهنده سرمايه انساني ۱۳۸
۴-۹-اولويت بندي ابعاد تشكيل دهنده سرمايه سازماني ۱۳۹
۴-۱۰-اولويت بندي ابعاد تشكيل دهنده سرمايه ارتباطي ۱۴۱
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری وارائه پیشنهاد ها ۱۴۴
مقدمه ۱۴۵
۵-۱-نتایج تحقیق ۱۴۷
۵-۲-پیشنهادات تحقیق ۱۴۸
۵-۲-۱-افزايش سطح رضايتمندي كاركنان از حقوق و مزايا ۱۴۸
۵-۲-۲-فعال و كارآمد شدن واحد تحقيق و توسعه سازمان ۱۴۸
۵-۲-۳-افزايش ميزان نوآوري و كارآفريني در مقايسه با سازمان‌هاي ديگر ۱۴۹
۵-۲-۴-انطباق زير ساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي با نيازهاي كاري ۱۵۰
۵-۲-۵-توسعه و بهينه سازي ساختار سازماني ۱۵۰
۵-۲-۶-حفظ مشتريان معتبر ۱۵۱
۵-۳-جنبه جديد و نوآوري تحقيق ۱۵۲
۵-۴-پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۵۲
پيوست شماره ۱) پرسشنامه ۱۵۳
پيوست شماره ۲) نتايج آزمون‌هاي آماري ۱۵۹
فهرست منابع ومآخذ ۱۶۶

 

فهرست نمودار

عنوان صفحه
نمودار ۱-۴ : مشاهدات مربوط به جنسيت پاسخ‌دهندگان ۱۱۷
نمودار ۲-۴ : مشاهدات مربوط به سن پاسخ‌دهندگان ۱۱۸
نمودار ۳-۴ : مشاهدات مربوط به تحصیلات پاسخ‌دهندگان ۱۱۹
نمودار ۴-۴ : مشاهدات مربوط به سابقه کار پاسخ‌دهندگان ۱۲۰
نمودار ۵-۴ : مشاهدات مربوط به سمت سازمانی پاسخ‌دهندگان ۱۲۱
نمودار ۶-۴ : اولویت­ بندی ابعاد تشکیل دهنده سرمایه فکری ۱۳۷
نمودار ۷-۴ : اولویت ­بندی ابعاد تشکیل دهنده سرمایه انسانی ۱۳۹
نمودار ۸-۴ : اولویت­ بندی ابعاد تشکیل دهنده سرمایه سازمانی ۱۴۱
نمودار ۹-۴ : اولویت بندی ابعاد تشکیل دهنده سرمایه ارتباطی ۱۴۳

 

فهرست اشکال

عنوان صفحه
شکل شماره ۱-۲ : چارچوب مدیریت سرمایه فکری ۱۷
شکل شماره ۲-۲ : مدل سرمايه فكري اسكانديا ۱۹
شكل شماره ۳-۲ : مدل سرمايه فكري بانك ملي استريچيسك ۲۵
شكل شماره ۴-۲ : دستيابي به اهداف دانشي به كمك سرمايه هاي دانشي ۲۶
شكل شماره ۵-۲ : اجزا سرمايه فكري در مدل ادوينسون و مالون(بر مبناي مدل اسكانديا) ۳۱
شكل شماره ۶-۲ : نقاط تمركز مولفه هاي سرمايه فكري در مدل ادوينسون و مالون در دور هاي زماني(بر مبناي مدل اسكانديا) ۳۲
شكل شماره ۷-۲ : اجزا سرمايه فكري در مدل تكنولوژي بروكر(بروكينگ) ۳۴
شكل ۸-۲ : مولفه هاي سرمايه ساختاري مدل امپريال بانك كانادا ۳۶
شكل شماره ۹-۲ : مدل ارزيابي دارايي هاي نامحسوس ۴۰
شکل شماره ۱۰-۲ : مدل اینتلکتوس ۴۳
شكل شماره ۱۱-۲ : مدل ابعاد سرمايه فكري و روابط بين ابعاد آن از ديدگاه چن ۴۴
شكل ۱۲-۲ : مدل جامعی برای تجزیه‌ و تحلیل دارائی نامشهود ۴۹
شکل شماره ۱۳-۲ : مدل سرمایه فکری بونتيس ۵۱
شکل شماره ۱۴-۲ : مدل سرمايه فكري مريتوم گايد لاين (۱) ۵۴
شکل شماره ۱۵-۲ : شبکه دارایی های نامشهود ۵۶
شکل شماره ۱۶-۲ : مدل سرمایه فکری مريتوم گايد لاين (۲) ۵۷
شکل شماره ۱۷-۲ : مورد کاوی ۱) شركت مهندسي آكر ۶۲
شكل شماره ۱۸-۲ : بخش ها و اهداف توسعه شايستگي ها ۶۷
شکل شماره ۱۹-۲ : مورد كاوي۵) شركت  MW-DATA ۶۸
شکل شماره ۲۰-۲ : مورد كاوي۶) چارچوب سرمايه فكري دانشگاهي سانچز ۷۳
شکل شماره ۲۱-۲ : سرمايه فكري، حسابداري مديريت و عملكرد شركت ۸۲
شکل شماره ۲۲-۲ : سرمايه فكري و اخبار بازار سهام استراليا ۸۴
شکل شماره ۲۳-۲ : مدل مفهومی تحقیق مقاله سرمايه فكري و عملكرد در مدلهاي علي ۹۲

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0