افسردگی و سلامت روان : دانلود تحقیق رشته روانشناسی

افسردگی و سلامت روان : دانلود تحقیق رشته روانشناسی

تحقیق رشته روانشناسی با فرمت WORD و در ۷۹ صفحه با موضوع افسردگی و سلامت روان نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

افسردگی و سلامت روان

مقدمه:

موضوع سلامتي از بدو پيدايش بشر در قرون و اعصار متمادي مطرح بوده است اما هرگاه ازآن سخن به ميان آمده عموماً بعد جسمي آن مد نظر قرار گرفته و کمتر به ساير ابعاد سلامتي بخصوص بعد رواني آن توجه شده است. سازمان جهاني بهداشت، ضمن توجه دادن مسئولين کشورها در راستاي تامين سلامت جسمي، رواني، اجتماعي افراد جامعه همواره بر اين نکته تاکيد دارد که هر يک از اين سه بعد بر ديگري برتري ندارد طبق گزارشات اين سازمان، جهان در طول دو دهه آينده شاهد تغييرات عمده اي در زمينه اييدميولوژي بيماري ها ونيازهاي بهداشتي افراد است.

به گونه اي که بسياري غير واگيردار هم چون بيماري هاي رواني به سرعت جاي گزين بيمارهاي عفوني و واگير دار گرديده و در صد عوامل ايجاد کننده ناتواني و مرگ هاي ز ودرس قرار مي گيرند. طبق برآوردهاي اين سازمان، اين در حالي است که در برنامه ريزي هاي توسعه اجتماعي واقتصادي پايين ترين اولويت به آن ها داده مي شود.

افسردگي يکي از رايج ترين بيماري هاي رواني است که باعث مراجعه به روانشناسان وديگر متخصصان بهداشت رواني مي گردد اگر چه افسردگي از دير باز به عنوان يکي از نابه ساماني هاي عمده شناخته شده است ، اما در دو دهه اخير اين دو بيماري، هم از حيث رنج وآزاري که مبتلايان آن را تحمل مي کنند و هم از لحاظ بار سنگيني که اين ناراحتي بر منابع درماني ملتها تحمل مي نمايد، پيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است

بيان مسئله :

اصطلاح سلامت رواني اصطلاحي است که از آن براي بيان اظهار کردن هر نظامي براي جامعه استفاده مي شود. هر فرهنگي بر اساس معيار هاي خاصي به دنبال سلامت رواني است. هدف هر جامعه اي اين است که شرايطي را که سلامت اعضاي جامعه را تضمين مي کند، آماده مي نمايد. سلامت روان بخشي از سلامت عمومي است . منظور از سلامت روان ، سلامت ابعاد خاص از انسان مثل: ذهن ،حالت و فکر مي باشد.

ازطرف ديگر سلامت رواني بر سلامت جسماني هم تاثيردارد. بسياري از پژوهش هاي اخير مشخص شده است که يک سري اختلال هاي فيزيکي و جسماني به شرايط خاص رواني مرتبط هستند. در زمينه تعريف بيماري رواني و سلامت رواني ( افسردگی و سلامت روان )  نظريات و ديدگاه هاي بسياري ارائه گرديده است. روان پزشکي و روان شناسي نوين رفتار نابهنجار را معادل افسردگی و سلامت روان و رفتار نابهنجار و غيرعادي را معادل بيماري رواني به کار برده است.

از ديدگاه پزشکي

افسردگي پديده اي است که بر اثر ناراحتي ، غم وحزن و اندوه به وجود مي آيد. از ديدگاه روان شناسي نيز افسردگي حالت غم انگيز و اندوهباري است که بر اثر اضطراب و فشار رواني به وجود مي آيد. اين حالت علاقه انسان را نسبت به تمام فعاليت هاي روزمره کاهش داده و احساس نا اميدي،ناتواني،عدم اعتمادبه نفس،دلهره،نگراني،بي حوصلگي، بدبيني وزودرنجي را بر روح و روانش مستولي مي سازد.

ضرورت تحقيق:

  • با توجه به اين که سلامت روان يکي از عوامل ايجاد کننده رضايت وموفقيت در ابعاد گوناگون زندگي مي باشد، آثاري از ميزان شيوع آن خصوصاً در بين دانشجويان، افرادي که در آينده در قسمت هاي مختلف اجتماع به خدمت مشغول مي شوند ضرورت دارد تا در مورد پيشگيري و کمک به بهبود آن قدمي برداشته شود .
  • با توجه به اين که افسردگي از شايع ترين اختلالات سلامت روان است به بررسي هم زمان افسردگی و سلامت روان پرداخته ايم.
  • تاثير اختلال در سلامت روان در کارکرد اجتماعي و خانوادگي و نتيجتاً ايجاد تعارض زناشويي و حتي طلاق و جدايي و ايجاد نارضايتي از محيط کار ونهايتاً اخراج از کار و پيامدهاي اقتصادي منفي .
  • تاثير اختلال سلامت روان در کار کرد تحصيل واجتماعي دانشجويان.

تعاريف نظري:

افسردگي: بالغ طبيعي آدمي به فشارهاي زندگي است که گاه با اضطراب همراه است به طور کلي حالت ناشادي که تحمل آن براي فرد دشوار بوده دو مشخصه اصل افسردگي نااميدي و غم گيني است.

سلامت روان: در روان شناسي بهداشت روان به معني استمرار روان براي هماهنگي خوشايند و موثر کار کردن براي موقعيت هاي دشوار و انعطاف پذير بود براي ارزيابي تعادل خود توانايي داشتن است.

تعاريف عملياتي اصلاحات:

افسردگي: نمره اي که فرد در آزمون افسردگي يک کسب مي کند.

سلامت روان: نمره اي که فرد در پرسش نامه سلامت عمومي کسب مي کند.

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0