ارزیابی و شبیه سازی تغییرات کالبدی منطقه ساحلی نوشهر و چالوس با استفاده از تکنیک RS وGIS : پایان نامه ارشد معماری شهرسازی

ارزیابی و شبیه سازی تغییرات کالبدی منطقه ساحلی نوشهر و چالوس با استفاده از تکنیک RS وGIS : پایان نامه ارشد معماری شهرسازی

معماری یکی از هنرهای بسیار فاخر ایران زمین میباشد که ریشه در فرهنگ و مدنیت هزاران ساله ما دارد . هنری که امروزه با تلفیق علوم مهندسی به یک رشته بسیار جذاب دانشگاهی در کشورمان تبدیل شده و بدلیل همین ریشه فرهنگی از رشته های بسیار پرطرفدار دانشگاهی میباشد. در ادامه به سری جدیدی از پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معماری میپردازیم . پایان نامه حاضر با عنوان “ارزیابی و شبیه سازی تغییرات کالبدی منطقه ساحلی نوشهر و چالوس با استفاده از تکنیک RS وGIS و انطباق آن با اصول مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی (ICZM)  با فرمت قابل ویرایش WORD  به شما دانشجویان و کاربران گرامی معرفی می گردد.

 

چکیده پایان نامه ارزیابی و شبیه سازی تغییرات کالبدی منطقه ساحلی نوشهر و چالوس با استفاده از تکنیک RS وGIS :

سواحل بدليل تاثيرپذيري از پديده هاي پوياي ريخت شناسي و نيز متاثر شدن از فشارهاي ناشي از انواع بهره برداري­ها، همواره در معرض تخريب قرار دارند. در نتيجه، تهيه و پياده سازي برنامه ­هاي جامع حفاظتي به منظور ايجاد تعادل در بهره برداري­ها، کاهش تخريب منابع و دستيابي به توسعه پايدار همواره نیاز به طرح ريزي برنامه هاي توسعه در منطقه ساحلی دارد. اما فقدان نظام مدیریت توسعه منطقه ­ای مناسب در کشور و همچنین دخل و تصرف­هاي سودجويانه بخش خصوصي، توسعه خود به خودی را رشد و نمو داده که پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی زیادی را در مناطق ساحلی کشور در پی داشته است.

مطالعه میزان تغییرات و تخریب منابع در سال های گذشته و بررسی روند این تغییرات در سال­های آینده می تواند در برنامه ­ریزی و استفاده  بهینه از منابع و کنترل و مهار تغییرات غیر اصولی در آینده گام مهمی باشد. در این تحقیق با استفاده از تصاویر ماهواره ای Landsat و IRS-P6 مربوط به سال­های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۸ و همچنین عکس­های هوایی مربوط به سال­های ۱۳۷۳ و ۱۳۸۳ تغییرات کاربری و پوشش زمین طی ۱۴ سال در شهرهای نوشهر و چالوس بررسی شده است نتایج حاکی از گسترش بی رویه مناطق ساخته شده در منطقه مورد مطالعه است که به طور چشمگیری از وسعت باغات و اراضی کشاورزی کاسته است و با توجه به محدود بودن فضای منطقه ساحلی ادامه این روند در سال­های آینده می­تواند بسیاری از قابلیت­‌ها و توانمندی‌­های این منطقه را تحت شعاع قرار دهد.

واژه­ های کلیدی:

تغییرات کاربری زمین و پوشش زمین، سنجش از دور، مدیریت

 

طرح مسئله

با آنکه حوزه مناطق ساحلی بخش کوچکی از زمین را تشکیل می دهند ولی بخش عمده ای از جمعیت دنیا در این مناطق زندگی می کنند به همین دلیل سیستم های ساحلی تحت فشار بسیار شدید و مستمری قرار گرفته اند.

با توجه به محدود بودن فضای منطقه ای ساحلی، تقاضای زیاد برای بهره برداری از آن  و تغییرات کاربری زمین خصوصا توسعه سریع شهرنشینی در آینده، می‌تواند آثار و پیامد‌‌های نامطلوبی را بر این عرصه‌ها تحمیل کند و بسیاری از قابلیت‌ها و توانمندی‌های این عرصه‌ها را تحت شعاع قرار دهد. برخورد منافعی که در این مناطق بوجود می آید می تواند منجر به تمام و یا برخی از مشکلات زیر بشود:

  • از بین رفتن منابع با ارزش زمین
  • از بین رفتن املاک و دارایی ها
  • از بین رفتن منابع زمینی دارای ارزش های طبیعی و بصری
  • از دست دادن گونه های آبی و خشکی
  • از دست رفتن آثار تاریخی و باستانی
  • از دست رفتن دسترسی عمومی به سواحل و منابع آن
  • انواع آلودگی ها و ازدحام(توفیق و همکاران،۱۳۸۷)

این در حالی است که سواحل علاوه بر اهمیت سکونتگاهی، برای بهره برداری از منابع زنده و فسیلی، استقرار صنعت، بازرگانی و حمل و نقل کالا، گردشگری، کشاورزی و آبزی پروری نیز مورد استفاده قرار می گیرند و با توجه به محدود بودن فضای منطقه­ی ساحلی، تقاضای زیاد برای بهره­ برداری از آن سرزمین ها، ناگزیر به رقابت و گاه تضاد منجر می­گردد.

در دهه اخیر رشد بی رویه شهرنشینی، شهرسازی و ساخت شهرک‌های تفریحی در حاشیه دریای مازندران در اثر مهاجرت و همچنین نزدیکی به پایتخت و هجوم بیش از حد جمعیت تهران و شهرها ی اطراف در روزهای تعطیل و به موازات آن منافع مادی سرشار افراد و شرکت ها و عدم نظارت و کنترل کافی دولتی موجب تغییرات گسترده ای در کاربری زمین و بهره برداری بیش از حد و نابخردانه از منابع ساحلی و به دنبال آن تخریب منابع ملی و طبیعی شده است. همچنین در این سواحل بواسطه بهره ‌مندی از منابع کافی آب، کشاورزی مدرنیزه و سنتی توسعه یافته و این امر از یک سو با تجاوز به جنگل و مرتع و تخریب آنها همراه بوده و از سوی دیگر بواسطه کاربرد غیرعلمی و بدون برنامه کودهای شیمیایی و سموم مختلف آلودگی های جدی را به رودخانه‌ها، خاک و دریا تحمیل کرده است.

تأثیرات نامطلوب این فشار بر محیط زیست و افزایش در وسعت زمین های زیر ساختمان سبب شده تا به طور چشمگیری از وسعت باغات و اراضی کشاورزی به نفع اراضی مسکونی و کاربری­های غیر کشاورزی کاسته شود و این امر نه تنها در حال افزا یش بوده بلکه بر سرعت آن نیز افزوده شده است.

 

فهرست مطالب پایان نامه ارزیابی و شبیه سازی تغییرات کالبدی منطقه ساحلی نوشهر

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه  ۲

۱-۲- طرح مسئله  ۴

۱-۳- اهداف تحقیق  ۶

۱-۴- سوالات تحقيق  ۶

۱-۵- فرضیه های تحقیق  ۶

۱-۶- روش تحقیق  ۶

۱-۷- فرآیند تحقیق  ۷

۱-۸- ابزار و روش های گردآوری اطلاعات   ۸

۱-۹- نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات   ۸

۱-۱۰- قلمرو مکانی تحقیق  ۹

فصل دوم: مبانی نظری

۲-۱- مقدمه  ۱۱

۲-۲- تعریف کاربری زمین و پوشش زمین  ۱۲

۲-۳- عوامل تغییر کاربری زمین در مناطق ساحلی  ۱۲

۲-۴- چالش های مدیریت منابع ساحلی  ۱۵

۲-۵- مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی(ICZM) 17

۲-۶- تاریخچه مختصر ICZM در جهان و ایران ۱۹

۲-۷- تعریف ICZM    ۲۲

۲-۸- اهداف ICZM    ۲۴

۲-۹- تعریف علمی مفاهیم به کار رفته در ICZM    ۲۷

     ۲-۹-۱- مفهوم مناطق ساحلی در ICZM    ۲۷

۲-۹- ۲- مفهوم یکپارچگی در ICZM    ۲۷

۲-۱۰- رویکرد ICZM در مدیریت منابع  ۲۸

۲-۱۱- ابزارهای نظارت و ارزیابی در رویکرد ICZM    ۳۱

۲-۱۱-۱- سیستم اطلاعات جغرافیایی  ۳۲

۲-۱۱- ۲- سنجش از دور……… ۳۳

۲-۱۲- کاربرد سنجش از دور در مدیریت توسعه شهری   ۳۴

۲-۱۳- بررسی برخی مطالعات صورت گرفته در زمینه ICZM و تشخیص تغییرات پوشش و کاربری زمین  ۳۷

۲-۱۴- جمع بندی   ۳۹

فصل سوم: بررسی روش های آشکار سازی تغییرات

۳-۱- مقدمه  ۴۲

۳-۲- عوامل موثر در آنالیز آشکارسازی   ۴۳

۳-۲-۱- تغییرات متناوب مربوط به گذشت زمان  ۴۳

۳-۲-۲- وجود ابر در تصاویر  ۴۴

۳-۲-۳- تغییرات شرایط تصویر برداری   ۴۴

۳-۲-۴- توان تفکیک مکانی و طیفی  ۴۴

۳-۳- پیش پردازش داده ها قبل از آنالیز آشکارسازی تغییرات   ۴۵

۳-۳-۱- استخراج منطقه مورد مطالعه از تصاویر ماهواره ای   ۴۵

۳-۳-۲- تطابق دقیق مکانی تصاویر چند زمانه  ۴۵

۳-۳-۳- تصحیحات اتمسفری و رادیومتریکی  ۴۶

۳-۴- روش های آشکارسازی تغییرات   ۴۷

۳-۴-۱- روش های جبری   ۴۷

۳-۴-۲- روش های تبدیلات   ۴۸

۳-۴-۳- روش های مبتنی بر طبقه بندی   ۴۸

۳-۴-۴- روش های مبتنی بر GIS  ۵۳

۳-۴-۵- روش های تفسیر بصری   ۵۴

۳-۵- ارزیابی و مقایسه روش های آشکار سازی تغییرات   ۵۶

۳-۶- بررسی دقت در آشکارسازی تغییرات   ۵۸

۳-۷- جمع بندی   ۵۹

فصل چهارم: ارزیابی و شبیه سازی روند تغییرات کالبدی شهرهای چالوس و نوشهر

۴-۱- مقدمه  ۶۱

۴-۲- مشخصات کلان محدوده مطالعاتی  ۶۱

۴-۲-۱- موقیعت   ۶۱

۴-۲-۲- ویژگی های اقلیمی  ۶۱

۴-۲-۳- دما ۶۲

۴-۲-۴- بارندگی  ۶۳

۴-۲-۵- جهت و شدت وزش باد  ۶۳

۴-۲-۶- رطوبت نسبی  ۶۳

۴-۲-۷- ساختار زمین  ۶۳

۴-۲-۸- ژئومورفولوژی   ۶۴

۴-۳- داده های مورد استفاده جهت آشکارسازی تغییرات کالبدی منطقه  ۶۵

۴-۴- پیش پردازش داده ها جهت آشکارسازی تغییرات کالبدی منطقه  ۶۷

۴-۴-۱- استخراج منطقه مورد مطالعه  ۶۷

۴-۴-۲- تطابق دقیق مکانی تصاویر چند زمانه  ۶۷

۴-۵- ارزیابی روند تغییرات کالبدی منطقه مورد مطالعه  ۶۸

۴-۵-۱- طبقه بندی تصاویر  ۶۸

۴-۵-۲- ارزیابی دقت طبقه بندی تصاویر  ۷۵

۴-۵-۳- بررسی و تفسیر نتایج آشکارسازی تغییرات کالبدی منطقه  ۷۶

۴-۶- ارزیابی نتایج  ۷۹

۴-۷- جمع بندی   ۸۰

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- نتیجه گیری   ۸۲

۵-۲- پيشنهادات   ۸۵

فهرست منابع   ۸۷

 

 

فهرست جداول

جدول۱-۱- اهم مسائل و مشکلات سواحل دریای مازندران  ۵

جدول۲-۱- جمعیت در فواصل مختلف از مناطق ساحلی جهان  ۱۴

جدول۲-۲- عوامل گرایش کشورهای ساحلی به ICZM   ۱۸

جدول۲-۳- برخی حوادث مهم و تاثیر گذار بر تحول و شکل گیری ICZM   ۲۰

جدول۲-۴- اهداف ICZM در برخی از کشورها ۲۵

جدول۳-۱- عناصر اصلی تفسیر تصاویر ماهواره ای   ۵۵

جدول۴-۱- مساحت هر یک از کلاس های مربوط به تصاویر طبقه بندی شده سال های ۱۳۷۳ و ۱۳۸۳  ۷۲

جدول۴-۲- مساحت هر یک از کلاس های مربوط به تصاویر طبقه بندی شده سال های ۱۳۷۳ و ۱۳۸۳  ۷۵

جدول۴-۳- مساحت هر یک از کلاس ها در سال های ۱۳۷۳، ۱۳۷۹، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۷  ۷۶

جدول۴-۴- مساحت مناطق ساخته شده در سال های ۱۳۷۳، ۱۳۷۹، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۷  ۷۷

جدول۴-۵- رشد مناطق شهری بین سال های ۱۳۷۳- ۱۳۷۹، ۱۳۷۹-۱۳۸۳ و ۱۳۸۳- ۱۳۸۷  ۷۷

جدول۴-۶- درصد تغییر کلاس ها بین سال های ۱۳۷۳- ۱۳۷۹، ۱۳۷۹-۱۳۸۳و ۱۳۸۳- ۱۳۸۷  ۷۸

جدول ۴-۷- تغییرات از کلاس های غیر شهری به کلاس های شهری بین سال های ۱۳۷۳- ۱۳۷۹، ۱۳۷۹-۱۳۸۳و ۱۳۸۳-۱۳۸۷  ۷۹

 

فهرست اشکال و نمودارها

  شكل ۱-۱- فرآیند تحقیق  ۸

شکل ۱-۲- موقعيت محدوده مورد مطالعه در استان مازندران  ۹

شکل ۲-۱- ایجاد یکپارچگی افقی و عمودی بین بخشها و سطوح دولتی درطرح ICZM    ۲۸

شكل ۲-۲- موقعیت ICZM در رابطه با زیر سیستم های منطقه ساحلی………………………….۲۹

شكل ۴-۲- رویکرد ICZM  در مدیریت منابع ساحلی ۳۰

شكل ۴-۱- تصاویر ETM+ ماهواره ای Landsat سال ۱۳۷۹ منطقه مورد مطالعه……………۶۶

شكل ۴-۲- تصاویر ماهواره ای IRSP6 سال ۱۳۸۷ منطقه مورد مطالعه  ۶۶

شکل ۴-۳- عکس هوایی سال ۱۳۷۳ منطقه مورد مطالعه  ۶۶

شكل ۴-۴- عکس هوایی سال ۱۳۸۳ منطقه مورد مطالعه………………………………………………….۶۷

شكل ۴-۵- تصویر طبقه بندی شده مربوط به سال ۱۳۷۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۱

شكل ۴-۶- تصویر طبقه بندی شده مربوط به سال ۱۳۸۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۱

شکل ۴-۷- تصویر طبقه بندی شده مربوط به سال ۱۳۷۹٫٫٫٫٫٫٫ ……۷۳

شکل ۴-۸- تصویر طبقه بندی شده مربوط به سال ۱۳۸۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۳

شکل ۴-۹- ترکیب کلاس ها در تصویر طبقه بندی شده مربوط به سال ۱۳۷۹٫٫٫٫٫٫٫ ……۷۴

شکل ۴-۱۰- ترکیب کلاس ها در تصویر طبقه بندی شده مربوط به سال ۱۳۸۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۴

شکل۴-۹- هیستوگرام مساحت متناظر هر­ یک از کلاس­های مربوط به سال­های ۱۳۷۳، ۱۳۷۹، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۷  ۷۶

شکل ۴-۷- درصد رشد مناطق شهری بین سال های۱۳۷۳-۱۳۷۹، ۱۳۷۹-۱۳۸۳ و ۱۳۸۳-۱۳۸۷٫٫٫٫٫٫ ……۷۷

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0