بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعی : پایان نامه ارشد مدیریت گرايش استراتژیک

دانلود پایان نامه ارشد بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت گرايش استراتژیک

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت اجرایی  و با عنوانبررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعی در ۱۳۲ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعی :

امروزه، قابلیت و توانایی براي نوآوري مستمر محصولات، خدمات و فرآیندهاي کاري براي سازمانها حیاتی است. در کسب و کار امروزه شرکت­ها باید پیوسته نوآور باشند تا بتوانند رقابت­ پذیر مانده و در طولانی مدت بقاء داشته باشند. برای بقاء در محیط شدیداً رقابتی تأکید بر نوآوریهای مشتق شده از دانش ضروری می­باشد. از طرفی در نظر گرفتن سرمایه­ های اجتماعی در بافت سازمان­ها با توجه به نقش آن در نوآوری و همچنین اشتراک دانش مهم می­باشد. لذا هدف این تحقیق بررسی اثر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل­گر سرمایه­ های اجتماعی می­باشد. جامعه آماری این تحقیق، شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد می­باشد.

ماهیت تحقیق کاربردي و روش تحقیق پیمایشی- توصیفی بوده و داده­ های تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه استاندارد بین کارمندان شرکت مهندسی مشاور طوس ­آب جمع ­آوری گردیده است. روایی محتوایی پرسشنامه از طریق پیش­ آزمون و نظرات خبرگان  و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدي مورد بررسی قرار گرفت که ضریب آلفای کرانباخ بزرگتر از ۷/۰ موید پایایی متغیرها بوده است. تحلیل آماري داده ­ها با استفاده از روش مدل­سازي معادلات ساختاري انجام شد.

تجزیه و تحلیل داده ­های بدست آمده نشان داد که رابطه­ی بین اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان معنادار بوده و همچنین اثر تعدیل­گر سرمایه اجتماعی ساختاری بر رابطه بین اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان مورد تأیید قرار گرفت در حالیکه اثر تعدیل­گر سرمایه اجتماعی رابطه ­ای در رابطه­ی بین اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان به اثبات نرسید. در پایان نیز، نتیجه­ گیری و پیشنهادات برای پژوهش های آینده ارائه گردیده است.

واژگان کلیدي: اشتراك دانش، رفتار نوآورانه کارکنان، سرمایه اجتماعی، اشتراک بهترین تجربیات، اشتراک خطاها و اشتباهات

 

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان

شرکت مهندسی مشاور طوس آب کار مطالعه، طراحی و نظارت طرح­ها و پروژه­ های عمرانی را با عقد قرارداد از طرف دستگاه اجرائی به عهده می­گیرد. لذا این شرکت در اصل مغز متفکر کارفرمایان می­باشد و اساساً دانش محور است. این شرکت تولید محصولات فیزیکی ندارد بلکه مهمترین محصول آن خدمات طراحی و مشاوره­ای است که در پروژه ­ها ارائه می­نماید لذا سرمایه ­های انسانی در این شرکت دارای اهمیت ویژه­ای هستند و لازم می‌باشد که به مبحث رفتار نوآورانه کارکنان توجه ویژه­ای گردد. چرا که رفتار نوآورانه کارکنان افراد در محل کار می‌تواند باعث نوآوری در پروژه­ ها و در نهایت رشد نوآوری در کشور گردد.

همچنین با توجه به اینکه فعالیت­های شرکت مهندسی مشاور طوس آب اغلب پروژه­ محور می‌باشد و بنابر استانداردهای مدیریت پروژه یکی از ورودی ­های مهم در فرآیند برنامه­ ریزی و کنترل پروژه “سرمایه ­های فرآیندی سازمان” می­باشد و پایگاه دانش اعم از درس­های آموخته شده طی پروژه ­ها و تجربیات موفقیت و شکست پروژه ­ها یکی از اجزای مهم سرمایه های فرآیندی سازمان می­باشند. در بسیاری از سازمان­های پروژه محور یکی از فعالیت­هایی که اغلب در فازهای پایانی پروژه ­ها انجام می­شود تشکیل جلسات رسمی برای انتقال دانش فراگرفته شده در طی پروژه است که در این جلسات در خصوص تجربیات خوب و همچنین خطاها و اشتباهاتی که رخ داده است صحبت می­شود و هدف آن این است که در آینده برای پروژه­ های آتی موثر و مفید باشد و چه بسا باعث معرفی و اجرای ایده ­های جدید در سایر پروژه ها گردد. نکته قابل توجه دیگری که در سازمان­های پروژه محور وجود دارد این است که پروژه­ ها در غالب تیم­های کاری انجام می‌شود، لذا سرمایه ­های اجتماعی در این گونه سازمان­ها می‌تواند بعنوان یک عامل مهم تأثیرگذار در روند به اشتراک­ گذاری دانش تلقی گردد و لازم است که اثر تعدیل کننده آن بر ارتباط بین اشتراک دانش (اعم از تجربیات برتر و یا خطاها و اشتباهاتی که باعث شکست و یا کاهش درصد موفقیت پروژه شده ­اند) و رفتار کاری نوآورانه بررسی شود. تاکنون تحقیقی در شرکت مهندسی مشاور طوس­آب جهت بررسی ارتباط اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان انجام نشده است و لذا هدف این تحقیق، بر مبنای پر کردن این خلأ استوار گردیده است.

دستاوردهای این پژوهش می­تواند افق جدیدی در ذهن مدیران این شرکت باز کند که راه نوآوری را به این شرکت باز کند. نتایج این تحقیق به مدیران و کارشناسان این شرکت پیام می­دهد که ترغیب و تشویق رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن اهمیت مدیریت دانش و مخصوصاً اشتراک دانش که امروزه جز لاینفک مسائل مدیریتی است. توجه و تحلیل نتایج این تحقیق می­تواند راه­حلی کمک کننده با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و بحران­های موجود می­باشد. به شرکت­ کمک می­کند که در میدان رقابت پیشی گیرد و حتی در عرصه ­های بین ­المللی نیز پا بگذارد. نتایج این تحقیق فرصتی برای متخصصان در جهت خودارزیابی در حوزه اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان فراهم خواهد شد.

این تحقیق به متخصصان کمک خواهد کرد که در پرتو یافته ­ها، دوباره تفکر کرده و موقعیت خود را ارزیابی کنند. علاوه بر این جهت­ گیري تحقیق به سویی است با توجه به سرمایه های اجتماعی در بافت سازمان اهمیت آن را مورد توجه قرار می­دهد از آنجائیکه  امروزه سرمایه اجتماعی نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان­ها ایفا می‌کند و شبکه‌های روابط جمعی و گروهی انسجام بخش میان انسان‌ها و سازمان‌هاست. از این‌رو در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه‌ها اثربخشی خود را از دست می‌دهند و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن راه‌های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می‌شود. لذا درک این موضوع و برنامه ­ریزی در این مسیر نقش مهمی در موفقیت سازمان خواهد داشت.

 

فهرست مطالب بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان

فصل اول: کلیات تحقیق   ۱

۱-۱) مقدمه  ۲

۱-۲) بیان مسئله و تبیین موضوع   ۴

۱-۳) ضرورت و اهمیت انجام تحقیق   ۶

۱-۴) اهداف تحقیق   ۷

۱-۴-۱) اهداف اصلی و فرعی تحقیق   ۷

۱-۵) فرضیه‌های تحقیق   ۸

۱-۶) قلمرو تحقیق   ۹

۱-۶-۱) قلمرو مکانی تحقیق   ۹

۱-۶-۲) قلمرو زمانی تحقیق   ۹

۱-۶-۳) قلمرو موضوعی تحقیق   ۹

۱-۷) تعریف واژگان تحقیق   ۹

۱-۷-۱) اشتراک دانش    ۹

۱-۷-۲) رفتار نوآورانه کارکنان   ۱۰

۱-۷-۳) سرمایه اجتماعی   ۱۰

فصل دوم: ادبیات تحقیق   ۱۲

۲-۱) مبانی نظری   ۱۳

۲-۲-۱) اشتراک دانش    ۱۳

۲-۲-۱-۱) تعریف اشتراک دانش     ۱۴

۲-۲-۱-۲) اشتراک دانش رسمی و غیر رسمی   ۱۶

۲-۲-۱-۳) اشتراک دانش در سطوح فردی و سازمانی   ۱۶

۲-۲-۱-۴) اشتراک دانش ضمنی و صریح   ۱۷

۲-۲-۱-۵) عوامل موثر بر اشتراک دانش     ۱۷

۲-۲-۱-۶) فرهنگ اشتراک دنش     ۱۸

۲-۲-۱-۷) رفتارهای اشتراک دانش     ۱۹

۲-۲-۲) رفتار نوآورانه کارکنان   ۱۹

۲-۲-۲-۲) محدوده رفتار نوآورانه کارکنان  ۲۰

۲-۲-۲-۳) تعریف رفتار نوآورانه کارکنان  ۲۱

۲-۲-۲-۴) ابعاد رفتار نوآورانه کارکنان  ۲۱

۲-۲-۳) سرمایه اجتماعی   ۲۳

۲-۲-۳-۲) ابعاد سرمایه اجتماعی   ۲۴

۲-۳) پیشینه تحقیق   ۲۷

۲-۳-۱) تحقیقات داخلی: ۲۷

۲-۳-۲) تحقیقات خارجی: ۲۹

۲-۴) چارچوب مفهومی و تبیین مدل تحقیق   ۳۳

۲-۴-۱) رابطه بین اشتراک بهترین تجربیات و رفتار نوآورانه کارکنان: ۳۳

۲-۴-۲) رابطه بین اشتراک خطاها و رفتار نوآورانه کارکنان   ۳۴

۲-۴-۳) اثر تعدیل‌گر سرمایه اجتماعی رابطه‌ای بر ترویج ایده‌های جدید در رفتار نوآورانه کارکنان: ۳۵

۲-۴-۴) اثر تعدیل‌گر سرمایه اجتماعی ساختاری بر ترویج ایده‌های جدید در رفتار نوآورانه کارکنان: ۳۵

فصل سوم روش‌شناسی تحقیق   ۳۷

۳-۱) روش تحقیق   ۳۸

۳-۲) جامعه آماری   ۳۸

۳-۳) نمونه آماری   ۳۸

۳-۴) متغیرهای تحقیق   ۴۰

۳-۴-۱) متغیر مستقل تحقیق   ۴۰

۳-۴-۲) متغیر وابسته تحقیق   ۴۰

۳-۴-۳) متغیر تعدیل‌گر تحقیق   ۴۰

۳-۵ ) روش و ابزار گردآوري داده‌ها ۴۰

۳-۶ ) روایی و پایایی پرسشنامه  ۴۱

۳-۶-۱) روایی پرسشنامه  ۴۲

۳-۶-۱-۱) روایی صوری   ۴۲

۳-۶-۱-۲) روایی ساختاری   ۴۳

۳-۶-۲) پایایی پرسشنامه  ۴۵

۳-۷) شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها ۴۶

۳-۷-۱) روشهای آماری آزمون   ۴۶

۳-۷-۱-۱) مدل‌یابی معادلات ساختاری   ۴۶

۳-۷-۱-۲) حداقل مربعات جزئی برای مدل ساختاری   ۴۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارائه‌ی یافته‌ها ۴۸

۴-۱) آمار توصیفی   ۴۹

۴-۱-۱) ويژگي جامعه آماري پاسخ دهندگان بر حسب جنسيت    ۴۹

۴-۱-۲) ويژگي جامعه آماري پاسخ دهندگان بر حسب تأهل: ۵۰

۴-۱-۳) ويژگي جامعه آماري پاسخ دهندگان بر حسب سن: ۵۱

۴-۳-۴ ) ويژگي جامعه آماري پاسخ دهندگان بر حسب تحصيلات: ۵۱

۴-۲) آمار استنباطي   ۵۲

۴-۲-۱ ) بررسي نرمال بودن داده‌ها: ۵۲

۴-۲-۲)  بررسي مدل تحقيق: ۵۳

۴-۲-۲-۱) تحليل مدل اندازه‌گيري: ۵۵

۴-۲-۲-۲) پايايي نشانگر‌هاي متغيرهاي مكنون: ۵۶

۴-۲-۲-۳)  پايايي سازه (سازگاري دروني): ۵۷

۴-۲-۲-۴) روايي (اعتبار) همگرا: ۵۸

۴-۲-۲-۵ ) بررسي فرضيه هاي تحقيق: ۵۸

۴-۲-۳) بررسي شاخص‌هاي برازش مدل: ۶۳

۴-۲-۴) خلاصه نتايج فرضيه‌ها و مدل پيشنهادي   ۶۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری   ۶۶

۵-۱) مررو کلی تحقیق   ۶۷

۵-۲) بحث و نتیجه‌گیری   ۶۸

۵-۳) پیشنهادهای کاربردی   ۷۳

۵-۴) پیشنهادهای پژوهش    ۷۶

۵-۵) محدودیتهای تحقیق   ۷۸

منابع و مآخذ: ۷۹

۱) منابع فارسی   ۸۰

۱) منابع لاتین   ۸۱

پیوستها: ۹۱

 

فهرست نمودارها و اشکال

نمودار ۴-۱٫نمودار فراوانی مربوط به جنسيت پاسخ دهندگان   ۵۰

نمودار ۴-۲٫نمودار فراوانی مربوط به وضعيت تأهل پاسخ دهندگان   ۵۰

نمودار ۴-۳٫نمودار فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان   ۵۱

نمودار ۴-۴٫نمودار فراوانی مربوط به سطح تحصيلات پاسخ دهندگان   ۵۲

شکل ۴-۱- مدل مفهومی برازش شده در حالت تخمين استاندارد  ۵۳

شکل ۴-۲- مدل مفهومی برازش شده در حالت معناداری پارامترها ۵۴

شکل ۴-۳: مدل تحقیق جهت بررسی فرضیه فرعی ۲-۱   ۵۹

شکل ۴-۴ : مدل تحقیق جهت بررسی فرضیه فرعی ۲-۱   ۶۰

شکل ۴-۵ : مدل تحقیق جهت بررسی فرضیه فرعی ۲-۳   ۶۱

شکل ۴-۶: مدل تحقیق جهت بررسی فرضیه فرعی ۲-۴   ۶۲

شکل ۴-۷-  شاخص هاي برازش مدل   ۶۴

شکل ۴-۸-  نتیجه نهایی از مدل مفهومی تحقیق   ۶۵

 

فهرست جداول

جدول ۳- ۱: تحليل عاملي اکتشافي پرسشنامه پژوهش    ۴۴

جدول ۳-۲-  ضريب آلفاي کرانباخ و پايايي ترکيبي متغيرهاي تحقيق   ۴۵

جدول۴-۱- توزيع فراواني مربوط به جنسيت پاسخ دهندگان   ۴۹

جدول۴-۲- توزيع فراواني مربوط به وضعيت تاهل پاسخ دهندگان   ۵۰

جدول۴-۳- توزيع فراواني مربوط به سن پاسخ دهندگان   ۵۱

جدول ۴-۵٫  نتايج آزمون نرمال بودن داده‌ها ۵۳

جدول ۴-۶٫ بارهاي عاملي متغيرهاي پژوهش    ۵۵

جدول ۴-۷-  ضريب آلفاي کرانباخ و پايايي ترکيبي متغيرهاي تحقيق   ۵۶

جدول ۴-۸- روايي همگراي سازه‌هاي (متغيرهاي مكنون) تحقيق   ۵۷

جدول ۴-۹- نتايج مربوط به فرضيه فرعی ۱-۱ تحقيق   ۵۸

جدول ۴-۱۰- نتايج مربوط به فرضيه فرعی ۱-۲  تحقيق   ۵۸

جدول ۴-۱۱ آزمون رگرسيون چندگانه تعديل شده جهت فرضيه فرعی ۲-۱   ۵۹

جدول۴-۱۲ آزمون رگرسيون چندگانه تعديل شده جهت فرضيه فرعی ۲-۲   ۶۰

جدول۴-۱۳ آزمون رگرسيون چندگانه تعديل شده جهت فرضيه فرعی ۲-۳   ۶۱

جدول۴-۱۵ آزمون رگرسيون چندگانه تعديل شده جهت فرضيه فرعی ۲-۴   ۶۲

جدول۴-۱۶ مقدار ضرايب جهت فرضيه فرعی ۲-۴   ۶۳

جدول ۴-۱۷-  شاخص‌هاي اشتراک (CV Com) و شاخص حشو(CV Red) 64

جدول ۴-۱۸-  خلاصه‌ي نتايج آزمون فرضيه  ۶۵

 

آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0