بررسی تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان: پایان نامه ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت دولتی و با عنوان بررسی تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان  مطالعه موردی : شعب بانک سپه خراسان شمالی در ۱۵۳ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان :

سرمایه انسانی و توسعه منابع انسانی از موضوعات کلیدی عصر حاضر تلقی می­شوند. در راه حفظ و نگهداری بلند مدت این سرمایه لازم است که مطالعات عمیق و تلاش های موثری صورت پذیرد. پس از مطالعات گسترده صورت گرفته، مدیران به این نتیجه دست یافتند که دستیابی به اهداف سازمانی زمانی امکان پذیر خواهد بود که نیروی انسانی دارای انگیزه  بالایی باشند، عوامل بسیاری بر کاهش انگیزه کارکنان تاثیرگذارند که از جمله آن می توان به استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی اشاره نمود. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان می پردازد. در این پژوهش، که یک پژوهش توصیفی_پیمایشی است؛

جامعه آماری شامل کارکنان کلیه شعب بانک سپه خراسان شمالی بوده که از میان آنان به روش نمونه گیری تصادفی ساده ۱۰۴ نفر انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده­ها از روش کتابخانه­ای و از پرسشنامه در گردآوری داده ها استفاده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و مدل­یابی معادلات ساختاری استفاده شد. همچنین ، برای سهولت توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها ، نرم افزار pls مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها و نتایج مبین آن است استرس شغلی بر عملکرد کارکنان تاثیر منفی و معناداری دارد، بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان تاثیر منفی و معناداری دارد، استرس شغلی بر بی تفاوتی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد و بی تفاوتی سازمانی تاثیر، استرس شغلی بر عملکرد کارکنان را تعدیل می کند.

واژگان کلیدی: بی تفاوتی سازمانی ، استرس شغلی و ارزیابی عملکرد کارکنان

 

اهمیت و ضرورت موضوع بررسی تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان :

افراد نقش اساسی در رشد و توسعه سازمان ها در محیط متغیر و چالشی امروز بر عهده دارند، بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که بکارگیری منابع انسانی به شیوه ای استراتژیک دارای توان بالقوه ای است که نیازهای سازمان را تامین می­نماید و از دیدگاه سرمایه های انسانی، اجتماعی و فکری برای سازمان مزیت رقابتی به بار می­آورد

ارزیابی عملکرد در تسهیل اثربخشی سازمانی، یک وظیفه مهم و حیاتی مدیریت منابع انسانی تلقی می شود. در سالهای اخیر، به نقش ارزیابی عملکرد توجه زیادی معطوف شده است، زیرا طرفداران آن معتقدند یک نظام اثربخش ارزیابی عملکرد می تواند انبوهی از مزیتها را برای سازمانها و کارکنان آنها ارزانی دارد. البته توجه به بحث ارزیابی عملکرد در سالهای اخیر در ایران بویژه در بخش دولتی قابل ملاحظه بوده و طی چند سال اخیر، دولت با پیاده سازی نظام ارزیابی عملکردکارکنان خود سعی در بهبود وضع موجود نظام ارزیابی در بین مدیران، سرپرستان،کارشناسان و کارکنان داشته است(طبرسا،۱۳۸۷؛۱).

سه دلیل عمده  که روسا عملکرد کارکنان را ارزیابی می کنند. نخست، ارزیابی موجب می شود اطلاعات مهمی در مورد ارتقای مقام افراد و افزایش حقوق به دست آید و بر اساس آن تصمیم گیری شود . دوم ، ارزیابی به رئیس(یا زیر دست) این امکان را می دهد که برای رفع نقص اقداماتی به عمل آورد و اجازه ندهد که عیب یا ضعف ریشه دواند و کارهای نیکو یا درست را که زیر دست انجام می دهد،تضعیف کند. سوم ، ارزیابی می تواند از طریق به وجود آوردن فرصت هایی برای بررسی برنامه های کاری (با توجه به نقاط قوت و ضعفی که به نمایش گذاشته است) ، به فرد در تعیین مسیر شغلی آینده کمک کند(مقدسی ،۱۳۸۷؛ ۲۱). طبق نتایج بدست آمده ، یکی از وظایف مهم مدیران در سازمان ها شناسایی مشکلات کارکنان خود و فراهم کردن زمینه های رفع آن مشکلات است.چرا که بررسی و رفع موانع کاری کارکنان رابطه مستقیمی با ارتقای عملکرد دارد بعبارت دیگر شناخت مسائل انگیزشی کارکنان جهت بهبود عملکرد و افزایش عملکرد سازمان ها بسیار حائز اهمیت است(نهاپیت ،۱۹۹۸)

یکی از مشکلات بی توجهی به نیروی انسانی ایجاد پدیده ای به نام بی تفاوتی در سازمان است.عوامل و دلایل بی تفاوتی سازمانی شامل عدم همسویی بین اهداف سازمان و اهداف فرد ، بوروکراسی شدید در سازمان و نخبه گرایی در انتصاب ها ، ساختار سازمانی بلند و طولانی ، انجام دادن کار بدون دانستن دلیل آن ، عدم فرصت مشارکت در تصمیم گیری ، بی نیازی و یا عدم آگاهی و شناخت نسبت به نیازهای خود ، ناکافی بودن و یا نامناسب بودن سبک های رهبری و روش های مدیریتی ، فقدان یا ناکارآمدی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان ، بی تفاوتی گروهی از کارکنان ، انتقال بی تفاوتی به محیط کار می باشد (زواره ، ۱۳۷۴ ; ۳-۴).

بی تفاوتی سازمانی شامل پنج بعد بی تفاوتی به مدیر ، بی تفاوتی به سازمان ، بی تفاوتی به ارباب رجوع ، بی تفاوتی به همکار و بی تفاوتی به کار بیان شده  است(دانایی فرد ، ۱۳۸۹;۱۱) ما در سازمان ها با نوعی چرخه کاری مواجه هستیم. هنگامی که افراد شغل تازه ای اختیار میکنند یا در سازمان ارتقاء پیدا میکنند، با موقعیتی پر از شور و انگیزه مواجه میشوند. آن ها درباره کسانی که قرار است با آن ها کار کنند یا اهدافی که قرار است محقق سازند،هیجان زده هستند؛ احساس می کنند به آن ها شانسی داده شده که نقشی بسیارمهم را بر عهده گیرند.مسئله ایی که بعد از این مرحله روی می دهد ، آن است که طرز فکر آن ها آرام آرام تغیر میکند و شور و انگیزه آن ها بتدریج جای خود را به بی تفاوتی سازمانی می دهد.آنچه باعث تسلیم شدن و بی تفاوت شدن افراد می گردد، نارضایتی عمیق افراد و به مدت طولانی است(اسلامی ،۱۳۸۷؛ ۲۳).

یکی از دلایل نارضایتی کارکنان از نظر علمای رشته ی رفتار سازمانی، استرس است که اثرات فراوانی بر عملکرد و فعالیت های اعضای سازمان دارد .مدیران و کارکنان سازمان تحت تاثیر استرس دچار حالات روانی خاصی می شوند و دست به رفتارهایی میزنند که مستقیما در بازدهی سازمان منعکس می شود(قاسمی،۱۳۸۸؛۶۵۶). استرس دارای پیامدهای فیزیولوژیکی ، پیامدهای روان شناختی ، پیامدهای شناختی(کاهش و از دست دادن تمرکز حواس، کاهش خلاقیت ، افت کیفیت تصمیم گیری و اتخاذ تصمیمات ضعیف و بی کیفیت) و پیامدهای رفتاری (غیبت ،توقف کار و ترک خدمت) است. رفتارهایی همچون کاهش عمدی کیفیت یا کمیت تولید، تعمیرات غیرضروری و متوقف کردن ماشین آلات ممکن است در اثر استرس افزایش یابند (قلی پور ،۱۳۹۱;۲۸۲)،استرس های حاد، نیروی انسانی را ضایع میکند و اهداف سازمان را دستخوش تزلزل می نماید)قاسمی،۱۳۸۸؛ ۶۵۶).

 

 

فهرست مطالب :

فهرست جدول ها ح‌

فهرست اشکال   خ‌

فصل اول کلیات پژوهش      ۱

مقدمه   ۲

۱-۱ بیان مسئله: ۲

۲-۱ اهمیت و ضرورت موضوع: ۴

۳-۱  اهداف پژوهش      ۵

۱-۳-۱ هداف اصلی    ۵

۲-۳-۱  اهداف فرعی    ۵

۴-۱  گزاره های تحقیق    ۶

۱-۴-۱ فرضیه های تحقیق    ۶

۲-۴-۱  سوالات پژوهش      ۶

۵-۱  چارچوب کلان نظری تحقیق: ۶

۶-۱  قلمرو پژوهش      ۷

۷-۱  شرح واژه ها و اصطلاحات پژوهش      ۸

خلاصه فصل اول   ۹

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق    ۱۰

مقدمه   ۱۱

۱-۲  ارزیابی عملکرد  ۱۲

۱-۱-۲ مفهوم عملکرد  ۱۲

۲-۱-۲ عملکرد کارکنان و عوامل موثر بر آن   ۱۳

۳-۱-۲ تعریف ارزیابی عملکرد کارکنان   ۱۴

۴-۱-۲ سیرتکاملی ارزیابی عملکرد  ۱۷

۵-۱-۲ ضرورت ارزیابی عملکرد کارکنان   ۱۸

۶-۱-۲  اهداف اصلی ارزیابی عملکرد کارکنان   ۱۹

۷-۱-۲ تعریف شاخصهای ارزیابی عملکرد کارکنان   ۲۰

۸-۱-۲  فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان   ۲۱

۹-۱-۲ مزایای ارزیابی عملکرد کارکنان   ۲۲

۱۰-۱-۲ سطوح ارزیابی عملکرد  ۲۳

۱۱-۱-۲ دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد  ۲۳

۱۲-۱-۲ مدل های ارزیابی عملکرد  ۲۴

۱-۱۲-۱-۲  روش درجه بندی ترتیبی    ۲۴

۲-۱۲-۱-۲ روش مقایسه فرد به فرد  ۲۴

۳-۱۲-۱-۲ روش مقیاسی    ۲۵

۴-۱۲-۱-۲ روش چک لیست     ۲۵

۵-۱۲-۱-۲  روش وقایع حساس     ۲۶

۶-۱۲-۱-۲  روش مدیریت برمبنای هدف MBO    ۲۶

۷-۱۲-۱-۲  روش بررسی داخلی    ۲۶

۸-۱۲-۱-۲ روش ارزیابی ۳۶۰ درجه   ۲۷

۱۳-۱-۲ روش های ارزیابی عملکرد کارکنان   ۲۷

۲-۲ استرس     ۳۰

۱-۲-۲ مفهوم استرس     ۳۰

۲-۲-۲ تعریف استرس     ۳۰

۳-۲-۲ اهمیت بررسی استرس     ۳۱

۴-۲-۲ تاریخچه   ۳۱

۵-۲-۲  نقش پاداش در ایجاد انگیزه  ۳۳

۶-۲-۲  انواع پاداش     ۳۴

۱-۶-۲-۲ پاداش های درونی    ۳۴

۲-۶-۲-۲  پاداش بیرونی    ۳۴

۷-۲-۲  تئوری دو عاملی هرزبرگ     ۳۴

۸-۲-۲  نظریات استرس     ۳۵

۱-۸-۲-۲  نظریه بریف ـ شولر و نسلی    ۳۵

۲-۸-۲-۲  نظریه آلپورت    ۳۶

۳-۸-۲-۲  نظریه مزلو  ۳۶

۴-۸-۲-۲  نظریه فرتیس پرلز  ۳۶

۵-۸-۲-۲  نظریه کانن    ۳۶

۶-۸-۲-۲ نظریه پاستور  ۳۷

۷-۸-۲-۲ نظریه لوتانز  ۳۷

۸-۸-۲-۲  نظریه راجرز  ۳۷

۹-۲-۲ عوامل بالقوه استرس شغلی    ۳۷

۱۰-۲-۲ مدل های استرس     ۳۸

۱-۱۰-۲-۲ مدل هانس سلیه   ۳۸

۲-۱۰-۲-۲ مدل استرس روانی لازاروس و همکاران   ۴۰

۳-۱۰-۲-۲ مدل هولفر و راهه   ۴۰

۴-۱۰-۲-۲ مدل ضعف بدنی    ۴۱

۵-۱۰-۲-۲  مدل پاسخ    ۴۱

۶-۱۰-۲-۲  مدل شرطی سازی    ۴۱

۷-۱۰-۲-۲ مدل محرک محیطی    ۴۱

۸-۱۰-۲-۲ مدل شخصیت     ۴۲

۹-۱۰-۲-۲  مدل تاثیر متقابلInteraction model 43

۱۰-۱۰-۲-۲  مدل خبر پردازی    ۴۴

۳-۲  بی تفاوتی    ۴۵

۱-۳-۲ مفهوم پدیده بی تفاوتی    ۴۵

۲-۳-۲ تعریف بی تفاوتی    ۴۷

۳-۳-۲ مشخصه های بی تفاوتی از دیدگاه کورمن    ۴۸

۴-۳-۲  نمادها ، مظاهر و نشانه های بی تفاوتی سازمانی    ۴۹

۵-۳-۲ عوامل و دلایل بی تفاوتی سازمانی    ۵۰

۶-۳-۲  راهکارهای برخورد با بی تفاوتی در کارکنان   ۵۰

۷-۳-۲  بوروکراسی سازمانی و بروز حالت بی تفاوتی در سازمان   ۵۲

۸-۳-۲  عکس العمل ها نسبت به بی تفاوتی سازمانی    ۵۳

۹-۳-۲ مهارت های مدیریتی که لازمه مدیریت بی تفاوتی سازمان است     ۵۴

۱۰-۳-۲  تئوری های انگیزش     ۵۵

۱-۱۰-۳-۲  نظریه های مکتب سنتی انگیزش     ۵۵

۲-۱۰-۳-۲  نظریه های مکتب معاصر انگیزش     ۵۵

۳-۱۰-۳-۲  نظریه های کلان انگیزش     ۵۶

۲-۴-۱پیشینه پژوهش در داخل کشور  ۵۸

۲-۴-۲پیشینه پژوهش درسایر کشورها ۶۰

۲-۴-۳پیشینه بانک سپه   ۶۲

۵-۲ جمع بندی ادبیات تحقیق و ارائه الگوی مفهومی    ۶۶

خلاصه فصل دوم   ۶۷

فصل سوم روش شناسی تحقیق    ۶۸

مقدمه   ۶۹

۱-۳روش تحقيق    ۶۹

۲-۳جامعه آماري    ۷۰

۳-۳ روش نمونه گیری    ۷۰

۱-۳-۳ حجم نمونه   ۷۰

۴-۳ ابزار سنجش      ۷۱

۱-۴-۳ روش جمع آوری داده ها ۷۱

۲-۴-۳ پرسشنامه   ۷۱

۵-۳ روایی و پایایی پرسشنامه   ۷۲

۱-۵-۳ روایی پرسشنامه   ۷۲

۲-۵-۳ پایایی پرسشنامه   ۷۳

۳-۵-۳ مقیاسهای مورد استفاده  ۷۴

۶-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۴

خلاصه فصل سوم   ۷۵

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­ها ۷۷

مقدمه   ۷۸

۱-۴ توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه   ۷۸

۱-۱-۴ جنسیت     ۷۹

۲-۱-۴ سطح تحصيلات    ۸۰

۳-۱- ۴  سابقه خدمت     ۸۱

۲-۴ آمار توصیفی متغیرها و ابعاد تحقیق    ۸۲

۳-۴ آمار استنباطی    ۸۳

۱-۳-۴ ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش      ۸۳

۲-۳-۴ تحلیل مدل اندازه گیری    ۸۴

۳-۳-۴  روش حداقل مربعات جزئی    ۸۸

۴-۴ فرضیات تحقیق    ۹۰

تحلیل تکمیلی    ۹۴

خلاصه فصل چهارم   ۹۷

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها ۹۸

مقدمه   ۹۹

۱-۵  خلاصه مبانی پژوهش      ۹۹

۲-۵  نتایج پژوهش      ۱۰۰

۳-۵ بحث و نتیجه گیری    ۱۰۱

۴-۵ محدودیت های پژوهش      ۱۰۲

۵-۵ پیشنهادها بر اساس ادبیات ، مشاهدات محقق و نتایج پژوهش      ۱۰۲

۶-۵ توصیه هایی برای پژوهش های آتی    ۱۰۴

خلاصه فصل پنجم   ۱۰۴

منابع   I

پیوست     VIII

 

فهرست جدول ها

جدول ۲-۱ طبقه بندی روش های ارزیابی عملکرد کارکنان   ۲۹

جدول ۲ـ۲ :تیپ شخصیتیA,B بر اساس نظریه سبک رفتاری فراید من و روزنمن    ۴۲

جدول۳-۲جمع بندی پیشینه بی تفاوتی سازمانی    ۶۳

جدول ۴-۲ جمع بندی پیشینه عملکرد کارکنان   ۶۳

جدول ۵-۲ جمع بندی پیشینه استرس شغلی    ۶۵

جدول ۱-۳ شاخص های مورد استفاده  ۷۲

جدول۲-۳ ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی کل و میانگین واریانس استخراجی    ۷۴

جدول۱-۴ توزيع فراواني مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان   ۷۹

جدول۲-۴ توزيع فراواني مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان   ۸۰

جدول۳-۴ توزيع فراواني مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان   ۸۱

جدول ۴-۴ شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق    ۸۲

جدول ۵-۴ ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق    ۸۳

جدول ۶-۴ نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیر بی تفاوتی سازمانی    ۸۴

جدول ۷-۴ نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیر عملکرد کارکنان   ۸۶

جدول ۸-۴ نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیر استرس شغلی    ۸۷

جدول ۹-۴ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: عملکرد کارکنان)  ۹۰

جدول ۱۰-۴ ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: عملکرد کارکنان)  ۹۲

جدول ۱۱-۴ ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: بی تفاوتی سازمانی)  ۹۳

جدول ۱۲-۴ ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: عملکرد کارکنان)  ۹۳

جدول ۱۳-۴ آزمون ANOVA سابقه خدمت     ۹۴

جدول ۱۴-۴ آزمون ANOVA مقطع تحصیلی    ۹۵

جدول۱۵-۴ نتایج آزمون توکی مقطع تحصیلی    ۹۵

جدول۱۶-۴ آزمون ANOVA جنسیت     ۹۶

جدول ۱۷-۴ خلاصه یافته های فرضیات پژوهش      ۹۷

 

 

فهرست اشکال

نمودار ۱-۱ مدل مفهومی پژوهش      ۷

نمودار ۱-۲ سیستم ارزیابی عملکرد موناهارون و همکاران، ۲۰۰۹   ۲۸

نمودار ۲-۲ مدل انگیزشی تئوری انتظار(قلی پور،۱۳۸۶)  ۳۳

نمودار ۳-۲ تئوری دو عاملی هرزبرگ (قلیپور، ۷۵؛۱۳۹۱)  ۳۵

نمودار۴-۲ سندرو سازگاری عمومی (افروز ،۱۳۸۷ ؛۲۱)  ۳۹

نمودار ۵-۲ تحمل فشار روانی (افروز ،۱۳۸۷ ؛۲۱)  ۳۹

نمودار ۶-۲ مدل محرک محیطی(Lazarus,1978)  ۴۲

نمودار ۷-۲ مدل تاثیر متقابل (Lazarus,1978)  ۴۳

نمودار ۸-۲ مدل خبرپردازی    ۴۴

نمودار ۹-۲ اثرات بی تفاوتی بر عملکرد شخص (کورمن ۱۳۷۰ ،۲۲۹)  ۴۹

نمودار۱۰-۲ مدل مفهومی پژوهش      ۶۶

نمودار۱-۴ نمودارميله اي مربوط به فراواني جنسیت پاسخ دهندگان   ۷۹

نمودار۲-۴ نمودارميله اي مربوط به فراواني سطح تحصيلات پاسخ دهندگان   ۸۰

نمودار۳-۴ نمودارميله اي مربوط به فراواني سابقه خدمت پاسخ دهندگان   ۸۱

شکل۱-۴ مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر  ۸۹

شکل ۲-۴ مدل معادلات ساختاری در حالت معناداری ضرایب(t-value)  ۹۰

شکل ۳-۴ مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر  ۹۱

شکل ۴-۴ مدل معادلات ساختاری در حالت معناداری ضرایب(t-value)  ۹۲

 

آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0