اسطوره در شعر شاعران ادبيات مقاومت با تكيه بر آثار ۵ تن از شعرا : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

اسطوره در شعر شاعران ادبيات مقاومت با تكيه بر آثار ۵ تن از شعرا : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

اسطوره در شعر شاعران ادبيات مقاومت با تكيه بر آثار شهريار، قيصر امين پور، سيد علي موسوي گرمارودي، حميد سبزواري و معلم دامغاني

این بار با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فازسی با موضوع “ اسطوره در شعر شاعران ادبيات مقاومت با تكيه بر آثار شهريار، قيصر امين پور، سيد علي موسوي گرمارودي، حميد سبزواري و معلم دامغاني ”  در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه رشته ادبیات فارسی پی خواهید برد. همچنین برای برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه رشته ادبیات فارسی ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

چکیده

اسطوره در پيوندي تنگاتنگ با شعر مقاومت به شمار مي‌آيد. در شرايط جنگ و دفاع مقدس است كه باورهاي اساطيري نهادينه شده و جاودانه مي‌گردد؛ اسطوره كهن الگويي است؛ كه روزگاري حقيقت داشته و امروز به عنوان نماد بر جا مانده است حاصل نگاه تازه به دنياي از دست رفته‌ي ديروزي است اسطوره‌ي هر قوم ريشه و پيشينه كهن در ادبيات و فرهنگ آن قوم دارد. در اين پژوهش اسطوره در شعر مقاومت با تكيه بر آثار: محمدحسين شهريار، قيصر امين پور، سيد علي موسوي گرمارودي، حميد سبزواري و محمدعلی معلم دامغاني بررسي شده است. برای اين که زمينه ورود به مبحث اصلی فراهم شود، ابتدا مطالبی در حد ضرورت در باره جنگ و زمينه­های آن بيان شده است. تا آن­جا که لازم بود به بن­مايه­های اسطوره و کارکرد آن نيز پرداخته شده است. يعنی معنای اسطوره، گونه­های اسطوره و پيوند اسطوره با ادبيات ذکر شده است. بعد از بيان اين مطالب در فصل چهارم اين پايان­نامه مفاهيم و اصطلاحات اساطيری در شعر شاعران فوق مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ برای اين که نظمی در کار باشد اين اصطلاحات ذيل عناوين شاهان اساطيری،، پهلوانان اساطيری، جانوران اساطيری، آيين­های اساطيری و ابزارها اساطيری تقسیم‌بندی شده است. پس از آن­ که بر اساس کتاب­های معتبر به تعريف اين اصطلاحات پرداخته شده، برای هر کدام از آن‌ها از شعر شاعران مورد بحث شواهدی هم ذکر شده است.

 

واژگان كليدي: شعر، مقاومت، دفاع مقدس، اسطوره ،اسطوره در شعر شاعران ادبيات مقاومت

 

فهرست مطالب پایان نامه اسطوره در شعر شاعران ادبيات مقاومت:

چکیده…………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول:مقدمه وکلیّات

۱- مقدمه وکلیات……………………………………………………………………… ۲

۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………… ۳

۱-۲- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………. ۵

۱-۳- اهداف تحقيق…………………………………………………………………… ۵

۱-۴-روش تحقيق…………………………………………………………………….. ۶

۱-۵-ضرورت تحقيق………………………………………………………………….. ۶

۱-۶- بيان مسأله…………………………………………………………………….. ۷

فصل دوم: تاريخچه‌ي دفاع مقدس و آشنايي با شاعران مقاومت

۲- تاریخچه دفاع مقدس……………………………………………………………. ۸

۲-۱-تاريخچه‌ي جنگ ايران و عراق…………………………………………………. ۹

۲-۲-بررسي ادبيات جنگ در ايران………………………………………………… ۱۰

۲-۳-آغاز شعر مقاومت در ايران………………………………………………….. ۱۲

۲-۴-شعر هشت سال دفاع مقدس…………………………………………….. ۱۵

۲-۵-قالب‌های شعري دفاع مقدس……………………………………………… ۱۶

۲-۶-ویژگی‌های محتوايي شعر دفاع مقدس……………………………………. ۱۸

۲-۷- شهريار:……………………………………………………………………. ۲۰

۲-۷-۱-نگاه شهريار:……………………………………………………………… ۲۱

۲-۷-۲-نمونه‌اي از شعر مقاومت شهريار…………………………………………. ۲۲

۲-۸-حميد سبزواري:…………………………………………………………….. ۲۹

۲-۸-۱-نگاه حميد سبزواري:…………………………………………………….. ۳۰

۲-۸-۲-آثار حميد سبزواري:……………………………………………………… ۳۰

۲-۸-۳- نمونه‌اي از اشعار مقاومت سبزواري……………………………………. ۳۰

۲-۹-موسوي گرمارودي:………………………………………………………… ۳۳

۲-۹-۱-آثار گرمارودي……………………………………………………………. ۳۴

۲-۹-۲-نگاه گرمارودي:………………………………………………………….. ۳۴

۲-۹-۳-نمونه‌اي از شعر مقاومت گرمارودي:……………………………………. ۳۴

۲-۱۰-علم معلم دامغاني:………………………………………………………. ۳۹

۲-۱۰-۱-آثار محمدعلی معلم دامغاني:…………………………………………. ۴۰

۲-۱۰-۲-نمونه‌اي از شعر مقاومت معلم………………………………………… ۴۰

۲-۱۱-قيصر امين پور:……………………………………………………………. ۴۳

۲-۱۱-۱-آثار قيصر امين پور:…………………………………………………….. ۴۳

۲-۱۱-۲-نگاه قيصر:……………………………………………………………… ۴۳

۲-۱۱-۳-نمونه از شعر مقاومت قيصر امين پور………………………………….. ۴۴

فصل سوم : واژه اسطوره، مفاهيم و كاركرد آن

۳- واژه اسطوره، مفاهیم و کارکرد آن………………………………………… ۵۱

۳-۱-واژه اسطوره: ………………………………………………………………۵۱

۳-۲-اصطلاح اسطوره و نظر پژوهشگران:………………………………………. ۵۱

۳-۳-طبيعت اسطوره:…………………………………………………………… ۵۲

۳-۴-اساس اسطوره…………………………………………………………… ۵۳

۳-۵-از اسطوره تا افسانه:…………………………………………………….. ۵۳

۳-۶- از اسطوره تا حماسه:……………………………………………………. ۵۴

۳-۷-تاريخ اساطيري ايران……………………………………………………….. ۵۴

۳-۸-بن مايه‌هاي اسطوره‌هاي ايراني……………………………………………. ۵۷

۳-۸-۱-اسطوره‌هاي باستاني پيش از زردشت………………………………….. ۵۷

۳-۸-۲-اسطوره‌هاي زردشتي……………………………………………………. ۵۸

۳-۹-سرچشمه‌هاي اسطوره‌هاي ايران………………………………………… ۵۸

۳-۹-۱-سرچشمه‌هاي بنيادين………………………………………………….. ۵۸

۳-۹-۱-۱-اساطير هند:…………………………………………………………… ۵۸

۳-۹-۱-۲-اساطير آسياي غربي:………………………………………………… ۵۹

۳-۹-۱-۳-اساطير آشور و بابل:………………………………………………….. ۵۹

۳-۱۰-پیوند اسطوره و ادبیات:…………………………………………………… ۶۰

۳-۱۱-پیوند اسطوره و شعر دفاع مقدس:………………………………………. ۶۱

فصل چهارم: بازتاب اسطوره در شعر شاعران ادبيات مقاومت ، شهریار، حمید سبزواری، علی موسوی گرمارودی، محمدعلی معلم دامغاني، قیصر امین پور و درک پیام‌های آن

۴-۱- اسطوره آفرینش…………………………………………………………. ۶۵

۴-۱-۱-آفرينش آسمان و زمين………………………………………………… ۶۷

۴-۱-۲-آفرينش ماه…………………………………………………………….. ۶۹

۴-۱-۳-خورشيد:……………………………………………………………….. ۶۹

۴-۱-۵-آفرينش انسان…………………………………………………………. ۷۱

۴-۱-۶-آب:…………………………………………………………………….. ۷۳

۴-۱-۶-۱-آب حيات:…………………………………………………………… ۷۵

۴-۷-آتش:…………………………………………………………………….. ۷۸

۴-۲-پادشاهان اساطيري……………………………………………………. ۸۲

۴-۲-۱-جمشید……………………………………………………………….. ۸۳

۴-۲-۲-ضحاک………………………………………………………………… ۸۴

۴-۲-۳-فریدون………………………………………………………………… ۸۶

۴-۲-۴-نوذر ……………………………………………………………………۸۷

۴-۳-کی…………………………………………………………………….. ۸۷

۴-۳-۱-کیقباد:………………………………………………………………. ۸۷

۴-۳-۲-کیکاووس:……………………………………………………………. ۸۸

۴-۳-۳-افراسیاب……………………………………………………………. ۸۸

۴-۳-۴-سیاوش……………………………………………………………… ۸۹

۴-۳-۵- داراب و دارا:………………………………………………………… ۹۱

۴-۳-۶- اسكندر و دارا:………………………………………………………. ۹۱

۴-۴- قهرمانان اسطوره‌ای…………………………………………………… ۹۳

۴-۴-۱-کاوه………………………………………………………………….. ۹۶

۴-۴-۲-دودمان نريم………………………………………………………….. ۹۷

۴-۴-۳-زال…………………………………………………………………… ۹۸

۴-۴-۴-رستم……………………………………………………………….. ۹۹

۴-۴-۵-سهراب…………………………………………………………….. ۱۰۰

۴-۴-۶-اسفندیار……………………………………………………………. ۱۰۲

۴-۴-۷-بیژن…………………………………………………………………. ۱۰۲

۴-۴-۸-گودرز………………………………………………………………… ۱۰۳

۴-۴-۹-گيو………………………………………………………………….. ۱۰۳

۴-۵-موجودات فرا طبیعی:…………………………………………………. ۱۰۴

۴-۵-۱-سروش……………………………………………………………… ۱۰۴

۴-۵-۲-دیوان……………………………………………………………….. ۱۰۵

۴-۵-۳- اهریمن رهبر گروه دیوان…………………………………………… ۱۰۶

۴-۵-۴- خاستگاه ديوان……………………………………………………. ۱۰۶

۴-۵-۵-پری…………………………………………………………………. ۱۱۳

۴-۵-۶-پتیاره:………………………………………………………………. ۱۱۴

۴-۵-۷-غول: ………………………………………………………………..۱۱۴

۴-۶-جانوران اساطیری:……………………………………………………. ۱۱۵

۴-۶-۱-سیمرغ:……………………………………………………………. ۱۱۵

۴-۶-۲-عنقا:………………………………………………………………. ۱۱۸

۴-۶-۳-اژدها و مار:……………………………………………………….. ۱۱۸

۴-۶-۴-اسب:…………………………………………………………….. ۱۲۰

۴-۷-جاها و مكان‌هاي اساطیری:………………………………………. ۱۲۲

۴-۷-۱-البرز کوه یا «قاف»………………………………………………. ۱۲۲

۴-۸-اسطوره‌ي آیین‌ها و مراسم……………………………………….. ۱۲۳

۴-۸-۱-توتم:…………………………………………………………….. ۱۲۳

۴-۸-۲-توتم شير و پلنگ:……………………………………………….. ۱۲۴

۴-۸-۳- فّر:……………………………………………………………… ۱۲۷

۴-۸-۴-آتشکده‌ها ……………………………………………………….۱۲۷

۴-۸-۵-آتش آذر گشسب:…………………………………………….. ۱۲۸

۴-۹-ابزارهاي نبرد……………………………………………………… ۱۲۸

۴-۹-۱-گرز گاو سر:……………………………………………………. ۱۲۸

۴-۹-۲-تيغ، جوشن و خود و سپر……………………………………… ۱۲۹

۴-۹-۳-درفش كاويان: ………………………………………………….۱۲۹

۴-۱۰-درمان اساطيري……………………………………………….. ۱۲۹

۴-۱۰-۱-نوشدارو ………………………………………………………۱۳۰

۴-۱۰-۲-پر سيمرغ:………………………………………………….. ۱۳۰

۴-۱۰-۳-جشن نوروز:………………………………………………… ۱۳۰

۴-۱۱-اسطوره پيامبران……………………………………………… ۱۳۱

۴-۱۱-۱- زرتشت……………………………………………………. ۱۳۱

۴-۱۱-۲-خضر:………………………………………………………. ۱۳۶

۴-۱۱-۳- موسی:………………………………………………….. ۱۳۷

۴-۱۱-۴- عیسی (ع):……………………………………………… ۱۳۸

فصل پنجم: نتیجه‌گیری

۵-۱-نتیجه‌گیری:…………………………………………………… ۱۴۱

۵-۲- پيشنهادات………………………………………………….. ۱۴۳

فهرست منابع…………………………………………………….. ۱۴۴

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0