بررسی تطبيقی حمايت حقوقي از اطفال نامشروع در فقه شيعه و سنی با حقوق ايران : پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه بررسی تطبيقی حمايت حقوقي از اطفال نامشروع در فقه شيعه و سنی با حقوق ايران

دانلود پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد  با موضوع ” بررسی تطبيقی حمايت حقوقي از اطفال نامشروع در فقه شيعه و سنی با حقوق ايران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه بررسی تطبيقی حمايت حقوقي از اطفال نامشروع در فقه شيعه و سنی با حقوق ايران:

اطفال نامشروع، خواسته يا ناخواسته عضوي از افراد جامعه را تشكيل مي دهند و تنها گناه آنان اين است كه محصول تفكر غلط و اشتباه دو انسان ديگر بوده كه شايد اگر ارضاي نفس خويش را در قالب قانون به سرانجام مي رساندند هرگز وضعيت اين كودكان بدين سان نمي گرديد. بر اين اساس مسئوليت حمايت از حقوق اين اطفال بر دوش قانون مي باشد و قانونگذار بايد به گونه اي با آن برخورد نمايد كه حقي از حقوق اين افراد بيگناه از بين نرفته و سرانجام آنان هم چون يك دور تسلسل باطل مثل والدين آنها (زاني و زانيه) نگردد. در اين ميان دين مبين اسلام كه شناخت كاملي از انسان و نيازهاي او دارد با استفاده از فقهاي انديشمند خود در فقه اماميه و اهل تسنن نيز، راهكارهايي عملي و مطلوب در حراست و صيانت از حقوق اين گروه از اقشار جامعه ارائه داده است.

پژوهش حاضر كه به لحاظ نوع كاربردي و اجرا توصيفي مي باشد كه با طرح اين فرضيه كه حمايت از اطفال نامشروع در فقه اماميه و فقه اهل سنت مبناي واحدي در رعايت مصلحت و غبطه طفل داشته و وجه افتراق ندارد با روش مطالعه كتابخانه اي به اين نتيجه رسيده است كه در فقه اماميه و فقه اهل سنت نگاهي مشترك بر اين گروه از اطفال بوده و آنان با استناد به قوانين اسلامي و به خصوص كلام وحي، ‌توانسته اند به نكات مشتركي در اين زمينه دست يابند در اين ميان مولفه هايي هم چون وراثت، محرميت و ازدواج، نفقه، ديه و امثالهم از جمله مسايلي است كه در اين خصوص اظهار نظر در خصوص آن گرديده است از سويي ديگر حفوق موضوعه نيز با طرح مباحثي از جمله اقامتگاه، تابعيت، ولايت و قيموميت و امثالهم توانسته در اين حوزه گامهاي موثري را بردارد ضمن آنكه قبول اعلاميه هاي حقوق كودك و كنوانسيون آن نيز از جمله نقاط برجسته نظام حقوقي ايران مي باشد. كما اينكه به جهت برخي شرايط ورود اطفال نامشروع در برخي مشاغل از جمله قضاوت و امام جماعت و فقيه شدن از جمله مواردي است كه دين اسلام به جهت شرايط خاص آنان را منع نموده است.

 

واژگان كليدي: اطفال نامشروع، فقه اماميه، فقه اهل سنت، فرزندخواندگي، زنا، حقوق موضوعه

 

اهداف تحقيق بررسی تطبيقی حمايت حقوقي از اطفال نامشروع

هدف اصلي:

بررسي ديدگاههاي مختلف در خصوص حقوق كودكان نامشروع در فقه اماميه و فقه اهل تسنن با حقوق موضوعه ايران

هدف فرعي:

بررسي اثبات نسب در حقوق موضوع ايران بر ادله اي استوار است كه آن ادله در بين علماي شيعه و اهل تسنن مورد قبول واقع گرديده است.

بررسي تمايز در سيستم ادله اثبات دعوي و برخي مشاغل حساس، مابين كودكان نامشروع و مشروع در حقوق موضوعي و فقه قائل شده اند.

سوالات تحقيق

 • سوال اصلي

وجه افتراق مبناي حمايت از حقوق اطفال نامشروع در فقه اماميه و فقه اهل سنت چيست؟

 • سوال فرعي

در حقوق موضوعه ايران، دلايل اثبات نسب ريشه در كدام نظام حقوق دارد؟

موضع حقوق ايران در خصوص تمايز حقوق بين اطفال مشروع و اطفال نامشروع چيست؟

فهرست مطالب بررسی تطبيقی حمايت حقوقي از اطفال نامشروع در فقه شيعه و سنی با حقوق ايران:

 • چكيده        ۱
 • مقدمه ۲
 • بيان مسئله ۲
 • اهمیت و ضرورت تحقيق  ۴
 • اهداف تحقيق  ۶
 • هدف اصلي: ۶
 • هدف فرعي: ۶
 • سوالات تحقيق  ۶
 • فرضيه‏هاي تحقیق: ۶
 • پيشينه پژوهش    ۷
 • تعريف مفاهيم نظري تحقيق  ۹
 • روش تحقيق  ۹
 • سازماندهي پژوهش    ۹
 • بخش اول: تقسیمات و مفاهیم  ۱۱
 • فصل اول: نسب در حقوق و فقه اسلامي  ۱۱
 • مقدمه ۱۱
 • گفتار اول: نسب مشروع  ۱۲
 • بند اول: نسب مشروع در حقوق ايران  ۱۲
 • بند دوم: نسب در فقه اسلامي  ۱۵
 • گفتار دوم: نسب ناشي از شبهه ۱۷
 • بند اول: از ديدگاه حقوق موضوعه ۱۷
 • بند دوم: از ديدگاه فقه اسلامي  ۱۹
 • بند سوم: اجراي اماره فراش در مورد انواع شبهه ۲۱
 • بند چهارم: وطي به شبهه ۲۴
 • گفتار سوم: نسب نامشروع  ۲۶
 • مقدمه ۲۶
 • مبحث اول: ولد زنا ۲۷
 • بند اول: ولد زنا در حقوق موضوعه ۲۷
 • بند دوم: نحوه الحاق ولد به زانی  ۳۱
 • بند سوم: ‌ولدزنا در فقه اسلامي  ۳۲
 • مبحث دوم: جایگاه فقهی اطفال نامشروع  ۳۳
 • مبحث سوم: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع  ۳۴
 • بند اول: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع در قانون مدنی: ۳۴
 • بند دوم: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع از منظر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ۳۵
 • گفتار چهارم: ‌تلقيح مصنوعي  ۳۶
 • بنداول: تاريخچه ۳۶
 • بند دوم: صورت هاي مختلف تلقيح مصنوعي  ۳۸
 • الف: تلقيح مصنوعي از طريق زوجين  ۳۸
 • ب: انتقال جنين از رحمي به رحم ديگر  ۳۸
 • ج: انتقال جنين  ۴۰
 • بند اول: جواز يا حرمت انتقال جنين از نظر قانوني  ۴۰
 • بند دوم: جواز يا حرمت انتقال جنين از نظر شرعي  ۴۰
 • بند سوم: نظر موافقان فقهی انتقال جنین  ۴۱
 • بند چهارم: نظر مخالفان فقهی انتقال جنین  ۴۲
 • د- تلقيح مصنوعي از اسپرم بيگانه با تخمك زوجه ۴۲
 • بند اول: دیدگاه مخالفان از حیث روانشناختی: ۴۵
 • بند دوم: دیدگاه حقوقدانان مخالف از حیث حقوقی: ۴۶
 • بند سوم: دیدگاه موافقان از حیث روانشناختی: ۴۷
 • بند چهارم:دیدگاه موافقان از حیث حقوقی: ۴۷
 • ز- نظر اهل سنت و شيعه در اقسام باروري پزشكي  ۴۷
 • بند اول: نظريه جواز مطلق اصل باروري پزشكي در همه انواع و اقسام آن  ۴۷
 • بند دوم: نظريه ممنوعيت مطلق اصل باروري هاي پزشكي در همه انواع و اقسام آن حتي اگر ضروري باشد  ۴۸
 • بند سوم: نظريه جواز مطلق باروري هاي پزشكي بين زوجين و جواز مشروط بين بيگانگان  ۴۸
 • بند چهارم: نظريه جواز مطلق باروري هاي پزشكي بين زوجين و منع مطلق آن بين بيگانگان  ۴۹
 • بند پنجم: نظريه حرمت مطلق همه اقسام باروري هاي پزشكي جز بين زوجين و با وجود شرايطي  ۴۹
 • و: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در حالتهای مختلف   ۴۹
 • بند اول: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در صور مختلف   ۴۹
 • بند دوم: تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر  ۵۰
 • فصل دوم: فرزند خواندگي و نسب ناشی از آن  ۵۳
 • مقدمه: ۵۳
 • بند اول: هدف از قواعد سرپرستي کودک: ۵۴
 • بند دوم: سابقه تاريخى فرزندخواندگى  ۵۵
 • بند سوم: فرزندخواندگي در اسلام ۵۸
 • بند چهارم. فوايد فرزند خواندگى  ۶۰
 • بند پنجم: فرزند خواندگي در نظام حقوقي ايران  ۶۲
 • بند ششم: جایگاه فرزند خواندگی نسبت به ایرانیان غیر شیعه از منظر قوانین و مقررات   ۶۳
 • الف) فرزندخواندگی از منظر آئین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مصوب ۲۷/۲/۸۶  ۶۴
 • ب) فرزندخواندگی از منظر مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران مصوب ۳/۷/۸۷  ۶۵
 • ج) فرزند خواندگی از منظر مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری  ۶۵
 • د) اطفال نامشروع و حقوق آنها از منظر مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری  ۶۶
 • ز) نسب اطفال موضوع قانون حمایت از اطفال بی سرپرست و احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه: ۶۷
 • بند هفتم: آثار فرزند خواندگی  ۶۷
 • بند هشتم: اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده: ۶۹
 • بند نهم: اطاعت فرزندخوانده از سرپرست‏ها: ۷۰
 • بند دهم: حرمت ازدواج  ۷۰
 • بند یازده: نام خانوادگی  ۷۱
 • بند دوازده: قطع نشدن رابطه فرزندخوانده با پدر و مادر اصلی و سایر اقارب نسبی: ۷۱
 • بند سیزده: رابطه‏ نداشتن فرزندخوانده با اقارب نسبی و سببی و رضاعی سرپرست‏ها ۷۱
 • بند چهارده: توارث   ۷۱
 • بند پانزدهم: پایان فرزندخواندگی  ۷۲
 • بخش دوم:  بحث حقوقی و فقهی اطفال نامشروع  ۷۶
 • فصل اول: حقوق اطفال در مجامع بين المللي  ۷۶
 • گفتار اول: اعلاميه جهاني  ۷۶
 • بند اول: متن اعلاميه جهانی حقوق كودك   ۷۷
 • گفتار دوم: كنوانسيون حقوق كودك   ۷۹
 • بند اول: چهار اصل کلیدی در کنوانسیون  ۸۰
 • بند دوم: محتوای کنوانسیون حقوق کودک   ۸۰
 • بند سوم: پاره ای از تعهدات دولت ها بعد از الحاق به کنوانسیون  ۸۱
 • بند چهارم: پاره ای از حقوق مشترک اطفال در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک   ۸۱
 • گفتار سوم: حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک   ۸۶
 • بند اول: سیر تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی  ۸۶
 • بند دوم: موضع شورای نگهبان در مورد کنوانسیون  ۸۷
 • بند سوم: اعتراضات مجامع بین المللی به شرط ایران  ۸۹
 • بند چهارم: جایگاه اطفال نامشروع از منظر قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱/۱۲/۷۲  ۹۱
 • گفتار چهارم: بررسي تطبيقي حقوق كودك در قرآن و كنوانسيون حقوق كودك   ۹۲
 • بند اول: حقوق كودك در قرآن  ۹۳
 • بند دوم: مقایسه تطبیقی بین قرآن و مفاد كنوانسیون در خصوص حقوق اطفال  ۹۴
 • فصل دوم: احكام فقهي كودكان نامشروع  ۱۰۲
 • گفتار اول: آثار نسب ناشي از زنا ۱۰۲
 • مبحث اول: اسلام ولدالزنا ۱۰۲
 • مبحث دوم: توارث   ۱۰۴
 • مبحث سوم: محرميت وازدواج  ۱۰۴
 • مبحث چهارم: حضانت و ولايت   ۱۰۵
 • مبحث پنجم: نفقه ۱۰۶
 • مبحث ششم: احترام و اطاعت از ابوين  ۱۰۸
 • مبحث هفتم: احکام متولد از تفخیذ  ۱۰۸
 • گفتار دوم: جايگاه حقوقي كودكان نامشروع  ۱۱۰
 • مبحث اول: حقوق مادي كودك نامشروع  ۱۱۰
 • بند اول: نفقه طفل نامشروع  ۱۱۰
 • بند دوم: ارث طفل نامشروع  ۱۱۳
 • الف) ارث اطفال نامشروع از منظر قوانین جاریه: ۱۱۳
 • ب) توارث اطفال نامشروع از دیدگاه علمای فقهی: ۱۱۵
 • مبحث دوم: حقوق غير مادي طفل نامشروع  ۱۱۶
 • بند اول: حضانت   ۱۱۶
 • بند دوم: ولايت و قيوميت اطفال نامشروع  ۱۱۸
 • بند سوم: تابعيت كودك نامشروع  ۱۲۰
 • بند چهارم: اقامتگاه اطفال نامشروع  ۱۲۲
 • بند پنجم: ثبت ولادت اطفال نامشروع  ۱۲۲
 • بند ششم: استفاده اولاد نامشروع از نام خانوادگی پدر طبیعی  ۱۲۳
 • بند هفتم: ازدواج اطفال نامشروع  ۱۲۴
 • بند هشتم: مسئولیت مدنی اطفال نامشروع ( صغیر نامشروع ): ۱۲۶
 • بند نهم:  مواردی که طهارت مولد شرط است   ۱۲۷
 • بند دهم: ساير حقوق كودكان نامشروع  ۱۲۹
 • بخش پایانی: بحث و نتيجه گيري  ۱۳۱
 • نتيجه: ۱۳۱
 • بررسي فرضيه هاي پژوهش    ۱۳۴
 • فرضيه اصلي: ۱۳۴
 • فرضيه فرعي اول: ۱۳۴
 • فرضيه فرعی دوم: ۱۳۴
 • مشكلات و محدوديت هاي پژوهش    ۱۳۵
 • پيشنهادات پژوهش    ۱۳۵
 • منابع  ۱۳۷

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0