اساسنامه انجمن دوستداران ایران : دانلود رایگان تحقیق رشته علوم سیاسی

اساسنامه انجمن دوستداران ایران : دانلود رایگان تحقیق رشته علوم سیاسی

تحقیق رشته علوم سیاسی با فرمت WORD و در۱۷صفحه با موضوع اساسنامه انجمن نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است.

فصل اول _کلیات و اهداف اساسنامه انجمن:

ماده ۱

نام سازمان غیر دولتی مورد نظر :انجمن دوستداران ایران است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصارانجمن نامیده می شود.

ماده ۲

نوع فعالیت:کلیه فعالیتهای علمی _فرهنگی _اجتماعی انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقا طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.ضمنا انجمن از نوع موسسات مذکور در بند الف ماده ۲ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب ۵/۵/۱۳۳۷ موضوع مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت و آئین نامه شماره ۱۲۶۰۸/ت ۲۷۳۶۷ ه مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۱ مصوب هیئت محترم وزیران می باشد و محدوده فعالیت آن در سطح تهران میباشد.

ماده ۳

محل:مرکز اصلی انجمن در استان تهران شهرستان تهران به نشانی :بزرگراه رسالت بین شانزده متری اول و مجیدیه نبش کوچه احمدی پ ۳۰ واحد۸ واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه نمایندگی یا دفتر دایر نماید.

ماده۴

تابعیت: ایرانی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده ۵

مدت فعالیت نامحدود از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد.

 

اهداف انجمن عبارتند از :                                                                    

۱-شناسائی نخبگان و متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور

۲-کمک به احیاءهویت ایرانیان مقیم خارج از کشور

۳-برگزاری جلسات و همایشهای ملی با کسب مجوزدر رابطه بامسائل فرهنگی واجتماعی ایرانیان مقیم خارج از کشور

۴-انجام کارهای تحقیقاتی درباره موضوعات ایرانیان مقیم خارج از کشور

۵-کمک به انجام امور علمی و اداری ایرانیان

۶-انتشار نشریه ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور(با کسب مجوز از مراجع ذیربط)

۷-ایجاد ارتباط بین دانشجویان ایرانی داخل و خارج از کشور

۸-کمک به برگزاری تورهای ایرانگردی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور(با کسب مجوز از مراجع ذیربط)

۹-تسهیل در امر ایجاد زمینه های لازم جهت جذب سرمایه های ایرانیان مقیم خارج از کشور (با کسب مجوز از مراجع ذیربط)

هیئت مدیره:

هيئت مديره دارای  بالاترین  رکن  اجرائی  ( هیات مدیره )مرکب از حداقل ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود .

تبصره۱ – جلسات  بالاترین  رکن اجرائی  (هیأت  مدیره ) با  حضور اکثریت اعضاءرسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراءمعتبر خواهد بود.

تبصره۲-شرکت اعضای بالاترین رکن اجرائی (هیأت مدیره)در جلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضاءبدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره۳- دعوت از  اعضای بالاترین  رکن  اجرائی  (هیأت مدیره)می بایست با دعوت کتبی به نشانی  عضو  بالاترین  رکن  اجرائی ( هیأت  مدیره)حداقل ۴۸ ساعت قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام می پذیرد.

تبصره۴-انتخاب  مجدد اعضاء بالاترین  رکن  اجرائی   (هیأت مدیره) بلامانع است.

مدیر عامل یا دبیرکل

ماده۲۹

بالاترین رکن اجرائی(هیأت مدیره)باید از بین خود یا خارج یک نفر را به مدیریت  عامل یا دبیرکل  انتخاب  نموده  و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید.

تبصره:

مدیر عامل یا دبیرکل نمی تواند در عین حال رئیس بالاترین رکن اجرائی (هیأت مدیره) همان  تشکل  غیر دولتی باشد مگر با تصویب سه چهارم آراءحاضر در مجمع عمومی .

ماده۳۰

مدیر عامل یا دبیرکل مقام اجرائی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف بالاترین  رکن  اجرائی (هیأت مدیره) به وی  تفویض  می گرددنماینده انجمن محسوب شده و از طرف اساسنامه انجمن حق امضاءدارد و عزل وی از اختیارات بالاترین رکن اجرائی(هیأت مدیره) می باشد که بایستی مستند و مدلل باشد.

تبصره۱-اگر مدیر عامل یا دبیرکل عضو بالاترین رکن اجرائی (هیأت مدیره)باشد دوره  مدیریت عامل یا دبر کلی او از مدت  عضویتش  در  هیئت  مدیره  بیشتر   نخواهد بود  لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد.

تبصره۲-کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهد آور با امضای مدیر عامل یا دبیرکل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار رئیس یا نایب رئیس بالاتریت رکن اجرائی(هیأت مددیره) و مهر اساسنامه انجمن معتبر خواهد بود.

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0