اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر : پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

دانلود پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر  ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر :

نهاد نمایندگی قانونی امروزه یکی از نهادهای رایج حقوقی است.زیرا از زمانی که انسان پا به عرصه وجود می نهد بسان لوح ساده ای است که نقش و نگاری بر صفحه ی وجود آن دیده نمی شود. و همچون جسمی است که دارای هیچ گونه قدرت تشخیص و ادراکی نیست. در اینصورت است که نهاد نمایندگی قانونی باید بسان امینی دلسوز بار امانت امور مولی علیه را به نحو احسن اداره کند. پس این قاعده نظام هستی است.و ضرورت وجود نمایندگان قانونی جزء لاینفک زندگی انسانها تلقی می گردد. نمایندگی قانونی رابطه ای است حقوقی بین دو شخص که به حکم قانون ایجاد می شود و به موجب آن شخص صلاحیت دخالت در امور اصیل را با رعایت مصلحت و غبطه دارا می باشد.

به هر حال منشاء وجود نمایندگان قانونی وقتی که احساس شد در اینصورت با توجه به فلسفه تاسیس این نهاد انجام هرگونه اعمال حقوقی از جمله اعطای نیابت جهت انجام وظایف نمایندگی برای بهبود وضعیت و اداره امور مولی علیه (اصیل) صحیح بوده و این ایجاد کننده قاعده عام نمایندگی قانونی است که برای نافذ شناختن اعمال او نیازی به مجوز خاصی ندارد و اعمال حقوقی ایجاد شده حتی بعد از رشد مولی علیه هم نفوذ حقوقی دارد و مولی علیه حق فسخ و یا ابطال آنرا ندارد. مگر اینکه ثابت کند اقدام ولی به منظور رعایت مصلحت او صورت نگرفته است. اما در وکالت اعطائی توسط نماینده قانونی برای مولی علیه باید قائل به تفکیک شد. اگر نیابت و وکالت به دیگری از سوی نماینده برای انجام کارهائی که به عهده دارد برای خودش باشد وکالت با پایان ولایت از بین می رود اما اگر نیابت برای مولی علیه باشد با انقضای ولایت،موجبی برای انفساخ آن متصور نیست.

 

انگیزه و اهداف موضوع تحقیق:

با عنایت به اینکه فرض قانونگذار بر این است که نمایندگان قانونی مصلحت و غبطه مولی علیه را رعایت می نمایند. بنابراین در انجام اعمال و اقوال مولی علیه تشخیص مصلحت به عهده خود نماینده قانونی نهاده شده است و مداخله مستقیم مراجع قانونی نظیر دادستان در این زمینه منع شده است پس آنها می توانند در حیطه وظایف قانونی خویش در رعایت مصلحت مولی علیه شان هرگونه اعمال حقوقی را برای مولی علیه شان تنظیم نمایند از جمله این اعمال حقوقی انتخاب وکیل برای اداره بعضی از امور مولی علیه می باشد و اینکه سرنوشت اعمال حقوقی و نیابتی که از سوی نمایندگان قانونی برای مولی علیه ایجاد می شود پس از فوت و حجر یا انقضای نمایندگی قانونی چه سرنوشتی پیدا می کند. یااز طرف دیگر در تقسیم بندی اقسام نمایندگی در پاره ای موارد بین نویسندگان اختلاف نظر وجود دارد که نگارنده قایل به دسته جدیدی از این نمایندگی می باشد . چراکه در تعیین و تقسیم نوع نمایندگی حدود و ثغور مسولیت های نمایندگان تاثیر گذار خواهد بود و دایره مداخله  نهاد های دیگر را روشن می سازد که تحقیق حاضر با توجه به نگاهی جدید در این زمینه فضا را برای پویندگان علم و دانش در جهت تولید علم هموار خواهد ساخت. باشد که این ناچیز مورد توجه قرار گیرد.

 

معرفی روش کار تحقیق:

این تحقیق با استفاده از شیوه کتابخانه ای به روش متداول تحقیق در علوم انسانی (تحلیلی و توصیفی)با جمع آوری اطلاعات نگاشته شده است.

 تقسیم بندی مطالب:

این پایان نامه از سه بخش تشکیل شده که بخش اول به کلیات نیابت و نمایندگی در سه فصل که فصل اول به موضوع نیابت در دو مبحث که مبحث اول به مفهوم و ماهیت حقوقی نیابت و مبحث د وم به شرایط ایجاد نیابت و فصل دوم به موضوع نمایندگی در دو مبحث و مبحث اول به تعریف و ماهیت و ضرورت نمایندگی و مبحث دوم به اقسام نمایندگی و فصل سوم به موضوع نمایندگان قانونی در امور مدنی در دو مبحث که مبحث اول آن به قواعد عمومی آن و مبحث دوم به رابطه نمایندگان قانونی با دیگر مفاهیم پرداخته است.

بخش دوم به شرایط و موضوعات و نحوه اعطای نیابت از سوی نمایندگان قانونی در دو فصل و فصل اول آن به شرایط و حدود اختیارات نمایندگان قانونی در اعطای نیابت در دو مبحث و مبحث اول آن شرایط نمایندگان قانونی و زمان اعتبار آن اختصاص دارد و مبحث دوم حدود اختیارات و وظایف نمایندگان قانونی را توضیح می دهد.و فصل دوم موضوعات قابل نیابت و نحوه اعطای آن از سوی نمایندگان قانونی را بیان می دارد و به دو مبحث تقسیم گردیده است مبحث اول به شرایط لازم برای موضوعات قابل نیابت ومبحث دوم به نحوه اعطای نیابت از سوی نمایندگان قانونی اشاره دارد .

بخش سوم به بررسی انواع روابط حقوقی ایجاد شده و تعهدات و مسولیت های ناشی از نیابت و روش های زوال آن نظر دارد که در سه فصل دست بندی شده است ،فصل به بررسی روابط حقوقی ایجاد شده بر اثر نیابت در سه مبحث که مبحث اول آن روابط حقوقی فی مابین طرفین نیابت و طرف قرارداد و مبحث دوم به روابط حقوقی فی مابین نمایندگان قانونی با طرفین و ثالث و مبحث سوم به تاثیر نقش اراده و اهلیت نماینده در اراده وکیل و در فصل دوم به بررسی تعهدات و صلاحیت ها و مسولیت های ناشی از نیابت در دو مبحث که مبحث اول آن تعهدات ناشی از نیابت و مبحث دوم به صلاحیت ها و مسولیت های ایجاد شده ناشی از نیابت و فصل سوم به موجبات زوال نیابت اعطایی و نمایندگی قانونی در دو مبحث که مبحث اول اسباب ایجاد زوال در نیابت و مبحث دوم اسباب ایجاد زوال نمایندگان قانونی را بیان می دارد که در حد توان این حقیر مورد بررسی قرار گرفته است.

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه  ۲

۱-انگیزه و اهداف موضوع تحقیق  ۴

۲-پیشینه تحقیق  ۴

۳-موانع و مشکلات تحقیق  ۵

۴-سوالات تحقیق ۵

۵-فرضیه ۵

۶-روش کار تحقیق ۶

۷-تقسیم بندی مطالب   ۷

بخش اول :کلیات نیابت و نمایندگی۸

فصل اول: نیابت ۹

مبحث اول: مفهوم و ماهیت حقوقی نیابت ۹

گفتار اول: تعریف و اوصاف نیابت  ۹

بند اول: تعریف  ۹

بند دوم: اوصاف نیابت  ۱۲

گفتار دوم:نیابت و جایگاه آن در دیگر اعمال حقوقی  ۱۳

بند اول:نیابت و اجاره خدمه  ۱۴

الف:وکالت و قرارداد کار ۱۴

ب: وکالت و قرارداد مقاطعه  ۱۵

بند دوم:نیابت در تصرف یا حفظ ۱۵

مبحث دوم:شرایط ایجاد نیابت ۱۶

گفتار اول: تراضی  ۱۷

بند اول: ایجاب و قبول صریح۱۷

الف: ایجاب   ۱۸

ب:قبول   ۱۹

بند دوم:ایجاب و قبول تلویحی(فحوایی) ۲۱

الف:نیابت غیر مستقیم ۲۱

ب:نیابت ظاهری  ۲۲

ج: نیابت فضولی ۲۲

گفتار دوم: اهلیت طرفین  ۲۳

بند اول: اهلیت نیابت دهنده ۲۳

بند دوم: اهلیت نیابت گیرنده ۲۴

گفتار سوم: موضوع نیابت ۲۶

بند اول: امکان انجام به وسیله موکل ۲۶

بند دوم: قابلیت پذیری اعطای نیابت ۲۸

بند سوم: معلوم بودن موضوع۳۰

فصل دوم: نمایندگی ۳۳

مبحث اول: تعریف و ماهیت نمایندگی و ضرورت آن ۳۳

گفتار اول: مفاهیم۳۳

بند اول: تعریف نمایندگی ۳۳

بند دوم: ماهیت نمایندگی ۳۵

گفتار دوم: سیر ایجاد ماهیت نمایندگی  ۳۷

بند اول: پیشینه تاریخی نمایندگی ۳۷

بند دوم: ضرورت نمایندگی  ۳۹

مبحث دوم: اقسام نمایندگی ۴۲

گفتار اول: به اعتبار مبنا و سبب نمایندگی ۴۲

بند اول: نمایندگی قراردادی۴۲

بند دوم: نمایندگی قانونی۴۴

بند سوم: نمایندگی قضائی۴۵

بند چهارم: نمایندگی مختلط۴۵

گفتار دوم: به اعتبار رابطه طرفین۴۶

بند اول: نمایندگی مستقیم۴۶

بند دوم: نمایندگی غیر مستقیم۴۶

گفتار سوم: به اعتبار تقسیم حقوق ۴۷

بند اول: حقوق بین الملل۴۷

الف:عمومی۴۷

ب:خصوصی۴۷

بند دوم: حقوق داخلی یا ملی۴۸

الف: عمومی۴۸

ب: خصوصی ۴۸

فصل سوم: نمایندگان قانونی در امور مدنی۴۸

مبحث اول: قواعد عمومی۴۹

گفتار اول: نمایندگی قانونی، ولایت و اقسام آن۴۹

بند اول: تعریف۴۹

بند دوم: نمایندگان قانونی چه کسانی هستند؟۵۰

الف- ولی قهری ۵۰

۱- پدر۵۰

۲- جد پدری۵۱

ب- وصی منصوب از سوی ولی قهری۵۱

گفتار دوم: تعارض دو ولایت۵۳

مبحث دوم: نمایندگی قانونی و رابطه آن با دیگر مفاهیم۵۵

گفتار اول: نمایندگی قانونی ومقایسه آن با دیگر نمایندگی ها۵۶

گفتار دوم: رابطه ولایت و نمایندگی با حضانت۵۸

گفتار سوم: رابطه ولایت و نمایندگی با قیمومیت۶۱

بخش دوم : شرایط و موضوعات و نحوه اعطای نیابت از   سوی نمایندگان قانونی۶۳

فصل اول: شرایط و حدود اختیارات نمایندگان قانونی در اعطای نیابت۶۴

مبحث اول: شرایط نمایندگان قانونی و زمان اعتبار آن۶۴

گفتار اول:شرایط نمایندگان قانونی۶۴

بند اول: اهلیت۶۴

بند دوم: وضع خاص غیر رشید۶۴

بند سوم: اسلام۶۵

بند چهارم: عدم عجز ولی۶۵

گفتار دوم: زمان اعتبار  شرایط نمایندگی۶۶

مبحث دوم: حدود اختیارات و وظایف نماینده قانونی ۶۷

گفتار اول:اختیارات نمایندگی ۶۷

بند اول: نمایندگی عام۶۷

بند دوم: محدودیت های نمایندگی۶۹

الف- محدودیت های قانونی۶۹

ب- محدودیت های قضائی۷۱

گفتار دوم: تکالیف و وظایف۷۲

بند اول: سرپرستی محجوران۷۳

بند دوم: اداره اموال۷۳

بند سوم: اجرای تعهدات و وصول مطالبات ۷۴

فصل دوم:موضوعات قابل نیابت و نحوه اعطای آن از سوی نمایندگان قانونی۷۴

مبحث اول: شرایط لازم برای موضوعات قابل نیابت  ۷۴

گفتار اول: شرایط موضوعی۷۶

بند اول: مشروع بودن۷۶

بند دوم: مطلق بودن۷۷

گفتاردوم: شرایط شخصی برای موضوعات قابل نیابت ۷۸

بند اول: وجود شخص نماینده ۷۸

بند دوم: وجود شخص اصیل   ۷۸

بندسوم: وجود صلاحیت برای تصرف در امور دیگران      ۷۹

بند چهارم: واسطه صرف بودن نماینده در تصرف ۷۹

بند پنجم: قائم به شخص نبودن نمایندگی ۸۰

بند ششم: قائم به شخص بودن نمایندگی  ۸۰

گفتار سوم: مصادیقی مشابه از نمایندگی قانونی و تعمیم آن بر موضوعات قابل نیابت        ۸۱

بند اول:تادیه دین دیگری ۸۱

بند دوم:اداره مال غیر۸۲

بند سوم: نمایندگی ولی قهری سابق در نکاح باکره ۸۳

بند چهارم: وضعیت طلبکاران عادی ۸۳

مبحث دوم:نحوه اعطاء نیابت از سوی نمایندگان قانونی ۸۴

گفتار اول: تفویض نمایندگی ۸۵

گفتار دوم: نمایندگی اجتماعی۸۸

گفتار سوم : نمایندگی ترتیبی ۹۰

بخش سوم: بررسی انواع روابط حقوقی ایجاد شده و تعهدات و مسئولیت های ناشی از نیابت و روش های زوال آن۹۱

فصل اول: بررسی روابط حقوقی ایجاد شده در اثر نیابت         ۹۲

مبحث اول: روابط حقوقی فی مابین طرفین نیابت و طرف قرارداد         ۹۲

گفتار اول: رابطه نماینده(نایب) با اصیل ۹۲

بند اول: تعهدات نماینده(نایب) ۹۲

بند دوم: تعهدات اصیل۹۶

بند سوم: تعهدات متقابل ۹۷

گفتار دوم: رابطه وکیل انتخابی با طرف قرارداد۹۸

گفتار سوم: رابطه اصیل با طرف قرارداد۱۰۰

مبحث دوم:رابطه حقوقی فیمابین نمایندگان قانونی باطرفین نیابت و ثالث ۱۰۱

گفتار اول: رابطه نماینده با اشخاص ثالث۱۰۱

گفتار دوم: رابطه نماینده قانونی با طرف قرارداد۱۰۲

مبحث سوم: تاثیرنقش اراده واهلیت نماینده قانونی ونحوه عملکرد اراده وکیل

کفتار اول:تاثیر اراده نماینده قانونی در اراده وکیل۱۰۳

گفتار دوم: تاثیر اهلیت نماینده قانونی و وکیل انتخابی۱۰۴

بند اول: اهلیت نماینده قانونی۱۰۴

بند دوم: اهلیت وکیل۱۰۶

گفتار سوم: نحوه عملکرد اراده وکیل انتخابی۱۰۷

بند اول : ماهیت نقش اراده وکیل ۱۰۷

بند دوم : تعدد نیابت اعتباری در اراده یک شخص۱۱۱

فصل دوم : بررسی تعهدات ، صلاحیت ها و مسولیت های ناشی از نیابت۱۱۲

مبحث اول:تعهدات ناشی از نیابت۱۱۳

گفتار اول: تعهدات طرفین۱۱۳

بند اول: تعهدات وکیل۱۱۳

الف: مفاد اجرا ۱۱۳

ب: چگونگی اجرا۱۱۵

بند دوم :تعهدات موکل۱۱۶

الف: اجرت۱۱۶

ب: سایر هزینه ها۱۱۷

گفتار دوم : تعهدات طرفین نسبت به ثالث۱۱۷

بند اول : تعهدات موکل نسبت به ثالث ۱۱۸

بند دوم : تعهدات وکیل نسبت به طرف قرارداد۱۱۹

مبحث دوم: صلاحیت ها و مسولیت های ایجاد شده ناشی از نیابت ۱۲۰

گفتار اول:صلاحیت های ایجاد شده برای نیابت ۱۲۰

بند اول: قلمرو صلاحیت و حدود آن۱۲۰

بند دوم:صلاحیت در فسخ قرارداد ۱۲۱

گفتار دوم : مسولیت مدنی و کیفری ناشی از نیابت ۱۲۳

فصل سوم: موجبات زوال نیابت اعطایی و نمایندگی قانونی۱۲۴

مبحث اول :اسباب ایجاد زوال در نیابت اعطایی۱۲۴

گفتار اول: زوال ارادی ۱۲۵

بند اول: فسخ یا رجوع از اذن۱۲۵

الف: عزل موکل۱۲۵

ب: استعفای وکیل ۱۲۷

بند دوم: انفساخ عقد بواسطه تحقق شرط فاسخ۱۲۷

بند سوم: انقضای مدت۱۲۷

بند چهارم: انجام شدن موضوع نیابت۱۲۷

بند پنجم : توافق طرفین۱۲۸

گفتار دوم:زوال غیر ارادی۱۲۸

بند اول: موت و جنون طرفین۱۲۸

بند دوم:حجر یکی از طرفین۱۳۱

بند سوم: از بین رفتن موضوع نیابت۱۳۲

مبحث دوم : اسباب ایجاد زوال نمایندگی قانونی   ۱۳۳

گفتار اول : اسباب ایجادزوال ولی قهری۱۳۳

گفتار دوم: اسباب ایجاد زوال وصی منصوب ۱۳۵

نتیجه گیری  و پیشنهادات   ۱۳۷

فهرست منابع ۱۴۰

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0