احکام و مصادیق جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی : پایان نامه ارشد حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

احکام و مصادیق جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی : پایان نامه ارشد حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ احکام و مصادیق جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه احکام و مصادیق جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی :

حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامی یک اصل است،اما بعضی رفتارها توسط مسلمانان یاافرادی که درسرزمینهای اسلامی سکونت دارند،موجب بی حرمتی خون آنها می شودوریختن خون آنها را مباح می گرداند،مرتکبان این اعمال یا جرایم درفقه اسلام به عنوان مهدورالدم مورد بحث قرارگرفته اند ودر قانون مجازات اسلامی ایران که براساس فقه شیعه تدوین شده قتل مهدورالدم عامل موجه جرم تلقی شده است.

قانون جدید مجازات اسلامی که بعد از سالها انتظار درسال ۱۳۹۲ به تصویب رسید ولازم الاجرا شد علیرغم تحولات مثبت ،دربرخی موارد درسیاست کیفری دچار تعارض شده است این تعارض اگر درحیطه جنایت علیه تمامیت جسمانی ومصداق بارز آن ،قتل ،واقع شود مسلما آفت حقوق کیفری خواهد بودکه هزینه آن بی عدالتی وعدم امنیت وبحران ارزش ها وبزه دیده آن امنیت جامعه وشهروندان خواهد بود.آنچه دراین مقاله درصدد بررسی آن هستیم برجسته وبارز نمودن نقاط مبهم در رابطه با «جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن » و با اشاره به مقررات قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰و۱۳۹۲به تحلیل مصادیق تعارض موجود که مسلما در موارد جنایت به اعتقاد مهدورالدم ،توالی فاسدی را در پی خواهد داشت میپردازیم.

واژگان کلیدی: مهدورالدم،قصاص، قتل

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

گرچه موضوع قتل مهدورالدم دارای سابقه پژوهشی است لیکن موضوع پیشنهادی با هدف بررسی مقایسه ای موضوع با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و از آنجایی که قانون جدید التصویب در این خصوص نقاط ابهام و اجمالی دارد و دغدغه های تازه ای را به جامعه حقوقی تحمیل خواهد کرد بررسی تازه ای را می طلبد.از این رو این موضوع می تواند در ارايه مطالبی نو و راهکارهایی در جهت برون رفت از این ابهامات و اجمال قانون جدید راهگشا باشد

 

ساختار پایان‌نامه

پایان نامه حاضر در سه فصل از نظر خواهد گذشت:

فصل اول را به جنبه‌های کلی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن اختصاص خواهیم داد که ضمن بیان سیر تاریخی آن به تشریح معنا و مفهوم مهدورالدم و شرایط تحقق مهدوریت خواهیم پرداخت. در فصل دوم برآنیم تا به بررسی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و بیان نقاط ضعف و ایرادات موجود در قانون مذکور بپردازیم.

و در فصل سوم نیز به بررسی مواد راجع به قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ خواهیم پرداخت و نهایتاً نقاط ضعف و قوت این قانون ، مبحثی دیگر از این فصل خواهد بود.

 

فهرست مطالب پایان نامه احکام و مصادیق جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن

چکیده ۱

مقدمه ……..۲

۱-بیان مساله ۲

۲- پیشینه تحقیق  ۳

۳- اهداف تحقیق  ۵

۴- سوالات و فرضیه‌های تحقیق  ۵

۴-۱- سوالات تحقیق  ۵

۴-۲- فرضیه‌های تحقیق  ۵

۵- اهمیت و ضرورت تحقیق  ۵

۶- روش تحقیق  ۶

۷- ساختار پایان‌نامه ۶

فصل اول:کلیات احکام ومصادیق قتل به اعتقادمهدورالدم ……….۷

مبحث اول : سیر تاریخی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن  ۷

گفتار اول: قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در اسلام ۹

گفتار دوم: مهدورالدم از نظر حقوق موضوعه ۱۲

بند اول: حقوق كشورهاى عربى اسلامى  ۱۲

الف) حقوق مصر ۱۲

ب)حقوق عراق  ۱۴

ج) حقوق لبنان  ۱۵

بند دوم: حقوق ایران  ۱۶

الف) قبل از انقلاب اسلامى  ۱۶

ب) بعد از پیروزى انقلاب اسلامى: ۱۷

مبحث دوم: معنا و مفهوم مهدورالدم و شرایط تحقق مهدوریت و موارد اباحه قتل  ۲۰

گفتار اول: معنا و مفهوم مهدورالدم ۲۰

بند اول : معنا لغوی  ۲۰

بند دوم: تعریف  فقهی و اصطلاحی  ۲۱

گفتار دوم: شرایط تحقق مهدوریت   ۲۲

بند اول: مهدورین عقیدتی  ۲۳

الف: کافر حربی  ۲۳

۱- دیدگاه اهل سنت   ۲۳

۲- دیدگاه فقهای شیعه ۲۵

ب: مرتد  ۲۶

بند دوم: مهدورین عملی  ۲۶

گفتار سوم: موارد اباحه قتل  ۲۷

بند اول: مهدورالدم مطلق یا عام ۲۷

الف: دیدگاه فقهای شیعه ۲۷

ب: دیدگاه اهل سنّت   ۲۹

بند دوم: مهدورالدم خاص یا نسبی  ۲۹

الف: دیدگاه فقهای شیعه ۳۰

ب: دیدگاه فقهای اهل سنت   ۳۱

فصل دوم:  قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ۳۲

مبحث‌ اول: مواد قانونی راجع به قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن  ۳۲

گفتار اول: تبیین مواد ۲۲۶ و تبصره‌ی ۲ ماده ۲۹۵  ۳۲

بند اول: ماده ۲۲۶  ۳۲

بند دوم: تبصره ۲ ماده ۲۹۵  ۳۴

گفتار دوم: شرایط قصاص و میزان تأثیر اعتقاد در سقوط قصاص    ۳۸

مبحث دوم: ایرادات و ابهامات اعتقاد به مهدورالدم بودن  ۴۵

گفتار اول: نقدی پیرامون قتل با اعتقاد مهدورالدم بودن  ۴۵

گفتار دوم: دیدگاه سایرحقوقدانان در اعتقاد به مهدورالدم بودن  ۴۸

فصل سوم : قتل مهدورالدم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲٫٫٫٫٫٫۵۴

مبحث اول:مصادیق مشمول مهدورالدم بودن ۵۴

گفتار اول: مرتکبین جرایم حدی مشمول سلب حیات . ۵۵

بند اول: زنا ۵۶

بند دوم: لواط  ۵۷

بند سوم: تفخیذ  ۵۷

بند چهارم: سبّ نبی  ۵۸

بند پنجم: محاربه ۵۹

بند ششم: بغی و افساد فی‌الارض    ۵۹

گفتار دوم: مرتکبین جرایم حدی مشمول قطع عضو. ۶۰

گفتار سوم: مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص    ۶۲

گفتار چهارم: متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است   ۶۳

گفتار پنجم: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه ۶۵

مبحث دوم : نقاط ضعف و قوت قانون ۱۳۹۲ در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن  ۷۴

گفتار اول: ایرادات و کاستی‌های قانون ۱۳۹۲ در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن  ۷۴

بند اول: اصل قانونی بودن دادرسی  ۷۵

بند دوم: اصل قانونی بودن جرایم  ۷۷

بند سوم: اصل برائت   ۷۹

گفتار دوم: نوآوری و نقاط قوت قانون ۱۳۹۲ در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن  ۸۰

نتیجه‌گیری  ۸۳

پیشنهادات………۸۵

منابع و مأخذ  ۸۶

کتاب‌ها ۸۶

مقالات   ۸۹

پایان‌نامه‌ها ۹۰

چیکده انگلیسی…….۹۱

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0