اقتصاد سیاسی:دانلود رایگان تحقیق رشته علوم سیاسی

اقتصاد سیاسی:دانلود رایگان تحقیق رشته علوم سیاسی

تحقیق رشته علوم سیاسی با فرمت WORD و در ۱۳صفحه با موضوع اقتصاد سیاسی نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است.

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی عبارتست از علم قوانین تولید و توزیع نعمات مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی. به تدریج با رشد جامعه و مناسبات اجتماعی و اقتصادی اهمیت علم اقتصاد نیز بیشتر شد. اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیدههای اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفههای سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیدههای اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می‌شود، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست. اقتصاد سیاسی Political Economy یا به شکل اختصاری PE است اما علم اقتصادی Economics. مثلاً برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقات مختلف به منافع اقتصادی آن طبقات رجوع می‌شود و یا تأثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه قرار میگیرد.

اقتصاد فرهنگ ضرورت توسعه فرهنگي

انسان، هدف توسعه و نيز ابزار آن است. بر اين مبنا، توافق و اجماع دولت هاي سرزميني در عرصه روابط بين الملل پيرامون اهداف توسعه فرهنگي ملت ها، در دو مفهوم كلي زيست شاداب و سعادت بشر خلاصه مي شود. زيست شاداب، زيستي فارغ از احساس عدم امنيت، سلامت بيشتر، معيشت مناسب و استفاده بهينه از اوقات فراغت است. در چنين شرايطي، حركت و ميل به پيمودن راه بغرنج و پيچيده سعادت بشر هموار مي شود.

مطالعات تاريخي مؤيد اين موضوع است كه شكوفايي و رونق فرهنگي در حوزه عمومي و در سطح فراگير و گسترده، منوط به عصر رفاه اجتماعي و متعلق به جوامع برخوردار است. ليكن اين قاعده به معني نفي نقش نخبگان و فرهيختگان و تأثير آفرينش هاي زيبا شناختي ارباب ذوق و معرفت نيست. اصولاً اين دو حوزه نه تنها رابطه پارادوكسيكال با هم ندارند، بلكه معرف و مكمل يكديگر نيز هستند. از طرفي در اقتصاد توسعه، ميزان مصرف كالاها و خدمات فرهنگي، يكي از شاخصهاي اصلي سنجش توسعه يافتگي نظام فرهنگي محسوب مي شود.

رابطه سیاست و فرهنگ اقتصادی

آمريكا به موازات تهاجم نظامي خود و اشغال دو كشور افغانستان و عراق، يك سياست توسعه طلبي فرهنگي انتخاب كرده است. در سطح كشوري و ملي دگرگوني و اصلاحات و «بازسازي آموزش و پرورش» در افغانستان و عراق و هماهنگ كردن سيستم هاي مدارس، دانشگاه و كتاب هاي درسي با ارزش ها و معيارهاي غربي يكي از اهداف اصلي اين اشغالگري است كه در حال حاضر توسط آژانس ايالات متحده آمريكا براي توسعه معروف به «يو.اس.آ.آي.دي» و قراردادهايي كه با مؤسسات و دانشگاه هاي آمريكا امضاء شده است، اجرا مي گردد. در سطح بين المللي و جهاني و برگشت آمريكا به سازمان علمي، فرهنگي و آموزشي سازمان ملل (يونسكو) كه چند روز قبل در مركز و دبيرخانه اين مؤسسه با نطق افتتاحيه خانم بوش، همسر رئيس جمهور آمريكا، رسماً اعلام شد، دوره جديدي را در رابطه يونسكو و سياست خارجي و فرهنگي آمريكا آغاز مي كند.

 

براساس نظريات نئوكلاسيك ها:

براي تحليل ابعاد اقتصادي فعاليت هاي انساني، علم اقتصادی به شاخه هاي گوناگوني تقسيم شده است و روش شناسي اقتصادي در شكل رويكرد انتخاب عقلايي به يك پارادايم عام در علوم اجتماعي بدل شده كه كليه حوزه هاي رفتار انسان را در بر مي گيرد.

براساس نظريات نئوكلاسيك ها، براي تحليل ابعاد اقتصادي فعاليت هاي انساني، علم اقتصادی به شاخه هاي گوناگوني تقسيم شده است و روش شناسي اقتصادي در شكل رويكرد انتخاب عقلايي به يك پارادايم عام در علوم اجتماعي بدل شده كه كليه حوزه هاي رفتار انسان را در بر مي گيرد.

رويش شاخه هاي متعدد بر تنه تنومند درخت اقتصاد، در حوزه هاي مختلف و متنوع اجتماعي، چون اقتصاد محيط زيست، اقتصاد سياسي، اقتصاد خانواده، اقتصاد ورزش، اقتصاد آموزش، اقتصاد بهداشت و درمان، اقتصادی فرهنگ و… امكان تجهيز دولت ها را براي اجراي برنامه هاي توسعه و افزايش رفاه اجتماعي مهيا ساخته است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0