کاربرد و تاثیر استفاده از ژئوسل ها در افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست پی ها : پایان نامه ارشد مهندسی عمران

دانلود پایان نامه کاربرد و تاثیر استفاده از ژئوسل ها در افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست پی ها

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی عمران

پایان نامه ای که معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته عمران  و با عنوان کاربرد و تاثیر استفاده از ژئوسل ها در افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست پی ها ، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران  در ۱۲۸ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب عمران  قرار گیرد.

 

چکیده کاربرد و تاثیر استفاده از ژئوسل ها در افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست پی ها:

در سالهای اخیر استفاده از ژئوسنتتيکها در پروژه هاي مختلف عمراني بسيار رايج گردیده است. با توجه به مزاياي فراوان فني و اقتصادي و همچنين سهولت و سرعت زياد در اجرا نسبت به ساير روشهاي تسليح خاک، این موضوع مورد توجه مهندسين و مشاوران ژئوتکنیک قرار گرفته است. شکل قرارگيري ژئوسنتتيکها بر مزاياي مذکور بسيار تاثيرگذار ميباشد. تحقيقات بسياري براي فهم تاثيرات سودمند شکل مسلح کننده در خاک صورت گرفته که در فصل بعدي به آنها اشاره ميشود.

ضرورت تحقيق:

استفاده از ژئوسنتتيکها براي بهبود عملکرد پيهاي سطحي در دو دهه اخير بوسيله مهندسين مطالعه شده است. درمواردي که خاکهاي حاشيهاي ضعيف است تسليح خاک بوسيله ژئوسنتتيکها يک راهحل موثر اثبات شده است و در برخي موارد ژئوسنتتيکها امکان ساخت پي سطحي بجاي پيهاي عميق گرانتر را فراهم ميآورد. در ميان ژئوسنتتيکهاي موجود در بازار ژئوگريد، ژئوتکستايل و ژئوسل بيشترين استفاده در تسليح خاک را دارا میباشند. تاثيرات سودمند ژئوسنتتيکها وابستگي بسياري به شکل استفاده از آنها در تسليح خاک دارد و در اشکال مختلف بکارگيري، مقادير متفاوتي از افزايش مقاومت خاک را ارائه ميدهند. اين تفاوت در بهبود مقاومت، در نتيجه مکانيزمهاي متفاوت شکست در خاک مسلح شده با اشکال گوناگون صورت ميگيرد. در اين تحقيق به کمک روش عددي به مطالعه رفتار پیهای مستقر بر بستر ماسهای تقویت شده با ژئوسل با استفاده از نتایج مطالعات آزمایشگاهی میپردازیم.

 

 

اهداف تحقيق:

با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری و بکارگیری مصالح نوین به منظور بهسازی و افزایش ظرفیت باربری خاک و کاهش نشست آن، ژئوسلها به عنوان نمونهای مناسب از مصالح مذکور مورد توجه میباشند. با عنایت به نتایج مطالعات آزمایشگاهی در زمینه بررسی رفتار نمونه های مسلح شده با المانهای ژئوسل ، در این تحقیق مدلسازی عددی این نمونه ها مورد بررسی قرار گرفته است تا در پایان تحلیل دقیقی از کاربرد و تاثیر استفاده از ژئوسلها در افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست پیها بدست آوریم و همچنین به مدلسازی عددی دقیقتر و نزدیکتر به واقعیت به کمک نرمافزار ABAQUS 6.11(2011) دست یابیم. اميد است اين تحقيق بتواند بسيار راهگشا باشد.

 

 ساختار پايان نامه:

با توجه به اهداف و روش تحقيق مذکور در بندهاي پيشين، تحقيق حاضر در پنج فصل اصلي گردآوري گرديده است.
فصل حاضر با عنوان مقدمه، ضمن بيان زمينه و اهداف تحقيق، به بررسي ضرورت انجام تحقيق پرداخته و سپس ضمن تبيين مختصر روش تحقيق، ساختار کلي پايان نامه را معرفي مينمايد.
فصل دوم مروري بر تحقيقات انجام شده بر روي خاک مسلح و تاثير ژئوسنتتيکها بر رفتار کلي پيهاي سطحي ميباشد و در ادامه به معرفي ژئوسنتتيکها پرداخته شده است.
در فصل سوم به تعريف مدلسازي عددي و مدلهاي رفتاري خاک و معرفي نرمافزار ABAQUS ميپردازم.
در فصل چهارم، روش تحقيق تشريح شده است و سپس به نحوه مدلسازي و همچنين مطالعات پارامتريک روي متغيرهاي موثر بر ظرفيت باربري شالوده هاي سطحي مستقر بر خاک مسلح که عبارتند از نحوه به کارگيري ژئوسلها و شکل پیها، پرداخته ميشود.
در فصل پنجم ، نتيجه گيري از هر يک از بخشهاي اساسي و مهم پاياننامه صورت پذيرفته و به طور جداگانه و به اختصار ارائه گرديده است. اين فصل در حقيقت جمع بندي مختصري از حاصل کار انجام شده در اين پاياننامه ميباشد.

نتیجه گیری:

نتايج بدست آمده از نمودارها به طور آشكاري ثابت ميكنند كه المانهای ژئوسل ميتوانند ظرفيت تحمل بار را افزايش و نشست ريزدانه ا را با وجود منفذ كاهش دهند. ديواره هاي ژئوسلي نسبتاً سخت با محافظت از خاك محصور شده مثل يك ماده تركيبي عمل ميكنند كه مانع از توسعه شكاف خاك در بالاي منفذ ميگردند و بنابراين روي آن پل زده و فشار پی را به حوزههاي مجاور حجم ثابت خاك منتقل ميكنند كه منجربه افزايش ظرفیت باربری و درنتیجه بهبود عملكرد ميگردند.

با مقایسه حالتهای مختلف پیها با یکدیگر، میتوان دریافت که عامل مقاومت و ظرفیت باربری فونداسیون با افزایش میزان ضخامت لایه ماسه تقویت نشده(H)، افزایش پیدا میکند.
همچنین افزایش عرض المان ژئوسل(b) منجر به توزيع مجدد فشار پی روي حوزه گستردهتري روي خاك بستر ميشود و فشار پی را به طور پيوسته روی حفره منتقل مينمايد و باعث افزایش ظرفیت باربری میگردد. با افزايش ارتفاع المان ژئوسل (h)، پایداری و به دنبال آن مقاومت خمشي و برشي المان ژئوسل افزايش مييابد و به طور موثري بر روی حفرات پل زده و فشار پی را به حجم خاك بیشتری منتقل ميكند که این امر ظرفیت باربری پی را افزایش و نشست آن را کاهش میدهد.
در ادامه با مقایسه حالتهای مختلف پی دایرهای و مربعی به این نتیجه میرسیم که در صورت تغییر در ارتفاع لایه ماسه تقویت نشده و یا ارتفاع المان ژئوسل ، در ضخامتهای پایین ظرفیت باربری نهایی پی مربعی بیشتر میباشد در حالیکه در ضخامتهای بالاتر ظرفیت باربری پی دایرهای بیشتر از معادل مربعی آن است. ولی در صورت تغییر در عرض المان ژئوسل در تمامی حالات ظرفیت باربری پی مربعی بیشتر از پی دایرهای میباشد.

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0